www.snlp.ro Web analytics

Anunt achizitie stampile

Update: In data de 07.12.2018 în cadrul Proiectului ,,DialLogos „, cod SIPOCA 310, cod MySMIS2014 – 112266, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020”, in baza contractului de finantare nr. 265/03.10.2018, s-au achizitionat 5 stampile prin cumparare directa.

Mai multe informatii –>


Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, având sediul în București, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, cam. 701,  sector 2, cod postal 023762 vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare  a 5 stampile conform specificatiilor tehnice pentru fiecare model.

 1. Obiectul contractului:stampile necesare in cadrul proiectului DialLogos cod SIPOCA 310, cod MySMIS 112266 conform legislației în vigoare
 2. Sursa de finanţare:Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020″, in  baza contractului de finantare nr. 265/03.10.2018.

Coduri CPV: 30192153-8

Valoarea totală estimată este de:  750 lei fara TVA

Modalitatea de atribuie: Achizitie directa

Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut al pachetului;

TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 03.12.2018 ora 15:00

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

 1. Preţul ofertei este în LEI, fără TVA și va include toate costurile privind furnizarea produselor la adresa beneficiarului;
 2. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei. În cazul în care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc, ofertanților respectivi li se va solicita o noua propunere financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
 3. Limba de redactare a ofertei:limba română.
 4. Ofertanţii  vor  depune o singură ofertă care să includă toate produsele solicitate .
 5. NU se acceptă oferte alternative.
 6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
 7. Calificarea ofertantului: Oferta trebuie să fie însoţită de:
 8. Propunere financiară – se face conform  Anexa- Oferta financiara;
 9. Condiții de participare:. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate (inclusiv nume in clar) de către reprezentantul legal Documentele scanate vor fi trimise pe adresa de e-mail: sindicat.snlp@gmail.com
 10. Documentele trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire până la data încheierii contractului de furnizare.
 11. Perioada de garanție a produselor: conform  legislației in vigoare.

Specificatii tehnice – conform Anexa – Specificatii tehnice

Propunere financiară – conform Anexa – Oferta financiara

Cerințe:

Livrarea se va face în termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de furnizare, gratuit, la sediul Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare , Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, cam. 701, sector 2, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0720.033.054  sau e-mail sindicat.snlp@gmail.ro.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)