www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 117/1962 privind obiectivele si normele de baza ale politicii sociale

 • Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit aici la 6 iunie 1962 in cea de-a patruzeci si sasea sesiune a sa,
 • dupa ce a hotarit sa adopte diferite propuneri privind revizuirea Conventiei asupra politicii sociale (teritorii nemetropolitane), 1947 – problema care constituie cel de-al zecelea punct al ordinii de zi a sesiunii -, mai ales in scopul de a permite statelor independente sa o aplice si sa o ratifice in continuare,
 • considerind ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei conventii internationale,
 • considerind ca dezvoltarea economica trebuie sa serveasca ca baza a progresului social,
 • considerind ca ar trebui sa fie facute toate eforturile pe plan international, regional sau national, pentru a se asigura o asistenta financiara si tehnica care sa ocroteasca interesele populatiilor,
 • considerind ca, atunci cind este cazul, trebuie luate masuri internationale, regionale sau nationale in vederea stabilirii unor conditii comerciale care ar incuraja o productie cu randament ridicat si ar permite sa se asigure un nivel de trai rezonabil,
 • considerind ca ar trebui luate toate initiativele posibile prin masuri adecvate pe plan international, regional sau national, pentru incurajarea imbunatatirilor in domenii cum sint: igiena publica, locuintele, alimentatia, invatamintul public, bunastarea copiilor, statutul femeilor, conditiile de munca, remunerarea salariatilor si a producatorilor independenti, protectia lucratorilor migranti, securitatea sociala, functionarea serviciilor publice, precum si productia in general,
 • considerind ca ar trebui luate toate initiativele posibile pentru interesarea si asocierea efectiva a populatiei la elaborarea si aplicarea masurilor de progres social,
 • adopta, la 22 iunie 1962, conventia urmatoare, care se va numi „Conventie asupra politicii sociale (obiective si norme de baza), 1962„.

PARTEA I. Principii generale

Articolul 1

1. Orice politica trebuie sa urmareasca in primul rind bunastarea si dezvoltarea populatiei, precum si incurajarea aspiratiilor acesteia catre progresul social.

2. In definirea oricarei politici de importanta generala va trebui sa se tina seama de repercusiunile acestei politici asupra bunastarii populatiei.

PARTEA A II-A. Imbunatatirea nivelului de trai

Articolul 2

Imbunatatirea nivelului de trai va fi considerata ca obiectivul principal al planurilor de dezvoltare economica.

Articolul 3

1. La elaborarea planurilor de dezvoltare economica se vor lua toate masurile practice si posibile pentru a pune in concordanta aceasta dezvoltare cu evolutia in bune conditii a colectivitatilor interesate.

2. Se va urmari, in mod special, sa se evite dislocarea vietii familiale si a oricarei celule sociale traditionale, mai ales prin:

 1. studierea atenta a cauzelor si efectelor miscarilor migratorii si eventuala adoptare de masuri corespunzatoare;
 2. incurajarea urbanizarii in regiunile in care necesitatile economice antreneaza o concentrare a populatiei;
 3. prevenirea si eliminarea aglomerarii in zonele urbane;
 4. imbunatatirea conditiilor de viata in regiunile rurale si amplasarea unor industrii specifice in regiunile in care exista forta de munca suficienta.

Articolul 4

Urmatoarele masuri vor figura printre cele pe care autoritatile competente vor trebui sa le ia in considerare in vederea cresterii capacitatii de productie si imbunatatirii nivelului de trai al producatorilor agricoli:

 1. eliminarea, cit mai mult posibil, a cauzelor care determina contractarea de datorii in mod obisnuit;
 2. controlarea cesiunilor de terenuri cultivabile persoanelor care nu sint cultivatori, cu scopul ca aceasta cesiune sa se faca pe cit posibil numai in interesul tarii;
 3. controlarea, prin aplicarea unei legislatii corespunzatoare, a proprietatii si a folosirii pamintului, precum si a altor resurse naturale, pentru a se asigura ca acestea sint cit mai bine folosite in interesul populatiei tarii, tinindu-se seama de drepturile traditionale;
 4. controlarea conditiilor de concedare a pamintului pentru cultivare si a conditiilor de munca, in scopul de a se asigura fermierilor si lucratorilor agricoli cel mai ridicat nivel de trai posibil si o parte echitabila din avantajele care pot rezulta din imbunatatirea randamentului sau a preturilor;
 5. reducerea costurilor de productie si de distributie prin toate mijloacele posibile, in special prin infiintarea, favorizarea si ajutorarea cooperativelor de producatori si de consumatori.

Articolul 5

1. Se vor lua masuri pentru a se asigura producatorilor independenti si salariatilor conditii de viata care sa le permita imbunatatirea nivelului lor de trai prin eforturi proprii si care sa le garanteze mentinerea unui nivel minim de trai stabilit pe baza anchetelor oficiale asupra conditiilor de viata, efectuate de acord cu organizatiile reprezentative ale celor care angajeaza si ale lucratorilor.

2. La stabilirea nivelului minim de trai va trebui sa se tina seama de nevoile familiale esentiale ale lucratorilor, inclusiv alimentatia si valoarea sa nutritiva, locuinta, imbracamintea, ingrijirile medicale si educatia.

PARTEA A III-A. Dispozitii referitoare la lucratorii migranti

Articolul 6

Cind imprejurarile in care sint folositi in munca lucratorii cer ca ei sa locuiasca in afara caminelor proprii, conditiile in care acestia sint folositi vor trebui sa tina seama de nevoile lor familiale normale.

Articolul 7

Atunci cind intr-o regiune se va face apel, in mod temporar, la resursele de forta de munca ale unei alte regiuni, se vor lua masuri pentru favorizarea transferului partial de salarii si de economii ale lucratorilor din regiunea unde sint folositi in munca in regiunea de unde provin.

Articolul 8

1. Atunci cind intr-o regiune se va face apel la resursele de forta de munca ale unei tari supuse unei administratii diferite, autoritatile competente ale tarilor interesate vor trebui, de fiecare data cind va fi necesar sau de dorit sa o faca, sa incheie acorduri pentru reglementarea problemelor de interes comun care s-ar putea pune prin aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.

2. Aceste acorduri vor trebui sa prevada ca lucratorul migrant se va bucura de protectie si de avantaje care sa nu fie inferioare celor de care beneficiaza lucratorii care locuiesc in regiunea in care sint folositi migrantii.

3. Aceste acorduri vor trebui sa prevada inlesniri acordate lucratorilor, pentru a le permite sa transfere catre caminele lor o parte din salariile si economiile realizate.

Articolul 9

Atunci cind lucratorii si familiile lor se deplaseaza dintr-o regiune unde costul vietii este scazut intr-o regiune unde costul vietii este mai ridicat, trebuie sa se tina seama de cresterea costului vietii pe care o antreneaza aceasta schimbare de resedinta.

PARTEA A IV-A. Remunerarea lucratorilor si probleme conexe

Articolul 10

1. Va trebui incurajata stabilirea nivelurilor salariilor minime pe cale de acorduri colective, liber negociate, intre sindicatele reprezentind pe lucratorii interesati, pe de o parte, si cei care angajeaza sau organizatiile celor care angajeaza, pe de alta parte.

2. Atunci cind nu exista metode potrivite pentru stabilirea nivelurilor salariilor minime pe cale de acorduri colective, vor fi luate masurile necesare pentru a permite stabilirea acestor niveluri prin consultare cu reprezentantii celor care angajeaza si ai lucratorilor, printre care vor figura reprezentanti ai organizatiilor lor respective, daca acestea exista.

3. Se vor lua masurile necesare pentru ca, pe de o parte, cei care angajeaza si lucratorii interesati sa aiba cunostinta de nivelurile salariilor minime in vigoare, iar pe de alta parte, salariile efectiv platite sa nu fie inferioare nivelurilor minime aplicabile.

