www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mainii de lucru masculina si a mainii de lucru feminina, pentru o munca de valoare egala

 • Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • convocata la Geneva de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit aici la 6 iunie 1951 in cea de-a treizeci si patra sesiune a sa,
 • dupa ce a hotarat sa adopte diferite propuneri in legatura cu principiul egalitatii de remunerare a mainii de lucru masculine si a mainii de lucru feminine pentru munca de valoare egala, problema care constituie al saptelea punct de pe ordinea de zi a sesiunii,
 • dupa ce a hotarat ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale,
 • adopta astazi, douazeci si noua iunie una mie noua sute cincizeci si unu, Conventia de mai jos, care va fi denumita „Conventie privind egalitatea de remunerare, 1951„.

Articolul 1

In sensul prezentei Conventii:

 1. termenul „remuneratie” cuprinde salariul obisnuit, de baza sau minim, si orice alte avantaje, platite direct sau indirect, in bani sau in natura, de catre patron muncitorului pentru munca prestata de acesta din urma;
 2. expresia „egalitate de remunerare a mainii de lucru masculine si a mainii de lucru feminine pentru o munca de valoare egala”, se refera la cuantumul remuneratiei fixat, fara discriminare in ceea ce priveste sexul.

Articolul 2

1. Fiecare membru va trebui, prin mijloace adaptate metodelor in vigoare pentru fixarea cuantumului de remuneratie, sa incurajeze si, in masura in care acesta este compatibil cu metodele amintite, sa asigure aplicarea pentru toti muncitorii a principiului egalitatii de remunerare a mainii de lucru masculine si a mainii de lucru feminine pentru o munca de valoare egala.

2. Acest principiu va putea fi aplicat:

 1. fie pe calea legislatiei nationale;
 2. fie prin orice sistem de fixare a remuneratiei, stabilit sau recunoscut de legislatie;
 3. fie prin contracte colective incheiate intre patroni si muncitori;
 4. fie prin imbinarea acestor diferite mijloace.

Articolul 3

1. Atunci cand asemenea masuri sunt de natura sa inlesneasca aplicarea prezentei Conventii, se vor lua masuri pentru a incuraja aprecierea obiectiva a muncitorilor pe baza lucrarilor pe care acestia le efectueaza.

2. Metodele ce vor fi folosite pentru aceasta apreciere vor putea face obiectul unor hotarari fie ale autoritatilor competente in ceea ce priveste fixarea cuantumului remuneratiei, fie – daca cuantumul remuneratiei este fixat pe baza de contracte colective – ale partilor care au incheiat aceste contracte.

3. Diferentele de cuantum al remuneratiei, care corespund, fara a se tine seama de sex, unor diferente ce rezulta dintr-o astfel de apreciere obiectiva a lucrarilor care trebuie efectuate, nu vor trebui sa fie considerate contrarii principiului egalitatii de remunerare a mainii de lucru masculine si a mainii de lucru feminine pentru o munca de valoare egala.

Articolul 4

Fiecare membru va colabora in modul cel mai potrivit cu organizatiile de patroni si muncitori interesate, pentru a pune in aplicare dispozitiile prezentei Conventii.

Articolul 5

Ratificarile formale ale prezentei Conventii vor fi comunicate Directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrate de catre acesta.

Articolul 6

1. Prezenta Conventie nu va obliga decat pe acei membri ai Organizatiei Internationale a Muncii a caror ratificare a fost inregistrata de Directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa douasprezece luni de la inregistrarea ratificarilor a doi membri, de catre Directorul general.

3. Dupa aceea, aceasta Conventie va intra in vigoare pentru fiecare membru dupa douasprezece luni de la data inregistrarii ratificarii ei.

Articolul 7

1. Declaratiile care vor fi comunicate Directorului general al Biroului International al Muncii, conform paragrafului 2 al articolului 35 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii vor trebui sa arate:

 1. teritoriile pentru care membrul respectiv se angajeaza sa aplice dispozitiile Conventiei fara modificari;
 2. teritoriile pentru care se angajeaza sa aplice dispozitiile Conventiei cu modificari, si in ce constau aceste modificari;
 3. teritoriile in care Conventia nu este aplicabila si in aceste cazuri, motivele pentru care nu este aplicabila;
 4. teritoriile pentru care isi rezerva hotararea sa, pana la o examinare mai aprofundata a situatiei acestor teritorii.

