www.snlp.ro Web analytics

Anunt achizitie materiale consumabile

Update: In data de 19.12.2018 în cadrul Proiectului ,,DialLogos „, cod SIPOCA 310, cod MySMIS2014 – 112266, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020”, in baza contractului de finantare nr. 265/03.10.2018 , s-au achizitionat materiale consumabile – papetarie si tonere prin cumparare directa.

Mai multe informatii –>


Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, având sediul în București, str Maria Ghiculeasa, nr. 47, cam. 701,  sector 2, cod postal 023762  vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare materiale consumabile.

 1. Obiectul contractului: materiale consumabile- articole de papetarie, cartuse toner, în cadrul proiectului DialLogos cod SIPOCA 310, cod MySMIS 112266 conform legislației în  vigoare.
 2. Sursa de finanţare: Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020″, in baza contractului de finantare nr. 265/03.10.2018.
 3. Coduri CPV:30125100-2- cartuse toner; 30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hartie;
 4. Valoarea totală estimată este de: 3.468,8 lei fara TVA
 5. Modalitatea de atribuie: Achizitie directa
 6. Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut al pachetului;
 7. TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR:03.12.2018  ora 15.

 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

 1. Preţul ofertei este în LEI, fără TVA și va include toate costurile privind furnizarea produselor la adresa beneficiarului;
 2. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei. În cazul în care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc, ofertanților respectivi li se va solicita o noua propunere financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
 3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 4. Ofertanţii  vor  depune o singură ofertă care să includă toate produsele solicitate .
 5. Nu se acceptă oferte alternative.
 6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
 7. Calificarea ofertantului: Oferta trebuie să fie însoţită de:

Specificatii tehnice – conform Anexa – Specificatii tehnice

Propunere financiară – conform Anexa – Oferta financiara

 1. Condiții de participare:. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate (inclusiv nume in clar) de către reprezentantul legal Documentele scanate vor fi trimise pe adresa de e-mail: sindicat.snlp@gmail.com
 2. Documentele trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire până la data încheierii contractului de furnizare.
 3. Perioada de garanție a produselor: conform legislației in vigoare.

Cerințe:

Livrarea se va face în termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de furnizare de catre ambele parti, gratuit, la sediul Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare, Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, cam. 701, sector 2, Bucuresti.

Clarificări:

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0720.033.054  sau e-mail sindicat.snlp@gmail.ro.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)