www.snlp.ro Web analytics

Identitate: politist de penitenciare

prison guardPreluare www.hotnews.ro

Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare se vor numi politisti de penitenciare, conform unui proiect de act normativ ce reglementeaza, intre altele, statutul si drepturile acestora – inclusiv cele privind decontarea unor cheltuieli – si ocuparea functiilor de conducere vacante, transmite Mediafax.

Proiectul, denumit Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), a fost lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitiei. 

In expunerea de motive a proiectului sunt detaliate toate schimbarile preconizate, pornind de la premisa ca „buna functionare a sistemului administratiei penitenciare reprezinta o prioritate a Romaniei, in scopul asigurarii drepturilor persoanelor private de libertate”.

Conform Legii nr. 293/2004, statutul special al functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare este conferit de natura atributiilor de serviciu care implica indatoriri si riscuri deosebite, in exercitarea atributiilor sale de serviciu functionarul din penitenciare fiind investit cu exercitiul autoritatii publice, acesta putand folosi, in conditiile legii, tehnica, mijloacele si armamentul din dotare.

Plecand de la dispozitiile Legii nr. 293/2004 si cele ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, proiectul prevede schimbarea denumirii de ‘functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare’ cu cea de ‘politist de penitenciare’. Astfel, se arata in expunerea de motive, sintagma ‘functionar public cu statut special’ nu este o denumire, ci reglementeaza statutul personalului (de altfel, si politistii din cadrul Ministerului de Interne sunt functionari publici cu statut special, dar au si denumirea de ‘politisti’). De asemenea, conform dispozitiilor Legii nr. 254/2013, activitatile pentru realizarea sigurantei detinerii constau in luarea masurilor de paza, escortare, insotire si supraveghere, in scopul mentinerii ordinii si disciplinei in randul detinutilor.

„Denumirea actuala este criticabila, fiind nevoie de o denumire care sa ofere functionarilor de penitenciare identitate ca ocupatie si categorie profesionala, similar celorlalte institutii din structura de aparare, ordine publica si siguranta nationala”, argumenteaza initiatorii proiectului.

Vechime de minimum trei ani pentru cei care vor functii de conducere

Pe de alta parte, potrivit aceluiasi proiect, functiile de conducere vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin avansarea ofiterilor de penitenciare, prin concurs. Agentii de penitenciare pot ocupa prin concurs functii de conducere vacante pana la nivelul de sef birou sau echivalent.

„Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel putin 3 ani ca politist de penitenciare in sistemul administratiei penitenciare. Functiile de conducere din sistemul administratiei penitenciare, ramase vacante ca urmare a neocuparii in conditiile descrise anterior, se pot ocupa prin concurs din sursa externa sau prin transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din cadrul altor institutii de aparare ordine publica si siguranta nationala ale statului sau al Ministerului Justitiei si unitatilor subordonate acestuia”, prevede proiectul.

In expunerea de motive se mai precizeaza ca, in prezent, persoanele care ocupa functii de conducere in cadrul sistemului administratiei penitenciare sunt numite pe o perioada nedeterminata. Proiectul urmareste ca, prin instituirea mandatelor pe perioada limitata (4 ani) pentru o serie de functii de conducere din sistemul administratiei penitenciare, sa asigure un act de management mai eficient, prin o mai mare responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii, sa incurajeze pregatirea profesionala a persoanelor care aspira la o astfel de functie si sa deschida accesul si altor persoane din cadrul sistemului la ocuparea acestor functii, stimuland astfel competitia si asigurand o baza de selectie obiectiva.

Astfel, proiectul propune: introducerea unor dispozitii referitoare la instituirea mandatelor de 4 ani pentru functiile de director general, directori generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor si director de unitate, cu posibilitatea reinvestirii in functie; instituirea unor dispozitii tranzitorii privind mandatele celor in functie, pentru a se asigura mentinerea drepturilor castigate fata de legea in vigoare la data numirii lor.

Proiectul vizeaza si decontarea unor cheltuieli de transport ale politistului de penitenciare. Conform art. 36 lit. k) din lege, politistul de penitenciare are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, in cazul deplasarii in interes de serviciu, in cazul mutarii in alte localitati, in cazul deplasarii de la domiciliu la locul de munca cand domiciliaza in alta localitate decat cea in care isi desfasoara activitatea pana la 70 de kilometri si, o data pe an, pentru efectuarea concediului de odihna, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

„Prevederile actuale ale Legii nr. 293/2004 nu conditioneaza in mod expres decontarea cheltuielilor cu transportul la si de la locul de munca, de inexistenta unui drept de natura locativa al politistului de penitenciare in localitatea in care acesta isi desfasoara activitatea. In acest sens, proiectul aduce precizari de natura a clarifica modul de interpretare si aplicare a normei juridice care reglementeaza dreptul de a beneficia de decontarea, in anumite limite, a cheltuielilor de transport efectuate in vederea deplasarii la locul de munca, pentru prestarea muncii”, se explica in expunerea de motive.

