www.snlp.ro Web analytics

Dialog intre Ministrul Justiei si sindicatele din penitenciare

 

Întâlnirea care a avut loc ieri 12 ianuarie 2011 la MJ începând cu ora 12,30 si a durat aproape 3 ore. Din partea MJ au mai participat: dl secretar general Gabriel Tănăsescu, dl consilier Petronel Dobrică, dna Laura Pâinicică – director Direcția economică, dna Lorena Udrea – dir.adj. Direcția Contencios, dna Ileana Petre – consilier Directia Elaborare, dnii. Leonard Anghel si Lucaci Edward – manageri publici. Din partea ANP au participat : dl Ioan Bala – director general, dl Dorin Mureșan – dir. gen. adj., dl Gh Iftinca – director DMRU, dna Ioana Șerban – director DEA, Manuela Pieleanu – director DCEAN. Din partea SNLP: Ștefan Teoroc – președinte, Mihaela Neacșu – prim-vicepreședinte FSANP a avut 4 participanti.
Ministrul Justitiei a participat la sedinta intre orele 13,00 si 14,00.

Tematica sedintei a fost stabilita in intalnirile preliminare cu ANP si MJ, fiind transmisa inclusiv in teritoriu. Au fost reluate problemele deja dezbatute in scopul adoptarii unor decizii dar au fost adaugate si alte puncte, in cadrul dialogului deschis si netensionat care a marcat derularea sedintei. Nu s-au retinut divergente majore, iar nota generala a sedintei a fost una pozitiva, constructiva.

Privitor la ocuparea posturilor vacante si concursuri s-a stabilit o comprimare a calendarului initial avand in vedere ca etapa ocuparii functiilor de dir gen adj si dir de directii nu poate dura prea mult si deci un trimestru este o perioada de derulare prea indelungata. Se va lua in calcul includerea in calendarul stabilit si a procedurii de avansare a agentilor pe posturi cu coeficienti mai mari, in functie de concluzia directiilor de specialitate din minister care urmeaza sa se pronunte pe legalitatea acestei proceduri. ANP avertizeaza ca este necesara urmarirea atenta a dinamicii de resurse umane mai ales datorita numarului mare de absolventi din scolile de pregatire (500/an) care trebuie sa aiba posturi libere pe care sa fie incadrati.

SNLP a propus o iesire din situatia de blocaj a ocuparii unor posturi prin interpretarea Legii nr 283/2011 (salarizarea pe 2012) oferind argumente legale in acest sens. MJ a notat propunerea si se va pronunta pe intrepretarea prevederilor, admitand in prima faza ca este posibila o interpretarea in sensul celor propuse de SNLP. O ultima solutie (de urgenta) pentru a evita blocarea sursei interne pe posturile cu coeficienti mici ar fi transformarea posturilor (schimbarea coeficientilor prin act administrativ) dar este o solutie alambicata si o remediere artificiala a problemei. SNLP a cerut convocarea Comisiei mixte ulterior concluziilor MJ pe acest subiect pentru a conveni pasii urmatori.

S-a convenit pe o transparentizare maxima a procedurilor de concurs, stabilindu-se transmiterea tuturor documentelor intocmite (metodologii, conditii, tematica, bibiografie) catre sindicate imediat dupa elaborarea si semnarea la nivel ANP chiar daca nu au fost inca aprobate de MJ, tocmai in sensul de a avea posibilitatea de interventie (propuneri, observatii). S-a mai stabilit ca ANP va relationa deschis cu sindicatele si in ceea ce priveste constituirea comisiilor de examinare (componenta, competente, abilitati, evitarea subiectivitate – relatii de rudenie intre examinatori si candidati, etc) manifestand receptivitate la observatiile organizatiilor sindicale.

Cu privire la formarea profesionala, s-a luat act de cresterea numarului de salariati implicati in programe/cursuri/convocari, fata de alti ani (1500 in total, pe 2011), dar SNLP a atras atentia ca trebuie respectata legislatia muncii care impune regula ca fiecare salariat sa participe la un program de formare cel putin o data a 2 ani ceea ce inseamna minim 6000 pe an. S-a discutat despre solicitarea bugetului necesar si despre folosirea fondurilor convenite cu sindicatele in Acordul colectiv. In anul 2011, DEA informeaza ca din procentul de 10% din veniturile proprii care trebuie folosit pentru formare, au fost utilizate doar 2,9 procente, deci mai nimic. Situatia este perfectibila, nu suntem absurzi sa vrem rezolvarea unor probleme complexe in doar 2 ani, dar trebuie accelerat procesul de intrare in legalitate si de prioritizarea corespunzatoare a activitatilor.