4. Orice lucrator caruia i se aplica nivelul salariului minim si care dupa intrarea acestuia in vigoare a primit salarii inferioare acestui nivel trebuie sa aiba dreptul sa recupereze pe cale judiciara sau pe alte cai autorizate de lege suma ce i se datoreaza, intr-un termen care va putea fi fixat de legislatie.

Articolul 11

1. Se vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca toate salariile cistigate sint legal platite, iar cei care angajeaza vor fi obligati sa tina registre care sa specifice platile salariilor, sa elibereze lucratorilor dovezi cu privire la plata salariilor lor si sa ia alte masuri pentru inlesnirea controlului necesar.

2. Salariile vor fi platite, de regula, in moneda avind curs legal.

3. Salariile vor fi platite, de regula, direct lucratorului.

4. Va fi interzisa inlocuirea partiala sau totala a salariilor datorate lucratorilor pentru munca pe care au prestat-o, prin alcool sau bauturi alcoolice.

5. Plata salariilor nu va putea sa fie facuta in localuri in care se consuma bauturi sau in magazine, exceptie facind numai lucratorii care lucreaza in astfel de unitati.

6. Salariile vor fi platite cu regularitate la intervale care sa permita reducerea posibilitatii de contractare de datorii in rindul salariatilor, afara de cazul cind exista un obicei local contrar, iar autoritatea competenta se va convinge de dorinta lucratorilor de a se mentine acest obicei.

7. Daca hrana, locuinta, imbracamintea si alte furnituri si servicii esentiale constituie un element al remunerarii, autoritatea competenta va lua toate masurile practice si posibile pentru a se asigura ca ele sint corespunzatoare si ca valoarea lor in bani a fost calculata exact.

8. Se vor lua toate masurile practice si posibile in scopul:

 1. de a informa pe lucratori asupra drepturilor pe care le au in materie de salarizare;
 2. de a impiedica orice retinere neautorizata din salarii;
 3. de a limita sumele retinute cu titlu de furnituri si servicii, care constituie un element al remunerarii, la justa valoare in bani a acestor furnituri si servicii.

Articolul 12

1. Nivelul maxim si modul de restituire a avansurilor din salarii vor fi reglementate de catre autoritatea competenta.

2. Autoritatea competenta va limita nivelul avansurilor care pot fi acordate unui lucrator pentru a-l determina sa accepte o ocupatie; nivelul autorizat va fi indicat in mod clar lucratorului.

3. Orice avans acordat peste nivelul stabilit de catre autoritatea competenta va fi in mod legal nerestituibil si nu va putea sa fie recuperat prin compensare asupra platilor datorate lucratorilor la o data ulterioara.

Articolul 13

1. In rindul salariatilor si producatorilor independenti vor fi incurajate formele de economii rezultate dintr-un act spontan al celui care economiseste.

2. Se vor lua toate masurile practice si posibile in vederea protejarii salariatilor si a producatorilor independenti contra cametei, in special prin masuri urmarind reducerea dobinzilor asupra imprumuturilor, prin controlul operatiunilor de acordare a fondurilor banesti de catre cei care le finanteaza si prin incurajarea sistemelor de imprumuturi in scopuri determinate cu ajutorul organizatiilor cooperatiste de credit sau cu ajutorul institutiilor plasate sub controlul autoritatii competente.