Conform proiectului, decontarea cheltuielilor de transport in acest caz se realizeaza conditionat de inexistenta unui drept de natura locativa al politistului de penitenciare in localitatea in care acesta isi desfasoara activitatea, inclusiv al sotului/sotiei acestuia ori al copiilor aflati in intretinere. Proiectul mai prevede ca politistul de penitenciare nu beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii de la domiciliu la locul de munca, cand domiciliaza in alta localitate decat cea in care isi desfasoara activitatea, daca acesta, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinere au instrainat o locuinta proprietate personala, in localitatea in care isi desfasoara activitatea, dupa data incadrarii in sistemul administratiei penitenciare.

De asemenea, conform proiectului, in situatia in care politistul de penitenciare, sotul/sotia acestuia ori copiii aflati in intretinere au o locuinta proprietate personala intr-o localitate mai apropiata de localitatea in care se afla locul de munca decat cea in care domiciliaza, decontarea cheltuielilor de transport cu deplasarea la si de la locul de munca se realizeaza in raport cu localitatea in care se afla locuinta proprietate personala.

Proiectul cuprinde si o serie de prevederi destinate a inlatura lacune de reglementare sau interpretari contradictorii ale legii actuale. Astfel, se stabileste ca in ceea ce priveste incadrarea in sistemul administratiei penitenciare nu exista ordine de prioritate intre concursul din sursa externa si transferul cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special din cadrul altor institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului, al Ministerului Justitiei si unitatilor subordonate acestuia, pentru a se inlatura interpretarile contradictorii existente. De asemenea, proiectul clarifica conditiile in care opereaza mutarea in alte unitati penitenciare ori schimbarea din functie a politistilor de penitenciare, stabilind ca in aceste situatii, prin functie prevazuta cu coeficient de ierarhizare identic se intelege functia in care se face numirea al carei coeficient de ierarhizare luat in calcul la stabilirea salariului este egal cu cel al functiei anterioare. Altfel spus, schimbarea din functie sau mutarea se pot realiza si pe o functie vacanta al carei coeficient de ierarhizare maxim este superior coeficientului maxim corespunzator functiei detinute de politistul de penitenciare; astfel, in cazul in care coeficientul functiei avute la data mutarii sau schimbarii corespunde cu coeficientul functiei pe care este mutata persoana, mutarea sau schimbarea din functie poate avea loc, persoana fiind numita pe acelasi coeficient, urmand ca avansarea sa se realizeze cu indeplinirea conditiilor legale in acest sens (vechime, examen etc.).

Acelasi proiect de act normativ vizeaza „reglementarea clara a problematicii transferului, detasarii, delegarii politistilor de penitenciare din Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia in sistemul administratiei penitenciare si invers, tinand seama de regimul juridic unitar ce trebuie aplicat acestei categorii profesionale”, precum si „introducerea unor prevederi referitoare la conditiile in care pot fi ocupate, prin transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din cadrul altor institutii de aparare ordine publica si siguranta nationala ale statului sau al Ministerului Justitiei si unitatilor subordonate, functiile vacante din cadrul sistemului administratiei penitenciare”.

Pe de alta parte, „pentru un spor de claritate a reglementarii”, proiectul stabileste termene clare privind aplicarea sanctiunii disciplinare in materie, prevazand ca sanctiunea disciplinara se aplica in maximum 30 de zile calendaristice de la data intocmirii referatului comisiei de disciplina prin care se constata vinovatia politistului de penitenciare, dar nu mai tarziu de un an de la data comiterii faptei.

Compensarea chiriei, doar pentru locuinte din localitate sau de la cel mult 20 de kilometri

Proiectul urmareste si acoperirea situatiilor cand, ca urmare a modificarii legislatiei privind acordarea pensiilor, politistii de penitenciare care ating varsta de mentinere in activitate nu indeplinesc conditiile pentru acordarea unei pensii, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv nu au indeplinit stagiul minim de cotizare in specialitate, la aceasta varsta posibilitatile de reprofilare si reintegrare pe piata muncii fiind limitate. Conform proiectului, limita de varsta pana la care politistii de penitenciare pot fi mentinuti in serviciu este varsta standard de pensionare pentru limita de varsta prevazuta de legislatia de asigurari sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale. Prin exceptie de la prevederile anterioare, in raport cu nevoile de incadrare, politistii de penitenciare pot fi mentinuti in serviciu dupa implinirea varstei standard de pensionare, pana la varsta de 62 de ani, daca starea sanatatii le permite, cu aprobarea anuala a persoanelor abilitate conform competentelor de gestiune a resurselor umane. „In acest fel, se asigura si alinierea la legislatia similara institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala in ce priveste varsta de mentinere in activitate”, se arata in expunerea de motive.

