www.snlp.ro Web analytics

Proiectul nr 1: Itinerariul Dialog ID (implementare 2013-2014)

În cursul lunii decembrie SNLP va semna contractul de finanţare al proiectului „Itinerariul Dialog ID” în cadrul Fondurilor Norvegiene. Aplicaţia a fost depusă în cursul lunii aprilie 2012, trecând printr-un amplu proces de evaluare. Este de menţionat că, din cele 27 de solicitari depuse de Romania doar 5 aplicaţii au fost selectate pentru finanţare, punctajul obtinut situand SNLP pe pozitia a treia intre proiectele aprobate

În momentul de faţă România se află în faţa unor mari provocări generate de contextul economic naţional şi de angajamentele externe vizând reducerea cheltuielilor cu personalul şi flexibilizarea pieţei muncii. În tot acest proces nu de puţine ori sunt luate măsuri fără a exista o consultare reală a partenerilor de dialog social. Pe lângă acest context general nefavorabil, lucrătorii sistemului penitenciar se află în faţa unei provocări speciale: sistemul penitenciar este istoric subfinanţat având drept consecinţă imediată lipsa de personal şi un nivel necorespunzător al dotărilor tehnice şi materiale în timp ce numărul persoanelor private de libertate este în continuă creştere.

În aceste condiţii de creştere constantă a riscurilor şi presiunilor asupra lucrătorului de penitenciare, SNLP nu numai că îşi asumă rolul de partener de dialog social, dar se constituie într-un promotor al acestuia, pornind întotdeauna de la premisa că o comunicare corectă, fără prejudecăţi şi resentimente poate genera soluţii acceptate de toate părţile implicate. Initiativa SNLP de dezvoltare a conceptului de dialog social in sistemul penitenciar nu sugereaza o atitudine non-combat conflictul fiind o etapa desi evitabila, a dialogului, insa este demonstrat ca un conflict gestionat gresit se poate transforma intr-o criza.

Proiectul reuneşte în parteneriat, pentru prima dată în spaţiul european, atât organizaţii sindicale cât şi administraţiile penitenciare din două ţări cu modele şi politici sociale diferite : România (SNLP şi ANP) şi Norvegia (Kriminalomsorgens Yrkesforbund şi Serviciile Corecţionale din Norvegia.) De asemenea, prin prezenţa celui de-al cincelea partener – EPSU (Federaţia Europeana a Sindicatelor din Serviciile Publice), proiectul beneficiază de o viziune europeană globală, integratoare. Atât SNLP cât şi KY sunt organizaţii membre în reţeaua de organizaţii sindicale ale lucrătorilor de penitenciare formată în cadrul EPSU.

Proiectul, ce va începe la data de 01.01. 2013, are o durată de 22 de luni şi un buget de aproximativ 196.000 Euro, vizează dezvoltarea experimentală a unei abordări bazată pe dialog social implicând în mod direct atât organizaţia sindicală cât şi administraţia penitenciară. Abordările vor fi realizate pe baza unor soluţii care ţin de tehnologia informaţiilor şi comunicării, dezvoltarea de practici de învăţare electronică şi urmăresc trei direcţii principale de acţiune:

  1. Dezvoltarea unui program de training pentru reprezentanţii sindicali şi partenerii de dialog social în cadrul sistemelor penitenciare europene vizând îmbunătăţirea capacităţilor de negociere şi dialog social atât ale membrilor organizaţiei sindicale cât şi ale reprezentanţilor administraţiei. Deşi aparent situate pe poziţii antagonice, sindicatul şi administraţia împărtăşesc provocări comune iar dialogul reprezintă abordarea constructivă a soluţionării problemelor. Aşadar, pornind de la practicile europene în domeniu, benficiind de exemplul unic al modelului de dialog social existent în ţările nordice, prin proiect vom crea un model de instruire ce se adresează partenerilor de dialog social. Modelul, centrat pe simulări, studii de caz şi joc de rol, va fi testat în cadrul proiectului şi ulterior diseminat la nivel naţional şi european.
  2. Dezvoltarea practicilor de dialog social la nivelul sistemului penitenciar. Pe baza propunerilor colectate de la membrii de sindicat vor fi organizate sesiuni de dialog social, unde reprezentanţii sindicali împreună cu reprezentanţii administraţiei vor analiza propuneri şi vor dezvolta soluţii. Deşi formal este constitută o Comisie mixtă privind transparenta decizionala in sistemul penitenciar, prin proiect va fi îmbunătăţită activitatea acesteia, în primul rând beneficiind de un mecanism de colectare a opiniilor şi ponderare a impactului subiectelor abordate şi în al doilea rând prin folosirea expertizei deja existente la nivelul organizaţiilor din Uniunea Europeană şi Norvegia.
  3. Dezvoltarea participării membrilor de sindicat. În România în ultimii ani nivelul participării, nu numai în cadrul mişcărilor sindicale dar în general în viaţa publică a suferit un declin. Pentru SNLP nevoile propriilor membrii sunt situate în centrul preocupărilor sens în care, prin proiect, va fi dezvoltat un instrument de colectare a opiniilor şi propunerilor care vor sta la baza agendei sesiunilor de dialog social şi de asemenea vor constitui un adevărat barometru pentru liderii sindicali. Activitatea acestora nu are niciun sens dacă se îndepărtează de la nevoile şi interesele celor care i-au ales să îi reprezinte.

Toate aceste direcţii, împreună cu posibilitatea diseminării rezultatelor la nivel naţional şi internaţional, prin organizaţiile la care SNLP este afiliat, au constituit motivul pentru care, astăzi, putem spune că abordarea noastră este una din primele cinci în domeniul dialogului social în România. Provocarea de a crea un model european de dialog social pentru sindicatele şi administraţiile penitenciare nu este uşoară însă, avem cele mai bune premise pentru a reuşi!

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)