PARTEA A V-A. Nediscriminarea in materie de rasa, culoare, sex, credinta, apartenenta la o grupare traditionala sau de afiliere sindicala

Articolul 14

1. Unul dintre scopurile politicii sociale va trebui sa fie desfiintarea oricarei discriminari intre lucratori intemeiata pe rasa, culoare, sex, credinta, apartenenta la o grupare traditionala sau afiliere sindicala, in materie de:

 1. legislatie si contracte de munca, care vor trebui sa ofere un tratament economic echitabil tuturor celor care locuiesc sau muncesc in mod legal in tara;
 2. admitere la ocupatiile atit publice, cit si private;
 3. conditii de angajare si avansare;
 4. inlesniri de pregatire profesionala;
 5. conditii de munca;
 6. masuri referitoare la igiena, protectie si bunastare;
 7. disciplina;
 8. participare la negocierea contractelor colective;
 9. niveluri de salarii, acestea trebuind sa fie stabilite in conformitate cu principiul „la munca egala salariu egal”, pentru acelasi proces de munca si aceeasi intreprindere.

2. Se vor lua toate masurile practice si posibile in scopul reducerii oricaror diferente intre nivelurile salariilor rezultind din discriminari intemeiate pe rasa, culoare, sex, credinta, apartenenta la o grupare traditionala sau afiliere sindicala, prin ridicarea nivelurilor aplicabile lucratorilor platiti mai putin.

3. Lucratorii care provin dintr-o tara si sint angajati sa munceasca intr-o alta tara vor putea obtine, pe linga salariul lor, avantaje in bani sau in natura, pentru a face fata tuturor sarcinilor personale sau familiale rezonabile care rezulta din folosirea in munca a acestora in afara caminului lor.

4. Dispozitiile precedente ale prezentului articol nu vor putea sa prejudicieze masurile pe care autoritatea competenta va considera necesar sau oportun sa le ia in scopul ocrotirii maternitatii si asigurarii sanatatii, securitatii si bunastarii lucratoarelor.

PARTEA A VI-A. Educarea si pregatirea profesionala

Articolul 15

1. In masura in care conditiile locale permit, se vor da dispozitii corespunzatoare pentru dezvoltarea progresiva a unui larg program de educare, de pregatire profesionala si de ucenicie, in scopul de a pregati in mod eficace copiii si tinerii de ambele sexe pentru o ocupatie utila.

2. Legile sau reglementarile nationale vor stabili virsta la care scolarizarea ia sfirsit, precum si virsta minima si conditiile de folosire in munca.

3. Pentru ca copiii sa poata beneficia de posibilitatile de instruire existente si, totodata, pentru ca extinderea acestor posibilitati sa nu fie impiedicata de cererea de forta de munca din aceasta categorie, in regiunile unde exista posibilitati de instruire suficiente pentru majoritatea copiilor de virsta scolara va fi interzisa folosirea in timpul orelor de scoala a copiilor care nu au atins virsta la care se termina scolarizarea.

Articolul 16

1. In scopul de a se asigura o productivitate ridicata prin dezvoltarea muncii specializate, va trebui sa se organizeze, atunci cind este cazul, insusirea noilor tehnici de productie.

2. Autoritatile competente se vor ocupa de organizarea sau de controlul acestei pregatiri profesionale, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor din tara de unde provin candidatii si din tara unde are loc pregatirea.

PARTEA A VII-A. Dispozitii finale

Articolul 17

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va inregistra.

Articolul 18

1. Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost inregistrate de catre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la inregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre ale organizatiei.

3. Drept urmare, aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare stat membru dupa 12 luni de la data inregistrarii ratificarii sale.

Articolul 19

Intrarea in vigoare a prezentei conventii nu implica denuntarea de plin drept a Conventiei asupra politicii sociale (teritorii nemetropolitane), 1947, de catre un stat membru fata de care ea continua sa fie in vigoare si nici nu impiedica ratificarea ei ulterioara.

Articolul 20

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decit dupa un an de la inregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, in termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

Articolul 21

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de-a doua ratificari comunicate, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

Articolul 22

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, in vederea inregistrarii potrivit articolului 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare inregistrate in conformitate cu articolele precedente.

Articolul 23

Ori de cite ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

Articolul 24

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

 1. ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 20 de mai sus, denuntarea prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;
 2. incepind de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va inceta sa mai fie deschisa pentru ratificare de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

Articolul 25

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)