www.snlp.ro Web analytics

SNLP: sa terminam cu cele 407 de balbaieli!

750px-NY-407.svgDespre „dosarul 407” deja ati auzit cu totii. Nu mai este doar o decizie ci un caz. Probabil decizia cu cel mai mare si rapid grad de notorietate din ultimii ani. Nu stim daca i-a luat prim-planul anterioarei 307 prin care se igorau fractiunile de zile si se eliminau din calcul „orele afectate alarmelor, perchezitiilor, s.a.” (exact, „si altele”!), dar in mod cert se bate pentru titlu.

In elaborarea deciziei si adreselor de precizare s-au implicat si sindicatele. Cat au putut. Am plecat de la nimic. S-a obtinut o recunoastere a dreptului de catre MJ si incet, incet am inceput sa ne lovim de oprelisti. Retinerile exprimate in interpretari de o parte dintre reprezentantii ANP au generat necesitatea de a elabora norme pentru a acorda un drept trunchiat sau golit partial de continut. Prin urmare normele au devenit complicate si greu de aplicat. Ne-am dorit cu orice pret sa mentinem acest drept si am incercat sa-l conservam chiar daca intr-o prima reglementare insuficient de clara.

Pentru a va face o parere la ce nivel am ajuns cu calculele si analizele, pot spune ca in ultimele sedinte SNLP a prezentat un material de cateva pagini plin cu calcule diferite pe pontaje, tipuri de programe si de sectoare, care a fost folosit ca baza a discutiilor pentru a ajunge la decizia ca… este nevoie de ceva nou. Nu cred ca pot sa-mi amintesc numarul tuturor sedintelor pe acest subiect dar sunt multe ore de dezbateri furtunoase. Nu trebuie sa ne jenam de ezitari intr-un domeniu in care nu avem surse de inspiratie decat prin sectorul privat unde se negociaza colectiv, la alt nivel, drepturi salariale si se acorda sporuri, iar modelele sunt inaplicabile la noi. Nu trebuie sa omitem nici punctele scrise de vedere primite de la ministerele muncii si justitiei anterior, in care problema era tratata total in defavoarea celor care lucreaza in schimburi.

Pe scurt, SNLP propune emiterea unei noi decizii integrate care sa revizuiasca scurt si concis tot cadrul normativ la nivel de legislatie tertiara. Pentru aceasta, impreuna cu un reprezentant DCEAN-ANP, in cursul zilei de astazi au fost stabilite principii si termeni si s-a trecut la elaborarea unui proiect pe care vi-l prezentam cu mentiunea ca nu a fost inca studiat atent de factorii de decizie din ANP, urmand sa aflam daca exista sanse pentru asumarea acestei variante. Opinia SNLP este ca cea pe care v-o prezentam in cele ce urmeaza, este singura versiune acceptabila si reflecta propunerile pe care sindicatele le faceau inca de la primele negocieri colective din sistemul penitenciar in urma cu 4 ani. Practic, am ars mai multe etape de reglementare ambigua pentru a ajunge din nou in punctul din care am pornit dar cu argumente mult mai ferme.

Mesaj de inaintare a materialului catre ANP:

Am constatat existenta unui set de decizii si adrese care includ prevederi contradictorii si ambiguitati. Am luat de asemenea act de modificarea prevederilor legale (L 284) care permit aplicarea integrala a legislatiei muncii  in sistemul penitenciar, derogand de la rigiditatea prevederilor in materie, din statutul special. Au fost preluate din actele adm-tive existente doar acele prevederi considerate utile. Am inclus prevederi despre sporuri chiar daca acestea sunt suspendate prin prevederi legale tranzitorii (au fost mentionate si acestea).

Am stabilit necesitatea separarii celor 3 tipuri de munca si a reglementarii inclusiv a repausului saptamanal, fara obligativitatea schimbarii programului de munca existent. A fost stabilit ca principiu esential faptul ca tipurile diferite de munca impun tipuri de compensari distincte care nu se exclud reciproc! Au fost efectuate calcule pentru a evidentia inexistenta supracompensarii in diferite situatii.

