www.snlp.ro Web analytics

5 iunie 2012 – Intalnirea ministrului justitiei cu sindicatele din penitenciare

8corlatean.IRENAAstazi, pe data de 5 iunie 2012 au loc doua intalniri intre sindicatele din sistemul penitenciar si MJ/ANP. Dimineata la ora 9,30 este organizata o intalnire extinsa la care participa factori de decizie din MJ si ANP (coordonatori, sefi directie, etc) iar de la ora 17,30 are loc o sedinta mai restransa cu ministrul justitiei, dl Titus Corlatean.

In pregatirea sedintelor, SNLP a pregatit un material, selectand din problematica specifica vasta, o serie de probleme de interes:

UPDATE


Nr 85/SNLP/5.05.2012

Catre

Ministrul Justitiei 

Domnul Titus CORLATEAN

Sistemul administratiei penitenciare se afla in subordonarea Ministerului Justiei dar este definit totodata ca institutie publica de interes national, parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale

statului. Importanta conferita sistemului penitenciar este relevata si de art. 4 al Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1849 din 28 octombrie 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care prevede ca „activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonată direct de către ministrul justiţiei.”

Prin traditie dar si ca urmare a volumului de activitate, competenta coordonarii sistemului penitenciar este delegata la nivel de secretariat de stat sau general, in cadrul ministerului. Este de precizat ca personalul din penitenciare, desi subordonat Ministerului Justitiei, nu este considerat personal din sistemul justitiei in acceptiunea Legii nr 284/2010, anexa VI. Drepturile salariale pentru personalul din penitenciare sunt reglementate in anexa VII a actului normativ mentionat – familia ocupaţională de funcţii bugetare „apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”. Astfel, in timp ce ministrul justitiei este ordonator principal pentru sistemul penitenciar, salarizarea personalului este corelata cu a institutiilor din alte ministere, aspect care genereaza situatii de ambiguitate in domeniul legislatiei secundare si tertiare, al normelor de aplicare si metodologiilor, situatii la care vom face referire in cele ce urmeaza.

Inainte de a trece la enumerarea concreta  a problemelor cu care apreciem ca se confrunta sistemul penitenciar, trebuie sa admitem ca prin definitie, organizatiile sindicale actioneaza cu precadere pentru promovarea si apararea drepturilor si intereselor personalului. Nu ignoram prioritatile stabilite la nivel de  minister, pe linia drepturilor detinutilor si conditiilor de detentie, cu accent pe categoria minorilor si tinerilor, dar cu atat mai mult este important un echilibru intre cele doua planuri, echilibru care nu poate fi atins decat prin modificarea trendului negativ in care se incadreaza drepturile personalului si imaginea sistemului penitenciar, trend accelerat in ultimii doi ani. Regulile europene par sa reglementeze in special conditiile de detentie dar demersul reformator la nivel de sistem nu poate fi unidirectional. Cel putin in egala masura trebuie imbunatatite conditiile de munca si asigurata protectia corespunzatoare a personalului, pentru atenuarea sentimentului de frustrare si tratament injust ori disproportionat.

In opinia noastra, cele doua conditii sine qua non pentru o reforma reala a serviciului penitenciar sunt:

1. Strategie si continuitate

Argumentele care sustin importanta aprobarii prin hotarare de guvern a unei strategii pentru sistemul penitenciar, sunt oferite in proiectul de hotarare de guvern Strategia ANP 2010-2013, postat si inghetat de doi ani pe pagina web ANP: „la nivelul sistemului penitenciar au fost semnalate şi disfuncţionalităţi generate de discontinuitatea adoptării şi implementării deciziilor şi politicilor iniţiate, precum şi de ineficacitatea planificării strategice a acţiunilor”. Este esentiala construirea si sustinerea strategiei prin consens atat intre nivelurile ierarhice cat si intre partenerii sociali. Reforma sistemului penitenciar se realizeaza împreună cu personalul şi nu împotriva acestuia. Întrucât resursele umane şi cele materiale sunt finite ar trebui să existe o corelare a acestora cu obligaţiile impuse prin: planuri de masuri, planuri de acţiune, planuri de control managerial, planuri de implementare, etc. În lipsa unui astfel de demers vom dobandi doar un set de culegeri de probleme, obiective sau proceduri, dar niciun rezultat concret.

Adoptarea strategiei prin hotarare de guvern ar garanta continuitatea abordarii si mai ales ar asigura sprijinul necesar implementarii. In lipsa agreementului guvernamental directiile de actiune vor fi schimbate periodic, simultan cu schimbarea coordonatorilor, iar mesajul receptat de personal va indica o presiune de raspuns la solicitări efemere, fara finalitate concreta şi sistemica. Pentru asigurarea transparentei, in grupul de monitorizare al strategiei trebuie să fie reprezentate şi sindicatele. Aspectele cu nivel ridicat de prioritate, care trebuie avute în vedere sunt: politici de resurse umane (evolutia raportului de serviciu, ghidul carierei, repartizarea absolvenţilor), evaluarea reala a personalului (obiective, instrumente evaluare), evaluarea unităţilor in functie de obiectivele strategice (clasament alcătuit pe bază de parametrii şi nu de opinii), formarea personalului.