2. Angajamentele mentionate la alineatele a) si b) ale paragrafului 1 din prezentul articol vor fi considerate ca parte integranta de ratificare si vor produce aceleasi efecte;

3. Orice membru va putea renunta, printr-o noua declaratie, la toate sau la o parte din rezervele cuprinse in declaratia sa anterioara in virtutea alineatelor b), c) si d) ale primului paragraf din prezentul articol.

4. Orice membru va putea, in cursul perioadei in care poate fi denuntata prezenta Conventie conform dispozitiilor articolului 9, sa comunice Directorului general o noua declaratie care modifica in orice alta privinta termenii oricarei declaratii anterioane si face cunoscuta situatia din anumite teritorii.

Articolul 8

1. Declaratiile comunicate Directorului general al Biroului International al Muncii conform paragrafelor 4 si 5 ale articolului 35 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii trebuie sa indice daca dispozitiile Conventiei vor fi aplicate in teritoriu cu sau fara modificari; cand declaratia arata ca dispozitiile Conventiei se aplica sub rezerva modificarilor, ea trebuie sa specifice in ce constau modificarile amintite.

2. Membrul sau membrii interesati ori autoritatea internationala interesata vor putea renunta in intregime sau partial, printr-o declaratie ulterioara, la dreptul de a invoca o modificare indicata intr-o declaratie anterioara.

3. Membrul sau membrii interesati ori autoritatea internationala interesata vor putea, in perioadele in cursul carora poate fi denuntata Conventia conform dispozitiilor articolului 9, sa comunice Directorului general o noua declaratie, care modifica in orice alta privinta termenii unei declaratii anterioare si face cunoscuta situatia in legatura cu aplicarea acestei Conventii.

Articolul 9

1. Orice membru care a ratificat prezenta Conventie poate sa o denunte dupa expirarea unei perioade de zece ani de la data intrarii initiale in vigoare a Conventiei, printr-un act comunicat Directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decat dupa un an de la inregistrarea ei.

2. Orice membru care a ratificat prezenta Conventie si care, in termen de un an de la expirarea perioadei de zece ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi legat pentra o noua perioada de zece ani si, prin urmare, va putea sa denunte prezenta Conventie la expirarea fiecarei perioade de zece ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

Articolul 10

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor membrior Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor, declaratiilor si denuntarilor care-i vor fi comunicate de membrii organizatiei.

2. Notificand membrilor organizatiei inregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, Directorul general va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care va intra in vigoare prezenta Conventie.

Articolul 11

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica Secretarului general al Natiunilor Unite, pentru a fi inregistrate, conform articolului 102 al Cartei Natiunilor Unite, date complete in legatura cu toate ratificarile, toate declaratiile si actele de denuntare pe care le-a inregistrat conform articolelor precedente.

Articolul 12

Ori de cate ori va crede necesar, Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport privind aplicarea prezentei Conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii ei totale sau partiale.

Articolul 13

1. In cazul in care Conferinta ar adopta o noua Conventie privind revizuirea totala sau partiala a prezentei Conventii, si in afara de cazul cand noua conventie nu prevede altfel:

 1. ratificarea de catre un membru a noii Conventii revizuite va atrage de plin drept, netinandu-se seama de dispozitiile articolului 9 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua Conventie revizuita sa fi intrat in vigoare;
 2. incepand de la data intrarii in vigoare a noii Conventii revizuite, prezenta Conventie va inceta de a fi deschisa ratificarii membrilor.

2. Prezenta Conventie va ramane in orice caz in vigoare in forma si continutul sau pentru acei membri care au ratificat-o si care nu au ratificat Conventia revizuita.

Articolul 14

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii sunt deopotriva valabile.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)