Am clarificat aspectele legate de calcul si am decis sa enuntam principii clare fara formule complexe dar interpretabile. Au fost definiti din start termenii si acronimele. Au fost introdusi 2 termeni noi (Trs si sporuri de prezenta). Compensarile se includ in Fta si se platesc: cu sporuri de prezenta (Tsl) fara sporuri de prezenta (Tsl, Trs). Compensarile au primit denumiri armonizate cu cele ale timpului de munca (Ts-Cs / Tsl-Csl / Trs-Crs). Totul este perfectibil. Ceea ce pare poate prea complex poate fi de natura a usura pontarea.

Din deciziile si adresele in vigoare au fost eliminate formulele si exemplele (poate nereale sau subiective), urmand o convocare urgenta a pontatorilor si persoanelor cu atributii de planificare, pentru elaborarea unei machete unice de pontaj, in concordanta cu principiile enuntate in decizie. A fost redefinit Fta, flexibilizand (fara limitare la 8 ore) pontarea invoirilor si a compensarilor ca elemente incluse in Fta.

Rezultatele activitatii de stabilire a principiilor si elaborare a textului se regasesc in proiectul de mai jos (si atasat), care reprezinta o propunere de decizie clara, integrata, ce urmareste reglementarea regimului tuturor celor 3 tipuri de munca, implicit a compensarii si pontarii.

Este nevoie de asumarea acestei decizii, pentru a pune punct ambiguitatilor din domeniul pontarii/compensarii muncii si pentru a se obtine acea reparatie morala asteptata de 8 ani de catre lucratorii din operativ. Decizia se va lovi inevitabil si de pozitii contrare, asa cum reiese din ultimele intalniri, dar SNLP mizeaza si insista pe adoptare, in forma aceasta, intrucat solutiile surogat si-au demonstrat ineficienta exacerband tensiunile din teritoriu.

Proiect

Proiect

 

Decizia directorului general al administrației naționale a penitenciarelor

 privind regimul muncii suplimentare efectuate de către personalul din sistemul administrației penitenciare,

al muncii prestate în zilele de repaus săptămânal,

de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

 

 

Cadrul legal:

L. 293/2004, L. 284/2010 (compensare exclusiv cu timp liber), L. 53/2003 (cele 3 drepturi distincte) / Se detaliaza.

Capitolul I

Termeni și principii

Art. 1

În înţelesul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Ttml = total timp de muncă lucrat conform prezenţei din pontaj (exclusiv compensare Ts, Tsl și/sau Trs)

Ts = muncă suplimentară

Tsl = muncă în zile de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

Trs = muncă în zile de repaus săptămânal

Cs = compensare Ts

Csl = compensare Tsl

Crs = compensare Trs

Fti = fondul de timp individual

Ftl = fondul de timp al lunii stabilit ca număr de zile lucrătoare din lună x 8 ore

Fta = fondul de timp corespunzător zilelor absente de la serviciu (concedii de odihnă, concedii medicale, concedii de studii și cursuri stabilite ca număr de zile lucrătoare de absenţă x 8 ore, precum și orele efective de compensare Ts, Tsl și/sau Trs și învoire cu plată).

Sporuri de prezență = drepturi care se acordă numai pe perioada prezenței efective în locurile de muncă prevăzute cu anumite sporuri (radiație electromagnetică, etc).

Art. 2

(1)   Munca suplimentară efectuată de către personalul din sistemul administrației penitenciare, munca prestată în zilele de repaus săptămânal, precum și munca prestată în zile de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, reprezintă situații care generează modalități diferite de compensare, natura drepturilor pentru fiecare dintre aceste tipuri de compensare fiind distinct reglementată de legislatia aplicabilă.

(2)   Evidența tipurilor de muncă enumerate în alin. (1) se va realiza distinct în pontaj, în vederea stabilirii modalităților de compensare, care nu se exclud reciproc în cazurile în care se constată existența simultană a condițiilor specifice fiecărui tip de muncă.

(3)   În cazurile în care se constată existența simultană a condițiilor specifice fiecărui tip de muncă, sporurile de prezență vor fi acordate numai la compensarea Ts, dacă acest lucru nu s-a realizat în luna în care a fost prestată munca.

(4)   În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentei decizii, va fi realizată o machetă de pontaj care se va utiliza în toate unitățile penitenciare, urmând instruiri periodice ale salariaților cu atribuții și responsabilități în domeniile planificării și pontării muncii.

Capitolul II

Regimul muncii suplimentare

Art. 3

(1)   Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă este considerată muncă suplimentară.