Acelasi proiect propune modificarea dispozitiilor legale referitoare la beneficiul acordarii consultantei juridice, asigurata de unitate, la cerere, in cazul cercetarii penale, urmaririi penale sau judecarii sale pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, stabilind ca in situatia in care se constata vinovatia politistului de penitenciare, acesta este obligat sa restituie toate cheltuielile efectuate de unitate cu asigurarea consultantei juridice.

De asemenea, se instituie Ghidul carierei politistilor de penitenciare, care urmeaza sa fie aprobat prin ordin al ministrului Justitiei si care va detalia conditiile privind avansarea in cariera a acestora.

Pe de alta parte, proiectul reglementeaza, ca mijloc de ajutorare a copiilor aflati in intretinerea politistului de penitenciar decedat sau incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia, in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, posibilitatea inmatricularii acestora la cerere, fara examen ori concurs, in institutiile de invatamant ale sistemului administratiei penitenciare, daca indeplinesc conditiile legale. Cu o ratiunea similara, se reglementeaza posibilitatea angajarii, fara examen ori concurs, ca personal contractual in unitati ale sistemului administratiei penitenciare, a copiilor aflati in intretinerea politistului de penitenciar decedat sau incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum si a sotului sau sotiei politistului de penitenciare, daca indeplinesc conditiile legale.

In materia compensarii lunare a chiriei, noul act normativ stabileste ca inchirierea poate privi o locuinta situata in localitatea in care se afla locul de munca sau intr-o localitate invecinata aflata la o distanta de cel mult 20 de kilometri fata de unitate (prevederile actuale ale legii nu cuprindea vreo limitare de aceasta natura). Se prevede, de asemenea, ca daca politistii de penitenciare, inclusiv sotul/sotia acestora sau copiii aflati in intretinere au instrainat o locuinta, in localitatea in care isi desfasoara activitatea, dupa data incadrarii in sistemul administratiei penitenciare, acestia nu beneficiaza de posibilitatea compensarii chiriei.

In plus, proiectul introduce posibilitatea ca, la cerere, politistul de penitenciare incadrat intr-un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii acestuia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, sa fie mentinut in activitate in functii de politist de penitenciare ori reincadrat prin ordin al ministrului Justitiei, pe baza propunerii sefului unitatii din care acesta face parte, respectiv a facut parte si a avizului comisiei de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca.

In materia raspunderii patrimoniale a politistilor de penitenciare, proiectul introduce „regula consacrata si de Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila”, stabilind ca dispozitia de imputare ramasa definitiva ca urmare a neintroducerii ori respingerii actiunii la instanta de contencios administrativ constituie titlu executoriu.

Actul normativ introduce si calitatea de prim adjunct al directorului general al ANP, stabilind ca unul dintre directori generali adjuncti detine aceasta calitate, fiind desemnat prin decizie a directorului general al ANP. In aceasta calitate, el il inlocuieste de drept pe directorul general al ANP, in exercitarea atributiilor ce ii revin acestuia, in perioada absentei sale.

De asemenea, conform expunerii de motive, sunt clarificate dispozitiile referitoare la imputernicirea pe functii de conducere, in sensul ca se stabileste ca imputernicirea pe functie se poate face, numai cu acordul persoanei respective, pentru o perioada de maximum un an. In perioada de maximum un an, unitatea din cadrul sistemului penitenciar este obligata sa organizeze procedura de ocupare a postului de conducere vacant. In cazul in care postul de conducere vacant nu se ocupa, se poate dispune prelungirea imputernicirii.

 

44 COMMENTS

 1. Domnule Stefan,nu am inteles afirmatia d-voastra referitoare la posturile din nisa(medici,psihologi),ca ar fi pasibile la angajari doar din sursa externa.Eu sunt de 10 ani in sistem,licentiat in psihologie,membru in colegiul psihologilor,nivel autonom si de 2 ani lucrez si ca psiholog scolar cu normiminarea intreaga la o unitate de invatamant preuniversitar.Colegul meu de la scoala ar putea participa la examen din sursa externa si eu care am zece ani in sistem,nu?Adica sarim sursa interna si ne ducem direct la externa,chiar daca avem in curtea noastra specialisti?In ce tara traim?Daca asta nu e discriminare,d-voastra cum ati cataloga-o?

