www.snlp.ro Web analytics

Norme de schimbat sau de aplicat – partea III

negotiationIncheiem serialul de informare si dezbatere legislativa cu partea a treia in care va punem la dispozitie o serie de proiecte sau acte emise cu efect asupra personalului din sistemul administratiei penitenciare. Asta nu inseamna ca incheiem si procesul de informare care va atinge in urmatoarea perioada cote inalte, promitem. SNLP intentioneaza sa scuture putin (in mod pozitiv) sistemul penitenciar, ajutand la iesirea din conul de umbra in care ne-am plasat singuri in ultimii ani, ajutati desigur si de atrocitatile bugetare la care am fost si suntem expusi.

Proiect decizie DGANP pentru acordare bilete odihna si tratament. Dupa 10 ani de la intrarea in vigoare a statututlui special, ANP a decis sa puna in aplicare unul dintre ultimele drepturi ramase inaplicabile din lipsa de norme sau buget, respectiv dreptul la decontarea biletelor de odihna si tratament. Pentru activarea acestui drept nu era nevoie decat de stabilirea structurii care coordoneaza acordarea biletelor. SNLP a insistat pe o modificare simpla a ROF ANP pentru mai multa operativitate, urmand ca restul schimbarilor necesare la ROF sa fie facute ulterior. Chiar si asa, o modificare a OMJ prin care este aprobat ROF-ul, care este compusa dintr-o singura fraza, a durat cateva luni de zile.

ORDIN nr. 3465/C din 30 septembrie 2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008

Art. 1. La articolul 97 alineatul (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2003/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) contractează, în condiţiile legii, bilete de odihnă, tratament şi recuperare şi decontează contravaloarea acestora.”

Dupa reglarea acestui prim aspect, ANP va emite o decizie aflata in prezent in faza de proiect pe pagina web a institutiei prin care va stabili metodologia exacta. Postam acest proiect si va invitam la dezbatere. Daca la politisti procentul decontat este de 90% din cazare in anumite conditi, la noi se va deconta 50% din costurile integrale, ceea ce este oarecum similar. Decizia pe care ANP intentioneaza sa o emita include termene, conditii, obligatii si restrictii, alaturi de proceduri pe care este bine sa le asimilam din timp.

Alte proiecte

Proiect OMJ privind Ghidul de clasificare al informațiilor emise de ANP și unitățile subordonate. Referat

Alte acte emise 

Decizia directorului general al ANP nr. 502 din 21.08.2014 prin care se aprobă criteriile de acordare a accesului la informaţii clasificate secrete de stat pentru unele categorii de funcţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate. Anexa 1 Anexa 2

Decizia directorului general al ANP nr. 505 din 26.08.2014 privind aprobarea Listei cu funcţiile care necesită accesul la informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi a Listei cu funcţiile care necesită accesul la informaţii UE clasificate, pe niveluri de secretizare din sistemul administraţiei penitenciare.

Decizia directorului general al ANP nr. 527 din 12.09.2014 privind componenţa Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Decizia directorului general al ANP nr. 562 din 21.10.2014 privind modalitatea de întocmire şi transmitere a corespondenţei create la nivelul sistemului administraţiei penitenciare.

Decizia directorului general al ANP nr.  563 din 21.10.2014 prin care se aprobă atribuţiile directorului general şi directorilor generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Decizia a fost motivata de numirea dnei DGA ANP Manuela Pieleanu in pozitia de consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei. Pana la numirea unui nou DGA, atributiile au fost preluate de catre directorul general ANP. SNLP apreciaza ca functia poate fi pastrata neocupata, din ratiuni de economie bugetara.

 

 

9 COMMENTS

 1. Prevederile sunt din 2004. este HG care reglementeaza concedii, invoiri, tot. Pe atunci conceptiile erau ceva mai cazone. Ne vom adapta la progres si nu vom ramane blocati in acest detaliu

 2. [quote name=”Xmann”]Tare de tot art. 30 literele b 😀 si c !!![/quote]
  Eu propun sa treaca si ,,erou la muncii socialiste ” poate asa putem sa ne luam bilet subventionat.

 3. Daca sunt mai multe solicitari decat bilete,cum se face distribuirea/departajarea? Ma gandesc ca art 30 ar putea face diferenta….dar toti dau dovada de inalta probitate si se evidentiaza prin acte de curaj si devotament.Cu lit a am dubii!
  Poate nu stiu eu,dar pana acum s-au dat bilete de odihna,tratament..etc? Ori nu era decizie…..Astept raspuns urgent..poate Somfy stie!

 4. Saghi:
  Decizia DG ANP va fi emisa in baza unei HG. Daca ai propuneri de modificare a deciziei, ai in atentie ca decizia nu poate aduce modificari HG.