(2)   Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

(3)   Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, având dreptul la compensarea muncii suplimentare, potrivit legii.

Art. 4

(1)   Munca suplimentară poate fi prestată numai dacă efectuarea ei a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se putea depăşi 180 de ore anual.

(2)   În cazuri excepţionale, se poate aproba efectuarea muncii suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(3)   La nivelul fiecărei unităţi, şefii de structuri propun motivat cazurile de excepţie care conduc la efectuarea de muncă suplimentară peste baremul de 180 de ore anual, care se aprobă de ordonatorul de credite.

(4)   Nu se consideră muncă suplimentară timpul destinat pentru efectuarea următoarelor activităţi ce fac parte din atribuţiile personalului din sistemul administraţiei penitenciare: situaţiile de catastrofe, calamităţi, exerciţiile de alarmare, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadări, părăsiri ale locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare.

Art. 5

(1)   Munca suplimentară (Ts) se compensează (Cs) prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(2)   Compensarea acordată în condițiile prevăzute la alin. (1) se include în Fta și reprezintă timp liber plătit potrivit condițiilor în care a fost prestată munca suplimentară (inclusiv sporuri de prezență).

(3)   În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

(4)   Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (3), se stabileşte prin negociere, în cadrul acordului/contractului colectiv de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Capitolul III

Regimul muncii prestate în zilele de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

Art. 6

(1)   Zilele de sărbătoare legală sunt cele stabilite în Legea nr. 53/2003 republicată.

(2)   În sistemul administrației penitenciare, ziua de 29 iunie a fost stabilită prin negociere colectivă, ca zi liberă plătită, regimul acestei zile fiind identic cu cel al zilelor prevăzute la alin. (1).

Art. 7

(1)   Personalul care lucrează în zilele de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează (Tsl), beneficiază de compensarea (Csl) cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

(2)   Compensarea acordată în condițiile prevăzute la alin. (1) se include în Fta și reprezintă timp liber plătit (exclusiv sporuri de prezență).

(3)   În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Capitolul IV

Regimul muncii prestate în zilele de repaus săptămânal

Art. 8

(1)   Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

(2)   Pentru personalul care își desfășoară activitatea în schimburi, repausul săptămânal se acorda în primul interval de 48 de ore consecutive din săptămână, interval în care salariatul nu este planificat în serviciu.

(3)   În situaţia prevăzută la alin. (2) funcționarii publici cu statut special vor beneficia de un spor la salariu conform prevederilor art. 45, alin (4), lit. b din Legea nr. 293/2004 republicata.

(4)   Având în vedere faptul că, în sistemul penitenciar, schimburile operative sunt planificate in serviciu în două tipuri de programe de lucru, stabilirea repausului săptămânal prin regulament intern se realizeaza astfel:

a) pentru programul 12/24-12/48: repausul săptămânal se acorda în primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu) din cursul săptămânii respective;

b) pentru programul 12/24(4 ture)-48: repausul se acorda in primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu), imediat ulterior încheierii celei de a 4-a ture de serviciu din săptămâna respectivă.

(5)   Munca prestată in perioada de repaus săptămânal se compensează (Crs) cu timp liber în condițiile legislației aplicabile.

(6)   Șefii de structuri vor lua măsuri în vederea evitării stabilirii unor sarcini personalului din schimburile operative, în perioada de repaus săptămânal.

Capitolul V

Dispozitii finale

Art. 9

În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Art. 10

În cazul categoriilor de personal pentru care, durata programului normal de muncă sau diferitele tipuri de muncă sunt stabilite prin dispoziţii legale specifice, se aplică aceste dispoziţii, evidenţierea muncii efectuându-se potrivit acestor reglementări.

Art. 11

(1)   Şefii de structuri desemnează persoana cu atribuţii de întocmire a fişelor individuale de evidenţă a tipurilor de muncă reglementate în prezenta decizie.

(2)   Fişele individuale de evidenţă se păstrează şi se arhivează de către direcţia/serviciul/compartimentul emitent.

Art. 12

(1)   La nivelul fiecărei unităţi, până la data de 31 ianuarie, se elaborează „Raportul privind tipurile de muncă reglementate în prezenta decizie, efectuată la nivelul unităţii”, pentru anul precedent.