 2. [quote name=”Stefan Teoroc”]Singura solutie este compensarea cu timp, cu exceptia orelor prestate in repaus si sarbatori pentru care vedem cum vom reusi sa facem aplicabile noile prevederi privind majorarile salariale, ieri fiind semnat OMJ-ul care stabileste normele (se afla in curs de publicare in MO)[/quote]
  Daca sunt ore nerecuperate, neplatite de peste 1 an de zile, cum se procedeaza? S-a pontat „dupa ureche, „in luna in care am primit o recuperare de 12 ore, s-au pierdut alte 12 ore care se faceau in luna respectiva (ca exemplu, nu stiu daca am fost inteles), plus ca se opreau si sporurile ca „nu avem cum sa primim sporuri la orele care stam acasa in recuperare”. Acum au fost fortati (editat) sa recunoasca situatia si se ponteaza normal. Multumesc

 3. Singura solutie este compensarea cu timp, cu exceptia orelor prestate in repaus si sarbatori pentru care vedem cum vom reusi sa facem aplicabile noile prevederi privind majorarile salariale, ieri fiind semnat OMJ-ul care stabileste normele (se afla in curs de publicare in MO)

 4. Va salut dl Stefan,ce facem cu orele suplimentare acumulate cca 180 de agent de la ture.Recuperari nu se dau,plata acestora nu,ce ne facem? Cu respect

 5. Depinde si de varsta, undeva la 2200- 2600 lei.De preferat, daca mai poti rezista,mai asteapta pana dupa ianuarie 2015.
  O zi buna

  [quote name=”popion”]Buna ziua,doresc sa-mi spuneti daca aveti cunostiinta cumva ce suma adica cat are pensie un fct public cu st special ce a lucrat efectiv 25 de ani in penitenciar?va multumesc![/quote]

 6. Buna ziua,doresc sa-mi spuneti daca aveti cunostiinta cumva ce suma adica cat are pensie un fct public cu st special ce a lucrat efectiv 25 de ani in penitenciar?va multumesc!

 7. Echiparea cu noua tinuta va incepe in octombrie. Se va transmite o adresa in acest sens probabil astazi de la ANP catre unitati.

 8. Echipamentul!!! Cand il primim ? de ce se evita atat subiectul ? e dreptul nostru sa stim daca il mai primim sau nu. De ce va eschivati atat??

 9. Cea mai mare dreptate ai scris-o la punctul nr.4 ultima fraza din comentariul #33 Un oltean 05-09-2014 13:16, 😉 o seara sau o zi buna! 😉

 10. [quote name=”Adi P”]sa-l urcati pe un cal alb ca e negru,[/quote]

  Uite alt exemplu de exprimare gresita, cine e negru, Barbulescu sau calul? 😉

 11. Adi. P nu m-am referit la Stefan cand am scris de „lider”. M-am referit la acest postac: #5 lider 29-08-2014 10:02

  1. Nu cred ca intr-o speta de asa natura mai conteaza care este de la SNLP sau de la FSANP. Din ce stiu din istoria sindicala, in aspecte de interes general, ambele sindicate au conlucrat destul e laborios impreuna si cu rezultate.

  2. Din ce stiu Barbulescu a fost DASDRP, chiar daca nu la Severin. In rest, da, poate am lucrat cu el si daca a fost asa, poate ca nu ne-am despartit in termeni amiabili.

  3. Postarea mea avea legatura cu afirmatia ta, daca nu i fost prea clar este problema ta. Reciteste, te rog:
  „#4 Adi P 29-08-2014 07:43
  ………dl Barbulescu M a solicitat la schimbare in vederea apararii „drepturilor” membrilor de sindicat- potential, ca sa se reglementeze pontarea celor de la Sectia Exterioara Vinjulet care se trezesc la 5 si ajung la 20.30 acasa,sa nu mai fie de 13 ore.”
  Deci nu ai spus daca vrea mai putin de 13 ore sau mai mult, doar ai sugerat ca s-ar gandi la 10 ore.

  4. Si nu are rost sa generalizezi postarea ta: „incercati sa o cocolositi”, „incercati sa o prostiti” etc., asa cum ti-am spus m-am raportat strict la afirmatiile tale din comentariu. Personal cred ca ceilalti puteau identifica o persoana mai reprezentativa decat B.M. pentru a-i reprezenta la voi.

