www.snlp.ro Web analytics

SNLP redeschide dosarul 569 – decizia privind compensarea muncii suplimentare si in zile libere

63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7Schimburile operative si compensarea sau plata muncii desfasurate de salariatii care lucreaza in schimburi, in afara programului de lucru, continua sa reprezinte subiecte deosebit de dificil de reglat prin acte administrative sau normative.

Directorul general al ANP in exercitiu la momentul respectiv a emis o decizie sustinuta de sindicate, decizie care stabileste ca principiu ca un tip de compensare a muncii nu exclude alt tip de compensare, placand de la situatia in care un salariat munceste intr-o zi in care se suprapun mai multe tipuri de munca. In traducere, munca suplimentara desfasurata in zi de sarbatoare genereaza o dubla compensare (pentru munca suplimentara si pentru munca in zi de sarbatoare).

Interpretarea de mai sus a generat, de-a lungul timpului, dezbateri aprinse sau articole documentate in multe sedinte, forumuri de discutie sau reviste. Decizia DG ANP 569 din 2012 nu a fost emisa nici hazardat si nici la intamplare. Insa in mod cert a fost emisa cu multa reticenta, dupa lupte destul de aprige, pentru a fi atacata instantaneu chiar din interior. Prin urmare s-a stabilit un termen de 3 luni in intervalul caruia decizia sa fie monitorizata. Nu au fost multe zile de sarbatoare in acest interval, insa din cate avem cunostinta, decizia nu a fost aplicata intocmai.

DEA ANP a avut un punct de vedere contrar principiilor stabilite in decizie si a semnat in acest sens o adresa in care preciza ca nu acorda viza CFP pentru emiterea deciziei si ca se vor inainta sesizari la Curtea de conturi a Romaniei. O adresa discutabila, ca strategie intraorganizationala, pentru a nu ma lansa in alt fel de aprecieri.

Avand in vedere pozitia DEA, ANP a solicitat punctul de vedere MJ. Trei directii de specialitate din MJ au raspuns, mai mult sau mai putin argumentat, concluzionand ca decizia 569 este in conformitate cu prevederile Codului muncii. In plus, directia audit din MJ a precizat cu claritate faptul ca pentru emiterea deciziei nu era necesara viza CFP.

Cu toate acestea, exista in continuare reticente in aplicarea deciziei, reticente alimentate de teama ca opinia DEA ANP poate fi invocata in controale ulterioare ale unor entitati cu competente (audit, Curte de conturi, etc) si poate atrage raspunderea inclusiv materiala a emitentilor actului. Situatia nu este simpla si nici nu doresc sa reiau aspecte tehnice dezbatute pe larg in perioada elaborarii si ulterior emiterii deciziei. Ma multumesc cu acesta scurta informare la care atasez documentele care au circulat in perioada respectiva. 

In completare, poate este relevanta opinia unui judecator la Tribunalul Bucuresti, intr-o speta similara privind drepturile politistilor, opinie publicata in Revista de drept social (nr. 1/2012)

 

Autorul articolului publicat in Revista de Drept Social (nr. 1/2012): judecator Cecilia Jabre (Tribunalul Bucuresti)

