www.snlp.ro Web analytics

Eroare ministeriala. SNLP ataca in instanta un ordin al Ministerului Justitiei

judge gavel order in the courtNu stim daca la fel ar proceda Ministerul Justitiei si in cazul in care cei atacati si raniti de un detinut infestat cu HIV ar fi din randul salariatilor MJ. Fara mijloace speciale de interventie si fara sa stea prea mult pe ganduri, instictul profesional i-a impins pe agentii de la Vaslui sa procedeze la imobilizare. Un mic detaliu: detinutul avea tulburari psihice si se autoranise. Era sange peste tot, inclusiv pe ciobul care l-a ranit la ochi pe unul din colegii nostri.

Ministerul Justitiei spune ca sporul de TBC-HIV se poate acorda strict pe perioada unor activitati directe cu detinutii bolnavi. Si doar daca bolnavul este contagios. In cazul HIV trebuie sa ai contact cu fluidele. Putem redefini aceasta ca spor de deces. Ce inseamna activitati directe? Nimeni nu defineste. Fiecare unitate procedeaza dupa cum crede. Se completeaza documentele, se trimit la ANP si se asteapta verdictul. Daca sunt gresit intocmite, o luam de la capat.

Pana la acest moment SNLP a focusat pe amanarea aplicarii ordinului pentru la data de 1 ianuarie 2013, conform legislatiei salariale tranzitorii, insa in continuare vom fi nevoiti sa militam pentru aplicarea corecta a unui ordin ilegal. Erau ceva auspicii ca MJ sa decida totusi conform legii mizand pe conceptul de justitie si nu de injustitie. Desi am avut din start o doza de scepticism, astazi as putea spune ca mi-am format o parere clara despre intentiile MJ. In cursul unei discutii telefonice cu dna secretar general MJ, am fost informat ca se va proceda conform angajamentelor asumate in cadrul comisiei mixte desfasurata la MJ luna trecuta.

Mai precis, decizia finala privind aplicarea sau amanarea ordinului apartine strict ministrului justitiei. In cursul zilei de astazi a fost finalizat calculul impactului bugetar al actului normativ si toata situatia se afla in asteptare la mapa dnei Pivniceru. Avand in considerare faptul ca luni este data salariului aferent lunii noiembrie 2012, pentru noi este evident ca ordinul va fi aplicat si sansele pentru o amanare sunt infime. Prin urmare, SNLP a  anuntat MJ ca situatia se va transa in instanta de judecata.

SNLP a renuntat sa astepte o decizie favorabila din parte MJ si a initiat procedura prealabila urmand depunerea actiunii in instanta.


Extras din nota de informare MJ din data de 5 decembrie 2012

ULTRAJ

Penitenciarul Vaslui

În data de 04.12.2012, în jurul orei 1510, persoana privată de libertate P.S.D., care în data de 03.12.2012 i se schimbase regimul de executare a pedepselor privative de libertate din regim semideschis în regim închis, s-a deplasat de la camera E2.34 la agentul supraveghetor din cadrul secţiei de deţinere care se afla pe hol, pentru a se informa dacă a sosit comunicarea de la instanţa de judecată cu privire la admiterea cererii de liberare condiţionată. Ajuns în faţa agentului, acesta a scos din gură o lamă provenită de la un aparat de ras de unică folosinţă, cu care şi-a provocat mai multe plăgi tăiate la nivelul antebraţului stâng, apoi s-a deplasat la hidrantul din cadrul secţiei de deţinere, unde a spart geamul acestuia şi a luat cheia cu care se asamblează dispozitivul de stingere a incendiilor. A scos furtunul de apă şi s-a deplasat către camera agentului supraveghetor, cu intenţia de-al lovi pe acesta cu cheia, a spart apoi geamul de la uşa care desparte tronsonul secţiei de deţinere şi a început să ude cu apă supraveghetorul din cadrul secţiei de deţinere şi agenţii sosiţi la faţa locului. A fost imobilizat în primă fază prin aplicarea cătuşelor metalice la mâini, iar ulterior i s-au aplicat cătuşele de unică folosinţă pentru aproximativ 5 minute, fiind necesară folosirea forţei fizice şi a bastonului de cauciuc. A fost prezentat la cabinetul medical al unităţi, unde a fost diagnosticat cu autoagresiune tentativă autolitică şi multiple plăgi tăiate superficial subcutante la nivelul antebraţului stâng. Având în vedere că P.S.D. se află în evidenţa cabinetului medical cu HIV-SIDA şi că doi dintre membrii personalului care l-au imobilizat, au fost zgâriaţi şi au venit în contact cu sângele acestuia, a fost luată măsura prezentării celor doi agenţi la Spitalul Judeţean Vaslui pentru asistenţă medicală specifică virusului HIV. Întrucât persoana în cauză, a continuat să ameninţe cu acte de distrugere şi autorănire, în jurul orei 1905, aceasta a fost mutată singură la altă cameră de deţinere şi imobilizată la pat prin aplicarea cătuşelor de unică folosinţă la mâini.