  5. Toate cele bune si tie, „patimasule” 😉

 12. [quote name=”Un oltean”][quote name=”lider”]Pt. Adi P,
  Eu acum vreo 4 sau 5 ani am trait ca lider sa aud din gura unui director de penitenciar urmatoarea fraza:
  Domnul lider de ce imi cereti sa pontam oamenii de la tura mai mult de 12 ore, oare ziua are mai mult de 24 de ore si eu inca nu stiu?
  Acel director s-a pensionat a scapat sistemul de el dar uite ca mai apare cate unul. E bine ca aduci la cunostinta oamenilor ce vrea acest Barbulescu si ce idei marete are in caputul lui destept.[/quote]

  Off, fir-ar ea sa fie de matematica, pai de la ora 5 la ora 20,30 sunt 10 ore sau sunt 16 ore si 30 minute? Nenea Adi pai Barbulescu cere bine, asta a si spus mai sus nenea Ioan. 😀

  Nu cred ca este bine sa urmaresti sfatul lui „lider” sa faci public acest punct de vedere al lui Mihai, s-ar putea sa pierzi :D[/quote]

  Mai nea care sigur esti de la FSANP si ai lucrat cu el odata,incercati sa o cocolositi,ca de obicei caracteristic ,sti ce a vrut si a afirmat el ? sa explice DASDRP (functie care pt el a fost o tinta tot timpul dar e ca un vis de neindeplinit ) legalitatea pontarii peste 12 ore la Sectia Vinjulet,de ce nu a cerut 14 sau 16 sau efectiv cat se lucreaza,nu incercati sa prostiti lumea si sa-l urcati pe un cal alb ca e negru,dovada e ca incercati cu amenintari voalate si marunte cum sunt in comentariul tau,nu l-am ascultat pe Stefan „mare lider” ci acesta e adevarul si oamneii trebuie sa-l stie,patimasilor. 😆

 13. L 293, art. 69:
  h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;

  proiect, art. 69:
  i) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii sau a lucrărilor;

  Ca sa fiu mai explicit, dau un exemplu mai elocvent. Un lucrator de la DPCT, daca constata ca lucrarile sale nu au fost exploatate la organele abilitate si au fost „pierdute” sau clasate la fondul documentar operativ, nu poate decat sa taca pentru a nu comite o abatere disciplinara.

  In drept insa se incalca:
  tăinuire – art 361 din Noul Cod Penal
  complicitate la săvârșirea de infracțiuni – art 48 din Noul Cod Penal
  obstrucţionarea justiţiei – art 271 din Noul Cod Penal
  favorizarea infractorului – art 269 din Noul Cod Penal
  constituirea de grup infracţional organizat – art 367 din Noul Cod Penal, etc.

  Poate, de principiu, sa ramana, doar daca se completeaza ceva gen: „cu exceptia situatiilor in care nu contravin prevederilor art. 48, lit. f” (n.a. din proiect).

  Sper sa am timp maine sa-l aprofundez

 14. Scuze pt raspuns tardiv:
  [quote]#8 xx 29-08-2014 17:57
  Ce se întîmplă cu cei care îşi desfăşoară activitatea în localităţi în care fondul locativ disponibil spre închiriere este aproape inexistent iar cele mai apropiate localităţi sunt la distanţă mai mare de 20 km. Singura soluţie a “chiriaşilor” e să solicite transferul. Ce minte luminată a impus această limită de 20 km? De ce nu 30…45 sau 52,5 km? Şi toate astea în condiţiile în care nu poţi beneficia simultan de decontarea chiriei şi de transport. Asemenea prevederi legislative pot apărea doar în sistemul penitenciar ! Penibil…sper că există vreo şansă ca articolul 40 alin. 2 din lege să fie modificat în sensul eliminării limitei de 20 km. Cum au putut accepta sindicatele această prevedere ? Asta dovedeşte cât de bine e cunoscut sistemul de aşa zişi noştri conducători, toţi cu funcţii, grade şi salarii pe măsură. Halal….[/quote]

  Avem prevazuta o exceptie / MJ a scos-o din varianta lor dar cerem reintroducerea:

  [quote]În situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau în localităti învecinate, aflate la o distanta de cel mult 20 de km fata de unitate, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată în altă localitate.[/quote]

 15. Si 69 cu i) se mentine ca in actul in vigoare / nu se schimba nimic / nu poate impiedica avertizarea, asa cum e ea definita in lege / dar tu stii ca in afara de tine nu a utilizat-o nimeni in sistem / noi am folosit-o in PUBLISIND

 16. Greseala de tastatura, art. 69, lit. i 😀

  Daca te intereseaza, vad ca mi-a aparut si in partea cealalta ce am scris de proiect, pot sa aprofundez, acum doar am trecut asa prin el, de plictiseala, ii faceam o scrisoare de dragoste prietenului de la CIC.

  Apropo ar trebui updatate propunerile referitoare la urmasii anagajatului decedat conform cu noile reglementari din OUG politistilor.

 17. Avantajele ANP din proiect (doar o parte):

  Posibilitatea angajatorului de a te cerceta disciplinar 11 luni (art. 71, alin. 4) contrar prevederilor din Codul muncii (art. 252, alin. 1).