Orele lucrate de politisti in zilele libere sau sarbatori legale

Potrivit art. 16, alin. 1, teza a doua din O.G. nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale politiştilor (în forma în vigoare până la data de 01.01.2010), orele lucrate de poliţişti în zilele de repaus săptămânal sau în cele de sărbătoare legală se plăteau cu un spor de 100% din salariul de bază.
Se constată că singura condiţie impusă de textul legal pentru plata acestui spor era aceea ca orele să fie prestate în una din zilele de mai sus, şi nu să fie prestate peste durata normală a timpului de lucru.
Cu alte cuvinte, simpla prestare a unor ore în zilele de repaus sau de sărbătoare legală era suficientă pentru plata sporului.
Dacă legiuitorul ar fi dorit să impună condiţia ca şi orele lucrate în zilele de repaus să fie lucrate peste timpul normal de muncă pentru a fi plătite, ar fi prevăzut acest lucru expres, aşa cum a făcut‑o în privinţa orelor suplimentare din cursul săptămânii.Cum o astfel de precizare nu a fost făcută, rezultă că toate orele lucrate în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare legală trebuie plătite cu sporul de 100%.
Regimul orelor prestate peste durata normală a timpului de lucru de pe parcursul săptămânii era reglementat distinct de prima teza a art. 16, alin. 1 din O.G. nr. 38/2003 şi implica şi el plata unui spor diferenţiat în funcţie de numărul de ore lucrat suplimentar.
În cazul în care orele prestate sâmbăta şi duminica erau în acelasi timp şi ore suplimentare programului normal de muncă săptămânal de 40 ore, atunci se datora atât sporul prevăzut de teza întâi a art. 16, alin. 1 din O.G. nr. 38/2003, cât şi sporul prevăzut de teza a doua.
Se constată că prevederile legale citate mai sus nu sunt altceva decât o aplicaţie cu titlu particular în cazul funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti – a prevederilor generale aplicabile oricărui raport juridic de muncă, conţinute de art. 132 Codul muncii (în forma în vigoare până la data de 01.01.2010, iar în prezent art. 137).
Astfel, legea specială, O.G. nr. 38/2003, face referire la regimul zilelor de repaus, fără a‑l descrie însă în detaliu.
Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului precizează în art. 39, alin. 1 că durata programului de lucru al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege, adică în condiţiile prevăzute de legislaţia generală în materie, respectiv Codul muncii.
Art.132, alin.1 din Codul muncii arată că repausul săptămânal presupune 2 zile obligatorii de odihnă, acordate de regulă sâmbăta şi duminica.
Alineatul 2 prevede posibilitatea acordării celor două zile şi în alte zile decât sâmbăta şi duminică, însă acest lucru trebuie să rezulte din contractul colectiv de muncă aplicabil sau din regulamentul intern.
Pentru această derogare însă, alineatul 3 instituie o sancţiune în sarcina angajatorului constând în obligaţia de plată a unui spor.
În aplicarea textului de mai sus, angajatorul este obligat să stabilească în primul rând care sunt cele 2 zile ale fiecărei săptămâni ce vor fi considerate libere.
Pentru a nu exista discriminări între salariaţi, în principiu, cele 2 zile sunt aceleaşi pentru toţi.
Dacă angajatorul nu dovedeşte că ar fi convenit/stabilit (prin contractul colectiv de muncă sau regulament intern) ca alte două zile ale săptămânii să fie considerate libere, se va considera că ele au fost cele de sâmbătă şi duminică.
Potrivit art. 39, alin. 1 din Legea nr. 360/2002, serviciul poliţienesc are caracter continuu şi este organizat în schimburi, presupunând lucrul prin rotaţie inclusiv în zilele de repaus săptămânal şi în cele de sărbătoare legală.
În considerarea acestei particularităţi, s‑a exprimat atât în practica administrativă, cât şi în cea judiciară, opinia potrivit căreia cele 8 ore lucrate în aceste zile trebuie considerate normale şi că sporul s‑ar datora numai dacă ele ar fi depăşite prin lucru suplimentar.
S‑a mai susţinut că pentru cele 8 ore lucrate într‑o zi de repaus sau de sărbătoare legală, angajatul ar avea dreptul numai la acordarea unei zile libere, asimilându‑se astfel ziua de repaus lucrată cu o zi normală de muncă, justificat de caracterul continuu al serviciului poliţienesc.
Apreciem că acest raţionament este neîntemeiat.
Astfel, dreptul la repaus săptămânal conferit de legiuitor nu presupune doar stabilirea numărului de zile lucrîtoare ce se cuvin la un anumit numîr de zile libere (adică a proporţiei de 5:2 dintre ele), ci impune şi condiţia ca această proporţie să se respecte în fiecare săptămână, dreptul nefiind unul „la repaus”, ci unul la „repaus săptămânal”.
Cu alte cuvinte, nu este posibil să i se ceară salariatului să lucreze, de exemplu, 20 de zile continuu, pentru ca apoi să i se acorde 8 zile libere, ci este necesar ca după fiecare grupă de 5 zile lucrate consecutiv, să se acorde 2 zile libere (desigur, atât Codul muncii, cât şi art. 39, alin. 3 din Legea nr. 360/2002 prevăd anumite derogări de la regulă, în situaţii speciale sau chiar excepţionale, acestea nefăcând însă subiectul disertaţiei noastre).
Această interpretare se întemeiază pe scopul reglementării, acesta fiind acela de a permite refacerea fizică şi psihică a salariatului, după o anumită perioadă de lucru continuu şi de a asigura o anumită constantă a activităţii care să permită organizarea vieţii acestuia.
Mai exact legea nu stabileşte doar câte zile libere i se cuvin salariatului, ci şi când i se cuvin.
Cu alte cuvinte, salariatul nu are doar dreptul la o zi liberă, ci la o zi liberă în cadrul zilelor de repaus stabilite general de angajator, adică în zilele de sâmbătă şi duminică ca regulă generală.
Este adevărat că din considerente de interes general (caracterul continuu al serviciului de poliţie), dreptul de mai sus poate fi supus unei ingerinţe, în sensul că angajatorul poate impune salariaţilor exercitarea dreptului de mai sus în alte condiţii decât cele convenite iniţial, dar fără ca prin aceasta să fie afectat însuşi dreptul.
Mai exact, angajatorul poate cere poliţistului să se prezinte la serviciu într‑o zi stabilită iniţial ca fiind de repaus şi să îl oblige pe acesta să îşi ia ziua libera ce i se cuvenea într‑o altă zi.
Este de necontestat că ingerinţa de mai sus este prevăzută de lege şi este şi justificată obiectiv.
Problema care se ridică este cea a proporţionalităţii ei.
În acest sens, se observă că pentru a compensa această ingerinţă în condiţiile de exercitare a dreptului la repaus săptămânal, leguitorul român a instituit o sancţiune pentru angajator constând în plata unui spor la salariu, spor care în cazul poliţiştilor este reglementat de art. 16, alin. 1, teza a doua din O.G. nr. 38/2003.
Cu alte cuvinte, dacă salariatul şi, implicit, şi poliţistul, lucrează sâmbăta şi duminica în interiorul timpului normal de lucru, angajatorul trebuie să îi acorde repausul săptămânal în alte 2 zile ale săptămânii şi să îi şi plătească un spor (fie cel din contractul de muncă – la salariaţi, fie cel din O.G. nr. 38/2003 – la poliţişti).
Acordarea repausului săptămânal în alte 2 zile ale săptămânii nu reprezintă un beneficiu special acordat salariaţilor, ci este numai respectarea obligaţiei de acordare a repausului săptămânal.
Plata sporului reprezintă o reparaţie pentru faptul că salariatul şi‑a efectuat repausul în alte zile decât majoritatea salariaţilor şi, pe de o parte, a fost supus unei suprasolicitari, iar pe de altă parte, a fost privat astfel de unele din posibilităţile de recreere oferite de perioada de week‑end (timp petrecut alături de membri familiei, care în mod obişnuit îşi iau repausul în zilele de sâmbătă şi duminică, posibilitatea de a participa la anumite evenimente culturale ce se organizează de regulă în week‑end etc.).
Rezultă deci că simpla acordare a altor 2 zile libere pe săptămână nu este de natură să înlăture obligaţia de a plăti sporul prevăzut de O.G. nr. 38/2003.
Legislaţia specială a poliţiştilor prevede în art. 16, alin. 2 posibilitatea ca sporul să fie înlocuit prin timp liber corespunzător, suplimentar celor 2 zile aferente repausului săptămânal.
În ceea ce priveşte perioada ulterioară datei de 01.01.2010, problema de mai sus nu se mai pune deoarece nu mai există temei legal pentru plata acestor ore, având în vedere că art. 16 din OG nr. 38/2003 a fost abrogat prin art. 48, pct. 9 din Legea nr. 330/2009.