  HOTĂRÂRE nr. 1946 din 10 noiembrie 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare

  CAPITOLUL V: Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare
  Art. 23
  (1)Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare pentru funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare se face în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie şi a numărului de locuri aprobate.
  (2)Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot beneficia de bilete de odihnă, tratament şi recuperare numai pe perioada concediilor de odihnă, o singură dată pe an.
  (3)De bilete de odihnă, tratament şi recuperare pot beneficia şi soţul/soţia funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare, copiii acestuia cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, precum şi copiii cu handicap aflaţi în îngrijirea familiei funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare.
  Art. 24
  (1)Contractarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare şi decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii se fac de către structura specializată constituită la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2)Biletele de odihnă, tratament şi recuperare se repartizează pe unităţi penitenciare prin grija structurii prevăzute la alin. (1), conform estimărilor realizate în baza solicitărilor formulate de potenţialii beneficiari până la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul următor.
  Art. 25
  (1)Contribuţia care trebuie să fie plătită de funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare pentru biletele prevăzute la art. 23 se stabileşte după cum urmează:
  a)50 % din preţul integral al biletului de odihnă, când beneficiar al acestuia este funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare şi soţul/soţia acestuia;
  b)preţul integral al biletului de odihnă, tratament şi recuperare, în cazul soţului/soţiei funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare, care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
  c)50 % din contribuţia părintelui funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare, când beneficiar al biletului de odihnă este copilul acestuia, potrivit art. 23 alin. (3).
  (2)Diferenţa de preţ pentru biletele de odihnă, tratament şi recuperare până la acoperirea integrală a contravalorii acestora se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Art. 26
  (1)Contribuţia pentru biletele prevăzute la art. 23, plătită de funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare, se poate restitui acestuia în următoarele cazuri:
  a)din motive medicale sau personale – deces în familie, internare în unităţi sanitare – atestate cu documente, când titularul nu mai poate ajunge în staţiune;
  b)din motive personale – titularul renunţă la bilet, anunţând structura specializată cu cel puţin 15 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune.
  (2)Contribuţia se restituie integral beneficiarului şi în situaţia în care acesta, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând structurii specializate motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare.
  Art. 27
  (1)Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei în ceea ce priveşte folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană şi a altor amenajări recreative şi sportive.
  (2)Cheltuielile ce decurg din aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii aprobate prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Art. 28
  Durata unei serii de odihnă, tratament şi recuperare este de 10 până la 18 zile, după caz.
  Art. 29
  Biletele de odihnă, tratament şi recuperare se distribuie funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, conform procedurilor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Art. 30
  La acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare va fi avută în vedere îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii esenţiale:
  a)periculozitatea, nocivitatea şi dificultăţile condiţiilor concrete de muncă ale solicitanţilor;
  b)evidenţierea prin acte exemplare de devotament şi curaj;
  c)înaltă probitate profesională şi morală.
  Art. 31
  În situaţia în care funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare nu pot utiliza biletele de odihnă, pot renunţa la acestea, dar, în situaţia în care nu găsesc alt funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare care să beneficieze de ele ori nu le returnează structurii specializate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera de la aceştia, conform procedurilor legale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 26.

 5. Am citit acel proiect, pentru decontarea biletelor…si eu as propune un procent de decontare mai mare pentru locatiile M.J. si mai mica pentru alte locatii, numai din tara ( ex. : 60% cu 40%). De ce asa? Sa putem merge unde dorim, nu numai in locatiile M.J.
  Si aceste decontari sa se faca tuturor lucratorilor din sistem ( toti muncesc) .

 6. Multumesc,si totusu vom merge numai la Sovata,Flamingo sau Amara? 😆 generatia anonima
  😆

 7. HOTĂRÂRE nr. 1946 din 10 noiembrie 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
  Art. 25
  (1)Contribuţia care trebuie să fie plătită de funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare pentru biletele prevăzute la art. 23 se stabileşte după cum urmează:
  a)50 % din preţul integral al biletului de odihnă, când beneficiar al acestuia este funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare şi soţul/soţia acestuia;
  b)preţul integral al biletului de odihnă, tratament şi recuperare, în cazul soţului/soţiei funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare, care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
  c)50 % din contribuţia părintelui funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare, când beneficiar al biletului de odihnă este copilul acestuia, potrivit art. 23 alin. (3).
  (2)Diferenţa de preţ pentru biletele de odihnă, tratament şi recuperare până la acoperirea integrală a contravalorii acestora se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 8. Biletele pot fi solicitate doar la ce scrie la c) Destinaţia solicitată, în unul din centrele aparţinând sistemului
  administraţiei penitenciare;
  Și mai am o nelămurire ,decontarea a 50% se face pe total bilet exemplu 3 persoane.

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)