  Posibilitatea angajatorului de a limita agentii la concurs pe o functie de conducere mai mare de cea de sef birou, contrar horararii anterioare a CNCD si, inclusiv, contrar punctului de vedere exprimat cu acea ocazie al ANFP!

  Posibilitatea angajatorului de a revoca pentru management defectuos, doar dupa o trecere prin CD, functiile de conducere (art. 57, alin. 1). Anterior trebuiau indeplinite, cumulativ, o serie de deficiente.

  Posibilitatea angajatorului de a impiedica avertizorii de integritate prin dezvoltatea abaterii disciplinare prevazute la art. 69, lit. 1 (din proiect).

 18. Posibilitatea angajatorului de a uza de facilitatea oferita de HG 585/2002 referitoare la retragerea de catre ANP a autorizatiilor ORNISS (art. 175, lit. b), cunoscut fiind faptul ca in ultimii ani, ANP-ul prin compartimentul CIC, exSIC, a “exploatat” la maxim aceasta posibilitate. Vezi modificarile din proiect: art. 11, lit. j, art. 53, alin. 5, art. 56, alin. 1, lit. b, art. 61, lit. d si j. Desi au pierdut in instanta (Colibasi si Craiova) inca din 21.01.2013, prin nota interna CIC inregistrata cu nr. 22633/CIC/13.02.2013, ce a stat, cu mici modificari, la baza Deciziei 502/2014, ANP-ul a incercat sa nu-si piarda avantajul creat in 2008 (OMJ spor confidentialitate) prin supraevaluarea functiilor de conducere ce chipurile nu-si pot exercita activitatea fara ORNISS. Mai ceva ca medicii ce, e adevarat, fara avizul de libera practica nu-si pot exercita activitatea.
  Curios este faptul ca nota intocmita in 21.01.2013 de coordonatorul CIC-ANP, a fost intocmita la 2 zile de la emiterea unei Decizii ANP prin care o persoana careia i se retrasese autorizatia la propunerea CIC a fost schimbata din functie. Curat murdat, mon cher 😀

  Iar daca coroboram prevederile art. 86, alin. 1, lit. l cu prevederile art. 297, alin. 1 si art. 300 din noul Cod penal constatam ca cel ce a intocmit nota 22633/CIC/13.02.2013, ce a stat, cu mici modificari, la baza Deciziei 502/2014 a indeplinit un act de nu intra in atributiile sale, fiind un mic infractor ce si-a atribuit sarcinile directorilor de unitate 😀 😀

 19. [quote name=”lider”]Pt. Adi P,
  Eu acum vreo 4 sau 5 ani am trait ca lider sa aud din gura unui director de penitenciar urmatoarea fraza:
  Domnul lider de ce imi cereti sa pontam oamenii de la tura mai mult de 12 ore, oare ziua are mai mult de 24 de ore si eu inca nu stiu?
  Acel director s-a pensionat a scapat sistemul de el dar uite ca mai apare cate unul. E bine ca aduci la cunostinta oamenilor ce vrea acest Barbulescu si ce idei marete are in caputul lui destept.[/quote]

  Off, fir-ar ea sa fie de matematica, pai de la ora 5 la ora 20,30 sunt 10 ore sau sunt 16 ore si 30 minute? Nenea Adi pai Barbulescu cere bine, asta a si spus mai sus nenea Ioan. 😀

  Nu cred ca este bine sa urmaresti sfatul lui „lider” sa faci public acest punct de vedere al lui Mihai, s-ar putea sa pierzi 😀

 20. Inca nu stim / urmareste putin dezbaterile pe net / este o miscare legislativ-electorala de mare finete / electoratul e tinut in sah din amanari / nu se cunosc efectele concrete / si asa mai departe / mai vedem

 21. [quote name=”Stefan Teoroc”]Pentru Marius: nu are nicio legatura / prin aministie sunt iertatii bugetarii care au de dat bani inapoi, bani pe care i-au primit ca urmare a unor aplicari eronate ale legii[/quote]
  salutari..noi care platim de 2 ani si mai avem 3 de plata sporurile incasate ,,necuvenit,,prin grija unor functionari(colegi) care le=au aprobat la vremea respectiva beneficiem de amnistie fiscala ?
  multumesc.