I s-a întocmit raport de incident şi a fost informat judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Plangerea prealabila depusa de SNLP (nr inregistrare MJ: 117660/4.12.2012)

Catre

Ministrului Justitiei

Doamna Mona Maria PIVNICERU

 

Stimata doamna ministru

Subscrisul Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) cu sediul in Bucuresti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, in numele si pentru membrii sai de sindicat din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, prin Stefan Teoroc in calitate de presedinte, in termen legal, formulam:

Plangere prealabila

Impotriva OMJ nr. 3544/C/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de acordare a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase personalului din sistemul administraţiei penitenciare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 744. din data de 05.11.2012.

In baza art. 7 din Legea nr. 554/2004, solicitam revocarea in tot a OMJ nr. 3544/C/2012 care produce o vatamare a intereselor legitime ale membrilor SNLP generand diminuarea veniturilor salariale ale acestora prin modificarea modului de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase, fara respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Atasam:

Anexa 1: probleme identificate de SNLP privind elaborarea, emiterea si aplicarea OMJ nr. 3544/C/2012 (nerespectarea cadrului legal, fundamentare insuficienta, impact bugetar calculat gresit, oportunitate discutabila).

 

Cu deosebită consideratie

Stefan TEOROC

PRESEDINTE

Anexa la plangerea prealabila


ANEXA I

la plangerea prealabila privind revocarea OMJ 3544/C/2012

OMJ 3544/2012

probleme identificate de SNLP privind elaborarea, emiterea si aplicarea

 

 

1. Nerespectarea art. 13 din L. 284/2010 (anexa VII), invocat ca temei al OMJ 3544/2012

Observatia 1: nu a fost solicitat avizul MMFPS, contrar opiniilor asumate in scris de MJ (atasat)

Extrase

ORDIN   Nr. 3544/C din 23 octombrie 2012

pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de acordare a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase personalului din sistemul administraţiei penitenciare (temei)

 În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (2) din anexa nr. VII „Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

 L 284/2010 (anexa VII) 

Art. 13

(1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.


2. Nerespectarea prevederilor art 21 si 22 (partea generala) si a art 7 (anexa VII), din L. 284/2010

Extrase

Observatia 2: normele pentru sporuri se emit prin HG cu aviz MMFPS (Legea nr. 284/2010, partea generala)

 L 284/2010

Art. 21

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I – VIII, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară – administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. 

Observatia 3: plafonul de sporuri este de maxim 30% / conditiile de munca se mentin identice 2009-2012 / determinarile efectuate de Directia de sanatate publica nu au modificari / angajatorul nu a adoptat alte masuri pentru reducerea riscului

 L 284/2010

Art. 22

(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.

(2) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.

(3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).

Observatia 4: procentul sporului TBC este de maxim 85% in conditiile Legii nr. 284/2010

 L 284/2010 (anexa III)

ART. 7

(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale salarizat potrivit prezentei anexe, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

(b) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor UPU – SMURD, UPU şi CPU, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paleative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 45 – 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;


3. Nerespectarea prevederilor art. 12 din L. 283/2011

Observatia 5: norme pentru sporuri se pot emite dupa data de 1 ian. 2013

Legea nr. 283/2011

Art. 12

(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013.


