www.snlp.ro Web analytics

Set de instrumente pentru fundamentarea si monitorizarea independentă a componentei ”resurse umane” din politica publică privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate

Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare (SNLP), în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), implementează proiectul DialLogos, cod SIPOCA 310/Cod MySMIS2014 – 112266, proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Proiectul răspunde măsurilor stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) prin faptul că acesta contribuie la crearea unei administrații publice deschise și receptive la soluții inovatoare, respectiv o administrație care se sprijină pe dialogul cu partenerii sociali prin mecanisme stabile de consultare.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dialogul social în sectorul administrației publice în vederea optimizării proceselor decizionale în domeniul resurselor umane din sistemului penitenciar. Astfel, proiectul vizează consolidarea unui proces decizional predictibil și fundamentat în vederea asigurării unor resurse umane profesioniste în administrația publică.

În contextul proiectului, în perioada octombrie 2018 – martie 2019, în cadrul activității A2: Dezvoltarea de instrumente independente de fundamentare și monitorizare a componentei de ”resurse umane” din politica publică privind detenția și reintegrarea socială a persoanelor private de libertate au fost dezvoltate o serie de instrumente și metodologii aferente Rezultatului 1 al proiectului:  Set de instrumente pentru fundamentarea si monitorizarea independentă a componentei ”resurse umane” din politica publică privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, cuprinzând:

  1. Instrumente de evaluare si monitorizare a „cerințelor si resurselor la locul de munca” (job strain)
  2. Metodologie de realizare a monografiilor ocupaționale pentru evaluarea necesarului de competențe
  3. Metodologie de estimare a impactului modificărilor legislative asupra necesarului de forță de muncă în sistemul penitenciar
  4. Instrumente de analiză și monitorizare a fluxurilor și structurilor de personal și evaluare a deficitelor din sistemul penitenciar.
error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)