(2)   Raportul include date statistice privind munca efectiv prestată şi munca compensată cu ore libere.

(3)   Raportul împreună cu eventualele recomandări cu privire la îmbunătăţirea activităţii printr-un management eficient al timpului/resurselor umane la nivelul unităţii,  se trimite Direcţiei Managementul Resurselor Umane până la data de 15 februarie.

(4)   Direcţia Managementul Resurselor Umane împreună cu Direcţia Economico–Administrativă şi Direcţia Inspecţie Penitenciară, întocmesc un raport final pe baza analizei rapoartelor înaintate de unităţi, în funcţie de care se fac propuneri privind suplimentarea statului de funcţii şi încadrarea posturilor vacante după redistribuirea personalului între sectoarele de activitate.

Art. 13

Înscrierea de date neconforme cu realitatea referitoare la prezenţa la programul de lucru/serviciu poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală.

Art. 14

Cu prilejul inspecţiei generale sau controlului tematic se verifică aplicarea prezentei decizii în unităţile penitenciare.

Art. 15

Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.

Art. 16

La data intrării în vigoare a prezentei decizii orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 17

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate răspund de punerea în aplicare a prezentei decizii.


 

 

142 COMMENTS

 1. Chiar daca nu are legatura cu tema supusa dezbaterii,tin sa urez tuturor,sanatate,bucurie,putere de munca si speranta ca intr-o buna zi,sistemul penitenciar rominesc,va deveni o componenta a sigurantei nationale,fara de care statul de drept nu poate functiona.
  La multi ani tuturor, cu ocazia zilei de 29.06.2012,chiar daca vor fi voci care vor comenta negativ spusele mele.
  Dar si negativismul,poate deveni in timp,constructiv si util muncii noastre.

 2. Stim prea bine cu totii,ca suntem utili cit putem munci,cind am picat nu se mai uita nimeni la tine ca la un………………………………………………………
  In opinia mea,trebuie sa facem front comun,chiar daca nu facem parte din aceiasi formatiune.
  Ura care a pus stapinire pe cele doua sindicate,le prinde bine unora, care ne manipuleaza mult mai usor.
  Din cite cunosc cei doi presedinti s-au ajutat intre ei,dar acum nu mai inteleg de ce atita ura intre ei.
  Poate gresesc eu si nu este asa,aspect ptr. care sunt nevoit sa fac apel la scuzele de rigoare care se impun in astfel de situatii.

 3. Nu sunt convins de faptul ca decizia 407 va putea fi pusa in aplicare,datorita lipsei de personal.
  Oricum nu se pot recupera orele suplimentare la momentul actual,dar sa mai punem in aplicare si decizia 407.
  Sa nu se inteleaga ca nu sunt de acord cu ea,ba dimpotriva,dar au loc dezbateri pe tema postata pe site,care parca nu se mai termina,oricum nu va putea pusa in aplicare la momentul actual.
  P.S.
  Am rugamintea,ca si colegii de la fsanp sa se axeze pe aceleasi dezbateri,doar mincam aceasi pita,sa lasam atacurile la persoana care nu duc la nimic bun in aceste zile.
  Cunosc multi lideri de sindicat de la la fsanp,oameni cu coloana vertebrala{UMBRA} cred ca a lucrat cu mine in perioada in care purta tinuta kaki

 4. Si o rugaminte! hai sa lasam art 8 cu 2 zile consecutive cum e in CM. daca ii facem sa recunoasca repausul alternativ ca fiind reprezentat de ziua neplanificata in serviciu,alta decat ziua in care iese dimineata din serviciu. e mai mult de castigat in forma asta. este bine definit tocmai de insusi programul de lucru, oamenii au mai multe sanse sa li se recunoasca ziua muncita in astfel de zile pt ca au ,,norocul,, sa fie chemati mai des in astfel de zile la munca! parerea mea! si modelul de pontaj sa fie cel cu timpul de lucru desfasurat pe ore si zile, pt ca altfel se ”aseaza” la acordarea drepturilor de CO, CS, asemenea celui de 8 ore.

