www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 111/1958 privind discriminarea in domeniul ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei

 • Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit aici la 4 iunie 1958 in cea de-a patruzeci si doua sesiune a sa,
 • dupa ce a hotarit sa adopte diferite propuneri privitoare la discriminarea in domeniul ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei, problema care constituie cel de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii,
 • dupa ce a hotarit ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale,
 • avind in vedere ca Declaratia de la Philadelphia afirma ca toti oamenii, indiferent de rasa, credinta sau sexul lor, au dreptul sa urmareasca realizarea progresului lor material si dezvoltarea lor spirituala in libertate si demnitate, in conditii de securitate economica si cu posibilitati egale,
 • considerind, de asemenea, ca discriminarea constituie o violare a drepturilor enuntate in Declaratia universala a drepturilor omului,
 • adopta, la 25 iunie 1958, conventia urmatoare, care se va numi „Conventie privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si exercitarea profesiei), 1958„.

Articolul 1

1. In intelesul prezentei conventii prin termenul discriminare se intelege:

 1. orice diferentiere, excludere sau preferinta intemeiata pe rasa, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascendenta, nationala sau origine sociala, care are ca efect sa suprime sau sa stirbeasca egalitatea de posibilitati sau de tratament in materie de ocupare a fortei de munca si de exercitare a profesiei;
 2. orice alta diferentiere, excludere sau preferinta avind ca efect suprimarea sau stirbirea egalitatii de posibilitati sau de tratament in materie de ocupare a fortei de munca si exercitare a profesiei, care ar putea fi specificata de catre statul membru interesat dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, daca acestea exista, precum si a altor organisme competente.

2. Diferentierile, excluderile sau preferintele intemeiate pe calificarile cerute pentru o anumita ocupatie nu sint considerate discriminari.

3. In intelesul prezentei conventii, termenii ocuparea fortei de munca si exercitarea profesiei includ accesul la pregatirea profesionala, accesul la ocuparea fortei de munca si la exercitarea diferitelor profesii, precum si conditiile de ocupare a fortei de munca.

Articolul 2

Orice stat membru care aplica prezenta conventie se angajeaza sa formuleze si sa practice o politica nationala care sa urmareasca promovarea, prin metode adaptate conditiilor si uzantelor nationale, a egalitatii de posibilitati si de tratament in materie de ocupare a fortei de munca si exercitare a profesiei, in scopul eliminarii oricaror discriminari.

Articolul 3

Orice stat membru care aplica prezenta conventie trebuie, prin metode adaptate conditiilor si uzantelor nationale:

 1. sa se straduiasca sa obtina colaborarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, precum si a altor organisme competente, pentru a favoriza acceptarea si aplicarea acestei politici;
 2. sa adopte legi si sa incurajeze programe de educare capabile sa asigure acceptarea si aplicarea acestei politici;
 3. sa abroge orice dispozitie legislativa si sa modifice orice dispozitie sau practica administrativa care este incompatibila cu politica mentionata;
 4. sa urmeze aceasta politica in ceea ce priveste ocupatiile supuse controlului direct al unei autoritati nationale;
 5. sa asigure aplicarea acestei politici in activitatea serviciilor de orientare profesionala, de pregatire profesionala si de plasare, supuse controlului unei autoritati nationale;
 6. sa indice, in rapoartele sale anuale asupra aplicarii conventiei, masurile luate in conformitate cu aceasta politica si rezultatele obtinute.

Articolul 4

Nu sint considerate discriminari masurile ce afecteaza individual o persoana banuita in mod legitim ca desfasoara o activitate care prejudiciaza securitatea statului sau in privinta careia s-a stabilit ca desfasoara in fapt aceasta activitate, cu conditia ca persoana in cauza sa aiba dreptul sa apeleze la o instanta competenta stabilita conform practicii nationale.

Articolul 5

1. Masurile speciale de protectie sau de asistenta prevazute de alte conventii sau recomandari adoptate de catre Conferinta Internationala a Muncii nu sint considerate discriminari.

2. Orice stat membru poate, dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, acolo unde ele exista, sa defineasca ca nediscriminatorii orice alte masuri speciale destinate sa tina seama de nevoile deosebite ale persoanelor fata de care o protectie sau o asistenta speciala este recunoscuta in mod general ca necesara datorita sexului, virstei, invaliditatii, sarcinilor familiale sau nivelului social ori cultural.

Articolul 6

Orice stat membru care ratifica prezenta conventie se angajeaza sa o aplice in teritoriile nemetropolitane, conform dispozitiilor Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii.

Articolul 7

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va inregistra.

Articolul 8

1. Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost inregistrate de catre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la inregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre ale organizatiei.

3. Drept urmare, aceasta conventie va intra in vigoare pentru fiecare stat membru dupa 12 luni de la data inregistrarii ratificarii sale.

Articolul 9

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decit dupa un an de la inregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, intr-un termen de un an de zile de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

Articolul 10

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificind statelor membre ale organizatiei inregistrarea celei de-a doua ratificari comunicate, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

Articolul 11

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, in vederea inregistrarii, potrivit articolului 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare inregistrate in conformitate cu articolele precedente.

Articolul 12

Ori de cite ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

Articolul 13

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

 1. ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 9 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, cu conditia ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;
 2. incepind de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va inceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

Articolul 14

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)