 22. Ionel / stiu ca termenii par reci / am avut o reactie oarecum similara / nu ne deranjeaza strategiile daca acestea exista si sunt transparentizate / putem intelege motive, prioritati si decizii / dar e pacat ca trebuie tot timpul sa smulgem explicatii si este pacat ca ANP alege in general sa ermetizeze informatiile / probabil ca trebuie sa mai treaca decenii ca sa ne dezbaram de methnele cazone / avem un istoric recent si nu putem cere sa se schimbe totul in cativa ani dar macar incercam / e drept ca nu stam rau la posturi vacante / asta e si gluma e si in serios / OUG 77 e neconsitutionala dar isi pastreaza efectele (?) / cumva reusiram sa salvam de la desfiintare vreo 2500 de posturi /nu este insa simplu sa si ocupi posturi intr-o perioada in care mai toate institutiile au pierdut inclusiv posturi ocupate (disponibilizari) / reusim cumva sa absorbim aprox 300 oameni anual / sange proaspat / absolventi / in urmatorii 2 ani clasele din academie se vor restrange pentru ca dispar posturile de ofiteri de executie vacante si scade mult media de varsta deci scad si iesirile din sistem / efectivele per sistem sunt in usoara crestere in ultimii ani desi nu pare / trebuie sa fim putin atenti la ce urmeaza caci 2015 va veni cu un masacru mai ales in sistemul bugetar / contrar atmosferei electorale cu care multi se amagesc in prezent / pretul campaniilor trebuie platit!

 23. Pentru Andreea: singura posibilitate de ocupare posturi din sursa externa ar fi aprobarea unui memorandum in conditiile anterioare OUG 77 decisa ca neconstitutionala / destul de complicat, regula anterioara fiind de 1 post de ocupat la 7 vacantate / e nevoie de avize de la MM si MF / singura speranta sunt un numar foarte mic de posturi de nisa (medici, psihologi, etc) care nu mai pot fi ocupate prin concurs intern

 24. Dar concursuri de ocupare a posturilor din sursa externa se mai organizeaza anul acesta?

 25. Nu sunt planuri concrete in acest sens / cel putin in ceea ce priveste functiile de top management, cum se poate observa in proiectul de statut, se introduce mandatul de 4 ani ceea ce schimba radical situatia / pentru a ocupa prin concurs orice tip de posturi, trebuie solicitate aprobari iar ANP a apreciat ca inoportun momentul pentru a se iesi cu asa ceva inainte de a se asigura repartitia tuturor absolventilor

 26. Anul acesta se mai organizeaza examen pentru ocuparea functiilor de conducere. Multumesc.

 27. Pentru Marius: nu are nicio legatura / prin aministie sunt iertatii bugetarii care au de dat bani inapoi, bani pe care i-au primit ca urmare a unor aplicari eronate ale legii

 28. ne puteti spune daca amnistia fiscala pt bugetari poate insemna ceva si pentru noi lucratorii din penitenciare sau mai clar ne putem lega de sporul de studii pt ceo care sunt in continuare discriminati. 😐

 29. [quote name=”Ioan”]de ce sa fie pontat 13 ore si nu cat lucreaza efectiv?, mare lider…Adi P

  Lucreaza chiar 14,efectuarea apelului presupune obligaotriu suprapunerea a doua schimburi,apelul se efctueaza diferit un pic privind masurile de siguranta si integritatea camerelor,escorteaza la fiecare tura ppl la sediu pt instante,medical,comisii etc.iti spun mare domn ca ar trebui chiar mai mult,vin toti cu o masina si timpul cat se sta la dipozitia angajatorului trebuie pontat,ai vazut si adresa de la ministerul muncii obtinuta de SNLP care se ingrijeste foarte tare de aceste drepturi ale personalului de a fi pontati real,nu de a munci in foflosul comunitatii sau ca sclavii pe plantatie. 😆

 30. Astazi sunt latraul de serviciu al snlp-ului alaturi de latraul de serviciu al fsanp-ului,care m-a rugat sa postam la aceiasi ora.
  Il rog si pe ADI.P si Tepes sa nu modifice ora postarii.
  Valabil ptr.fricosul IOAN,care se ascunde in spatele literelor.
  Om de maniere alese.

 31. asa cum sustine si domnul Teoroc, este o preluare din mass-media. Sunt convins ca proiectul se va analiza, iar referitor la distanta pentru chirie, DACA se va impune aceasta ca o limita, exact ca si la decontarea transportului va fi de 70 km sau cel putin asa ar trebuii sa se sustina. Sa nu uitam ca atat decontarea transportului cat si decontarea chiriei sunt DREPTURI si nu FACILITATI asa cum unii dintre frustratii nostri colegi sustin. Da stiu ca e greu, ca unii au credit la banca pentru ca si-au achizitionat o locuinta, dar la finalul platii creditului ei raman cu ea pe cand chiriasii …. SI nu uitati sunt colegii nostri, nu ne sunt dusmani ! VA SALUT si Toate cele bune !