 5. am luat-o la vale nea Stefane! mic dejun- sar peste el, dar pranz= csl,cs, crs, cina=tsl,trs, ftl! la munca ma iau astia de bun, nu le iese csr,csl si cs, sunt derutati si ei. Acum si matale, 3 compensari la una bucata zi muncita, in timp ce acum vreo cateva luni nu reuseam sa te conving ca ele se acorda dar nu in functie de marimea Ts fata de Tsl, ca formula de calcul a d407 e aiurea! si acum ma intrebi si te intrebi daca nu cumva am luat-o la vale!? am luat-o ,nea Stefane! iar daca se aproba decizia, zau plec inapoi in paza, nu pentru castig ci pentru a ma linisti un pic, pt ca prea le-am amestecat in ultimul timp! si arhiva si documente si sporuri si….am devenit roboprison!

 6. Cam asta este sensul. Asta insemna 3 tipuri distincte de munca cu 3 tipuri de compensare care nu se exclud reciproc. Alexandre, tocmai tu?

 7. si va sta 12 ore Csl +12 Crs = 24 ore = 2 ture? ca deja e ceata si la mine!? daca apare dubla compensare pt aceiasi zi, sarbatoare si repaus saptamanal, cam incep sa ma indoiesc de obtinerea unui rezultat pozitiv de la MJ-isti! dar sa dea Domnul sa fie asa, ca sunt meritate ,muncite si rasmuncite orele acestea!

 8. Pentru AAA
  Probabil vrei sa aflii ce se intampla in situatia in care salariatul lucreaza pe 29 dar nu depaseste norma, lucru perfect realizabil pe ture, daca exista rezerve suficiente.

  Daca nici raportandu-se la norma diminuata, salariatul nu depaseste cele 152 de ore, nu va avea de compensat ore suplimentare dar daca a lucrat pe 29, va avea de compensat Tsl.

  Daca ziua de 29 se suprapune cu una dintre cele 2 zile consecutive de repaus saptamanal stabilit conform deciziei, atunci salariatul va avea de compensat si Trs.

 9. Domnule presedinte,probabil sunt mai greu de cap (nu putini cred asta si cei cu „cojones” chiar mi-o spun 😆 ) si nu asimilez informatia,dar totusi … Exista sau nu o diferenta intre cei care muncesc efectiv in data de 29.06 si cei „invitati la bairam” de catre directorul unitatii ??
  Va rog sa ma scoateti din…ceatza…..Multumesc anticipat 😆

 10. „…daca lucreaza in 29 iunie se presupune ca lucreaza peste norma…”, DAR daca cu orele realizate in aceasta zi respectivul salariat ajunge la „norma” de 152 ore valabila pentru toti ceilalti salariati, ATUNCI putem spune ca respectivul salariat a prestat ore suplimentare ??? Va rog Dl. Teoroc sa imi raspundeti la aceasta intrebare. Va multumesc !

 11. si ca o gluma fara nicio rautate sau ironie: ziua de 29 iunie ,ca si celelalte sarbatori nelucratoare de peste an,au in comun, cruciulita rosie -insemn crestin, sfantul pe care il reprezinta , incetarea postului de carne si lactate, slujbe mari bisericesti unde in aceasta zi crestinii din sistem merg la biserica fiind platiti (nu de popa ci de stat) in timp ce in celelalte zile merg gratis la slujbe ,cand nu-i plateste nici statul si nici popa! in alte zile, precum ziua Roamaniei, romanul se bucura de ea gratis din partea statului, berea, micii si fasolea cu carnati sunt cumparati din banii castigati in alte zile lucratoare anterioare sau pe caiet!

 12. daca ajungem tot acolo ce mai importa daca dv mergeti pe autostrada si eu pe aratura!? o sa ajung cu devla la psihiatrie ,ma opresc la acest nivel cu opiniile mele.haideti sa dam drumul la decizie ca oamenii nu mai stiu cat si ce lucreaza, cat si cum compenseaza, se aduna suplimentarele si noi ii impingem pe oameni in concedii! si as dori si eu pe cat posibil o modalitate de a determina care si cum sunt TS,TSL,TRS, CS,CRS,CSL, ratiunile practice ale acestei decizii! in ce stadiu sunteti cu ea si cand vine in unitati?

 13. Se pare ca avem o confuzie de termeni. Cand eu spun „norma” tu intelegi Ftl iar eu Fti. Tu incerci sa-mi spui ca fondul lunii este acelasi pentru toata lumea dar eu nu neg absolut de loc asta. Spun doar ca 29 iunie influenteaza fondul la fel ca si concediile prin scadere din Ftl.