Documente atasate

32 COMMENTS

 1. Mai Shoparlace, nu credeam ca discutia asta poate ajunge pana intr-acolo unde sa ne comparam cu detinutii… Plecand de la premisa ca indiferent de conditiile de munca nu tiai dori sa fii dincolo de gratii, incheiem aceasta comparatie aici. Nu este sanatoasa si nu poate fi considerata ca ar starni altceva decat repulsie.

  Ne dorim cu ardoare sa evoluam, ne dorim sa fim capabili de schimbare si sa putem tine pasul cu vremuri din ce in ce mai grele. Dar oare asa trebuie procedat mai shoparlache ? Inteleg ca unele aspecte legate de legislatia muncii nu convine si ca inotdeauna ne-am dori sa fie numai asa cum vrem noi insa trebuie sa intelegem ca traim diversificat iar nevoile ne obliga sa acceptam printr-o incercare continua de imbunatatire aceste conditii de munca.

  Nu spun ca trebuie sa fi sclav, ca trebuie sa accepti o conditie mizera. Iti spun doar ca trebuie sa gandesti rational fara a fi doborat de sentimente negative, frustrante. Lasa la o parte ce se petrece in jurul tau si axeaza-te p propriile prioritati si vei constata cata nevoie este sa evoluezi….

 2. se pare ca in situatia noastra, e mai bine sa fii dupa gratii, in camera decit in afara ei cu cheile in mina si asta pentru ca DETINUTII care sint scosi la munca ( deservire, curatenie, bucatarie, ect.) au DREPTUL la 2 zile SAPTAMINALE de repaus-de regula simbata si duminica-, iar atunci cind sint scosi la munca simbata si/sau duminca, LI SE ASIGURA REPAUS IN ALTE ZILE, DAR UNA DINTRE ELE SA FIE SIMBATA SAU DUMINICA. In concluzie, detinutii au drepturi(si li se respecta), iar militienii – vorba lu’ Cocosila din Morometii- sunt niste prosti! Halal sa ne fie ! In tara asta, cine e corect, respecta legile Tarii, nu are drepturi- parerea mea !!!!

 3. „Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica, potrivit art. 137 alin. (2) din Codul muncii. El are ca scop odihna si recuperarea salariatului ca urmare a efortului depus in saptamana de lucru de 5 zile.

  In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

  Din interpretarea dispozitiilor Codului muncii, rezulta ca repausul saptamanal se acorda pe zile intregi: sambata si duminica, duminica si luni, luni si marti etc.

  In situatia in care repausul saptamanal se acorda in alte zile decat sambata si duminica, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Prevederea din Codul muncii nu indica un cuantum minim al sporului, insa din interpretarea textului de lege rezulta ca negocierea unui astfel de spor este totusi obligatorie.

  Indiferent de zilele in care se acorda repausul, acesta trebuie acordat in fiecare saptamana.
  In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice.

  Acordarea cumulata a repausului saptamanal se poate face numai cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.”

  Extras din : http://legislatiamuncii.manager.ro/a/8029/noi-reglementari-privind-repausul-saptamanal.html

  Desi mare parte din aceste lucruri s-au mai spus…mjai sunt si altele precum posibilitatea acordarii repausului saptamanal ce poate fi acordat si in alte zile decat sambata si duminica, chestiune pe care multi se strdauiesc sa-i dea o cu totul alta interpretare.

 4. Personal și eu cred că în încercările de modificare a CM ar trebui atins și acest punct referitor la repausul săptămânal și la sintagma „de regulă”sâmbătă și duminecă.Dacă odihna angajatului care muncește în foc continuu,în unități unde trebuie asigurată o anume continuitate,se poate realiza și în alte zile de repaus decât sâmbăta și dumineca.Acest repaus săptămânal,în opinia mea, are mai multe roluri nu doar cel de a oferi angajatului două zile pentru repau cu o periodicitate săptămânală,un rol ar fi cel de a oferi familiei un timp în care toți membrii ei să facă împreună niște activități care să unească această familie,un timp de calitate pentru familie și în familie.Mai apoi există o serie de activități care se desfășoară DOAR sâmbăta sau dumineca (nunți,botezuri,parastase),aceste activități au rolul de a menține legătura între componenții familiei în sens mai larg părinți,bunici,frați și alte rudenii.Copii noștri minori pot avea diverse hobiuri,activități extrașcolare care să necesite participări la competiții organizate în anumite locații de regulă la sfârșit de săptămână,adică exact sâmbăta și dumineca.Cred că un cod al muncii cât mai corect trebuie să privească pe cât posibil în ansamblu la toate funcțiile acelui repaus săptămânal nu doar la una anume,cea de odihnă,de repaus.Nimănui nu îi ajută timp de o carieră întreagă de 35+ ani (dacă ținem cont de prelungirea vârstei de pensionare și creșterea perioadei de contribuție pentru pensie completă) ca repausul său săptămânal să fie în 80% din situații diferit de repausul săptămânal al celorlalți membrii ai familiei și al societății în general ?!Sporul de 100% a fost prevăzut pentru cei care lucrează în week-end tocmai pentru a compensa material aceste neajunsuri enumerate de mine în acest comentariu.Cred că niște specialiști în psihologia muncii, medicina muncii,dreptul muncii pot argumenta mai academic tot ceea ce eu am enunțat aici

 5. Poate un singur lucru mai am de spus si eu si care nu te vizeaza direct pe tine mai Alecule. Insa, daca toit ai adus aminte de materie cenusie, este foarte important sa stii sa o canalizezi pe un traseu rational.