2. Dialog si transparenta

Pentru o dezoltare institutionala armonioasa, o conditie esentiala o reprezinta dezvoltarea permanenta a cadrului de dezbatere si negociere intre minister/administratie si salariatii reprezentati prin sindicate. Solicitam continuarea activitatii in Comisia mixta consituita prin ordin MJ si propunem organizarea unei sedinte in perioada imediat urmatoare, pentru evaluarea situatiei generale si pentru a se conveni asupra unei liste de prioritati pe termen scurt si mediu. Tot la acest punct facem referire la negocierile colective, Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special fiind un act care trebuie respectat si aplicat in sistemul penitenciar, urmand corelarea Contractului colectiv de munca pentru personalul contractual cu legislatia aplicabila si cu Acordul colectiv modificat recent, demers care trebuie realizat urgent.

In plus fata de cele doua conditii susmentionate, identificam ca probleme de sistem, din perspectiva sindicala, urmatoarele:

1. Spatii de detentie noi

In ultimele 12 luni, populatia penitenciara creste constant cu 200 persoane pe luna. Decizia europeana privind repatrierea detinutilor este activa si poate produce efecte oricand. Profilarea penitenciarelor va genera costuri suplimentare in conditii de supraaglomerare sau va pierde treptat din strictete si sens obligand la solutii de compromis. Daca plasam ca principala prioritate pentru sistem, identificarea sau constructia de noi unitati, atunci trebuie sa consideram cel putin necesara mentinerea spatiilor pe care le detinem in acest moment.

 • In legatura cu acest punct aducem in discutie problema Sectiei exterioare Cluj a Penitenciarului Gherla cu un efectiv de 80 de salariati si 130 de femei private de libertate, cu privire la care stim ca se intentioneaza preluarea rapida din administrarea ANP in cea a Judecatoriei Cluj. Luand in considerare discutiile anterioare purtate cu ANP/MJ, ne exprimam ingrijorarea fata de pierderea acestui spatiu, fara asigurarea unor solutii alternative, astfel incat efectivele vor trebui absorbite de Penitenciarul Gherla cu un impact care nu poate fi ignorat. 300 de persoane private de libertate vor trebui dizlocate de pe un etaj al Penitenciarului Gherla, pentru a se transformaa in sectie pentru cele 130 de femei, 70 de salariati din Cluj vor face zilnic naveta spre Gherla si inapoi, programul de activitati din Penitenciarul Gherla trebuie reconfigurat, misiunile se multiplica, vor aparea tensiuni in randul personalului.
 • Istoricul situatiei ne releva faptul ca sectia Cluj nu a fost niciodata eficientizata in perioada in care a fost administrata de judecatorie. Nici nu a fost folosita in scopuri „judecatoresti”, nici nu a fost reparata, renovata sau amenajata corespunzator, ci doar inchiriata pe perioade determinate. In prezent, aspectul sectiei este deosebit de atractiv prin comparatie cu celelalte spatii ale instantei de judecata interesata in preluare, insa aceasta prin eforturile facute de Penitenciarul Gherla si personalul din penitenciar. Intelegem intentiile de reluare a sectiei reparata din bugetul ANP, in administrarea Judecatoriei Cluj, dar solutia convenita anterior cu ministerul a avut in vedere identificarea unui spatiu pe raza municipiului Cluj potrivit pentru amenajare in vederea mutarii efectivelor. In conformitate cu corespondenta purtata intre MJ si MApN, spatiul a fost identificat, dar amenajarea poate fi de durata. Solicitam temporizarea situatiei si acordarea unui termen pana la care sa se clarifice posibilitatile de mentinere a efectivelor in municipiul Cluj (Anexa I si II).   

2. Deblocarea posturilor cu coeficienti mici pentru incadrarea absolventilor

Luand in considerare situatia deosebita a salariatilor care ocupa posturi prevazute cu coeficienti de ierarhizare mai mici decat coeficientii posturilor vacante, va solicitam identificarea unei solutii in vederea avansarii salariatilor susmentionati pe posturile superioare, astfel incat numarul mare de absolventi care urmeaza sa fie repartizati in lunile iulie/august a.c., din scolile de pregatire sa poate fi absorbit pe posturi corespunzatoare cu experienta acestora si nu pe posturi superioare celor ocupate de salariatii cu vechime de peste 20 de ani.

Opinia MJ exprimata in aceasta privinta, se orienteaza spre incadrarea acestei proceduri in categoria concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, concursuri care nu se pot declansa decat prin memorandum aprobat de Guvernul Romaniei in conformitate cu legislatia aplicabila. In conditile in care se mentine opinia exprimata anterior de MJ in situatia susmentionata, SNLP inainteaza doua propuneri alternative de deblocare a acestei situatii ale carei consecinte vor fi, in caz contrar, ireversibile:

 • Urgentarea procedurii de reorganizare a unitatilor, ocazie cu care se poate opera  in statele de functii o crestere a coeficientilor posturilor ocupate, concomitent cu diminuarea coeficientilor posturilor vacante. Impedimentul principal in materializarea acestei propuneri ar fi timpul scurt pe care il avem la dispozitie pana la data de absolvire a primelor promotii din acest an.
 • Schimbarea si mutarea salariatilor din functiile detinute, pe functii prevazute cu un coeficient maxim superior celui al postului ocupat in prezent. Propunerea a fost deja inaintata de SNLP conducerii ANP in cadrul ultimului Consiliu de conducere la care au fost invitate organizatiile sindicale. Legislatia speciala permite schimbarea/mutarea salariatilor în alte funcţii prevăzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior. O functie din sistemul penitenciar este prevazuta cu coeficient minim si maxim, iar schimbarea/mutarea de pe o functie pe alta s-a realizat intotdeauna pe un coeficient cel mult egal. MJ a opinat, insa, ca schimbarea/mutarea pe o functie prevazuta cu un coeficient maxim mai mare decat al functiei initiale se poate considera promovare si trebuie evitata. Mai trebuie adaugat faptul ca in cadrul aceleiasi pozitii din stat, avansarea spre coeficientul maxim se realizeaza anual, fara examen sau concurs, pe coeficientul imediat superior. Intelegem perfect sensul opiniei exprimate de MJ referitor la procedura uzuala si situatiile spontane, insa apreciem ca ne confruntam cu un caz de forta majora pentru care trebuie adoptata o decizie in timp scurt in vederea evitarii situatiei injuste pe care am descris-o mai sus. Prin urmare solicitam MJ sa revina asupra adresei (Anexa III) prin care se opune schimbarii/mutarii in conditiile susmentionate, astfel incat intr-o perioada determinata de timp sa devina posibila repozitionarea corecta in statele de functii, a salariatilor cu vechime, care ocupa posturi prevazute cu coeficienti mici de ierarhizare.

3. Sentinte executorii – drepturi personal

Privitor la plata sentintelor definitive pentru drepturi salariale restante, va rugam sa ne informati cu privire la intenția Guvernului de modificare a termenelor aberante stabilite prin OUG nr 71/2009. In sistemul penitenciar exista sentinte definitive si executorii din anul 2007 care nu au fost puse inca in plata. Mai mult decat atat, activitatea consilierilor juridici este axata predominant pe „tamponarea” actiunilor puse pe rol de salariati individual sau prin sindicate in revendicarea unor drepturi salariale acordate deja de catre instantele de judecata. Pentru evitarea pe viitor a situațiilor de abuz, care genereaza pe termen lung cheltuielile bugetare suplimentare, este necesara stabilirea clara a atribuțiilor si subordonarii consilierilor juridici din unitatile penitenciare. Propunem ca cel putin actiunile in instanta depuse impotriva angajatilor sa aiba si viza directiei de specialitate (DCEAN) din ANP.

4. Drepturi personal – proiecte acte normative

Cele doua puncte din subtitlu sunt strans interconectate avand in vedere faptul ca drepturile prevazute de Legea nr 293/2004 republicata, pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare se acorda in conditiile stabilite de actele care formeaza legislatia secundara si tertiara la care faceam referire in preambulul prezentului material. La acest capitol se retin probleme serioase, multe dintre drepturile statutare fiind inactive ulterior legiferarii, din lipsa de norme. Pentru a nu incarca expunerea noastra, adresam solicitarea de dezbatere a acestui punct in proxima sedinta a Comisiei mixte si amintim pe scurt, fara detaliere, doar aspectele principale:

 • lipsa normelor privind salarizarea personalului si sporurile pentru conditii de munca (Anexa IV);
 • absenta metodologiilor pentru acordarea urmatoarelor drepturi statutare:
 • despagubiri de risc;
 • consultanta/asistenta juridica;
 • protectie;
 • bilete de odihna si tratament;
 • achizitionarea unei locuinte o singura data in cariera.
 • ambiguitatea prevederilor care reglementeaza plata/compensarea muncii suplimentare, si a muncii prestate in zilele de sarbatoare legala sau in celelalte zile in care conform legii nu se lucreaza, precum si aplicarea neunitara a regulilor de planificare/pontare in serviciul operativ;
 • lipsa repausului saptamanal in cazul salariatilor care lucreaza in ture operative;
 • neclaritatea normelor care privesc decontarea unor cheltuieli (transport, mdicamente, proteze, etc).

5. Echipament, dotari si protectia personalului

Se impune de urgenta achizitionarea de echipament nou si garantarea platii drepturilor restante, la acest capitol. Problema dotarilor are legatura directa cu legislatia aplicabila si cu regulamentele emise in domeniu, dispozitiile in vigoare necesitand actualizare in conformitate cu situatia din teren si implicit cu nivelul de vulnerabilitate. Angajatorul are obligatia de a-si ajusta masurile adoptate in directia dotarii corespunzatoare si protectiei personalului in functie de evolutia situatiei analizata dupa urmatorii indicatori: dimensionarea corecta a schemei de personal si procentul de ocupare a acesteia, numarul si tipologia misiunilor, profilul unitatii, particularitatile locului de detinere, s.a. Restrictiile bugetare incurajeaza administratia sa adopte masuri care slabesc nivelul de siguranta si protectie dar permit executarea unor misiuni dificile cu un numar redus de salariati, cum ar fi flexibilizarea regulilor privind paza, escortarea si supravegherea (supravegherea unei sectii de detinere poate fi asigurata de un singur supraveghetor, etc).