Ministrul Justitiei face o trecere in revista a principalelor demersuri institutionale care vor marca anul in curs (a se vedea comunicatul transmis AGERPRES – mai jos) si apoi intra in dialog cu sindicatele pe problemele din ordinea de zi. SNLP a propune dlui ministru acordarea unei atentii sporite pozitionarii corecte a ANP intre structura de aparare nationala si MJ, entitati intre care ANP a oscilat cu efecte negative in ultimii 2 ani (lipsa normelor de aplicare a legislatiei salariale, etc), situatie care trebuie sa inceteze.

SNLP recomanda o aprofundare a relatiilor ANP-MJ in planul elaborarii legislatiei secundare si tertiare (subsecvente): ordine de ministru sau hotarari de Guvern pentru acordarea unor drepturi prevazute de statutul special, debalansand orientarea aproape exclusiva spre celelalte institutii din structura de aparare, care a generat o stagnare din punct de vedere legislativ. Am cerut de asemena sprijin dlui ministru pentru promovarea acelor proiecte de acte normative care presupun impact financiar dar care sunt obligatoriu de emis de catre angajator si de catre ordonatorul principal.

Ministrul Justitiei explica ca in perioada urmatoare avem 2 etape dificile (in primavara si in toamna) care pot influenta dramatic evolutia contextului social-economic, fiind vorba despre cele 3 mari state europene cu situatii financiare aproape de limita: Grecia, Italia, Spania. In functie de cum se vor depasi aceste 2 „momente europene” vom stii in general daca putem avansa sau doar conserva o pozitie. Afirmatia are legatura cu solicitarea noastra de sprijin deoarece ni se comunica ca este dificila adoptarea la nivel de Guvern a unor acte cu impact bugetar cat timp situatia economica este precara. Desi nu se asteapta fenomene extreme in UE, anii urmatori, inclusiv 2014 vor fi marcati de presiuni bugetare si restructii.

Dl Predoiu a adordat problema eficientizarii bazei materiale a ANP care ar trebui sa fie exploatata in asa fel incat sa permita functionarea ANP cu mijloace proprii. S-au purtat discutii cu bancheri si au fost proiectate cateva modele planuindu-se emiterea unei legi pentru infiintarea unei companii nationale pentru administrarea acestor active cu nuante de corporatizare, management privat (poate strain) si listare la bursa. Aceasta idee se poate materializa ca un motor economic pt alimentarea functionarii sistemului si extinderea profitabilitatii in zona de remunerare a personalului. Practic un fel de Multiproduct la scara mult mai mare si mult mai eficient.

Ministrul Justitiei a tinut sa sublinieze si problemele in planul integritatii, probleme pe care trebuie sa le recunoastem si sa le rezolvam. Salariile sunt mici iar tentatiile – foarte mari. Se vor face simtite mai multe initiative in acest plan, atat din punct de vedere legislativ cat si al colaborarii cu alte structuri specializate din tara si strainatate, la acest capitol, directorul general ANP oferind detalii si precizari.
S-a discutat despre conditii de munca iar ministrul a declarat ferm ca acel procent din bugetul ANP (15%) convenit cu sindicatele trebuie dat in acest scop! Conditiile trebuie ameliorate!

SNLP a solicitat dlui Predoiu suport pentru clarificarea problemei normei de hrana care poate deveni venit impozabil in anumite interpretari ale Codului fiscal. Dl ministru a explicat ca problema nu pare reala dar ca in ziua urmatoare urmeaza o intalnire la nivel MJ exact pe acest subiect.
A fost dezbatuta lista proiectelor de acte normative aflate in diferite stadii de elaborare, avizare sau adoptare si s-au stabilit prioritati si metode de sustinere. Pentru despagubirile de risc, SNLP a fost de acord cu calcularea unei influente financiare plecand de la 1 caz/an (detalii, costuri) iar pentru consultanta juridica SNLP propune un plafon de 5 salarii medii/an pentru un caz.

Dl Predoiu roaga sindicatele sa-si modifice filozofia coreland-o cu vremurile pe care le traversam. Stie ca legislatia include drepturi care nu se acorda si explica ca exista si posibilitatea eliminarii din legislatie a drepturilor imposibil de acordat dar niciodata MJ nu a optat pentru astfel de metode. Trebuie creat un echilibru altfel totul se prabuseste.

Se discuta despre persoane private de libertate si turism penitenciar, despre efecte in planul personalului, volumului de munca, despre liberare conditionata si diferente intre unitati.

SNLP cere solutionarea problemei fidelitatii similar cu confidentialitatea. Problema ramane in discutie urmand emiterea unui punct de vedere. Se vor redirectiona catre sindicate corespondentele MJ-MM-MF derulate pe aceste subiecte.

