www.snlp.ro Web analytics

Conventia nr. 059/1937 privind stabilirea virstei minime pentru admiterea copiilor la muncile industriale

 • Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
 • convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a intrunit aici la 3 iunie 1937 in cea de-a douazeci si treia sesiune a sa,
 • dupa ce a hotarit sa adopte diferite propuneri privitoare la revizuirea partiala a conventiei care stabileste virsta minima pentru admiterea copiilor la muncile industriale, adoptata de catre conferinta la prima sa sesiune, problema care constituie cel de-al saselea punct al ordinii de zi a sesiunii,
 • considerind ca aceste propuneri trebuie sa ia forma unei conventii internationale,
 • adopta, la 22 iunie 1937, conventia urmatoare, care se va numi „Conventie privind virsta minima (industrie), 1937„.

 

PARTEA I. Dispozitii generale

Articolul 1

1. Pentru aplicarea prezentei conventii vor fi considerate ca intreprinderi industriale mai ales:

 1. minele, carierele si industriile extractive de orice natura;
 2. industriile in care produsele sint prelucrate, modificate, curatate, reparate, decorate, finisate, pregatite pentru vinzare, sau in care materialele sufera o transformare, inclusiv constructia de nave, industriile de casare a materialelor, precum si producerea, transformarea si transmiterea fortei motrice in general si a electricitatii;
 3. construirea, reconstruirea, intretinerea, repararea, modificarea sau demolarea oricaror constructii si edificii, cai ferate, tramvaie, porturi, docuri, diguri, canale, instalatii pentru navigatie interioara, drumuri, tunele, poduri, viaducte, canale colectoare, canale obisnuite, puturi, instalatii telegrafice sau telefonice, instalatii electrice, uzine de gaz, distribuirea apei sau alte lucrari de constructii, precum si lucrarile de pregatire si de fundatie care preced lucrarile prevazute de acest alineat;
 4. transportul persoanelor sau marfurilor pe drumuri, cale ferata sau pe apa, inclusiv manipularea marfurilor in docuri, cheiuri, debarcadere si antrepozite, cu exceptia transportului manual.

2. In fiecare tara autoritatea competenta va determina linia de demarcatie intre industrie, pe de o parte, si comert si agricultura, pe de alta parte.

Articolul 2

1. Copiii sub 15 ani nu pot fi angajati sau primiti sa munceasca in intreprinderile industriale, publice sau particulare, sau in unitatile subordonate acestora.

2. Legislatia nationala poate autoriza folosirea muncii copiilor sub 15 ani in cazurile in care acestia sint membrii familiei celui care angajeaza si care foloseste ca forta de munca numai propria familie, cu exceptia muncilor care, prin natura lor sau conditiile in care sint indeplinite, pericliteaza viata, sanatatea sau moralitatea celor care le executa.

Articolul 3

Dispozitiile prezentei conventii nu privesc munca copiilor din cadrul scolilor profesionale, cu conditia ca aceasta munca sa fie aprobata si supravegheata de catre autoritatea publica.

Articolul 4

In scopul de a permite controlul aplicarii dispozitiilor prezentei conventii, orice conducator de intreprindere industriala este obligat sa tina un registru de evidenta a tuturor persoanelor sub 18 ani a caror munca o foloseste, cu indicarea datei nasterii acestora.

Articolul 5

1. In ceea ce priveste muncile care, prin natura lor sau conditiile in care ele se indeplinesc, pericliteaza viata, sanatatea sau moralitatea persoanelor care le executa, legile nationale trebuie:

 1. fie sa stabileasca limita sau limitele de virsta peste 15 ani pentru admiterea tinerilor la aceste munci;
 2. fie sa delege unei autoritati competente imputernicirea de a stabili limita sau limitele de virsta peste 15 ani pentru admiterea tinerilor la aceste munci.

2. Rapoartele anuale care trebuie sa fie prezentate in conformitate cu articolul 22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii trebuie sa contina, dupa caz, toate informatiile privind virsta sau virstele stabilite de catre legile nationale potrivit alineatului a) al paragrafului precedent, sau masurile luate de catre autoritatea competenta in virtutea imputernicirii delegate in conformitate cu alineatul b) al paragrafului precedent.

PARTEA a II-a. Dispozitii speciale pentru anumite tari

Articolul 6

1. In Japonia, in locul dispozitiilor articolelor 2 si 5 de mai sus se aplica dispozitiile prezentului articol.

2. Copiii sub 14 ani nu pot fi angajati sau primiti sa munceasca in intreprinderile industriale, publice sau particulare, sau in unitatile subordonate acestora. Prin exceptie, legislatia nationala poate autoriza folosirea muncii acestor copii in intreprinderile unde muncesc numai membrii de familie ai celui care angajeaza.