 32. PTR. IOAN
  Nu sunt latraul de serviciu,cum afirmati dumneavoastra.
  Daca escortele ajuta plutoanele la Galati,puteti afla foarte simplu si nu dau in FSANP cu nici un comentariu.
  Eu nu scriu la comanda,postez ce cred de cuviinta.
  Nu este normal sa ma jigniti,cum de altfel eu nu v-am adresat vreodata expresii imprumutate de la cei pe care-i custodiem.
  Va pot spune fara nici o rezerva,ca personal ajut colegii de la pluton fara sa ma impinga cineva de la spate.
  VA DORESC O ZI BUNA DOMNULE LUCA.

 33. Usurel cu aprecierile / asa cum puteti observa, este o preluare de pe Hotnews si apoi de pe site MJ / asa am aflat noi de lansarea proiectului in etapa transparentei / strigam dupa el de jumatate de an si aflam ca MJ a finalizat proiectul, din ziare / mai avem de lucrat la dialogul social / asta e / inca studiem la el sa vedem ce soparle si-au facut loc prin crapaturi / la fel si ANP / ne fac bine observatiile, uneori si criticile, insa avizate si fara patima

 34. Ce se întîmplă cu cei care îşi desfăşoară activitatea în localităţi în care fondul locativ disponibil spre închiriere este aproape inexistent iar cele mai apropiate localităţi sunt la distanţă mai mare de 20 km. Singura soluţie a “chiriaşilor” e să solicite transferul. Ce minte luminată a impus această limită de 20 km? De ce nu 30…45 sau 52,5 km? Şi toate astea în condiţiile în care nu poţi beneficia simultan de decontarea chiriei şi de transport. Asemenea prevederi legislative pot apărea doar în sistemul penitenciar ! Penibil…sper că există vreo şansă ca articolul 40 alin. 2 din lege să fie modificat în sensul eliminării limitei de 20 km. Cum au putut accepta sindicatele această prevedere ? Asta dovedeşte cât de bine e cunoscut sistemul de aşa zişi noştri conducători, toţi cu funcţii, grade şi salarii pe măsură. Halal….

 35. de ce sa fie pontat 13 ore si nu cat lucreaza efectiv?, mare lider…Adi P

  [quote name=”Adi P”]Dl viitor presedinte de potential sindicat concurent SNLP la Severin,dl Barbulescu M a solicitat la schimbare in vederea apararii „drepturilor” membrilor de sindicat- potential, ca sa se reglementeze pontarea celor de la Sectia Exterioara Vinjulet care se trezesc la 5 si ajung la 20.30 acasa,sa nu mai fie de 13 ore,ca este ilegal in gandirea domniei sale, sa fie de 10 cred ca vrea domnia sa,trebuie sa stie si oamenii cum ne pozitionam,poate asa deosebesc sefia de sindicat,ii mai tinea cate unul isonul asa ca sa bage joarda,aici se ajunge,deschideti ochii bine fratilor. 😮 :eek:[/quote]

 36. Pt. Adi P,
  Eu acum vreo 4 sau 5 ani am trait ca lider sa aud din gura unui director de penitenciar urmatoarea fraza:
  Domnul lider de ce imi cereti sa pontam oamenii de la tura mai mult de 12 ore, oare ziua are mai mult de 24 de ore si eu inca nu stiu?
  Acel director s-a pensionat a scapat sistemul de el dar uite ca mai apare cate unul. E bine ca aduci la cunostinta oamenilor ce vrea acest Barbulescu si ce idei marete are in caputul lui destept.

 37. Dl viitor presedinte de potential sindicat concurent SNLP la Severin,dl Barbulescu M a solicitat la schimbare in vederea apararii „drepturilor” membrilor de sindicat- potential, ca sa se reglementeze pontarea celor de la Sectia Exterioara Vinjulet care se trezesc la 5 si ajung la 20.30 acasa,sa nu mai fie de 13 ore,ca este ilegal in gandirea domniei sale, sa fie de 10 cred ca vrea domnia sa,trebuie sa stie si oamenii cum ne pozitionam,poate asa deosebesc sefia de sindicat,ii mai tinea cate unul isonul asa ca sa bage joarda,aici se ajunge,deschideti ochii bine fratilor. 😮 😮

 38. sa speram ca se va adopta cat de curand, astfel vom scapa de a mai fi catalogati ca si „gardieni”, denumire pe care o mare parte din mass-media si nu numai o atribuie FPSS ce isi desfasoara activitatea intr-un penitenciar.

 39. Nu ma pot abtine sa nu intreb unde sunt cei care zi de zi intrebau cand vor fi politisti de penitenciare 😆 . Pentru ca mai e un pas si vom fi…Poate inca nu au citit articolul.

 40. Cand intra in vigoare acest Statut?Si n-am inteles ceva:daca depasesti 20 km de acasa pana la unitate,nu mai primesti chirie??? :-*

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)