  Deci, cand CM spune „de regula sambata si duminica” nu induce strict o obligatie asa cum o interpretezi tu. Compune o propozitie simpla si ai sa-ti dai seama. Exemplu: Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica” – iti suna cunoscut, nu ? 😆 „De regula” nu induce o obligatie. Din contra, lasa loc si pentru alte zile daca regula nu poate fi respectata din cauze obiective.

  Stefan, poate in incercarea BNS de a modifica Codul Muncii putem veni c u clarificari in aceasta privinta. Sunt de parere ca ar t rebui sa evoluam si nu sa stagnam intr-o interpretare rigida si lipsita de imaginatie.

 6. Dragi concetateni
  As dori sa mai adaug un comentariu si consider epuizat subiectul acesta.
  Avand in vedere ca munca la schimburi nu presupune o prezenta continua,adica in zile consecutive,ca la programul de 8 ore,e clar ca si celelalte orinduieli se abat de la regula .Daca la programul de 8 ore vii la serviciu 5 zile consecutive si ai alte 2 zile consecutive libere , la turisti munca are loc in salturi.Deci, e aproape imposibil de stabilit repausul saptaminal in 2 zile consecutive,ca regula universal valabila ptr „turisti”.De altfel si Codul muncii e sarac tare in reglementari,ptr munca in ture.Nu putem sa-i cerem angajatorului,care de altfel nici nu e obligat, sa stabileasca turistilor repausul saptaminal.De unde concluzia ca repausul saptaminal este acelasi ptr tot salariatul-SIMBATA SI DUMINICA
  Programul in ture de 12/24 este un program special care are reguli proprii ce sint o exceptii de la regulile comune..Se vede ca pina si CM evita sa-l clasifice-daca e normal sau anormal,dar..este un program legal,pe cind programul de 8 ore este considerat program normal
  Imi cer scuze daca din cauza mea,dvs nu ati putut trimite comentarii si ma opresc aici!

 7. Sakalule,pai matale mi-ai prezentat programul ptr un schimb si pentru o saptamina.O fi saptamina”chioara”? Sau crezi ca…. cu o floare se face…programul?Ti-am scris ca repausul saptaminal este identificat de lagiuitor stabilind regula cu simbata si duminica.De ce n-a zis joi si vineri?Matale nu vezi ca in orice luna si saptamina din an ,regula este aceeasi-SIMBATA SI DUMINICA.
  Referitor ca esti adventist..eu angajatorul nu sint obligat sa-ti acord repausul simbata ,cum nici mie ,ortodoxul ,nu mi se acorda obligatoriu repaus duminica;apoi, minoritatile religioase nu prea sint luate in calculul acesta.Matale nu trebuie sa confunzi regula cu exceptia,adica exceptia sa devina regula..
  in alta ordine,programul de 12/24 este o exceptie de la programul normal de8/16..el fiind un program special.De ce CM vorbeste de durata normala de lucru..de 8 ore si nu de durata normala de 12 ore?
  Hai ma,sakalule,vrei sa incep iar anul 3?sau sa mai dau iar licenta la dreptul muncii?

 8. Eu nu vad omul si nu stiu daca zambeste sarcastic, mangaie ecranul sau il ia la pumni, in timp ce scrie. Vad doar un text si il trec prin filtrul propriilor sentimente, ajustat cu experienta. Nici nu ma preocup prea mult de ierarhia intelectelor.

  Indiferent de volumul de materie cenusie, este important sa-ti ajustezi vorbele astfel incat atunci cand ceilalti citesc ce scrii sa fie indemnati la dezbatere si nu la bataie. Altfel materia si ierarhia la care am facut referire sunt inutile. Pentru mine este foarte clar cat stii.

  Nu trebuie sa ne scriem scrisori de dragoste. Prin urmare nu trebuie sa ne demonstram nimic. Postez informatii, emit opinii, moderez comentarii si incerc sa fac toate astea constructiv si in mod echilibrat. Mi-as dori sa posteze cat mai multi comentarii si opinii.

  Dintr-o vorba simpla si poate insuficient de corect gramaticala, poti descoperi lucruri la care nu te-ai gandit. Pentru asa ceva am receptivitate maxima. Mai putina rabdare am pentru filozofie, dar daca se cere, ma adaptez.

  Intr-un forum unde se face filozofia muncii in schimburi, insa, cred ca din ce in ce mai putini colegi vor alege sa se bage si sa posteze si nu stiu cat de constructiv mai este.

 9. Domnule Presedinte
  Desigur,ca ptr a putea dezbate o tema,un subiect interlocutorii trebuie sa stie de la ce nivel pleaca-incepator sau avansat.Eu pot sa discut de la orice nivel iar daca sint la nivelul incepator stau si ascult.Daca ati fost atent ,nu am jignit pe nimeni.Faptul ca sint mai pregatit in anumite chestiun,i da o nota de inferioritate interlocutorului si acesta fuge…ca un las.Am impresia uneori ca ma folositi!
  Religia ne-a condus de la maimuta incoace.Astfel omul in evolutia lui atrecut de la religia politeista la cea monoteista.Intreaga activitate,toate actiunile omului se leaga de religie.Dupa cum bine ai intuit week-end-ul are legatura cu religia si cu zilele de sarbatoare.Asa se face ca zilele de Pasti,Craciun..etc sint considerate zile libere,nelucratoare tocmai ptr ca sint sarbatori legale.Nu am auzit de alte zile nelucratoare,daca nu sint si sarbatori legale.
  Imi pastrez speranta ca stii sa apreciezi omul.Crede-ma,am calitatea de om si indiferent cine e „omul” nu-mi bat joc de el ptr ca mi-e frica de D-zeu si nu de om.