4. Nerespectare L 285/2010 si L 283/2011 privind compunerea sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu

Observatia 6: Sporul TBC se acorda la data de 31 dec 2009 prin urmare a intrat in suma compensatorie care totalizeaza sporurile ce se acorda in plus peste sporul de pericol (30%) in functie de locurile de munca. Fiind in suma compensatorie, se deduce ca baza de acordare a sporului este anterioara datei de 31 dec 2009. Acum, MJ modifica aceasta baza de acordare, intervenind practic in suma compensatorie, ceea ce este absurd. Teoretic, normand un spor ulterior datei de 31 dec 2010, acel spor nu mai poate fi considerat ca inclus in suma compensatorie si prin urmare includerea in salariu ca ca spor ar genera o depasire a plafonului maximal de sporuri (30%) chiar si cu 100%. Opiniile privind ultraactivitatea legislatiei anterioare si a compunerii sumei compensatorii, precum si a imposibilitatii emiterii normelor de salrizare, sunt asumate de asemenea de catre MJ (atasat)


5. Armonizarea trunchiata si selectiva cu drepturile stabilite prin OMS 547/2010 (aplicabil in sectorul sanatate)

Observatia 7: Invocand art 13 din L 284/2010, emitentul face trimitere la modul in care sporul TBC se acorda in Ministerul Sanatatii, adica intr-o modalitate mai restransa decat in sistemul penitenciar. Ratiunea pentru care a fost prevazut acest articol in legea unitara de salarizare (spiritul legiuitorului) este de a armoniza retribuirea salariatilor in conditii similare de munca. Ceea ce a facut de fapt MJ este se restranga abuziv acordarea unui spor coreland selectiv situatia cu un anumit drept acordat personalului din sanatate. In realitate, daca temeiul emiterii OMJ 3455/2012 este art 13 din L. 284/2010 si implicit OMS 547/2010, atunci armonizarea drepturilor ar fi trebuit realizata cu toate sporurile acordate in spitalele din reteaua MS, sporuri de care nu beneficiaza personalul din penitenciarele-spital. Insa aceste sporuri nu pot fi preluate intrucat plafonul maxim de sporuri permis de noua legislatie salariala este de 30%, iar toate drepturile care nu se incadreaza in noile prevederi se constituie ca suma compensatorie. Salariul „ingheata” la nivelul datei de 31 dec 2009. Ori MJ intervine chiar asupra sumei compensatorii in mod restrictiv, normand un singur spor in functie de interesul bugetar si generand o situatie deosebit de sensibila in structura de aparare nationala. 

Observatia 8: OMS 547/2010 include prevederi similare celor care au fost anulate prin OMJ 3544/2012:

OMS 547/2010

Art. 9

În unităţile care au în structură secţii sau compartimente de diferite profiluri se acordă spor numai personalului care lucrează permanent în secţiile sau compartimentele prevăzute în anexele la prezentul regulament (TBC, boli infecţioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă, sanatorii, preventorii, unităţi de asistenţă socială şi medico-sociale etc.).

ART. 10

Beneficiază de spor conform prezentului regulament întregul personal care lucrează în secţiile şi compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridică cu profil de TBC, SIDA, boli infecţioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă, sanatorii, preventorii etc.

ART. 11

Personalul altor unităţi, precum şi personalul din alte compartimente din aceeaşi unitate, care îşi desfăşoară activitatea la unul dintre locurile de muncă prevăzute în prezentul regulament, beneficiază de sporul prevăzut la locurile de muncă respective proporţional cu timpul cât prestează activitate la aceste locuri de muncă.

 

6. Impact bugetar calculat eronat / influentele financiare sunt similare OMJ 399/C/2007 

Observatia 9: Impactul bugetar este similar in varianta noua de acordare a sporului (cresterea procentului de la 50% la 75% pentru toti salariatii din escorte, la nivelul intregului sistem, pe timpul misiunii de escortare a unui bolnav) / de verificat cum a fost calculat impactul inainte de emitere / emiterea ordinului se dovedeste a conserva orice mai putin bugetul de stat / problemele de partajare a fondurilor intre stat si casa de asigurari au generat un ordin emis pe criterii de oportunitate discutabile.

  

7. Lpsa evaluarii efectelor in planul dinamicii resurselor umane / pierderea masiva de personal medical

Observatia 10: Pierderile mari in plan salarial (500-800 lei lunar) vor agrava plecarile specialistilor din sistem care deja reprezinta o problema majora / economiile realizate prin comprimarea sporului TBC vor avea ca energie de recul posibila necesitate de externalizare a unor servicii / insa externalizarea s-a dovedit a fi deosebit de dificila in plan real / cu greu sunt identificati medici sau asistenti interesati chiar si de contracte de colaborare.

