www.snlp.ro Web analytics

Cerere de oferta – servicii de consultanta in cercetare si dezvoltare (cu clarificari)

In cadrul proiectului “Itinerariul Dialog ID” DACHI – 2012/104565 finantat prin Fondurile Norvegiene, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, declanseaza procedura de achizitie de „servicii de consultanta in cercetare si dezvoltare” prin CERERE DE OFERTA.

  • Valoare estimata totala a contractului: 102.000 lei fara TVA (echivalent 23.101,39 euro)
  • Data limita de primire a clarificarilor:10.04.2013, ora 12:00
  • Data limita de raspuns la clarificari: 11.04.2013, ora 10:30
  • Data limita de depunere a ofertelor: 16.04.2013, ora 13:00
  • Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 16.04.2013 ora 15:00, sediul contractorului, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, Bucuresti, sector 2, strada Maria Ghiculeasa nr.47 et.7 cam.710 cod postal 023761

CERERE DE OFERTA

Prin prezenta, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, anunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de consultanta in cercetare si dezvoltare cod CPV 73000000-2 in cadrul proiectului „Itinerariul Dialog ID”.

Documente atasate:

Persoana de contact: Adrian Neagoe, manager de proiect, telefon 0726.229.300

 

***

 

Clarificari 11.04.2013

 

În conformitate cu prevederile Documentației de Atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de consultanță în cercetare și dezvoltare prin cerere de ofertă, în cadrul proiectului “ITINERARIUL DIALOG ” CPV  73000000-2, publicăm răspunsul la solicitările de clarificare adresate:

  • Solicitare clarificări 1:

La III. 2.2) apare în mențiunea:  În cazul care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele menționate mai jos.  Daca avem o asociație partenera, trebuie sa aducă toate documentele pe care le depunem si noi? 

Răspuns: În cazul care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele menționate.

  • Solicitare clarificări 2:

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Acest document este certificatul de înregistrare al firmei (CUI)?

Răspuns: Această cerință a fost stabilită pentru operatorii economici persoane juridice/fizice străine și reprezintă documentul din care să reiasă că obiectul de activitate al ofertantului include activități ce fac obiectul achiziției publice – cod CAEN 7021 si 7022 și 8559.

  • Solicitare clarificări 3:

În situația in care operatorul economic nu deține un certificat de calitate, poate prezenta orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calității în domeniul specific obiectului achiziției. – Care sunt mai exact actele pe care le acceptați ca dovezi in lipsa certificatului ISO?

Răspuns: având în vedere situația în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate, s-a lăsat la aprecierea acestuia prezentarea oricăror probe sau dovezi care pot confirma asigurarea unui nivel corespunzător în domeniul achiziției.

  • Solicitare clarificări 4:

Toate documentele de la punctul III. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE sunt obligatorii? Daca nu, care dintre ele sunt obligatorii?

Răspuns: Da, toate documentele solicitate sunt obligatorii!. 

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)