Continuarea acestei situatii pe termen lung poate conduce la evenimente negative grave si opinam ca nu trebuie sa asteptam producerea unor evenimente grave, pentru a lua in considerare obligatia de a ne proteja proprii angajati. Privind dotarile, daca apreciem ca este suficient ca un singur supraveghetor sa asigure activitatile pe o sectie cu peste 100 de persoane private de libertate, in mod cert nu cred ca putem justifica dotarea cu un simplu baston de cauciuc in conditiile in care unitatea respectiva nu are grupa de interventie. Tot la capitolul protectie amintim si faptul ca din 2004 pana in prezent nu s-a reusit punerea in practica a prevederilor Legii nr 293/2004 republicata (art. 41):   

    „(1) Instituţiile şi organele specializate ale statului au obligaţia de a acorda protecţie, la cerere, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în cazul în care viaţa, integritatea corporală, demnitatea sau avutul le sunt puse în pericol, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

    (2) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţilor din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la alin. (1) protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. Modalităţile de acordare a protecţiei se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.”

6. Conditii de munca

Propunem stabilirea urgenta in cadrul Comisiei mixte, a unor directii clare de actiune pe termen scurt, in concordanta cu liniile principale stabilite in Acordul colectiv, cu evaluarea periodica a stadiului lucrarilor care se vor efectua in scopul ameliorarii conditiilor de munca pentru personal, acordandu-se prioritate unitatilor foarte vechi, cu probleme grave.

7. Formare profesionala

Solicitam modificarea legislatiei subsecvente si actualizarea procedurilor in scopul identificarii corecte a nevoilor de formare, evitarii subiectivitatii si favorizarii unor categorii in actiunea de repartizare la  cursurile de pregatire. Apreciem ca imperios necesare demersurile pe care angajatorul trebuie sa le deruleze in vederea aplicarii prevederilor Codului muncii care impun ca fiecare salariat sa participe la o activitate de formare profesionala cel putin o data la 2 ani. Atasam un material complex la care SNLP inca asteapta raspuns (Anexa V).

8. Penitenciarele-spital

Va rugam sa acordati o atentie deosebita acestor unitati care s-au confruntat in urma cu doar cateva luni cu probleme anormale pentru o institutie din sectorul de aparare, siguranta nationala si ordine publica, respectiv intarzieri mari la plata salariilor cu riscul imposibilitatii acordarii integrale a drepturilor salariale. Dorim sa aflam care este strategia MJ in privinta acestor unitati astfel incat sa evitam pe viitor astfel de situatii.

9. Sectorul operativ

La punctul de fata dorim sa acordam atentia cuvenita unui sector care acumuleaza un numar enorm de probleme luand in considerare faptul ca 60% din personalul sistemului se regaseste in acest domeniu de activitate. Operativul este sectorul care acumuleaza 90% din orele suplimentare si din zilele de concediu de odihna restante, care include presonalul cu responsabilitati in cel mai mare numar de misiuni ce presupun contact direct cu persoanele aflate in custodie. Fara intentia de a minimaliza importanta muncii angajatilor din alte sectoare de activitate, salariatii din operativ reprezinta majoritatea cazurilor de angajati reclamati in instanta de persoanele private de libertate, cercetati in comisiile de disciplina avand in vedere dificultatea misiunilor si riscul crescut de eroare, agresati, amenintati, expusi.

SNLP a acumulat in ultima perioada de timp un numar mare de date care au fost centralizate si au generat concluzii menite sa sustina o serie de initiative orientate in scopul ameliorarii situatiei salariatilor din acest sector. In acest sens va rugam sa incurajati organizarea unei intalniri cu factorii responsabili, strict pe acest subiect. In pregatirea intalnirii, SNLP va pune la dispozitia administratiei si ministerului concluziile desprinse din cercetarea efectuata.

10. Reorganizare

Acest demers insitutional insuficient reglementat in legislatia speciala, se afla in prezent intr-un stadiu ciudat, dupa ce a trecut printr-un proces inceput in anul 2009 si format din etape de negociere a organigramelor fiecarei unitati, in cursul unor analize la care au participat conducerile unitatilor si organizatiile sindicale, proces care a durat neasteptat de mult. Intelegem, fara sa ne dorim a fi ironici, dar cu intentia de a descrie cat mai bine situatia, ca stadiul actual este o combinatie de stand by si fine tuning, ajustarile care se practica din mers fiind inaccesibile sindicatelor care isi exprima temerea ca la momentul deciziei, schemele nu se vor prezenta in aceeasi forma ca cea negociata riscand tensiuni si proteste. Solicitam ministerului sa impuna aplicare principiilor transparentei decizionale si la acest capitol si ne exprimam disponibilitatea de a coopera in vederea eficientizarii serviciului penitenciar, scop favorizat de o buna organizarea a resursei umane.

11. Odihna si tratament pentru personal

Statutul prevede dreptul functionarului public cu statut special din sistemul penitenciar la bilete de odihna si tratament decontate partial, insa ne lipseste atat structura care sa raspunda de acest drept cat si bugetul. Avand in vedere ca bazele disponibile sa preia personalul pentru acotrdarea acestor drepturi sunt intr-un numar foarte redus, SNLP inainteaza doua propuneri la acest punct:

 • preluarea unor locatii noi de catre MJ/ANP de la RA-APPS, prin procedura legala;
 • decontarea unui procent din biletele de odihna si tratament achizitionate de salariati si in alte locatii decat cele administrate de ANP/MJ.

12. Concediu suplimentar

În prezent, în conformitate cu prevederile HG nr 1946/2004 art 13, întreg personalul administraţiei penitenciare beneficiază de un concediu suplimentar de 7 zile calendaristice dintr-un maxim de 14 zile permis de legislație. Apreciem ca demotivantă situația în care se regăsesc salariații din penitenciare care, indiferent de gradul ridicat de risc al activității depuse, beneficiază doar de jumătate din nivelul maximal al dreptului la concediu suplimentar si suntem de părere că activitățile directe cu persoanele private de libertate trebuie să genereze o compensație corespunzătoare pentru personalul care le desfașoară.