 

8. Inlcuderea sintagmei „activitati directe” fara a fi definita

Observatia 11: Se apreciaza empiric ca sporul nu mai poate fi acordat decat salariatului care are contact direct cu un bolnav / iInsa sintagma din ordin este „activitate directa” iar supravegherea efectuata pe sectiile de detinere este in sine o activitate directa nefiind intermediata uman sau tehnic / prin urmare nu poate fi limitata acordarea sporului personalului de supraveghere pe timpul cat se afla in serviciu, daca intr-o camera din sectia de detinere este cazat un bolnav.

 

9. Lipsa indeplinirii obligatiilor legale de catre emitent privind transparenta decizionala (postare pe site)

  

10. Lipsa consultarii pe forma actuala a OMJ, ulterior solicitarii sindicatelor formulata in Comisia mixta de dialog privind sistemul penitenciar, din data de 11 iulie 2011.

 

Stefan Teoroc

Presedinte 

 

10 COMMENTS

 1. Caline, era vorba de TBC si nu de HIV. Daca tu vrei sa-ti aranjezi cuvintele de asa natura sa construiesti un punct de vedere strict in avantajul tau, este treaba ta. Sensul a ceea ce am afirmat eu a fost inteles cred, de toata lumea.

  Nu contest si nu am contestat prin aceea ca oamenii nu ar trebui sa beneficieze de drepturile lor legale. Am spus doar ca ar trebui sa beneficieze strict oamenii care se demonstreaza concret ca-l merita. Cand implicam o intreaga teza de doctorat numai pe ideea de a demonstra legalitatea acordarii si pentru altii care nu vad niciodata un bolnav la ochi atunci am o problema si sunt de acord cu ajustarea.

  Ramane doar ca MJ sa clarifice odata pentru totdeauna la ce se raporteaza acele activitati directe cu ppl infestati si care sunt categoriile de personal care beneficiaza de acest spor.

  Apropos Caline, poate te preocupa si faptul ca sunt 6 mil ron datorii la utilitati si lucrul asta poate crea o reala problema chiar si pentru personal. Poate ai sa-mi spui ca nu este problema ta ci a sistemului insa si tu faci parte din acest sistem si trebuie sa reactionezi ca atare, cu obiectivitate si responsabilitate.

 2. Nic macar nu lucrez in spital…dar dupa cum te citesc eu cred ca esti unul dintre cei frustrati ca unii iau bani pe TBC ( perfect legal dupa parerea mea si a multora pe care nu-i deranjeaza ca unii iau pe drept niste bani)
  Spune-mi sincer, de ce ai atata vehementa in ton,esti cumva din sindicatul celor inveninati de liderul lor?Daca tu cosideri ca doar un bolnav poate fi purtator de bacil atunci esti perfect protejat daca ai o relatie intima cu o persoana purtatoare de HIV dar care nu este bolnava.Succesuri!

 3. Pt. dl Krantz,bacilul se transmite prin aer in special,microparticule,va intreb daca trtec pe holul sectiei unde sunt cazati bolnavi de TBC nu exista risc major de imbolnavire,eu zic ca da,este distrus in principal de ultraviloete si cum soarele patrunde in putine locuri di puscarie riscul este maxim si pt cel de pe sectia invecinat,sunt cazuri dovedite de imbolnavire a cadrelor de TBC,nici nu ar trebui sa se puna in discutie riscul,microbul se poate contacta din aer pe echipament,pe diferite obiecte. 8)

 4. Mai Caline !
  Cel care iese de pe sectia TBC si spui ca ar intra in contact cu ceilalti colegi…mai prietene, acel om nu este purtator de virus, nu este confirmat ca si bolnav. Cum pui tu problema, ar trebui izolat acel om de restul lumii ? Si ce vina ar avea acesta ca-i lipseste un echipament de protectie adecvat sau ca nu sunt aplicate masuri de preventie ? Va si vad fugind toti la vederea acelui om care munceste pe sectia de bolnavi… Sau, din contra, cred ca rade sufletul cand il vedeti daca pe considerentul asta primiti si voi ceva lovele la salariu.

  Caline, te-am rugat sa-mi raspunzi la o intrebare! Daca esti unul dintre cei care primesc 50% fara sa vada bolnaul la ochi, atunci iti inteleg lipsa de reactie la intrebare….

