www.snlp.ro Web analytics

Primiti cu bruiaju’?

10163771-high-powered-cell-phone-jamming-mobile-phone-signal-jammer-tg120aPe 23 decembrie 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

Art. 7 din actul normativ susmentionat prevede faptul ca „prin decizie a directorului general al ANP, sunt stabilite unităţile din subordinea sa în care se vor instala, în mod prioritar, sistemele destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor. Stabilirea unităţilor penitenciare în care se instalează aceste sisteme se face după evaluarea vulnerabilităţilor pe linia siguranţei deţinerii, ţinându-se cont de numărul de dispozitive de comunicare la distanţă descoperite, amplasarea geografică şi arhitectura unităţii de penitenciare, numărul persoanelor private de libertate deţinute şi regimul de executare în care acestea sunt incluse, de regulă, în regimul de maximă siguranţă şi închis, precum şi implementarea sistemelor integrate de pază, supraveghere video şi control acces”. 

Aparatele de bruiaj denumite si jammere (to jam=a bruia, engl.) sunt supuse unor norme specifice la nivel european, fiind necesara o lege pentru a permite ANP sa foloseasca aceasta tehnica, care de altfel, va genera si costuri pe masura, costuri care vor fi suportate de ANP si Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM):

ART. 6
(1) În vederea achiziţionării serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), ANCOM suportă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, o sumă în cuantum de 10 milioane lei/an.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acoperă din sumele încasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venituri proprii ale ANP, în completarea celor prevăzute de Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achiziţionarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
(4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, suma prevăzută la alin. (1) încasată şi neutilizată până la închiderea exerciţiului bugetar se reportează în anul următor şi va fi folosită cu aceeaşi destinaţie.

Legaturi utile: Cum functioneaza un jammer

Document atasat

2 COMMENTS

  1. Cum vor fi gestionate in fiecare unitate aceste sisteme? Cine raspunde de buna functionare a lor?

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)