Luând în considerare faptul că natura atribuţiilor de serviciu generează diferențe între categoriile de salariați, din perspectiva gradului de dificultate al activităților, al condiţiilor de muncă sau riscurilor personalului, vă solicităm modificarea OMJ 405/C/2006 şi OMJ 406/C/2006, introducînd o departajare între salariați, astfel:

 • beneficiază de 14 zile calendaristice de concediu suplimentar personalul care își desfășoară activitatea în contact direct cu deținuții;
 • beneficiază de 10 zile calendaristice de concediu suplimentar personalul care care nu se regăsește în categoria prevăzută la lit. a).

13. Modificarea Legii nr 275/2006

Propunem modificarea Legii nr 275/2006 și a legislatiei subsecvente, pentru evitarea condamnarilor Romaniei la nivel CEDO, prin corelarea drepturilor persoanelor private de libertate cu dinamica actuala a situatiei economico-sociale din Romania si Uniunea Europeana. Aceste modificari trebuie promovate in concordanta cu noul Cod de Procedura Penala și cu legislația europeana luand in considerare cel putin urmatoarele obiective in ceea ce priveste regimul persoanele private de libertate:

 • obligativitatea de a presta activitați pe toata perioada detenției (exceptie facand doar cazurile medicale si persoanele care ating o anumita limita de varsta);
 • asigurarea asistentei medicale și medicamentelor in limita contractului-cadru (similar cu asigurarea medicala a celorlalti cetateni romani);
 • limitarea dreptului la vizita intima in functie de interesul real de a intemeia o casnicie (se inmultesc cazurile casatoriilor efectuate doar in scopul de a se beneficia de vizita intima, urmate imediat de o succesiune de divorturi si casatorii care plaseaza in derizoriu scopul masurii);
 • analiza drepturilor de hranire (consultarea nutriționiștilor privind numarul de calorii și alimentele care compun regimul);
 • modificarea normativului privind  materialele igienico-sanitare si de curatenie in concordanta cu necesitatile reale si bugetul anual.


Cu deosebită consideratie

Stefan TEOROC

PRESEDINTE

 

Documente atasate


36 COMMENTS

 1. Am explicat degeaba. Unde vrei sa pun analiza? Sa trantesc un decument word in loc de un articol? Concurenta deja o are, asa cum o are si juridicul din ANP. Nu confidentialitatea este problema ci modalitatea de afisare. Nu pot sa pun pe site o ciorna cu calcule in loc de articol. Este asa greu? Nu este vorba de dat cu parerea. Analiza este destul de clara si nu prea lasa loc la alte completari ci doar la constatari. Sunt calcule facute pe tipuri de programe/situatii si tipuri de interpretari (cu scaderea compensarii ca absenta justificata, fara scadere, etc). Dar probabil ca va descurcati sa le faceti si singuri, corect.

 2. 😀 😀
  D-le presedinte, ce va determina sa credeti ca as fi mai putin..prudent decat Alecu ?
  Nu inteleg lipsa lui de reactie la ‘actiunea’ dvs,dar asta-i alta poveste…
  Am fost acuzat de multe lucruri ,dar nu de naivitate sau cel putin nu direct in ultima perioada 😆 …..
  Interpretarea mea in privinta continutului ‘analizei’ despre care faceti vorbire ar putea fi, daca nu eronata,atunci cel putin subiectiva,asa ca …mai multe pareri,mai multe sanse de interpretare corecta,cred….
  Si-apoi ce va face sa credeti ca nu o sa dau un copy-paste si s-o trimit la „concurenta’,si-atunci sa te tii ….interpretare!!! 😀
  Una peste alta eu nu am nimic de ascuns- cu exceptia ….identitatii,chestiune relativa si asta 😉 –
  dvs aveti?

 3. Am retinut. Despre „noutati” am rugamintea sa mai asteptati pana finalizam ceva. A transmite opinii sau pareri incomplete care pot fi contrazise de materialul finit, suna a incuraja zvonul si presupunerea. Si astazi a avut loc o videoconferinta, si maine urmeaza noi intalniri. Am spus deja ca este cel mai spinos subiect din ultimii 8 ani din punct de vedere al efectelor diferite de la categorie la categorie, de la luna la luna, de la tura la tura. Este riscant sa ne bucuram pe durata scurta de efectele unei, sa zicem, reparatii morale, pentru ca apoi sa trebuiasca sa dam banii inapoi. Ca sindicat, atunci cand esti intre oamenii care vor o solutionare rapida si clara in cea mai complicata speta de plabificare/pontare/compensare si constientizarea riscului de pierdere ulterioara a unor sume, cum ar fi bine sa procedam? Sa fortam cu orice pret supracompensarea si apoi sa se descurce oamenii cum pot?

 4. D-le presedinte ,inca mai astept sa postati ‘analiza’ aia de speriat fpss-ii ,ca vreau sa-mi testez ….curajul !!! 😆
  Ceva nou dupa discutia de dimineata cu cei din A.N.P. aveti ?

