www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 105/1957 privind abolirea muncii fortate

 • Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita, la 5 iunie 1957, in cea de-a 40-a sesiune a sa,
 • dupa ce a examinat problema muncii fortate, care constituie al 4-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
 • dupa ce a luat nota de dispozitiile Conventiei asupra muncii fortate, 1930,
 • dupa ce a luat nota de Conventia din 1926 referitoare la sclavaj, care prevede ca trebuie luate toate masurile necesare pentru a evita ca munca fortata sau obligatorie sa nu conduca la conditii analoage sclaviei, si de Conventia suplimentara din 1956 privind abolirea sclavajului, a traficului de sclavi si a institutiilor si practicilor similare sclavajului, care are ca obiect abolirea completa a servitutii si robiei pentru datorii,
 • dupa ce a luat nota de Conventia asupra protectiei salariului, 1949, care prevede ca salariile vor fi platite in mod regulat si care interzice modalitatile de plata ce priveaza lucratorul de posibilitatea reala de a inceta raportul de munca,
 • dupa ce a decis adoptarea altor propuneri referitoare la abolirea anumitor forme de munca fortata sau obligatorie, care constituie o violare a drepturilor omului, prevazute de Carta Natiunilor Unite si enuntate in Declaratia Universala a Drepturilor Omului,
 • dupa ce a decis ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale,
 • adopta astazi, 25 iunie 1957, conventia de mai jos, care va fi denumita „Conventie privind abolirea muncii fortate, 1957„.

Articolul 1

Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii care ratifica prezenta conventie se angajeaza sa aboleasca munca fortata sau obligatorie si sa nu recurga la ea sub nici o forma:

 1. ca masura de constrangere sau de educatie politica ori ca sanctiune la adresa persoanelor care au exprimat sau exprima anumite opinii politice sau isi manifesta opozitia ideologica fata de ordinea politica, sociala sau economica stabilita;
 2. ca metoda de mobilizare si de utilizare a mainii de lucru in scopul dezvoltarii economice;
 3. ca masura de disciplina a muncii;
 4. ca pedeapsa pentru participarea la greve;
 5. ca masura de discriminare rasiala, sociala, nationala sau religioasa.

Articolul 2

Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii, care ratifica prezenta conventie, se angajeaza sa ia masuri eficiente in vederea abolirii imediate si complete a muncii fortate sau obligatorii, asa cum este descrisa aceasta la Articolul 1 din prezenta conventie.

Dispozitii finale

Articolul 3

Ratificarile oficiale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi inregistrate de catre acesta.

Articolul 4

1. Prezenta conventie nu ii va obliga decat pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii a caror ratificare va fi inregistrata de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la data la care ratificarile a doi membri vor fi fost inregistrate de directorul general.

3. In continuare, aceasta conventie va intra in vigoare, pentru fiecare membru, dupa 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost inregistrata.

Articolul 5

1. Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii, care a ratificat prezenta conventie, poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de catre acesta. Denuntarea nu va avea efect decat dupa un an de la inregistrarea actului.

2. Fiecare membru care a ratificat prezenta conventie si care, in termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionate la paragraful precedent, nu va face uz de dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol va fi obligat pentru o noua perioada de 10 ani si, in continuare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute in prezentul articol.

Articolul 6

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor declaratiilor si denuntarilor care ii vor fi comunicate de catre membrii Organizatiei Internationale a Muncii.

2. Notificand membrilor Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea celei de-a doua ratificari care ii va fi fost comunicata, directorul general va atrage atentia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare.

Articolul 7

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, in scopul inregistrarii, in conformitate cu Articolul 102 al Cartei Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile, declaratiile si actele de denuntare pe care le-a inregistrat in conformitate cu articolele precedente.

Articolul 8

La expirarea fiecarei perioade de 10 ani, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei conventii, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

Articolul 9

1. In cazul in care Conferinta generala va adopta o noua conventie avand ca obiect revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii si daca noua conventie nu dispune altfel:

 1. ratificarea de catre un membru a noii conventii avand ca obiect revizuirea va antrena, de plin drept si independent de prevederile Articolul 5, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie asupra revizuirii sa fi intrat in vigoare;
 2. incepand de la data intrarii in vigoare a noii conventii avand ca obiect revizuirea, prezenta conventie va inceta sa fie deschisa ratificarii de catre membri.

2. Prezenta conventie va ramane in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru membrii care vor fi ratificat-o si care nu vor ratifica conventia avand ca obiect revizuirea.

Articolul 10

Versiunile in limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valoare.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)