www.snlp.ro Web analytics

Reluare cerere de oferta – servicii de educare a adultilor/servicii de studii privind consumatorii

Nr.233/ID/15.10.2013

RELUARE CERERE DE OFERTA

In cadrul proiectului “Itinerariul Dialog ID” – 2012/104565 finantat prin Fondurile Norvegiene, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, in data de 11 octombrie 2013 a avut loc deschiderea ofertelor privind achizitionarea de “servicii de educare a adultilor” si “servicii de studii privind consumatorii”, cod CPV 80400000-1 si CPV 79342310-9. Intrucat s-au primit doua oferte de pret acceptabile, comisia de evaluare anuleaza procedura si relanseaza cererea de oferta.

  • Valoare estimata totala a contractului: 103.916,27 lei inclusiv TVA (echivalent euro 23.703,53)
  • Data limita de primire a clarificarilor: 18.10.2013, ora 10:00
  • Data limita de raspuns la clarificari: 18.10.2013, ora 18:00
  • Data limita de depunere a ofertelor: 21.10.2013, ora 12:00
  • Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 21.10.2013 ora 13:00, sediul contractorului, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, Bucuresti, sector 2, strada Maria Ghiculeasa nr.47 et.7 cam.710 cod postal 023761

CERERE DE OFERTA

Prin prezenta, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, anunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect: “servicii de educare a adultilor” si “servicii de studii privind consumatorii”, cod CPV 80400000-1 si CPV 79342310-9 in cadrul proiectului „Itinerariul Dialog ID”.

 

Documente atasate:

Persoana de contact: Adrian Neagoe, manager de proiect, telefon 0726.229.300

 

Nr. 246/ID/18.10.2013

Clarificari 18.10.2013

În conformitate cu prevederile Documentației de Atribuire a contractului de achiziție publică de “servicii de educare a adultilor” si “servicii de studii privind consumatorii”  prin cerere de ofertă, în cadrul proiectului “ITINERARIUL DIALOG ” CPV 80400000-1 si CPV 79342310-9, publicăm răspunsul la solicitările de clarificare adresate:

Solicitare clarificari:

1. Va rugam sa ne precizati ce aveti in vedere referitor la pct. 2.2. „Proiecte cu modele de buna practica premiate. Numarul maxim de puncte (5) va fi acordat operatorului economic cu numarul cel mai mare de proiecte cu modele de bune practice premiate. Pentru ceilalti operatori, punctajul va fi acordat proportional folosind acelasi algoritm ca la stabilirea punctajului privind oferta de pret” in conditiile in care aceasta prevedere nu este in concordanta cu prevederile OUG34/2006, Cap.II, Sectiunea a III-a, Art.35 (5) „Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.” Introducerea restrictiei „Proiecte cu modele de buna practica premiate” este un obstacol nejustificat care ingradeste participarea operatorilor economici. Va solicitam sa analizati scoaterea acestei prevederi din documentatia de atribuire”.

Raspuns

Autoritatea contractantă decide menținerea subcriteriului enunțat și anume proiecte cu modele de bună practică premiate având în vedere:

acest subcriteriu este considerat relevant în raport cu criteriul Capacitatea tehnică a candidatului. 

nu considerăm subcriteriul ca fiind o restricție (nu reprezintă un element de descalificare) ci doar un element care să permită ierarhizarea din punctul de vedere al experienței anterioare a diferitilor operatori economici interesati sa prezinte o ofertă. 

2. Va rugam sa ne precizati valoarea estimata totala a contractului intrucat in invitatia trimisa in data de 15.10.2013 se specifica suma de 42.687 le inclusiv TVA iar in Fisa de date de achizitii Sectiunea II. Obiectul contractului, 2) Cantitatea sau domeniul contractului, 2.1) Cantitatea totala sau domeniul, Valoarea estimata totala a contractului este 103.916,27 lei inclusiv TVA (echivalent euro 23.703,53).

Raspuns:

Valoarea estimată a contractului este de 103.916,27 lei inclusiv TVA (echivalent euro 23,703.53) așa cum este precizat în Fișa de date de achiziții. Dintr-o eroare de comunicare în invitația trimisă în data de 15.10.2013 a fost specificată o altă sumă. Precizăm că, la toate invitațiile trimise am revenit în data de 16.10.2013 cu precizarea sumei corecte. 

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)