3. Copiii sub 16 ani nu pot fi angajati sau primiti sa lucreze in mine si in fabrici cu conditii de munca periculoase sau insalubre, definite ca atare de legislatia nationala.

Articolul 7

1. In India, in locul dispozitiilor articolelor 2, 4 si 5 de mai sus se aplica dispozitiile prezentului articol, cu valabilitate pentru toate teritoriile in care „Indian Legislature” are competenta de a le aplica.

2. Copiii sub 12 ani nu pot fi angajati sau primiti sa munceasca in fabricile care folosesc forta motrice si in care muncesc mai mult de zece persoane.

3. Copiii sub 13 ani nu pot fi angajati sau primiti sa munceasca in transportul pe cale ferata de pasageri, de marfuri si servicii postale sau la manipularea marfurilor in docuri, cheiuri sau debarcadere, cu exceptia transportului manual.

4. Copiii sub 15 ani nu pot fi angajati sau primiti sa munceasca:

 1. in minele, carierele si industriile extractive de orice natura;
 2. in muncile carora li se aplica prezentul articol si care sint considerate periculoase sau insalubre de catre autoritatea competenta.

5. Cu exceptia persoanelor care prin certificat medical au fost declarate apte pentru o astfel de munca:

 1. persoanele care au implinit 12 ani, dar care nu au implinit virsta de 17 ani, nu pot munci in fabricile care folosesc forta motrica si in care muncesc mai mult de zece persoane;
 2. persoanele care au implinit 15 ani, dar care nu au atins inca virsta de 17 ani, nu pot munci in mine.

 

Articolul 8

1. In China, in locul dispozitiilor articolelor 2, 4 si 5 se aplica dispozitiile prezentului articol.

2. Copiii sub 12 ani nu pot fi angajati sau primiti sa munceasca in nici o fabrica care foloseste masini actionate de forta motrica si in care muncesc in mod obisnuit treizeci sau peste treizeci de persoane.

3. Copiii sub 15 ani nu pot fi angajati sau primiti sa munceasca:

 1. in minele in care muncesc in mod obisnuit cincizeci sau peste cincizeci de persoane;
 2. in muncile periculoase sau insalubre, definite ca atare de legislatia nationala, din orice fabrica care foloseste masini actionate de forta motrica si in care muncesc in mod obisnuit treizeci sau peste treizeci de persoane.

4. Conducatorul oricarei intreprinderi industriale careia ii este aplicabil prezentul articol este obligat sa tina un registru de evidenta a tuturor persoanelor sub 16 ani a caror munca o foloseste, care sa contina si dovezile referitoare la virsta acestora, cerute de catre autoritatea competenta.

Articolul 9

1. Conferinta Internationala a Muncii poate, la oricare dintre sesiunile sale in care aceasta problema figureaza inscrisa pe ordinea de zi, sa adopte, cu o majoritate de doua treimi, proiecte de amendamente la unul sau mai multe dintre articolele precedente ale partii a doua a prezentei conventii.

2. Un astfel de proiect de amendament trebuie sa indice statul sau statele membre carora urmeaza sa li se aplice prevederile sale si, in termen de un an sau, in imprejurari exceptionale, in termen de 18 luni de la inchiderea sesiunii conferintei, trebuie sa fie supus de catre acest sau aceste state membre autoritatii sau autoritatilor nationale in competenta carora intra problema respectiva, in scopul de a-l transforma in lege sau de a lua masuri de alt ordin.

3. Statul membru care va obtine consimtamintul autoritatii sau autoritatilor competente va comunica directorului general al Biroului International al Muncii, in scopul inregistrarii, ratificarea formala a amendamentului.

4. Proiectul de amendament, odata ratificat de catre statul sau statele membre carora urmeaza sa li se aplice, va intra in vigoare ca amendament la prezenta conventie.

PARTEA a III-a. Dispozitii finale

Articolul 10

Ratificarile oficiale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va inregistra.

Articolul 11

1. Prezenta conventie nu va obliga decit statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari vor fi inregistrate de catre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la inregistrarea de catre directorul general a cel putin doua ratificari din partea statelor membre.

3. Drept urmare, pentru fiecare stat membru, aceasta conventie va intra in vigoare dupa 12 luni de la data inregistrarii ratificarii sale.

Articolul 12

Indata dupa inregistrarea a cel putin doua ratificari din partea statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii, directorul general al Biroului International al Muncii va notifica acest fapt tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii. El le va notifica, de asemenea, toate inregistrarile ulterioare de ratificari din partea altor state membre ale organizatiei.

Articolul 13

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie o poate denunta, la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decit dupa expirarea termenului de un an de la inregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, in termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de a o denunta prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

Articolul 14

Ori de cite ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa inscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

Articolul 15

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie care va revizui total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

 1. ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 13 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;
 2. incepind de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va inceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramine in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

Articolul 16

Textele francez si englez ale prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)