www.snlp.ro Web analytics

Sindicatul Național

al Lucrătorilor de Penitenciare

Pensii militare - majorarea de 5,25% trebuie platita in 2017

Captura de ecran din 2017.08.29 la 21.27.38In urma unor sesizari primite de SNLP precum si a documentarii ulterioare, intelegem ca a prins contur o interpretare in opinia noastra eronata, conform careia, cei pensionati ulterior datei de 7 august 2017 (data intrarii in vigoare a OUG 59/2017) nu mai beneficiaza de majorarea pensiei cu 5,25% conform OUG 99/2017. Aceasta constatare a generat adresa de mai jos pe baza careia ANP va interpela casa de pensii sectoriala solicitand clarificari.

 

Nr. 115 / 23.08.2017

Catre 

Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Domnul comisar sef de penitenciare Marian DOBRICA

 

Stimate domnule director general

 

Va solicitam clarificarea de urgenta, in relatie cu Casa de pensii sectoriala a MAI, precum si cu celelalte institutii sau factori de raspundere identificati de ANP, a modului corect in care trebuie interpretate prevederile legale care  stabilesc, pentru anul 2017, o majorare a pensiilor militare de stat, cu 5,25%. Precizam ca, la modul informal, au fost transmise informatii catre institutiile din sectorul de aparare nationala (inclusiv sistemul penitenciar) conform carora, incepand cu data intrarii in vigoaree a OUG 59/2017 (07.08.2017), majorarea mentionata, stabilita prin OUG 99/2017, nu se mai acorda. 

 

In scopul de a ajuta interpretarii corecte a legii, va prezentam mai jos opinia noastra insotita de textele care formeaza cadrul normativ aplicabil si va informam totodata ca, pe data de 22.08.2017, am discutat acest aspect cu doamna secretar de stat MFP Daniela Pescaru care a exprimat opinia ca majorarea trebuie acordata in continuare in anul 2017, intrucat nu a fost luata in discutie suspendarea acesteia, iar OUG 59/2017 nu trebuie interpretata in acest sens.

 

Cadrul normativ:

 

Legea 223/2015 (art 59) modificata prin OUG 59/2017 (cu evidentierea modificarilor)

Art. 59

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

(2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (1) are valoare negativă, la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (1) au valori negative, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.

(5) Prevederile alin. (1) se aplică şi drepturilor de pensie deschise în cursul anului.

(6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent.

(7) Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată. 

(la data 08-aug-2017 Art. 59 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. VII, punctul 2. din Ordonanta urgenta 59/2017 )

 

OUG 99/2017

Art. 12

(2)În anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ menţionat.

 

OUG 59/2017

Art. VII

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:

"l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare;

m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare."

2.Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 59

Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată."

3. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 60

La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei."

Art. X

Prevederile art. VII pct. 3 şi ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017. 

 

Concluzii: 

 

Observam ca OUG 59/2017 modifica art 59 din Legea 223/2015 insa prevederea care stabileste acordarea majorarii de 5,25% in anul 2017 este in fapt o dispozitie din OUG 99/2017 care nu modifica in acest sens Legea 223/2015 ci doar face referie la art 59 alin (1) din legea pensiilor militare de stat. 

 

Prin urmare OUG 59/2017 nu afecteaza in niciun fel acordarea majorarii de 5,25% care ramane un drept activ pe toata durata de valabilitate a OUG 99/2017 respectiv pana la data de 31.12.2017. Referinta din OUG 99/2017, art 12, catre Legea 223/2015, art 59 alin (1), vizeaza o conexiune gandita de legiuitor cu norma care stabileste indexarea anuala a pensiilor militare de stat (aspect vizat de art 59 alin 1), cu includerea unei prevederi specifice, derogatorii, strict pentru anul in curs.

 

Modificarea art 59 din Legea 223/2015 prin OUG 59/2017 nu schimba fundamental cadrul existent ci doar modifica forma textului, norma noua care inlocuieste vechiul art 59 referindu-se in egala masura la indexarea anuala care se va aplica in conditii noi. Prin urmare nu se poate aprecia ca simpla trimitere din art 12 al OUG 99/2017 catre art 59 alin (1) al Legii 223/2015 (modificat apoi prin OUG 59/2017) poate fi de natura a afecta in vreun fel acordarea in continuare a majorarii pensiilor militare de 5,25% in cursul anului 2017, cat timp prevederea care a generat acest drept se mentine in vigoare.

***

O alta problema pe care o ridicam in planul pensiilor militare esteactualizarea pensiei conform art 60 din Legea 223/2015, cu sumele compensatorii corespunzatoare salariului de merit acordate in doua transe de cate 10% incepand cu luna august 2016 si respectiv cu luna aprilie 2017. Conform normelor in vigoare, actualizarea se realizeaza ori de cate ori se majoreaza salariul de functie si cel de grad, "de regula din oficiu". 

 

Avand in vedere norma relativ imprecisa in ceea ce priveste modalitate si termenele de aplicare a actualizarilor, solicitam ANP sa adopte masuri astfel incat pana la data de 15 septembrie 2017, acest aspect sa fie solutionat. Apreciem ca salariatii trebuie sa fie informati cu privire la stadiul demersurilor si din perspectiva sindicala suntem de parere ca poate fi utila si depunerea unor cereri in acest sens. 