 5. Dar de ce te abtii de la a scapa una mica?Ca oricum iti scapa destule mai mari…Sporul acela de TBC se dadea oricum pe diferite procente,nu lua toata lumea la fel…Eu vorbeam de cei care sunt angajati ai spitalului si care ar trebui,in opinia mea,sa ia acel spor.Dar vin cu o intrebare…cei care sunt pe sectia de TBC si ies apoi la masa,sau la secretariat sau la financiar,isi dezinfecteaza cumva hainele?Sau atunci cind pleaca acasa si in poarta stau linga ceilalti au cumva vreun complet de protectie pe care sa-l poarte pina acasa?

 6. Pai ce-mi pui tu la dispozitie draga Caline, sincer, abia ca ma abtin sa nu scap „vreuna” mica. Hai ca-ti mai propun eu ceva: sa dam la toti cetatenii care se perinda pe langa puscaria cu bolnavi TBC acest spor ! 100% din veniturile lor indiferent pe unde muncesc. E cazul sa nu o scaldam in penibil.

  Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare: MJ TREBUIE sa defineasca activitatile directe cu bolnavii respectivi si strict doar acei oameni sa beneficieze de spor.

  In alta ordine de idei draga Caline, stii foarte bine ca pe multi ii mananca talpile sa calce si ei cate 10-15 minute pe o sectie de TBC pentru a beneficia si ei de un 100% luna respectiva.

  Si, pe final draga Caline, consideri ca acel agent de la Vaslui care risca multe acum ar putea fi pus in aceeasi oala cu cel din perimetru ? Odata pentru totdeauna trebuiesc eliminate marlaniile interpretative !!!

 7. Atat timp cat MJ nu identifica in clar ce inseamna „activitati directe cu detinutul”, actiunea snlp este salutara. Insa, laund chestiunea la bani marunti, pe fondul ei, acest spor nu poate fi acordat chiar tuturor !
  Seriozitate domnule Calin ! Fii sincer si spune-mi daca cunosti cel putin o persoana care nu a vazut bolnav la ochi insa a beneficiat continuu de cel putin 50% spor TBC ! Te rog, raspunde !

 8. Deja e tarziu pt anulare…600 lei mai putin la salariu…si bacilul Koch zburda prin curtea spitalului nestingherit.Problema lor este ca duminica votam sau ar fi trebuit sa votam.Oare are rost?Cu cine?Cu cei care ne-au luat banii sau cu cei care ne-au luat si ei banii?

 9. Din pacate Ministerul Justitiei si Administratia au interesul sa emita OMJ pentru un om , nu OMJ pentru oameni . Daca acel OMJ TBC-HIV afecta pe cineva din marea protipendata in mod sigur se rezolva rapid.

  Uitati-va in schimb la incercarea de modificare a OMJ 1330 , un OMJ pentru un om .

  In nota de fundamentare de la proiectul de OMJ se face referire la discriminarea produsa prin OMJ 1330 din 2009 , fara insa sa se aiba in vedere faptul ca si inainte de acesta erau criterii de inaltime.
  Chiar daca 1330 nu face referire clara la acestea , spune la final ca orice dispozitie contrara se abroga .
  Anuntul de pe site-ul Penitenciarului Iasi, anunt publicat cu 3 luni inainte de aparitia OMJ 1330 arata ca au mai existat dispozitii legale referitoare la criteriul de inaltime . îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;
  http://penitenciaruliasi.ro/default.asp?id=22&mnu=22&ACT=5&content=294
  Anul 2006 Indiferent de specializarea pe care o doresc – la frontiera, la penitenciare, la circulatie – e obligatorie o statura de peste 1,70 m.
  http://www.libertatea.ro/detalii/articol/politiste-doar-peste-1-70-m-153147.html

  Legal nu este ceea ce face administratia , in mod normal ministrul justitiei ar trebui sa se autosesizeze de recunoasterea faptului ca administratia, prin acest proiect , spune ca sunt persoane care au intrat in sistem in mod incorect si , in situatia in care acestia nu au derogari de inaltime , intr-o vreme legislatia prevedea aceasta posibilitate , dupa verificarile de rigoare sa aplice masurile prevazute de lege .

  Nu este normala incercarea de acoperire si , mai mult de atat , de creare a posibilitatii de avansare pentru persoana intrate in mod oneros in sistem .

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)