  Luna iunie are 160 de ore inclusiv 29 iunie, reprezentand [i]norma lunara stabilita national[/i], cum i-ai spus tu.

  Ziua de 29 iunie se scade din norma fiind libera, prin negociere in sistemul penitenciar si cu regim similar zilelor de sarbatoare, conferit de Codul muncii.

  Codul stabileste un numar de zile dar da posibilitatea negocierii. Prin acord/contract colectiv se pot stabili [i]si alte zile libere[/i].

  Deci norma salariatului pentru iunie va fi de 152 de ore. Daca salariatul munceste in data de 29 iunie, se presupune ca munceste „peste norma” si are dreptul la compensarile corespunzatoare atat pentru munca suplimentara rezultata cat si pentru munca in zi de sarbatoare.

 14. diferenta consta in faptul ca 29 este stabilita prin acord, este platita, nu modifica Ftl pentru ca (norma lunara)este stabilita la scara nationala iar statul, plin declaratia 112 iti ia banii pe anumite dari pe 20 zile lucratoare=160 ore in iunie!pentru noi se modifica doar FTI ,astfel incat Fti 152 ore + 8 ore platite in 29.06= Ftl 160 ore platite , cu 152 ore pe sporurile de prezenta! 25 decembrie ca orice alta sarbatoare declarata libera de CM , nu este platita, nu influenteaza Ftl nici Fti. daca vin la munca, primesc compensare si fac ore suplimentare, dar care vor fi insotite de sporuri de prezenta(cam pe aici e diferenta dintre aceste zile).

 15. Care este diferenta intre faptul ca esti liber pe 25 dec sau pe 29 iunie?
  Care este diferenta ca lucrezi pe 25 dec sau pe 29 iunie?
  Daca stai acasa in zilele respective, salariul nu este afectat dar bineinteles ca nu iei sporuri de prezenta, daca lucrezi in zilele respective ai sporuri de prezenta si compensari speciale.
  Ambele sunt nelucratoare si influenteaza norma lunii (Ftl).
  Codul muncii este util pentru partea cu compensarile unde legea speciala nu te ajuta, dimpotriva.

 16. va accepta si MJ si ANP, sunt aproape sigur de asta. este bine conceputa ,cu exceptia art 8 ( repaus saptamanal prestabilit), iar la art 6 ,, ziua de 29 iunie, nu are acelasi regim cu alte zile de sarbatoare din CM.. este de sarbatoare, dar e platita in timp ce alte sarbatori stabilite ca zile libere nu sunt platite. daca art 10 spune ca ni se aplica legislatie specifica, de ce se incearca si acum ,pentru multe chestii sa facem trimitere la codul muncii? si de ce incercam sa o armonizam chiar pana la sange cu codul muncii, in loc sa o adaptam la conditiile normale si concrete din sistem pastrand intradevar nivelul obligatiilor si drepturilor din CM?

 17. Scuze domn Stefan am vb la persoana a-l-a plural pentru ca sunt si eu amestecat prin trebutza asta ! daca le adaugati in Ttml si le scadeti din FTL prin FTA e ok, dar iese mai complicat. Si de ce ii spune FTA? pt ca intra toate drepturile omului in el, co,cs,cm,inv,pl, . si compensari fara sporuri, care au mai fost platite canva, cand au fost muncite. dar orele suplimentare ,traduse prin recuperari au fost candva prezente la munca neplatite, si de asta se trec iarasi la Ttlm si nu au ce cauta in Fta! Si pana o sa cada 304, am nevoie de un nivel real al FTI pt acordarea sporurilor de prezenta

 18. Alexandre, de nu te-ai mai pripi si de nu te-ai mai arunca asa pe mine, de cata evolutie am avea parte. Gata, mi-ai taiat cheful. „Aveti stiinta ca s-ar fi abrogat…”, „vaduvim oamenii…”. Of…

  Am dat 2 variante de formule. Hai sa le discutam. Nu am stiinta de nimic. Ma gandeam ca dezbat cu persoane atente si dispuse la un dialog.

  Ii spun „norma” pe scurt ca sa inteleaga tot omul. Ramai blocat intr-o decizie desueta care se va schimba curand, pe cand eu incercam sa dezbat un principiu, o idee. Ce conteaza daca adun R la Ttml sau scad din Fti, daca adaug o precizare si reglez problema sporurilor?