 5. Alecule, pentru inceput ti-am sters ultimele 4 comentarii. Daca tii cat de cat la calitatea de vizitator pe acest site, ajusteaza-ti discurul. [b]Este ultimul avertisment![/b]

 6. Stimati vizitatori ai paginii noastre web, va multumesc pentru picanterii si ma angajez sa postez inca un articol cat se poate de complet despre compensarea zilelor de sarbatoare. Astazi, in ANP, discutiile pe subiect au durat 2 ore si se reiau maine dimineata.

  Coane Alecule, reactivitatea ta debordanta care se completeaza intr-un mod ironic cu o specie de analiza sistemica ce penduleaza ca stil undeva intre intre Herodot si Caragiale, fara sa stim daca „meandrele concretului” isi fac loc prin „sinergia faptelor”, ma face uneori sa meditez mai ceva ca Nero dupa ce a incendiat Roma si l-a apucat maimuza. 🙂

 7. D-le presedinte,da’ de ce nu postati acea analiza,s-o vada toti,nu numai finii,nasii si alti prieteni ai lui ….Herodot?
  Oare suntem chiar asa usor de speriat,sau la ce „lume”, alta decat cea penitenciara va referiti?
  Nu zic ca tineti cu ‘ursu’,mai degraba va pot banui de nonkombat (care-i cam acelasi lucru’ 😆 )….
  Poate postati si ce-ati discutat la A.N.P,sau si asta e doar ‘pour le connaisseurs’, pe privat?

 8. Foarte utile comentariile. Tu ai vreo propunere concreta? Nu de alta dar in nu mai mult de 3 minute ne intalnim iar la ANP pe aceasta situatie. Da-mi un mail pe stefan.teoroc@yahoo.com de pe ce adresa (reala sau nu vrei) si o sa-ti dau acea analiza cu care nu prea vreau sa sperii lumea. Ca sa putem discuta la obiect si sa nu ne mai pierdem in filozofii si schite.

 9. Lucrurile sunt intr-o dinamica permanenta influentata inevitabil si de miscarile la varf. Decizia 407 a fost urmata de o adresa cu precizari si recent a primit alte instructiuni. Interpretarea data recent se indeparteaza de la precizarile initiale si incearca o simplificare care insa, in opinia mea, nu este tocmai fericita. Din pacate, diferentele de progam si pontaj intre administrativ si operativ dar si intre schimburile operative, in functie de nr de ture se serviciu si de ocuparea schemei, fac foarte dificil un mod de lucru unitar. Am studiat in amanunt domeniul dar rezultatul este mai mult o analiza complexa decat o solutie. Inca ma chinui sa gasesc iesirea dar din pacate nu avem multe optiuni. Initial ne-a interesat recunoasterea dreptului si garantarea perspectivei platii sporului mai mare pentru sarbatori. Apoi, sporul fiind sistat, ne-a ramas compensarea cu timp liber si am inceput sa visam ca din compensarea cu timp liber putem obtine acea reparatie morala pentru cei care lucreaza de sarbatori. Legislatia este rigida iar punctele de vedere primite (MMFPS, MJ, si inca unul neoficial de la o instanta) nu favorizeaza sperantele noastre. Lasam inca subiectul deschis si incerc sa revin cu un nou articol in scurt timp.

 10. nu spuneam nimic despre supracompensare ! Nu m-am făcut înţeles poate … vroiam o confirmare dacă am înţeles bine prevederile legale raportate şi la explicaţiile furnizate de dvs. prin articolul foarte complex şi explicit din 29.03,2012 pe care DEA pare să-l fi apreciat şi acceptat din moment ce l-a dat în unităţi

 11. Sa confirm o observatie la comentariul lui Demirel? Nu inteleg exact ce ai vrut sa spui, dar nu confirm posibilitatea supracompensarii, nu este permisa de legislatie.

 12. Pt Demirel 13, referitor la exemplul de la pct. 4:
  În exemplul prezentat de dvs. pentru luna următoare, mai, cel care a muncit aşa cum zici, va beneficia de 24 de ore de compensare cu timp liber astfel:
  – 8 ore compensare de tipul C1 similar recuperare (cu sporuri);
  – 16 ore compensare de tipul C2 similar învoire plătită (fără sporuri).
  Iar Fti va scădea de la 176 ore la 152 ore, adică cel în cauză va trebui să muncească doar 152 ore efectiv în luna mai, dar va fi plătit pentru 176 ore şi va primi sporuri pentru 160 ore.
  Cel puţin aşa reiese din decizie şi din completările ulterioare. Vă rog d-le Teoroc să confirmaţi sau să infirmaţi cele prezentate mai sus.

 13. Ai citit, ai recitit si apoi a-nceput sa doara. Poate si Demirel crede in tine. Pe cuvant de am mintit vreo iota. Formularea este cum mi-a iesit. Putem discuta pe optiuni alternative, insa deja e facut comentariul pe text. Las-o asa si hai sa credem din nou. Unii intr-altii, asa cum e frumos la romani, desi pare sa fie un exercitiu greu 🙂