 10. Lasa teologia si nu mai divaga. Ti-am replicat la o postare metempsihozica, in stilul propriu, stil cu care ii poti insa bulversa pe cei mai putin avizati. Nu mai jigni in comentarii si vor fi postate toate.

  Pe scurt parera ta este ca repausul nu poate fi decat sambata duminica iar in cazul in care lucrezi in acele zile trebuie plattit un spor. Am inteles.

  Cam asa se structureaza si actiunea pusa in instanta de SNLP in 2008. Insa noi am pus actiunea asa pentru ca angajatorul nu a luat masuri ca prin regulament intern sa stabileasca alte 2 zile desi putea. Prin urmare daca nu avem o exceptie de la regula, se aplica regula. Vedem ce-o zice instanta.

  Pe viitor insa, vrem mai mult. Vrem o aplicare totala si corecta a legislatiei. Desi toti in jurul nostru se opun sau sunt sceptici. Poate sceptiicismul ne va cuprinde si pe noi spre satisfactia unora dar pana atunci argumentam.

  Prea multe luccruri nu ne-au mai ramas prin sistemul asta public, special sau normal. Atatea cate mai sunt tinem de ele.

 11. Stefane,comentariul adresat Sakalului este valabil si ptr tine.Matale vorbesti de culturile cu saptamina de 7 zile!!! Eu,un baiat mai modest,zau, nu cunosc la nicio cultura ,cel putin in epoca moderna si post moderna culturi cu saptamini mai mari sau mai mici de 7 zile.Deci ziua de duminica,dupa Biblie e zi de sarbatoare si a lasat-o D-zeu ptr odihna.Daca nu ma crezi cauta la „Facerea Lumii in Biblie..In rest, posteaza comentariul ca sa-l vada Sakalul si sa lasam subiectul asta pentru alta cultura-cea extraterestra, sa se minuneze si ei,verzii!

 12. Alecule, citeaza textul integral. Angajatorul a lasat la voia angajatorului sa stabileasca alte 2 zile consecutive decat regula, [b]prin contract colectiv de munca sau regulament intern[/b]. Chiar a lasat. Daca la contract se mai negociaza, cu regulamentul e alta poveste.

 13. Pentru pontator:
  Doamna asta nu este Dumnezeul puscariei din Galati. Nu are nicio parghie legala prin care sa blocheze acordarea salariilor. Faptul ca exista o inadvertenta in acel pontaj, este cu totul altceva. Cu parghiile legislative si actele normative in fata care permite pontajul pe care si-l doreste aceasta directoare, lucrurile se pot rezolva prin simpla comunicare.

  Este intersant de aflat daca o persoana aflata in CO dar presteaza pentru un proiect pe fonduri europene care are legatura cu penitencarul, poate fi pontata ca si cand ar presta conform atributiilor zilnice de serviciu. Sa nu fie doar un exces de zel din partea celui care interpreteaza aceasta situatie.

  Daca se gaseste o astfel de reglementare undeva, ar fi interesant sa fie si postata…

 14. Incearca unul sa persiste intr-un rationamernt debil si noi toti incercam sa-l convingem care este situatia reala si care nu poate deroga de la reglementarile in vigoare. 😆

  Mai Alecule, ai identificat 2 erori care s-au transformat in 3 alineate. In fine, nu asta conteaza…
  Paradoxal Alecule, ca sa traiesti trebuie sa lucrezi continuu ! 😆 Atat timp cat nu depasesti 48 de ore pe saptamana cu tot cu ore suplimentare atunci nu crezi ca este bine si perfect legal ? Uite exemplu aici:
  luni: 19.00 – 07.00 = 12 ore lucrate
  marti: liber
  miercuri: 07.00 – 19.00 = 12 ore lucrate
  joi: 19.00 – 07.00 = 12 ore lucrate
  vineri: liber
  sambata: 07.00 – 19.00 = 12 ore lucrate
  duminica : liber
  luni: liber
  incepand de marti se reia acelasi ciclu

  In saptamana ce ti-am prezentat-o, sunt mai mult de 48 de ore lucrate mai Alecule ? Te incadrezi in ce spune legislatia sau nu ?

  Pare simplist dar trebuie inteles faptul ca, la acest moment, asa cum stau lucrurile, acesta singurul tip de program in care se poate identifica repausul saptamanal.
  Daca o dai iarasi cu ce a lasat D-zeu mai Alecule, atunci schimbam sensul discutiei…

  Ca sa ma multumesti mai Alecule, uite…eu sunt adventist spre exemplu…iar duminica pentru mine este o zi normala de lucru ! Mie cand imi acorzi repausul saptamanal asa incat sa beneficiez de doua zile consecutive, altele decat cele in care este inclusa duminica ?

  Hai sa progresam si sa ne punem mintea la contributie. Doar asa ca sa facem conversatie nu mai tine.

