www.snlp.ro Web analytics

SNLP propune MJ dezbaterea unor probleme de sistem

Propuneri SNLP pentru sedinta Comisiei mixte din data de 21 octombrie 2010

(Prezentare succinta a problemelor ce urmeaza a fi dezvoltate si prioritizate in cadrul sedintei)

Propunem intocmirea unei liste complete cu problemele din sistem si convenirea asupra prioritatilor in scopul dezbaterii acestora in cadrul unor sedinte succesive, pana la epuizarea problematicii semnalate

 1. modificari la Proiectul Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (material adresat MJ -atasat – la care se adauga propunerea introducerii unor prevederi noi in Anexa VII: „un procent de 10% din veniturile proprii realizate se acorda pentru motivarea personalului care a contribuit la realizarea veniturilor”);
 2. concursurile pentru ocuparea posturilor vacante si cadrul legal care reglementeaza domeniul / interferenta dintre modul de organizare a procedurii de concurs si proiectul de reorganizare a sistemului penitenciar;
 3. decontarea cheltuielilor de transport – opinie divergenta in cadrul MJ (juridic/contencios) / elaborare proiect HG (stadiu?);
 4. incompatibilitatile functionarilor publici cu statut special din sistemul ANP – opinie ANP/MJ avand in vedere raspunsul ANI primit de SNLP – atasat;
 5. proiectul de ROF ANP – dezbatere atributii servicii noi preluate din cadrul MJ (audit, medical);
 6. initiere proces elaborare OMJ privind consultanta juridica pentru angajati, prin avocat platit de unitate (drept statutar);
 7. initiere proiect HG pentru despagubiri de risc (drept statutar);
 8. situatia detasarilor/delegarilor in afara sistemului (incluzand MJ-Autoritatea pentru Cetatenie si proiectul de act normativ pentru preluarea pazei MJ si unitatilor subordonate de catre ANP);
 9. clarificarea tipului de program in care se lucreaza la sectorul „vizite detinuti” – 12 ore serviciu / 36 ore liber, precum si a drepturilor aferente salariatilor care lucreaza in acest program (raspuns MMFPS adresat SNLP – atasat);
 10. situatia sporului pentru fidelitate si a evolutiei sale dupa 01.01.2010 (mod acordare pentru cei care nu beneficiau de spor la data de 31.12.2009)
 11. sporul de confidentialitate, modul de acordare în 2010 pentru cei nou angajaţi sau care au primit aviz/autorizatie de acces la informatii clasificate);
 12. elaborarea HG pentru acordarea sporurilor pt condiţii de muncă (TBC, antenă, etc); baza legală pentru solictarea buletinelor de expertiză;
 13. plata sentin?elor executorii in conformitate cu HG 422/2010;
 14. situatia ajutoarelor pentru pensionari;
 15. avansarea rezervistilor – lipsa de reglementare / metodologie;
 16. proiectul de modificare a Legii nr. 293/2004 – procesul de elaborare intrerupt;
 17. protectie date personale – protocol (MJ-)MP-ANP (solicitare SNLP catre ANP);
 18. situatia biletelor de odihna si tratament – drept statutar nereglementat (constituire comisie);
 19. situatia diurnei pe timpul derularii cursurilor de formare profesionala (modificare HG 1848/2004);
 20. modul de acordare a asistentei medicala in sistemul administratiei penitenciare; decontari

 

 

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)