www.snlp.ro Web analytics

La vita e bella. Proiect de lege declansator al tonomatului cu liberari

vita e bella

Pe alocuri pamfletare, opiniile fata de proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal, Codului de Procedura Penala si a Legii 254/2013 sunt indeajuns de pertinente incat sa starneasca semne de intrebare ministeriale si nu numai. Tratate pe bune, desi inca sper sa ma aflu intr-un film de proasta calitate in care intriga se rezuma la un rasul-plansul pedepsei cu inchisoarea,  articolele vizate cu modificarea pecetluiesc o liberare „a la vadul lat”, expresie practicata la poporul dambovitean pentru termenul de „masiv”, „mult”, „indestulator”. Pe langa toate astea, nici nu au sesizat ca in forma propusa in proiect, comisia de liberare conditionata din penitenciar are 4 membri, desi trebuie sa fie impar numarul acestora.

 

Propuneri de modificare pe Codul Penal. Art 100:

Alineatul (1), litera a) i alineatele (2)-(4) vor avea urmatorul cu prins:

,,a) eel condamnat a executat eel pu\in jumiitate din durata pedepsei, in cazul inchisori i care nu depiiete 10 ani, sau eel pu\in doua treim i din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, in cazul inchisori i mai mari de 10 ani; ………………………………………………………………………………………. 

,,(2) I n cazul condamnatu lui care a implinit varsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, dupa executarea efectiva a eel putin o treime din durata pedepsei, in cazu l inch isori i ce nu depii ete 10 ani, sau a eel pu\in jumiitat e din durata pedepsei, in cazul in chisorii mai mari de I 0 ani, dacii sunt indeplinite condi\iile prev iizute la alin.( l ) lit.b)-d).

(3) calculul fracti unilor de pedeapsii previizute la alin .(1) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi consideratii, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, Liberarea conditionatii nu poate ft dispusii inainte de executarea efectivii a eel putin o trei me din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depiiete I 0 ani, i a eel put in jumiitate , cand ped eapsa este mai mare de I 0 ani.

(4) in calculul fractiuni lor de pedeapsii prevazute la alin.(2) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi consideratii, potrivit legii, ca executata pe baza munci i prestate. ln acest caz, liberarea conditionatii nu poate ft dispusa inainte de executarea efectiva a eel putin o piitrime din durata pedepsei inchisori i, cand aceasta nu depete 10 ani, i a eel pu\in o treime, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.”

Initiatorii proiectului par foarte preocupati de modificarea fractiilor pentru liberarea conditionata. Toate sunt schimbate de ametesc si pe cei avizati, dar nu scapa niciuna neatinsa de modificare. Desigur, in favoarea condamnatului.

La art 587 CPP:

La articolul 587 din Legea nr.135/20I 0 privind Codul de procedura penala publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.486 din 15 iulie 20I0, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele ( I )-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

,,Art.587.- ( I ) Liberarea conditionata se dispune de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate prin incheiere, la propunerea comisiei pentru liberare conditionata, la cererea persoanei condamnate potrivit dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, in termen de 3 zile de la formularea cererii .

(2) Cand judecatorul de supraveghere a privarii de libertate constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin incheierea de respingere fixeaza termenul la expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita. Termenul nu poate fi mai mare de un an si curge de la data ramanerii definitive a respingerii liberarii cond itionate.

(3) Incheierea de respingere a liberarii conditionate poate fi atacata cu contestatie la judecatoria in circumscriptia careia se afla penitenciarul de catre persoana condamnata in termen de 5 zile de la comunicare. In vederea solutionarii contestatiei privind respingerea liberarii conditionate instanta de judecata poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate sau poate solicita copii ale actelor i documen telor din acesta.”

Liberarea conditionata se dispune prin incheiere, de judecatorul de supraveghere din penitenciar, contestatia se solutioneaza la judecatoria pe raza careia se afla penitenciarul. Procurorul dispare din cadrul normativ, ramane doar avocatul, ales sau din oficiu. N-am inteles frecventa activitatii comisiei de liberare conditionata, de vreme ce propunerea acesteia cu privire la cererea formulata de detinut trebuie trimisa rapid judecatorului de supraveghere, spre a dispune, cu incadrarea in cele 3 zile de la data formularii acesteia.

Lg 254/2013 art 36, 37, 38 – stabilire regim initial

1. La articolul 36, alineatul (1) se modifica i va avea urmatorul cuprins: ,,Art.36.- (1) Regimul inchis se aplica initial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta la pedeapsa inchisori i mai mare de 3 ani, dar care nu depaete 13 ani.” 2.

La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,Art.37.- (1) Regimul semideschis se aplica initial persoanelor condamnate pentru fapte cornise Iara violenta la pedeapsa inchisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depaete 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa 1nchisori si mai mare de un an, dar care nu depaseste 3 ani in cazul unor fapte comise cu violenta.” 3.

La articolul 38, alineatul (J ) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,Art.38.- (1) Regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta la pedeapsa lnchisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise !ara violenta la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaete 3 ani.”

Tot pentru usurarea accederii la libertate, sunt si urmatoarele articole despre regimuri, dispuse doar pentru faptele cu violenta, care taie posibilitatea incadrarii initiale pe ce stim déjà ca si cuantum al pedepsei.

Art. 38 indice 1:

,,(1) in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la un an executarea pedepsei se realizeaza ill arest la domiciliu , cu exceptia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta.

(2) Prevederile alin.( 1) se aplica i persoanelor condamnate care mai au de executat un an din pedeapsa initiala a inchisorii mai mare de un an.