 15. Stimate Sakal
  Iti inteleg aversiunea fata de un „baiat” destept!In Codul muncii scrie ca „repausul saptaminal se acorda in doua zile consecutive,de regula simbata si duminica.”Din interpretarea acestui text(logica,teleologica,per a contrario,gramaticala)REZULTA CLAR CA LEGIUITORUL NU A LASAT LA VOIA ANGAJATORULUI acordarea repausului saptaminal.In caza contrar ar fi spus(el legiuitorul)-repausul saptaminal se acorda in doua zile consecutive,cind poate sa le acorde angajatorul!.Ori el,legiuitorul a stabilit o regula de acordare a repausului saptaminal-simbata si duminica.De ce n-a spus miercuri si joi(marti,nu-ca sint 3 ceasuri rele),repausul saptaminal? Spune tu ,inteligentule! Daca se incalca regula cu simbata si duminica,adica daca angajatorul acorda repausul saptaminal in alte zile,va plati un spor de 100% ptr privarea de acel drept-adica de a fi liber simbata si duminica.Am putina treaba si cind ma intorc iti traduc comentariul de ieri.”Ma intelegi”?Asa spune nea GB,ala de la Steaua..Traiasca Romania si noi o data cu ea!

 16. Luna trecuta doamna directoare a zis ca nu da drumul la salarii daca nu apare pontalul cum dispune dinsa.
  Si-a permis sa-l ameninte pe lucratorul de la secretariat cu comisia de disciplina.
  Agentul de la compartimentul secretariat se numeste DAJBOC CRISTIAN si poate fi contactat foarte usor.
  Vrem sa vedem si noi cum va bloca doamna directoare salariile luna aceasta si o asiguram ca in trei ore anp-ul este in curtea noastra.

 17. Unde scrie mai Alecule ca repausul saptamanal este unic, sambata si duminica ? Bai baiete, tu esti un om serios cu toata mintea la tine ? Inteleg ca uneori nu sunt intelese unele amanunte dar ca sa arunci aceste afirmatii total aiurea parca nu te-as mai pute considera un om serios care vrea sa faca ceva pentru acest sistem sau pentru o discutie normala, rationala…

 18. In sfarsit, poate dpa o astfel de expunere se va intelege odata pentru totdeauna ce se vrea cu aceasta decizie 569. Tocmai asta imi doresc. Sa incepem sa nu fim cuminti si sa-i „luam pe sus” pe toti cei care nu inteleg un principiu de bun simt in raport cu efortul depus de catre salariati.

  Asta cu ura fata de cei din administrativ Ioane, sa o lasam deoparte. Ne incetoseaza mintile si nu putem evolua. Din contra, ne afundam intr-o vagauna a prostiei.

 19. Dragi concetateni
  Am identificat 2 erori la unii dintre dvs:
  1)Programul cu ture de 12/24,in numar de 4,necesita modificarea calendarului,adica saptamina sa aiba 8 zile!Voi doriti sa-l miniati pe D-zeu?Stati potoliti!
  2) Ce greu e sa lucrezi 4 ture de 12/24..!Sa lucreze dusmanii mei si neamurile lor!
  3)NU MAI FACETI GRESELI IMENSE-UNA ESTE CONTINUITATEA SERVICIULUI IN TIMP SI ALTA SA LUCREZI,TU,FPSS,CONTINUU.lEGEA NU MA OBLIGA SA LUCREZ CONTINUU,CI,SA LUCREZ NR LEGAL DE ORE.Deci,avem un drept-dreptul la respectarea programului normal si legal de munca

 20. Iar batem apa in piua. Repausul este lasat de la Dumnezeu sambata si duminica??? Unde ai citit, in Biblie? Spune-mi versetul! Spor compensat cu timp liber??? Aleculeeeeee

  Discutam sau doar postam?

  [b]Informativ (doar pentru Alecu):
  [/b]In culturile cu saptamana de 7 zile, ziua de odihna deriva din principalele traditii religioase: duminica (crestini), sambata (evrei), vineri (musulmani).

  Ziua de lucru de 5 zile a fost standardizata de Henri Ford si apoi legalizata de Franklin Roosevelt (http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Labor_Standards_Act_of_1938), iar conceptul de weekend este american si are legatura cu muncitorii evrei si cu ziua lor libera care era sambata si care a trebuit unita cu duminica pentru ceilalti apoi s-a uniformizat dar prin lupte, si altele…

  Asta ca si concept. Apoi avem si legislatia nationala. Dar ma opresc ca iar o iau razna.

  Postati

 21. stimati concetateni
  Va multumesc acelora care ma sustineti in demersul meu si le multumesc si acelora care ma critica1Doresc sa spun urmatoarele:1)Repausul saptaminal este unic-simbata si duminica.Semnificatia lui este aceeasisi ptr negri ,albi sau verzi,dar…nu se poate acorda tuturor in aceste zile.Ideea,nuanta, se refera la acordare ,nu la identificarea lui.Repausul saptaminal a fost identificat de bunul D-zeu,care,El”,Creatorul Lumii”,a lasat a7-a zi ptr odihna
  2)Trebuie sa se dea sporul de 100% celor care lucra simbata si duminica.Acesti bani nu se pot compensa cu ore libere

 22. La Galati doamna directoare economica,este pontata in c.o. ptr ca vine de acasa si lucreaza saraca de la 5 la orele 23,chipurile pentru fondurile phare.
  Rugam anp-ul sa vada ce se intimpla cu banii din aceste fonduri,ptr ca sunt lucratori care nici nu stiu ca fac parte din echipa,deci cineva papa banuti la greu.
  Pentru informatii mai detaliate rugam dip sa-l contacteze pe asa-Dajboc Cristian care este obligat de catre directoarea economica sa faca pontajul cum dispune ea.
  Doamna sus mentionata atrage in aceste murdarii tot mai multi lucratori de la paza,ca sa-i aiba la mina.
  Nu este de glumit,rugam anp-ul sa trimita un specialist in atragerea de fonduri,sa verifice cu mare atentie ce se intimpla.
  Ne rezervam dreptul de a sesiza conducerea M.J.-ului daca anp-ul neglijeaza aceasta sesizare.
  Oameni buni doamna directoare economica este pontata cind este in co-poate este vreo dispozitie a directorului general in acest sens,iar noi nu stim.
  Luati masuri pina nu este prea tirziu.