 14. Stimate d-le Presedinte,
  Aveti o formulare ambigua:..”concurenta pe care o blamezi cu consecventa,ca ai accesul interzis pe la ei..” Cred ca se cuvin 3 mentiuni;
  1) Pe cine blamez eu cu consecventa? Parca si domnia voastra ati avut ceva schimburi de replici cu concurenta(mai exact, concurentul).Se numeste Blamare? Daca scriati cu inconsecventa era..mai aproape de adevar,ptr ca am mai facut o pauza!
  2)Am „accesul interzis la ei”?Pai ce,”ei”reprezinta o instanata de judecata care pronunta o hotarire definitiva si irevocabila?Parca as fi Miron Cozma si vezi doamne „ei „,judecatorii,m-au sanctionat!Copilarii! E vorba de oameni pe care critica pertinenta ii deranjeaza pina..in madulare.
  3)Ironia, chiar si „artagoasa”nu arata prostia umana pe care o exprima altii calificindu-ma paduche,nesimtit,etc
  Regret ca s-a ajuns aici si credeam mai mult in dvs.
  Va saluta ironicii artagosi finu’ Alecu si Nasul

 15. Coane Alecule, lasa academia si prinde esenta! Hai sa ne linistim si sa nu stricam de tot dezbaterea. Incepusei frumos. De dragul dialogului sub anonimat, chiar nu vreau sa stric farmecul, incercand sa aflu cine esti, chiar nu conteaza.

  In sistemul asta sunt foarte multi oameni cu un nivel de inteligenta peste medie dar parerea mea este ca sunt foarte putini care manifesta intelepciune in vorba si fapta dar si mai putini care sunt dispusi sa asculte ori sa tolereze.

  Despre Decizia 407 sunt destul de multe de spus. Vad ca a devenit incet-incet cel mai notoriu act adm-tiv al ANP din ultimii ani. Insa nu este chiar topicul potrivit. Probabil voi deschide o noua discutie in cadrul unui alt articol.

 16. Stimate d-le Presedinte,
  Se pare ca nu stiti adevarul si eu nu blamez concurenta reala ,corecta si inteligenta.Am puncte de vedere care nu coincid cu ale unora si la care tin si nu renunt.De birfe prostesti sint satul.Daca va intereseaza cine sint, ma puteti contacta.Stiti vorba aia cu ..gura lumii!
  M-am abtinut de multe ori sa raspund la insultele unora si au fost 2 cazuri in care nu mi-ati dat dreptul la replica.
  N-aveti motiv sa ma cenzurati,comparativ cu cel concurent cu dvs (si nu cu mine),iar chestia cu „interzisul”..suna aiurea,copilareste si neacademic.
  Va saluta „verticalul” finu’Alecu

 17. Stimate d-le Presedinte,
  Referitor la D407,care a bulversat lumea(saracul demirel,cu „d”) ,ce parere aveti in legatura cu respectiva compensare?E ceea ce ati explicat dvs intr-un articol sau difera putin.. mai mult?

 18. [b]Am o rugaminte pentru amandoi: terminati divergenta pentru a nu fi obligat sa recurg la ban![/b]

  Alecule, am inteles de la concurenta pe care o blamezi cu consecventa ca ai accesul interzis pe la ei si la momentul respectiv nu intelegeam de ce. Imi placeau postarile tale initiale cu iz satiric si cu o doza controlata de ironie neagresiva.

  Se pare ca a fost doar o prezentare publicitara a unui altfel de continut.

  Demirel, ai optiunea de nu raspunde la ironia artagoasa pe care o practica Alecul inultimele postari, desi stiu ca nu este simplu.

 19. Domnule Demi-rel,
  D 407 aduce ceva nou fata de ce-a fost ani de zile?Este un cistig,si ptr cine?

 20. Stimate d-le Demi-rel,
  Ce spuneti dvs de propunerea cu 14 zile respectiv 10 zile co suplimentar?Ne ceru cineva solutii,pareri,dar formularea e aceeasi-ambigua si nedreapta.Poti sa mai spui ceva?Traiasca tara noastra,Romania!
  Va saluta cetatenii turmentati ,finu’Alecu si Nasul

 21. Mai Alecule ! Esti bolnav amice ? (editat)

  Nu inteleg atacul asta mizerabil la persoana mea ! Am expus punct de vedere asupra acestei decizii, mai mult, am si exemplificat exact cum stipuleaza decizia unele aspecte. Esti in stare (editat) sa opinezi sau numai de mizerii te tii pe aici ?

  Stefan, poate ar fi cazul sa dam o nota de seriozitate acestui site….

 22. Stimate d-le Demirelu'(demi=jumatate),
  Acu’ daca tot ati inceput „savant’,continuati la fel!Pai,explicati-ne dvs”modalitatea de calcul si de abordare” a D407!Am ramas „interzis” cind vazui cite cunoasteti!Zau!Chiar doresc sa va vad „parerile personale” ,alea bune!
  In cinstea dvs,d-le Demirel ,voi bea un Demisec sau Demidulce cu apa „milenara”.S-auzim numai de bine!
  Va saluta cetateanul neturmentat(inca) finu’ Alecu,ca Nasul e la votare.Traiasca Romania!

 23. Continuare:

  5. Salariul pentru luna aprilie se acorda pentru 160 de ore, ramanand astfel 8 ore suplimentare neplatite;

  6. In luna mai se vor acorda 2 zile libere aferente SL din aprilie.

  7. Luna mai avand 176 ore lucratoare si avand un rest de 8 ore neplatite rezultate ca suplimentare in urma muncii prestate in aprilie, PLANIFICAREA in serviciu pe luna mai va trebui gandita in asa fel incat sa muncesti 168 de ore. Adica vei fi platit integral pentru 176 de ore acestea rezultand din suma 168 ore lucrate efectiv (planificate in prealabil pentru a fi muncite) + 8 ore ramase de platit, rezultate din munca prestata in luna aprilie..

