www.snlp.ro Web analytics

Propuneri de modificare a proiectului legii salarizarii unice

Catre,

Ministrul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Domnul Catalin PREDOIU

Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Domnul Marian Sarbu

Ministrul Finantelor Publice
Domnul Gheorghe Pogea

In atentia Domnului Secretar de Stat in MMFPS Valentin Mocanu

 

Stimati Domni Ministri,
Stimate d-le secretar de stat

In urma dezbaterilor pe marginea Proiectului Legii Unitare privind Salarizarea personalului bugetar, care au avut loc la sediul ANP pe data de 4 septembrie 2009, de comun acord, partile participante, respectiv conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si sindicatele reprezentative la nivelul grupului de unitati ANP, va inaintam propunerile de modificare ale Anexelor IV si IV A, privind reglementarile specifice personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Motivele elaborarii propunerilor:

  • asigurarea in continuare a unui mediu stabil de munca pentru personalul din penitenciare;
  • garantarea executarii in bune conditii a misiunilor specifice;
  • evitarea aplicarii unor prevederi al caror impact nu a fost suficient studiat si care pot genera diminuari salariale si implicit neatractivitatea posturilor in conditiile in care 20% din posturi sunt vacante;
  • eliminarea blocajelor in aplicarea noii legislatii salariale pentru personalul bugetar;

Va solicitam efectuarea urmatoarelor modificari si completari, dupa cum urmeaza:

Art. 5. – (3) Coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiilor de baza si nivelul studiilor pentru functiile cadrelor militare si soldatilor si gradatilor voluntari, in activitate, pe grade militare, respectiv politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele prevazute in anexa nr.IV/1A la prezenta lege, in raport cu esalonul la care se desfasoara activitatea.

(se modifica)

Art. 16. – (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, in conditii de pericol deosebit, desfasurata in exercitarea atributiilor functionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unitatii, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil, care executa, conduc, coordoneaza sau contribuie la realizarea misiunilor de operatii speciale, misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativa, a procedurilor speciale si activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare si asistenta medicala si psihologica pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobandit o forma de protectie in Romania, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza.

(2) Cadrele militare in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil care desfasoara activitati privind prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului propriu beneficiaza de un spor lunar de 30% din solda functiei de baza, salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplica cadrelor militare in activitate si personalului civil care beneficiaza de sporul prevazut la alin.(1).

(4) Unitatile, categoriile de personal, conditiile, criteriile si procentul de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Mentiune: Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, sporul pentru conditii de pericol deosebit a fost introdus in salariul de baza.

Dupa Art. 16, se introduce un nou articol Art.16’.

(1) Pentru activitatea desfasurata in sistemul administratiei penitenciare, personalului contractual si functionarilor publici cu statut special, li se acorda un spor de fidelitate de pana la 20% din salariul de baza, dupa cum urmeaza:

a) intre 5 ani si 10 ani – 5 %

b) peste 10 ani si pana la 15 ani – 10%

c) peste 15 ani si pana la 20 de ani – 15%

d) peste 20 de ani – 20%

(2) Sporul de fidelitate se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a indeplinit conditia de vechime.

Dupa Art. 26, se introduce un nou articol, Art.26’:

Art.26’ – La plecarea in concediul de odihna, personalul civil si functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare primeste o prima de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul sa solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie. Salariul de baza si prima de concediu se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda cu anticipatie, o singura data.

Art. 30.Drepturile neachitate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil, nereclamate in termen de 3 ani de la data cand trebuiau platite, se prescriu.

(se elimina)

Art. 33. –Functiile specifice pentru personalul civil din structurile institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in anexa nr.IV/6 la prezenta lege.

Pentru personalul civil din sistemul penitenciar a caror functii nu se regasesc in anexa nr. IV / 6, se aplica coeficientii de functie corespunzatori de la celelalte institutii bugetare care au functii echivalente cu acestia.

(se completeaza)

Art. 37. – (3) Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta lege se va face in limita fondurilor bugetare aprobate anual institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

(se elimina)

Art. 39. – (3) Soldele personalului militar in activitate, respectiv salariile lunare ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, sunt confidentiale, institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

(se elimina)

Art. 40. – (1) Pana la data acordarii soldelor functiilor de baza si salariilor functiilor de baza potrivit coeficientilor de ierarhizare prevazuti de prezenta lege, soldele functiilor de baza si salariile functiilor de baza, in care se includ solda de functie/salariul pentru functia indeplinita, solda de merit/salariul de merit, indemnizatia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanenta, sporul conditii de pericol deosebit, sporul pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile clasificate si sporul de fidelitate aplicabile anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, sporul pentru expunerea la radiatie se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului.

(se modifica)

Art. 44. – (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se asigura de fiecare ordonator principal de credite, prin structura financiar-contabila centrala.

(2) Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta lege se va face in limita fondurilor bugetare aprobate anual institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

(se elimina)

Avand in vedere impactul Legii Salarizarii Unice asupra drepturilor salariale ale personalului din sistemul penitenciar, va adresam rugamintea sa ne sprijiniti pentru actualizarea Proiectului cu modificarile si completarile propuse mai sus, in vederea prevenirii diminuarii drepturilor prevazute in legislatia specifica sistemului penitenciar cu riscuri majore asupra indeplinirii in bune conditii a misiunilor si obiectivelor.

Cu deosebita consideratie,

IOAN BALA
Director General
Administratia Nationala a Penitenciarelor

STEFAN TEOROC
Presedinte
Sindicatul National al Lucratorilor din Penitenciare

 

Document atasat:

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)