www.snlp.ro Web analytics

Comisia de disciplina din MJ lucreaza in „invisible mode”

4688Nr. 179/SNLP/29.10.2012

Catre

Ministerul Justitiei

Doamnei Alexandra SINC – secretar general

Stimata doamna secretar general

In incercarea noastra de a ne edifica cu privire la respectarea OMJ nr. 2856/2004 am solicitat MJ anumite informatii.

Structura de informare publica din MJ ne transmite insa ca nu ne poate pune la dispozitie informatiile, avand in vedere faptul ca nu sunt de interes public (atasat).

Prin urmare, va solicitam dumneavoastra urmatoarele clarificari:

 • 1. Sunteti de parere ca este sau nu SNLP indreptatit sa solicite un ordin MJ prin care se stabileste procedura disciplinara de cercetare a unor membri SNLP chiar daca detin functii de director de unitate, de directie sau de director general adjunct? ( marturisim ca directorul general nu este membru SNLP si prin urmare nu enumeram functia)
 • 2. Daca se considera ca ordinul respectiv include date cu caracter personal si nu ne poate fi pus la dispozitie in baza Legii nr 544/2001, va rugam sa ni-l puneti la dispozitie in temeiul Acordului privind transparenta decizionala si dialogul in sistemul penitenciar , act semnat de Ministrul Justitiei.
 • 3. In temeiul OMJ 2856/2004, in vederea compunerii Comisiei de disciplina la nivel MJ era necesara consultarea structurilor sindicale reprezentative la nivelul unitatilor sau grupurilor de unitati in care se regasesc functionarii a caror cercetare intra in competenta comisiei. Va rugam sa ne transmiteti daca au fost consultate structurile sindicale sau s-a procedat direct la desemnarea prin vot majoritar de catre salariati a reprezentantilor in comisie, altii decat cei desemnati de angajator si mai ales daca a avut loc un astfel de vot.
 • 4. Este corecta o compunere a Comisiei de disciplina din MJ cu includerea unor membri desemnati prin vot de salariatii din MJ, care sa cerceteze fapte comise de un director general adjunct al ANP, fara ca o structura sindicala care totalizeaza 60% din salariatii grupului de unitati ANP sa fie reprezentata in comisia respectiva?
 • 5. Componenta comisiei de disciplina constituita la nivel MJ este, in prezent, in conformitate cu ordinul MJ sau necesita actualizare?
 • 6. Sedintele comisiei de disciplina constituita la nivel MJ se organizeaza cu membrii titulari sau acestia sunt supliniti de membrii supleanti cu toate ca nu au mandatul suspendat sau incetat?

Solicitarea noastra se intemeiaza pe urmatoarele considerente:

 

 • 1. OMJ 2856/2004 stabileste reguli privind procedura disciplinara pentru salariatii din sistemul penitenciar.
 • 2. La nivelul sistemului penitenciar definit ca grup de unitati, FSAP PUBLISIND (federatie la care SNLP este afiliata) detine reprezentativitate conferita prin sentinta civila nr 8/20.10.2011 emisa de Tribunalului Bucuresti in conditiile Legii nr 62/2011.
 • 3. In functie de competenta de gestiune a resurselor umane si in conformitate cu prevederile statututului special, Comisia de disciplina din cadrul MJ cerceteaza faptele comise de salariatii din sistemul penitenciar numiti in functii de top management, functii care nu sunt incompatibile prin lege cu calitatea de membru sindical.
 • 4. Coroborand prevederile legii cu cele ale ordinului MJ, privind componenta comisiei constituita la nivel MJ, observam ca aceasta se constituie la nivelul unitatii (MJ) insa are competente asupra salariatilor din alte unitati (ANP si unitatile subordonate) ceea ce releva o situatie complexa.
 • 5. La desemnarea membrilor in cadrul comisiei, observam ca sindicatele vor desemna 2 membri titulari si 2 supleanti. In cazul in care salariatii nu sunt organizati in sindicate, reprezentantii salariatilor in comisii sunt votati de catre majoritatea functionarilor.
 • 6. SNLP prin statut , este compus din salariati sau fosti salariati din ANP si MJ. In cadrul MJ, SNLP are un numar de 15 membri de sindicat cu adeziuni aprobate de catre Biroul executiv al organizatiei in urma cu 3 ani. Este vorba despre filiala SNLP MJ ca subdiviziune structurala a SNLP, care se regaseste si pe pagina web a organizatiei, la sectiunea ” reprezentare teritoriala„.