 23. Ioane, hai sa ne pastram calmul. Nicaieri in codul muncii nu vei vedea 72 ore timp de refacere. Dar vei vedea ca dupa 12 ore de serviciu ai dreptul la 24 liber. De aceea programul respectiv este de 12/24. Dupa a patra astfel de tura ai liber 24 conform algoritmului apoi mai primesti inca 48. Ce crezi ca sunt acelea?

  Cineva iti va explica simplist ca programul este setat in asa fel pentru a nu depasi numarul maxim de ore pe care le poti face saptamanal sau lunar. Suntem toti de acord cu asta. Mai ales ca nimeni nu s-a obosit sa le defineasca altfel.

  Ce trebuie sa retinem toti si bine ar fi daca ne-am concentra pe esenta problemei, este ca [b]definirea repausului este un aspect benefic, folositor, util, important[/b]. De ce?

  Pentru ca definind acest interval in mod concret, cei care sunt chemati la munca in acest repaus au dreptul la un spor care se adauga peste cel pentru munca suplimentara!!! Si o spune foarte clar dna judecatoare in opinia prezentata in articol.

  Sporul pentru munca in repaus este o compensare care se poate cumula cu compensarea pentru alt tip de munca. Compensarile nu se exclud!!! Daca Boc a spus ca in 2012 unicul tip de compensare este timpul liber, atunci trebuie sa primesc aceasta compensare pentru fiecare tip de munca!!! Am muncit suplimentar 8 ore, primesc 8 ore liber. Am muncit de Craciun 12 ore, primesc 12 ore liber. Am muncit 4 ore in repaus (!!!) primesc 4 ore liber.

  Nu acceptam teoria conform careia daca ai lucart 12 ore de Craciun, nu ti se datoreaza nimic in plus decat compensarea pentru munca suplimentara, care este generata automat. Nu este acelasi lucru sa faci 180 de ore in decembrie cu a face 180 de ore dar sa pici de serviciu pe 25 si 26 dec.

  Dar sigur ca putem fi fortati sa o inghitim (teoria DEA) prin impuneri si eventual pierderi de procese. Doar traim in Romania. Insa nu o vom inghiti… cuminti!

 24. In lumea asta, programul in schimburi a ajuns la un nivel de planificare-normare deosebit de avansat. Pentru un mic exemplu privind nivelul puteti urma legatura http://www.circadian.com/solutions-services/shift-scheduling/shift-schedule-optimization.html.

  Pe principiul „la noi nu se poate” nu vom avansa niciodata. Trebuie sa definim repausul saptamanal la schimburi si putem lucra impreuna la variante.

  Cei care lucreaza 12/24 un nr de 4 ture si apoi inca 48 ore liber au un ciclu care chiar daca este mai mare de 7 zile poate genera o definire a repausului care aferent unui numar mai mare de 5 zile de munca, trebuie sa fie si el ceva mai mare de 2 zile. Codul muncii prevede situatia.

  Pentru turele 12/24-12/48 este principala problema si aici trebuie sa ne punem procesoarele la contributie daca vrem sa avem vreodata o solutie.

 25. Asclepios,
  Imi place cum pui problema dar te rog sa scapi un pic de rigiditatea interpretarii acestui „fenomen”.
  Hai sa plecam de la premisa urmatoare, si anume de la genul activitatii pe care suntem obligati sa o prestam dat fiind caracterul continuu al atributiilor de serviciu. Luand deci in considerare faptul ca 12 din 24 trebuie asigurata activitatea de paza a detinutilor, de aici se deduce ca inclusiv sambetele si duminicile vor fi afectate serviciului.

  Urmare acestui fapt, in legislatia specifica a trebuit sa se includa o prevedere care sa defineasca un repaus saptamanal, asa cum spune Codul Muncii, „in alte zile decat sambata si duminica”. Codul Muncii legifereaza la modul ideal cum ar trebui interpretate lucrurile pentru ca majoritatea salariatilor din Romania practica un program normal de lucru. Pentru exceptii cum suntem noi, s-a definitiv si altceva.

  Asadar, mergand pe ideea ca acest Cod al Muncii permite un repaus saptamanal si in alte zile, nu este absolut nicio problema daca acestea sunt altele decat sambata si duminica. Pe de alta parte, nu se face referire la faptul ca acest repaus saptamanal trebuie sa fie permanent in aceleasi zile. Acesta, in cazul nostru care prestam la paza, va depinde de ciclitatea in care prestam aceasta munca si de aceea se poate deduce simplu faptul ca repausul saptamanal in fiecare saptamana se poate identifica in alte zile.

  Mi-ar face placere sa constat ca nu se mai ia in considerare ura fata de cei din administrativ. Natura muncii lor, sa intelegem odata pentru totdeauna, este cu totul alta fata de cea prestata in paza. Daca totusi vrem sa facem diferenta, aceasta nu poate consta in altceva decat in drepturi sau alte beneficii salariale fata de acestia. Dar este cu totul alta discutie si necesita o abordare diferita.