Se discuta despre acordarea zilelor de sarbatoare legala si repaus saptamanal, schimburilor operative, convenindu-se aprofundarea problemelor la nivel de ANP pentru gasirea de solutii urgente.

Se trece prin problemele cu Acordul colectiv si se convine asupra necesitatii ca ANP sa pretinda unitatilor subordonate aplicarea acordurilor cu sindicatele, inclusiv al celui pe transparenta decizionala.

Se discuta despre statutul special si despre oportunitatea modificarii acestuia si se stabileste mentinerea deciziei intre sindicate si ANP, cu temporizare pentru moment a avansarii unui proiect.

Se stabileste un termen maxim la care Comisia mixta va fi reintrunita in sedinta ordinara sub conducerea Ministrului Justitiei: martie 2012, cu mentiunea ca pana la acest termen, daca probleme deosebite impun o convocarea anterioara, Comisia mixta se va regasi in sedinta extraordinara.

 


 

Comunicat de presă – Ministerul Justiţiei

Comunicat de presă referitor la întrunirea Comisiei mixte de dialog social Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – sindicate, prezidată de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu

Ministerul Justiţiei a găzduit joi, 12 ianuarie 2012, la sediul instituţiei, întrunirea Comisiei mixte de dialog social Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – sindicate.

În cadrul întrunirii, reprezentanţii Ministerului Justiţiei (MJ), Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Penitenciară (FSANP) si Sindicatului Naţional al Lucrătorilor din Penitenciare (SNLP) au abordat provocările cu care se confruntă sistemul penitenciar în prezent şi au trasat liniile de acţiune pentru perioada imediat următoare.

Astfel, în ceea ce priveşte resursele umane, la propunerea Ministerului Justiţiei, s-a agreat asupra necesităţii stabilizării sistemului prin organizarea de concursuri pentru ocuparea funcţiilor şi renunţarea la practica împuternicirilor, evidenţiindu-se avantajele pe care această acţiune le are asupra motivării angajaţilor, îmbunătăţirea considerabilă a performanţelor manageriale etc. În acelaşi trend, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă trebuie privită în contextul mai amplu al creşterii calităţii vieţii în penitenciare.

În ceea ce priveşte formarea profesională, s-a stabilit că programele de pregătire profesională reprezintă o prioritate, iar ANP şi sindicatele trebuie să conlucreze pentru definirea în parteneriat a acestui proiect, în funcţie de nevoile sistemului.

‘În faţa provocărilor la nivel european pe care cu toţii le resimţim, sistemul penitenciar trebuie să îşi schimbe optica şi să aplice managementul schimbării, iar ANP şi sindicatele trebuie să funcţioneze ca parteneri în alocarea raţională a resurselor de care dispune sistemul. Problematica condiţiilor de deţinere a minorilor trebuie abordată frontal şi fără rezerve.

Definirea clară a conceptului de parteneriat public-privat trebuie să se afle la vârful agendei dumneavoastră şi să devină resortul în jurul căruia vă organizaţi activitatea, întrucât presiunile bugetare, semnalele pe care le avem în ceea ce priveşte corupţia şi crima organizată, precum şi numărul deţiniţilor români încarceraţi în străinătate şi care, la un moment dat, vor fi aduşi în ţară, reprezintă provocări care trebuie să vă găsească pregătiţi.

La fel, eficienţa administrativă a bazei materiale pe care o deţineţi poate fi îmbunătăţită printr-o acţiune concentrată, iar ocuparea posturilor prin concurs trebuie să ia locul împuternicirilor. Vă cer să respectaţi aceleaşi valori pe care le cer şi magistraţilor: performanţă şi integritate’, le-a spus ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, reprezentanţilor sindicatelor şi ai ANP prezenţi la întâlnire.

În cadrul reuniunii, a fost reiterată disponibilitatea MJ de a spijini promovarea unor acte normative de natură să eficientizeze funcţionarea sistemului penitenciar. În acest sens, ANP, în parteneriat cu sindicatele, trebuie să definească nevoile sistemului şi modul raţional şi eficient de satisfacere a acestora.

14 COMMENTS

 1. Incredibil! Dupa ce ani la rind MJ si ANP au distrus regia Multiproduct si G.A.Z.- urile, care toate aduceau venituri importante deosebit de utile, este vizata constituirea unei structuri care sa „eficientizeze” baza materiala a penitenciarelor!Este o confirmare a slabului management in acest domeniu. In alta ordine de idei, fiti foarte atenti la modificarile statutului pentru ca de cite ori s-a schimbat ceva, mai mult au fost defavorizate cadrele (mai ales fiti atenti la eventualele propuneri de modificare facute de marele sindicalist Dumitrascu-acest cal troian al sistemului).

