www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 122/1964 privind politica de ocupare a fortei de munca

 • Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit aici la 17 iunie 1964 in cea de-a patruzeci si opta sesiune a sa,
 • avind in vedere ca Declaratia de la Philadelphia recunoaste obligatia solemna a Organizatiei Internationale a Muncii de a sprijini punerea in aplicare de catre diferitele natiuni ale lumii a programelor capabile sa realizeze ocuparea deplina a fortei de munca si ridicarea nivelului de trai si ca preambulul constitutiei organizatiei prevede lupta impotriva somajului si garantarea unui salariu care sa asigure conditii de existenta convenabile,
 • avind de asemenea in vedere ca, in sensul Declaratiei de la Philadelphia, Organizatiei Internationale a Muncii ii revine sarcina sa cerceteze si sa aprecieze repercusiunile politicilor economice si financiare asupra politicii de ocupare a fortei de munca, in lumina obiectivului fundamental potrivit caruia „toti oamenii, indiferent de rasa, credinta sau sexul lor, au dreptul sa urmareasca realizarea progresului lor material si dezvoltarea lor spirituala in libertate si demnitate, in conditii de securitate economica si cu posibilitati egale”,
 • avind in vedere ca Declaratia universala a drepturilor omului prevede ca „orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca si la protectie impotriva somajului”,
 • luind nota de termenii conventiilor si recomandarilor internationale asupra muncii, existente, care sint in raport direct cu politica de ocupare a fortei de munca si in special Conventia si Recomandarea asupra activitatii de ocupare a fortei de munca, 1948, Recomandarea asupra orientarii profesionale, 1949, Recomandarea asupra pregatirii profesionale, 1962, precum si Conventia si Recomandarea privind discriminarea in domeniul ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei, 1958,
 • considerind ca aceste instrumente ar trebui plasate in contextul mai larg al unui program international urmarind asigurarea expansiunii economice bazate pe ocuparea deplina a fortei de munca in scop productiv si in conditii de libera alegere a muncii,
 • dupa ce a hotarit sa adopte diferite propuneri referitoare la politica de ocupare a fortei de munca, care sint cuprinse in cea de-a opta problema inscrisa pe ordinea de zi a sesiunii,
 • dupa ce a hotarit ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale,
 • adopta, la 9 iulie 1964, conventia urmatoare, care se va numi „Conventie asupra politicii de ocupare a fortei de munca, 1964„.

Articolul 1

1. In vederea stimularii cresterii si dezvoltarii economice, a ridicarii nivelului de trai, a satisfacerii necesitatilor de forta de munca si a rezolvarii problemei somajului si subocuparii fortei de munca, orice stat membru va formula si aplica, ca un obiectiv esential, o politica activa urmarind promovarea ocuparii depline a fortei de munca, in scop productiv si in conditii de libera alegere a muncii.

2. Politica mentionata va trebui sa tinda a garanta:

 1. ca va fi de lucru pentru toate persoanele disponibile si in cautare de munca;
 2. ca aceasta munca va fi pe cit posibil productiva;
 3. ca va exista libera alegere a muncii si ca fiecare lucrator va avea toate posibilitatile de a dobindi calificarile necesare pentru a ocupa un serviciu care sa-i convina si de a folosi in aceasta munca calificarile, precum si aptitudinile sale, fara deosebire de rasa, culoare, sex, religie, opinii politice, ascendenta nationala sau origine sociala.

3. Politica mentionata va trebui sa tina seama de stadiul si de nivelul de dezvoltare economica, precum si de raporturile care exista intre obiectivele ocuparii fortei de munca si celelalte obiective economice si sociale si va fi aplicata prin metode adaptate conditiilor si uzantelor nationale.

Articolul 2

Orice stat membru va trebui, prin metode adaptate conditiilor tarii si in masura in care acestea permit:

 1. sa determine si sa reexamineze cu regularitate, in cadrul unei politici economice si sociale coordonate, masurile care trebuie adoptate in vederea atingerii obiectivelor enuntate in articolul 1;
 2. sa ia hotaririle necesitate de aplicarea acestor masuri, inclusiv elaborarea de programe, daca este cazul.

Articolul 3

In aplicarea prezentei conventii, reprezentantii grupurilor interesate in masurile ce trebuie luate si, in special, reprezentantii celor care angajeaza si reprezentantii lucratorilor vor trebui sa fie consultati cu privire la politica de ocupare a fortei de munca, in scopul de a se tine pe deplin seama de experienta si parerile lor, vor colabora din plin la elaborarea acestei politici si vor participa la actiunile de sprijinire a lucratorilor.

Articolul 4

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va inregistra.

Articolul 5

1. Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost inregistrate de catre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la inregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre ale organizatiei.

3. Drept urmare, pentru fiecare stat membru aceasta conventie va intra in vigoare dupa 12 luni de la data inregistrarii ratificarii sale.

Articolul 6

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decit dupa un an de la inregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, in termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

Articolul 7

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general le va atrage atentia asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

Articolul 8

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, in vederea inregistrarii, potrivit articolului 102 din Carta Organizatiei Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare inregistrate in conformitate cu articolele precedente.

Articolul 9

Ori de cite ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

Articolul 10

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care va revizui total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

 1. ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 6 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, cu conditia ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare:
 2. incepind de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire prezenta conventie va inceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

Articolul 11

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)