 26. SaKalule, tu esti cumva din cei care privesc „palmasii”( cei cu functii de executie) ca pe niste nimicuri ? Cum mama dracului sa ai repaus saptamanal dupa 4 ture de 12 cu 24 ? Cele 72 de ore, pe care tu crezi ca sunt ca si repaus saptamanal, sunt ore libere pentru refacerea organismului. Dupa o tura de noapte ai 48 de ore libere, tie, unde iti iese 2 zile repaus saptamanal ? Tu ai lucrat o tura de noapte sa vezi a doua zi cum umbli ca teleghidatul ? Revin cu o intrebare, de ce nu te ducu tu , IN REPAUS SAPTAMANAL MIERCUREA SAU VINEREA la nunta ? De ce nu faci Cracunul in Februarie, Revelionul in Martie si Pastele in Septembrie ? Dupa logica ta , cei din schimburi nu ar avea niciun drept, nicio sarbatoare, niciun repaus saptamanal, nimic…Care este diferenta dintre mine, care am facut 2 ani scoala militara si lucrez la schimburi si cel care a facut 45 de zile curs de initiere la Focsani, Jilava sau in clubul unitatii si este bine merci( cu ajutorul pilelor) la administrativ ? Mai continuam ?

 27. Personal am considerat întotdeauna că toată tevatura cu definirea repausului săptămânal este DOAR un tertip al guvernanților de a nu ne acorda acest spor de 100%.Chiar dacă finu Alecu se exprimă foarte alegoric și stufos în principiu are dreptate repausul săptămânal nu poate fi în zile diferite în cele 31 de zile ale lunii,în prima săptămână marți+miercuri, în a doua miercuri+joi…?!În plus repausul săptămânal trebuie în opinia mea să fie același pentru toți membrii unei familii atunci când copii nu au cursuri școlare și partenera/partenerul de viață care lucrează în orice al domeniu are repausul săptămânal.Dacă mergam pe logica definirii repausului săptămânal de ce acesta necesită definire doar pentru cei care lucrăm pe scimburi,ia să încercăm un program pilot în care să le acordăm birocraților,inclusiv celor de la ANP repausul săptămânal miercuri+joi așa cam un an de zile?!

 28. Mai Finule ! Tu esti imposibil, frate !
  Repausul saptamanal, conform legii care consideri ca ar trebui respectata, poate fi stabilit si in alte zile decat sambata so duminica. Si tocmai pentru faptul ca nu toti pot beneficia de sambata si duminica repaus saptamanal.

  Pe de alta parte, nu scrie nicaieri ca repausul saptamanal trebuie acordat constant in niste zile anume. Mergi pe schema programului 12/24 x 4 ture cu 72 liber si poti odentifica acest repaus saptamanal ca fiind de fiecare data altul, „in alte zile decat sambata si duminica”. Ce spui tu acolo de „luni dupa marti” si de cronologia aia care nu o intelege nimeni.

  Fata de ce a afirmat Clar, s-a exprimat fata de cei care nu inteleg ca aceasta Decizie trebuie pusa in aplicare pentru ca ea PRODUCE EFECTE chiar daca ANP este sceptic sau ar putea interpreta el in vreun fel. La un control de fond, stai linistit, ca pentru asta exista SINDICAT, sa apere interesele profesionale ale angajatilor.

 29. Din ce am inteles eu,ptr ca aproape n-am inteles nimic,e vorba de plata sporului de 100%.Cum situatia e alta cred ca si opinia e alta.Speta e cu totul diferita ptr ca programul e de 12 ore si nu de 8.Deci,opinia e formulata ptr programul de 8 ore.Oare este o mica diferenta?Chestia cu 2 zile consecutive repaus saptaminal e o gaselnita ciudata.Adica eu am intii repausul saptaminal si pe urma repausul dupa 12 ore lucrate?Adica intii e marti si pe urma vine luni?Bizara cronologie!
  Eu propun sa-i dati speta cu programul de 12 ore,s-om mai vedea de e intii repausul saptaminal sau „odihna ” dupa 12 ore lucrate.De dreptul la repaus dupa 12 ore lucrate ati mai auzit?Dupa aia vine dreptul la repaus saptaminal.Stiti care e diferenta dintre ele?Dupa 12 ore lucrate,nici moartea nu poate sa ma mai deranjeze,pe cind in repausul saptaminal nu ma pot impotrivi!Hai sa mai privim inca o data spre C muncii,el e singurul care contine ceva reglementari despre programul special de 12/24 .Stefane,las-o asa cum a cazut!Nici nu era nevoie de D569,ca era una mai clara ca ea, 307(parca,aia a lui A Serban) iar mai clar ca ele e C muncii
  As dori sa mai mentionez,ca un om nu poate avea in fiecare saptamina un alt repaus saptaminal.E impotriva firii si se minie Creatorul.Nu mai creati voi zile de frepaus,ptr ca a avut altul grija inaintea voastra.Legea e clara-repausul saptaminal este unul singur-simbata si duminica.Deosebirea este ca unora li se poate acorda,altora ,nu.Deci,zilele de simbata si duminica au aceeasi semnificatie ptr toti,dar nu se pot bucura toti de ele!
  Ideea este_unde nu-i lege e tocmeala sau unde-i lege nu-i tocmeala?

 30. Lucrurile nu pot fi interpretate cum ca ar fi buni de plata daca nu ar pune in practica aceasta decizie ? Este indeajuns de relevant faptul ca trei directii din MJ s-au exprimat deja in favoarea D 569. In plus, acest punct de vedere al Tribunalului Bucuresti prin ceasta doamna chiar intareste ideea de punere in aplicare a deciziei.

  Eu cred ca lucrurile trebuiesc luate in serios cu cei care ar trebui sa aplice decizia si sa li se aduca la cunostinta faptul ca vor suporta consecintele. Daca tot tin cont de teama ANP, atunci sa vina ANP in instanta sa-i apere. Desi pare o presiune destul de mare care intra in contradictie cu punctul de vedere al ANP, totusi de undeva trebuie inceput. Asadar, la treaba Stefan, pana nu pica in penibil aceasta adresa, penibil ce ar putea fi provocat de insasi oamenii care trebuie sa o aplice.

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)