  Nimeni nu vrea sa schimbe nimic din ce este bun. Si decizia 304 a trecut tot prin filtrul sindical. Fara sa mai adaug ca am tras de ea jumatate de an fiind blocata pe problema pontarii alarmelor. Asa am gandit si noi la acel moment privitor la sporuri.

  Nu vreau insa sa ramanem fixati si rigizi. Hai sa ne scuturam de astea si sa incercam sa vedem principiul pentru ca urmeaza o lupta. Nu stim daca MJ ca accepta in final o astfel de reglementare destul de avangardista cum este compensarea dubla a muncii prestata atat in conditii de munca suplimentara cat si de munca in zi de sarbatoare.

 19. cand v-am trimis primul model de pontaj ,ati avut un motiv de comentat la coloana ,,ore necesare,,! acum le numiti ,,norma,, dar la fel se obtineau, cu adaugarea orelor de recuperare in Fta, pe langa celelalte ,,absente,,! Numai ca Fondul de timp individual este egal cu ,,NORMA,,+ Orele de recuperare, pentru a putea plati sporurile de prezenta. altfel, veti numi ,,NORMA,,= FTI si vor mai fi ,,vaduviti oamenii de niscai sporuri!

 20. daca FTL = 176 si am o recuperare de 8 ore si sporuri de prezenta de luat va rezulta norma de 168.,asadar si FTI=168. Voi lucra 168 ,dar voi fi platit 176. La sporurile de prezenta ,dupa calculul dv-stra iau numai 168 ore, dar in realitate trebuie sa primesc 176 ore noxe si antena. De asta nu se scad din FTL orele de recuperare. Sporurile de prezenta se platesc pana la valoarea FTI. Si doar v-am spus ca matematica teoretica in astfel de cazuri nu e totuna cu cea din practica. Aveti cumva stiinta ca s-a abrogat vreo decizie care stabilea chestia cu FTI-ul?

 21. Fta-ul diminueaza norma intrucat se scade din Ftl.
  Daca plecam de la formula clasica 176-176=0, iar in cursul acestei luni accordam o „recuperare” avem 2 posibilitati:
  1. (176-12+12)-176=0
  2. (176-12)-(176-12)=0
  De unde vedem similaritatea rezultatului.
  Am mai explicat dar nu ma deranjeaza sa reiau:
  1. 12 sunt libere (-12) dar se aduna la Ttml (+12) si rezulta tot 176 cat ar fi facut daca ar fi muncit integral, fara recuperare / norma nu se modifica
  2. 12 sunt libere si nu se aduna la Ttml / se scad cele 12 libere din norma (intra in Fta)

 22. recuperarile se adaugai la total ore lucrate in luna. daca se aduna in Fta , obtinem un Fti diminuat tocmai cu valoarea lor ,iar daca sunt insotite de sporuri , ce e de facut ca trebuie sa le platesti pana la valoarea Fti! in Fta se adauga toate celelalte ,,absente motivate,, care nu sunt insotite de sporuri pentru ca orele respective Nu s-au lucrat.

 23. 1) este o gaselnita pe care o gasesti in legea-cadru privind salarizarea / si noi ne intrebam / incearca sa traduci asta:
  [quote]ART. 18 (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul [b]schimbului normal de lucru[/b], se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.[/quote]
  2) 60
  3) nu, dar „recuperarile” influenteaza raportul dintre munca prestata si norma (fie le adaugi la total timp lucrat, fie le scazi din norma, rezultatul este acelasi, adica poti avea ore suplimentare si in luna in care ai avut 2 sau mai multe recuperari)
  4) ba da, chiar am discutat-o / aceeasi problema si-o pun chiar si cei de la Dsdrp Anp / a fost pus un raport realizabil dpdv al resurselor umane existente dar au fost vulnerabilizati salariatii / daca se modifica norma insa nu exista personal, avem alta situatie

 24. Stimate d-le Super(X) mann,
  Stati linistit ca ptr dvs nu am replica,sinteti o nuca prea tare!(tot varianta masculina)