Cadrul legal

Legea nr 293/2004 republicata

ART. 74

(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză . Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, constituită prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*), are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi pe cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare.

(2) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*).


ORDIN Nr. 2856/C din 29 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordinate

ART. 1
Se aprobă Regulamentul privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi în Ministerul Justiţiei, pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul ministerului, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare.

(2) Direcţia organizarea instanţelor, resurse umane şi statistică judiciară şi Direcţia contencios vor lua măsuri pentru constituirea comisiei de disciplină în Ministerul Justiţiei, în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1) din regulament.
(3) Comisia de disciplină se constituie prin ordin al ministrului justiţiei.
REGULAMENT
privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
CAP. 1
Organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină
SECŢIUNEA 1
Constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină
ART. 1
(1) Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se constituie prin act administrativ al directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2) În cadrul fiecărei unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie, prin act administrativ al conducătorului unităţii, comisia de disciplină, care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici cu statut special care le-au săvârşit.
ART. 2
(1) Comisia de disciplină este formată din preşedinte şi 4 membri titulari.
(2) Pentru fiecare comisie de disciplină se vor desemna un preşedinte supleant şi cel puţin 2 membri supleanţi.
ART. 3
(1) Membrii titulari ai comisiei de disciplină sunt desemnaţi astfel:
a) 2 membri, de către conducătorul unităţii, inclusiv dintre funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei;
b) 2 membri, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul unităţii.
(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii vor fi desemnaţi prin votul majorităţii funcţionarilor publici din respectiva unitate. Alegerea reprezentanţilor se face prin vot secret.
(3) Desemnarea membrilor supleanţi se face cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
ART. 4
Desemnarea preşedintelui comisiei de disciplină şi a supleantului acestuia se face de către conducătorul unităţii, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative ori a funcţionarilor publici din unitate, dacă aceştia nu sunt organizaţi în sindicat. Preşedintele supleant al comisiei de disciplină nu se desemnează din rândul membrilor titulari sau al membrilor supleanţi.


Cu deosebita consideratie

Stefan Teoroc

Presedinte SNLP

Presedinte FSAP PUBLISIND

4 COMMENTS

 1. Important este faptul ca exista preocupare pentru un membru de sindicat aflat intr-o situatie dificila. Cazurile care implica MJ sunt foarte putine.

  OMJ 2856 ar trebui sa aiba niste prevederi privind raspunderea decizionala. Deocamdata, asa cum arata OMJ-ul acum numai executantii sunt pretabili a fi pedepsiti iar cei care au dispus unele lucruri care au dus la incalcarea unor atributii de serviciu scapa cu atentionari care oricum nu sunt inregistrate la dosarul personal.

  Ca si membru in Comisia de disciplina am intalnit spete in care oamenii au picat doar pentru ca era practicata o cutuma acceptata tacit de sefi. Pe considerente de lipsa de personal se fac multe compromisuri iar cand se greseste (fiind inevitabil dealtfel) atunci se arunca cu totii pe fisele postului si atributii specifice ce nu pot fi indeplinite decat in conditii de ocupare totala a posturilor ce se cer in activitate.

 2. Nu ar trebui sa ne facem probleme,pentru ca avem grupa in cadrul ministerului,formata din 15 membri si un lider de grupa-doamna Neacsu,care are cunostintele necesare si ar fi trebuit sa sesizeze de mult ce se intimpla acolo.
  Dar dupa cum o cunoastem ca fiind destul de activa in cadrul snlp-ului,probabil ca situatia se va rezolva in zilele urmatoare.

 3. Sincer, pentru ca nu am avut membri cercetati in comisie la acel nivel si pentru ca nu am considerat ca este o prioritate. Lista de prioritati este deja lunga. Pentru a-l anula, trebuie sa-l vad macar si exact asta incerc sa fac!

 4. dar pana acum , de ce nu v-a interesat componenta comisiei de disciplina din M.J?Anulati ordinul ministrului de constituire a comisiei in instanta!

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)