 

Legea 223/2015 

Art. 60

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

 

Ordinul comun nr. 31/25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

ANEXA nr. 2: PROCEDURA de actualizare a pensiilor militare de stat

Art. 1 Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.

*** 

Legaturi utile: 
http://www.mapn.ro/cpresa/archive.php
http://cps.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Mass-media/comunicat_21_08_2017.pdf

Cu deosebita consideratie

 

Stefan Teoroc

Presedinte SNLP

Comentarii  

-1 #16 Ștefan Teoroc 08-12-2017 11:20
nu / am mai explicat / interpretari MAI / doar proces
Citat
-1 #15 gabi 08-12-2017 10:17
Cum a ramas cu indexarea de 5,25%, se mai acorda si celor iesiti la pensie dupa data de 07 08 2017? Multumesc.
Citat
0 #14 Andru 04-12-2017 13:03
Bună ziua. S-a primit răspuns la sesizarea dvs. dle Ștefan???
Citat
0 #13 chiaburu 26-10-2017 11:43
Citez pe Vatui Mihaita:
Am primit decizia de pensie si nu mi sa adaugat indexarea de 5,25. Am trecut in rezerva pe 10.08.2017.

La ce penitenciar?
Citat
+2 #12 Vatui Mihaita 16-10-2017 14:15
Am primit decizia de pensie si nu mi sa adaugat indexarea de 5,25. Am trecut in rezerva pe 10.08.2017.
Citat
+3 #11 chiaburu 16-10-2017 13:54
Cum a ramas cu indexarea de 5,25%?Am iesit la pensie cu 01 sept.si astept decizia.
Citat
+2 #10 Ștefan Teoroc 31-08-2017 21:23
pentru ca salariul de functie al FPSS DIN PENITENCIARE se va majora cu 10% din 1 octombrie
Citat
+1 #9 huhurez 31-08-2017 21:19
Citez pe Ștefan Teoroc:
nu

De ce nu?
Citat
-1 #8 Ștefan Teoroc 31-08-2017 11:22
nu
Citat
-3 #7 patriot 31-08-2017 10:53
Buna ziua,va rog sa-mi spuneti daca odata cu marirea salariilor la Mapn din 01.07.2017 se maresc si pensiile la cei din penitenciare, deja iesiti?Multumes c.
Citat
-4 #6 Marian 31-08-2017 09:49
Si cam de cand ar trebui sa se acorde?
Citat
+5 #5 Ștefan Teoroc 30-08-2017 12:00
Da, evident ca am vazut aceasta chestie, dar nu este o problema juridica / in esenta
OUG 99 trimite catre o norma care nu are o incidenta anume in calculul majorarii de 5,25% fiind vorba despre indexarea anuala / forma normei a fost modificata dar nu si fondul / a ramas prevederea referitoare la indexare fara sa mai aiba anumite alineate / insa actele normative sint supuse permanent unor eventuale modificari republicari renumerotari etc / asta nu atrage automat inaplicarea altor norme conexe
Citat
-1 #4 chiaburu 30-08-2017 12:00
Citez pe chiaburu:
Smecheria prin care nu se acorda 5,2
După cum se poate observa, art.59 din Legea 223 nu mai are alin.(1) la care face referire OUG 99/2016, în plus, după modificare, art.59 nu mai face referire deloc la indexare. Prin urmare, art.12 alin.(2) din OUG 99/2016 rămâne fără obiect, adică baza legală pentru acordarea indexării de 5,25%.

a) OUG 99/2016
Art. 12
(2)În anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ menţionat.

b) OUG 59/2017
Art. VII
2.Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59
Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”
Citat
-1 #3 chiaburu 30-08-2017 11:57
Smecheria prin care nu se acorda 5,2
După cum se poate observa, art.59 din Legea 223 nu mai are alin.(1) la care face referire OUG 99/2016, în plus, după modificare, art.59 nu mai face referire deloc la indexare. Prin urmare, art.12 alin.(2) din OUG 99/2016 rămâne fără obiect, adică baza legală pentru acordarea indexării de 5,25%.
Citat
+6 #2 Ștefan Teoroc 30-08-2017 11:41
Pai de ce sa nu-l facem? Imediat dupa ce am aflat dandanaua, ne-am pus pe treaba. Important este sa aflam la timp spetele astea. Oricum, problema apare pentru pensionarii de dupa 7 august cand a intrat in vig OUG 59
Citat
+1 #1 Florin Anghel 30-08-2017 11:13
Multumim Stefane , un gest nobil care spre surprinderea mea nu ma asteptam ca cineva sa-l mai faca . Respect din partea tuturor pensionarilor Harghiteni .
Citat

Google Translate

Cauta in site

 • E4 12.12.2017 08:25
  La noi o sa fie contre ca anp-ul lucreaza la privat si au bonus pentru ...

  Read more...

   
 • Ștefan Teoroc 12.12.2017 07:19
  In opionia mea, si am mai spus-o, este o norma care se poate acorda ...

  Read more...

   
 • Agent 12.12.2017 06:39
  La un program atitpic, de luni pana vineri,o zi 8 ore,urmatoarea zi ...

  Read more...

   
 • nick 12.12.2017 06:03
  Cu vreo18 ani in urma aceasta norma de hrana era specifica doar ...

  Read more...

   
 • Ștefan Teoroc 11.12.2017 23:22
  modifica L153/2017 dar nu include ceva relevant in ceea ce ne priveste

  Read more...

Google AdS