(3) Preved erile art.221 din Legea nr.135/20 I 0 privind Codul de procedura penala, cu modificarile i completari le ulterioare, se aplica in mod corespunzator.”

Pedepsele cu inchisoarea de pana la 1 an se executa acasa, in sanul familiei! La fel si cei care au pedeapsa mai mare de 1 an si mai au de executat din ea 1 an. Da, ultimul an din pedeapsa se executa acasa. N-am inteles ce se intampla cu obligatiile civile dispuse prin hotarare judecatoreasca.

La articolul 97, alinea tele (1), (2) i (10) se modifica §i vor avea u rmatorul cuprins:

,,Art.97.- ( I) Liberarea conditionata se dispune prin incheiere de catre judecatoru l de supraveghere a privarii de libertate la propunerea comisiei pentru liberare conditionata, la cererea persoanei condamnate, potriv it proceduri i prevazute in prezentul articol.”

 

Articolul 97 lasa in sarcina judecatorului de supraveghere din penitenciar pronuntarea cu privire la liberarea conditionata, si degrevandu-l de rolul de presedinte al comisiei de liberare conditionata, preluat de directorul penitenciarului. Una peste alta, parcurgerea proiectului legislativ ne lasa aceeasi senzatie de suruburi stranse diabolic unde si cat trebuie, astfel incat pedeaspa inchisorii si rolul acesteia sa treaca in derizoriu. 

Un detinut care munceste si executa pedeapsa intr-un penitenciar cu conditii improprii beneficiaza cumulat de 16 zile castig intr-o luna. Daca mai scrie o carte sau inventeaza nu stiu ce, mai castiga 20 de zile. Modificarea fractiilor de liberare conditionata, incadrarea sau mai bine zis imposibilitatea incadrarii in regim de executare in functie de cuantumul pedepsei – doar fapte cu violenta, fac posibila trecerea rapida prin executarea pedespei si indeplinirea facila a conditiilor pentru liberare conditionata.

Daca acest act normativ va fi aprobat si publicat in M.O. in aceasta forma, pana la sfarsitul anului, vom goli la jumatate penitenciarele patriei.

4 COMMENTS

  1. Nu știu care este motivaţia unei asemenea modificări de substanţă a codului penal, al celui de procedură penală și a celorlalte acte normative legate de executarea pedepselor privative de libertate, dar transformă instituţia JS într-o mică instanţă. Dacă până acum la Biroul JS se înregistrau cam 600 de dosare pe an, acum vor fi o mie, câte are o instanţă „de cartier”, adică micile judecătorii, cu menţiunea că la Bir.JS este un singur judecător și un singur grefier care va fi și arhivar, și registrator, și grefier, dacă mai are timp. Sunt judecători delegaţi la două penitenciare. Nu am înţeles, de asemenea, de ce deţinutul trebuie liberat printr-o încheiere, când el a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească. Deși încheierea JS are aceeași forţă juridică a hotărârii, ea nu este hotărâre, adică nu pot fi respectate principiile dreptului procesual penal, principiile publicităţii, oralităţii, al contradictorialităţii, dreptul la apărare. Dacă procurorul a participat la procesul penal pe care el l-a pornit prin sesizarea instanţei, în calitate de apărător al intereselor statului, la liberare nu mai apără aceleași interese? După cum se arată în modificare, numai deţinutul are drept la contestaţie, procurorul, nu? A, numai deţinutul nemulţumit, clientul nostru, stăpânul nostru…Deţinutul are drept la apărător. Unde vine acesta în penitenciar, că JS nu formează o instanţă de judecată. Pune liste de ședinţe la poarta penitenciarului? Comunicările la biroul executări penale, cine le face? Biroul evidenţă, biroul JS? Aceste modificări, în ansamblu, aruncă în aer tot ce știam, mai mult sau mai puţin, despre pedepse și executarea lor. Nu-mi rămâne decât să spun „Binecuvântată fii, închisoare!”

  2. Ce greva generala sa facem ? Cu cine ? Unde sunt liderii de sindicat ? Am fost fraieriti in ultimul hal de acest guvern si nu vad nici-o masura din partea sindicatelor . Unde sunt cei 25% din ianuarie ? Cred ca la cei de la locala unde a ajuns un bibliotecar sa castige mai mult decat cei din sistemul de aparare . In tara asta nu o sa se mai faca nimic , toti sunt niste hoti . Corect ca trebuie facuta o greva generala , sa nu intre nimeni in serviciu , poate atunci o sa-si revina si guvernul .. Dar nu prea cred asta …. Dam banii degeaba la sindicate ca nu fac mai nimic pentru lucratori . Cam asta este tara noastra , toti sunt pentru ei sa fure cat mai mult nu-i intereseaza de altii care muncesc , pe ei ii intereseaza de aia care dorm prin parlament si castiga mii de euro .. Sper sa se trezeasca un lider de sindicat si sa scoata oamenii in strada pentru ca asta este singura solutie pentru a fi bagati in seama , asa ca HAI CU GREVA GENERALA DOMNILOR LIDERI DE SINDICAT !!!!

  3. Am ajuns sa fim condusi de penali si ca urmare fac legi pentru a putea proteja tagma infractorilor si incurajeza poporul la comiterea de faradelegi pentru a creea haos si dezbinare in societate. Mi se pare ca am mai vazut acest tip de societate intr-un film de fictiune (Batman). Oare asta ne dorim pentru viitorul acestei tari? Cred ca trebuie sa iesim masiv in strada pentru a impedica creare unui stat mafiot.

  4. Trebuie facuta o greva generala! Astia isi bat joc de noi atat ca si lucratori de penitenciare cat si de cetateni ai unui stat democratic.

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)