  Am citat cat mai mult din adresa pentru a se putea intelege asa cum a fost ea conceputa. Am si pareri personale vis-a-vis de aceasta decize dar initial cred ca ar trebui inteleasa modalitatea de abordare si de calcul a D407 si ulterior comentata…

 24. Nu-s turc si nici suparat, sunt doar rabdator cu cei care doresc informatii.

  Adresa se refera la urmatorul lucru:

  1. Pentru o zi lucrata in sarbatoare legala se da o recuperare pontata distinct cu „C”.

  2. Aceasta zi se poate recupera, daca este posibil, in aceeasi luna in care s-a muncit in sarabatoare legala sau in lunile urmatoare.
  Aici ar putea fi ceva probleme daca ne-am raporta la orele lucrate in sarbatoare legala. Spre exemplu, daca am lucrat pe 15 si 16 aprilie ar trebui sa se considere 17 ore lucrate in SL (daca programul turei de noapte ar incepe la 19.00) pe cand adresa asta face referire la faptul ca, daca ai lucrat in doua ture de sarbatoare legala vei lua recuperare pentru acestea tot doua tur, adica 24 de ore daca tura este de 12 ore. Presupun ca se ignora numarul de ore lucrate efectiv in zilele de sarbatatoare legala si se considera ca tura lucrata in SL chiar daca-i tura de noapte si de la ora 24.00 se trece intr-o alta zi.

  3. In situatia compensarii in aceeasi luna cu ziua lucrata in SL, se va ponta doar una dintre ele (ori ziua in care ai lucrat in SL ori recuperarea acesteia);

  4. Exemplu:
  Daca in aprilie ai muncit efectiv 168 de ore din care 24 de ore in SL iar Ftl = 160 ore atunci cele 168 de ore efectiv lucrate se considera a fi formate din :
  – 24 ore SL;
  – 8 ore suplimentare;
  – 136 ore lucrate in program normal.

  Va urma…

 25. Stimate domnule Presedinte,
  Ce puteti sa ne spuneti despre adresa ANp din 8 iunie ,ptr DEA, referitoare la D407?Este diferita de ceea ce s-a reglementat pina acum?Poate ma lamuriti si pe mine, finu’Alecu,ca deMirel(o fi turc?) e suparat rau!Va saluta finu Alecu!

 26. Pentru Bazatu:
  Ce inseamna „mai repede” pentru tine ? Sa inteleg ca salariul tau il primesti de obicei dupa data de 10 ale fiecarei luni chiar daca 10 pica intr-o zi lucratoare ?
  Sau faci referire la situatia de luna asta cand iti vei lua salariul luni 11.06 ?

  Si inca o intrebare: Tie contabilul iti face salariul in unitate ? De el depinde salariul tau ?

 27. oare cum de la majoritatea colegilor din tara se pot da salariile mai repede si la aiud face ce vrea contabilul…intotdeauna…sindicatul nu zice nimic…oare de ce?

 28. Sa nu stricam, in mod gratuit, atmosfera competitiei. Finala s-a jucat intre cele doua echipe ale Romaniei. A fost un meci echilibrat. Romania 2 (echipa alcatuita pe structura SNLP-Aiud si deplasata la competitie cu eforturi conjugate SNLP-IPA-ANP) a jucat bine dar a pierdut strans, la un gol (0-1). De ce faci afirmatia asta?

 29. Au inceput sa plinga fratii basarabeni din cauza lui vulpe.a folosit la fotbal o echipa cu jucatori din exterior,numai sa ia titlul mondial.Rusinica,vulpoiule!

 30. SNLP insistati pt. banii de echipament,ne sunt foarte necesari,stiu ca voi puteti si de aceea va rog sa insistati in continuare pe aceasta problema.

 31. Vulpe ingamfatul si laudarosul cu orice dar mai putin cu fapte sa fie demis si el odata cu dl bala,sa ne lase in pace.

 32. Ce sa se discute? Ceea ce am postat deja. Ministrul a preluat din probleme, a trasat si sarcini, a acceptat din propuneri, nimic imprevizibil. Vom reveni cu detalii. Siparezule, daca tropai de nerabdare, internetul sa-ti fie calauza!

 33. Ce s-a discutat la intalnirea cu ministru domnu Stefan, ca la noi nu a mers aparatura sa va ascultam in direct dar si in reluare?
  Suntem curiosi sa aflam aceste lucruri sau le luan pe pe site-ul fsanp?

 34. Un material excelent, felicitari SNLP.
  Cate dintre aceste probleme credeti ca se vor rezolva?
  NICIUNA!
  La punctul 5 este ceva interesant si atat. In veci nu vom avea asa ceva.
  Punctul 7 formare profesionala? Cine sa o faca si dupa ce ghid?
  Punctul 11 bilete de odihna, avem berechet la Rodbav unde a intarcat mutu iapa, la Eforie, la Amara la niste preturi fantastice, nici asta nu se poate, prevad un raspuns clar si ferm.
  Punctul 13 nu se poate asa ceva, pe noi in Romania ne conduc ONG-urile, am uitat ca s-a incercat introducerea muncii obligatorii si s-au opus ONG-urile si asa a ramas.Ne imbatam cu apa rece?
  Ajunge atat?
  Va doresc succes, sincer

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)