www.snlp.ro Web analytics

Informare 21 martie 2011

Astazi au avut loc doua sedinte importante – sindicate/ANP, in sediul ANP (SNLP a fost reprezentat de subsemnatul):

a. Intre orele 10,00-12,00: Proiect modificare L 293/2004

Au fost dezbătute principiile care vor sta la baza elaborării proiectului și s-au stabilit aspectele care se vor lua în calcul în vederea dezbaterii si dacă este cazul, a includerii in material.

S-a stabilit ca nu se pune problema eliminării dreptului la greva (a fost o greșeală de redactare), ca se va dezbate problema sancționării directe, ca limitarea participării la acțiuni sindicale în uniforma nu este o prevedere de trecut in lege și ca se pot stabili reguli clare cu privire la portul uniformei – în actele subsecvente (ordine, decizii), dar principalele aspecte care se vor avea în atenție in vederea dezbaterii sunt:

 • armonizare cu prevederile L 275/2010 și conferirea calității de agent constatator agentului care sesizează cu privire la o abatere/infracțiune (pentru a se evita citarea în instanta ca martor)
 • armonizare cu prevederile L 283/2010 și a altor acte normative aplicabile privind regimul incompatibilităților
 • prevederea unui spor de 3 ani la pedeapsa cu închisoarea pentru cei care săvârșesc infracțiuni împotriva personalului aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu
 • reglementarea unei medalii specifice serviciului penitenciar, pentru merite deosebite
 • modificarea modalităților de ocupare a posturilor vacante (posibilitatea ocupării mai rapide prin transfer a unor posturi care nu pot fi ocupate prin concurs) și flexibilizarea condițiilor pentru mutare
 • armonizare cu L 119/2010 – prevederi specifice pentru pensionare
 • reconfigurarea gradelor (similar MAI / mai multe grade de chestori, etc)
 • prevederi referitoare la răspunderea patrimoniala și rezerviști
 • prevederi referitoare la fpss care nu și-au completat studiile cu obligații concrete pentru aceștia (ultima șansă)
 • clarificări privind dreptul la consultanta juridica (se revine la asistenta juridica) și despăgubiri de risc, precum si domeniul „punerii la dispoziție” în cazul începerii urmăririi penale
 • prevederi legate de demisie și includerea instituției „încetării raportului de serviciu prin acordul părților”

O parte dintre aceste prevederi vor trimite către metodologii ce urmează a fi stabilite prin OMJ sau alte acte subsecvente. Urmându-se aspectele convenite în prima ședința se va întocmi un prim proiect (un material de lucru) de către DCEAN ANP, urmând a se stabili o noua ședință ulterioara, în vederea dezbaterii.

***

b. Intre orele 13,00-14,30: Proiect Norme de aplicare a L 284/285 din 2010 (salarizarea unitara) in sistemul penitenciar

S-a stabilit mai întâi cadrul legal: L 284/285, Ordinul comun MM/MF 42/77 – 2011, OMJ 399/C/2007 (prin raportările succesive din 2010/2011 la luna decembrie 2009 și respectiv la octombrie 2010, precum și prin prevederi anuale tranzitorii care blochează aplicarea legii-cadru se continua acordarea de drepturi pe baza unor prevederi din OMJ 399 / adoptarea unui act distinct privind sporurile pentru condiții de munca necesita aviz MM și pana în prezent nu s-a reușit obținerea acestuia), OMJ 622/2010 (ca structura de act / model).

Se ia act de existenta unui Proiect (in stadiu final) de ordin comun MM/MF pentru aplicarea L 285/2010 pentru salarizarea pe 2011 (completare la ordinul comun 42/77) (atașat / împreună cu instrucțiuni către unități), Proiect elaborat pentru întreaga structura de apărare (aportul ANP este evidențiat cu culoare distincta – gri deschis – nu s-a printat color). Proiectul se afla in etapa trimiterii către avizare. Sindicatele nu au fost consultate de către inițiatori, la elaborare, iar procesul de elaborare este finalizat.

Se stabilește ca este oportuna emiterea unui alt OMJ care sa preia prevederile din ordinul comun sus-menționat referitoare la penitenciare si totodată sa includă reglementari privind aplicarea L 284/2010 (norme). In acest sens se face o trecere în revista a legii și se punctează toate articolele care trimit către norme adoptate prin ordin al ordonatorului de credite (MJ) sau toate prevederile care necesita reglementari/metodologie: aproximativ 20 de articole. Este citit fiecare în parte și se dezbat variante. Se convine pe redactarea unui prim proiect (în acest caz – chiar mai complicat decât cel de modificare a L 293/2004) si pe reluarea ulterioara a dezbaterii în scopul înaintării spre emitere.

Stefan Teoroc

Documente atasate:

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)