 2. 😆 O știre de cancan. Știați că un anumit lider sindical FSANP de la Giugiu, unul mai brunet, are achiziționat un BMW, ultimul tip, nou nouț, din reprezentanță. Gurile rele spun că e mult pentru veniturile declarate în anul trecut și că ar fost achitat cu cheș.

 3. Păi vezi Ștefane cam cum stă treaba? Ultima adresă de la MMFPS e destul de clară.

 4. http://www.scribd.com/doc/78306634/Corespondenta-MJ-MM-drepturi-salariale-2012-similar-2009

  Am trimis azi si pe mail liderilor cu textul:

  [i]Spor fidelitate 2012

  Atasat, o corespondenta pusa la dispozitie de MJ, in urma sedintei Comisiei mixte din 12 ian 2012

  In cadrul sedintei, SNLP a sustinut ca fidelitatea poate fi acordata pe aceleasi principii cu confidentialitatea, insa MJ prezentat reticente pe motiv ca nicio institutie din structura de aparare nu acorda acest spor

  Cu toate acestea, MJ a admis faptul ca si MM interpreteaza apropiat de argumentele noastre si ne-a pus la dispozitie o corespondenta interna

  In perioada urmatoare vom continua demersurile pentru reglementarea acestei probleme[/i]

 5. Ne poti pune la dispozitie aceasta adresa ? Poate la un moment dat, ne poate fi de folos…

 6. Printr-o adresa de la Min. Muncii, avem confirmarea că am avut dreptate când am solicitat acordarea sporului de fidelitate și în anului 2011 pt cei care au trecut într-o treaptă superioară.

  Ministerul Muncii confirmă solicitarea SNLP adresată MJ/ANP , că trebuiesc acordate în continuare sporurile de fidelitate și confidențialitate.
  Deci, dreptul de a primi aceste sporuri este recunoscut, rămâne doar să vedem când va fi posibil să primească cei în drept și banii.
  Pentru anul 2012 lucrurile astea sperăm să fie rezolvate.

 7. Domnilor, atatea vorbe, atatea sedinte, atatea intruniri si alte cele, dar din toata lumea asta realizeaza cineva ce inseamna munca cu ppl din toate punctele de vedere, de la incarcerare pana la liberare? Nu spun ca serviciul celorlalti oameni ai tarii nu e stresant, nu e greu, dar aici esti ,,incarcerat si tu, adevarat doar pana la 15,30”, frica si nesiguranta e la tot pasul, indiferent ca esti la serviciu sau nu. Deci in concluzie DE CE SE PUNE PROBLEMA SALARIZARII FPSS?

 8. Structura de aparar nu are doar armata si politie, dar nu asta este esential. Baza legala nu numai ca nu face distinctie intre cele 2 drepturi dar nici macar nu le mai prevede 🙂 Frectie sau nefrectie, pentru multi, cateva sute de lei in plus inseamna ceva. Noi incercam.

 9. [quote name=”Stefan Teoroc”]Incurca destul de mult prevederile din legislatia salariala care reglementeaza transele de vechime si anumite interpretari care pretind ca avand aceste reglementari nu mai putem solicita si spor de fidelitate cu treptele aferente.
  [/quote]

  Prevederea era aceeași în anul 2010, dar atunci s-a putut.

 10. Care instituții de apărare să dea spor de fidelitate? Numai polițiștii l-au avut în vechea lege de salarizare, ceilalți, care sunt militari nu au avut spor de fidelitate. Despre polițiști,știe toată lumea de ce nu l-au mai dat, ca să nu-i de pe ei afară. Deci?
  Știi bine că baza legală, așa cum e ea de fragilă, nu face nici o distincție între un spor și celălalt.
  Și, fie vorb între noi, efectele sporului de confidențialitate sunt frecție la un picior de lemn. Coronița premiantului a fost dată pe nașpa.

 11. Noi am invocat exact aceleasi argumente ca in cazul sporului de confidentialitate / articolele din legile tranzitorii de salarizare pentru echivalarea salarizarii celor nou incadrati sau promovati cu a functiilor aflate in plata.

  Problema este ca in structura de aparare, sporul de confidentialitate se da in timp ce fidelitatea nu. Se pare ca am fi singura institutie care am da acest spor, dar totusi noi apreciem ca este acoperit.

  Incurca destul de mult prevederile din legislatia salariala care reglementeaza transele de vechime si anumite interpretari care pretind ca avand aceste reglementari nu mai putem solicita si spor de fidelitate cu treptele aferente.

  Asteptam o opinie a MJ pe acest subiect si vom relua problema in relatie cu ANP/MJ

 12. Si pana la urma ce sa intelegem cu sporul de fidelitate?Impactul financiar este destul de mare si oamenii asteapta. De ce este nevoie ca sa se acorde?
  Multumesc.

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)