 25. Stimate d-le Presedinte,
  Finu Alecu doreste sa va adreseze mai multe intrebari:
  1)Ce semnificatie are expresia „schimb normal de lucru”?
  2) Orele suplimentare se compenseaza dupa 30 sau 60 de zile?
  3)Orele suplimentare din luna curenta care se compenseaza luna urmatoare mai sint ore suplimentare si pina cind vorbim de ore suplimentare?
  O alta intrebare care nu are legatura cu acest subiect:v-ati pus problema de a aduce modificari Regulamentului privind sig locurilor de detinere?
  Mai exact nu vi se pare cam mare norma ptr un supraveghetor-1 agent la 100-150ppl?
  Cu stima ,finu’ Alecu

 26. [b]Proiect adresa – se va trimite in unitati:
  [/b]
  ____________________________
  Doamnei/Domnului al Penitenciarului, Spital Penitenciar, CR, PMT

  Stimată doamnă/Stimate domnule director,

  În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.318/C/2012 pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în zilele considerate festive, personalul din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de Norma de hrană nr. 12 ’’C’’ – Supliment pentru zile festive.
  Având în vedere prevederile ordinului menţionat, veţi asigura [i][b]cu ocazia zilei de[/b][/i] (observatie SNLP / textul propus era „in data de”) 29.06.2012 – Sf. Petru şi Pavel , organizarea unei mese festive la care să participe, ca invitaţi ai dumneavoastră, personalul unităţi care doreşte şi dacă consideraţi oportun, persoane din afara unităţii.
  Suma care se poate aloca pentru o persoană participantă este de 17,23 lei, respectiv:
  Suplimentul 12’’C’’ 6 lei/pers x 0,75 x 1,15 x 1,08 = 5,59 lei/pers.
  Norma nr. 6 (50 %) 25 lei/pers x 50% x 0,75 x 1,15 x 1,08 = 11,64 lei/pers.
  În vederea stabilirii necesarului de produse pentru organizarea acestei mese, se vor întocmi tabele nominale cu persoanele care doresc să participe la acest eveniment.
  Fondurile necesare vor fi suportate din alin. bug. 20.03.01. ,,Hrană oameni’’
  Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Mihai ANDREI, telefon BC 19134, e-mail mihai.andrei@anp.ro

  Cu stimă,

  Pentru comisar şef Marian STANCOVICI,
  Director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, semnează
  Comisar Florin ŞERPE
  Director general adjunct

 27. O alta intrebare ( nu pentru finu’, ca asta e un fel de ioana serban varianta masculina, in sensul ca nu da nimik!!!! 😆
  – celor care „deservesc” puscariile patriei(adica sunt planificati in serviciu) in data de 29 .06.2012 li se acorda norma 12 C, sau numai daca sunt invitatii directorului de ‘parnaie’ la masa festiva????

 28. Stimati concetateni,
  In exemplul anterior ,o zi de duminica se suprapune cu o zi sfinta, adica prima zi de Rusalii.Aceeasi zi, are o dubla semnificatie.Este evident ca aceeasi zi nu poate insemna 2 zile .Nici matinalii,cei de la 8 ore, nu-si iau 2 zile libere ptr una cu dubla semnificatie: o zi libera ca e repaus saptaminal si una ca e zi sfinta.
  Prin mentionarea expresa in CM a zilelor sfinte ,celelalte zilele -de repaus saptaminal sau lucratoare- se vor numi zile de sarbatoare legala si nu vor fi de amindoua(si zi lucratoare si zi sfinta sau si zi de repaus si sarbatoare legala)
  Finu,Alecu recomanda tutror carturarilor sa lase acest subiect simplu deoparte si sa se apuce de altele mai complicate.
  Va saluta din canicula verii si arsita creatiei finu’Alecu si Nasul

 29. Stimati concetateni,
  Asa cum am scris ,finu Alecu doreste sa revina cu episodul 3.Desi poate ii va plictisi pe neinitiati,el (episodul)reprezinta aplicarea practica a teoriei anterioare.Ce este mai exact decit faptul ca 1=1=2? Iata:
  Voi lua ca exemplu luna iunie.Unitatea de masura a timpului lucrat este ORA(cu subdiviziunile ei-minutul si secunda).Luna iunie are 30 de zile,aceasta insemnind 30 ori 24=720 ore.In aceasta luna avem 5 simbete +4 duminici(9 zile repaus saptaminal)+1 zi invoire platita(29 iun) + 2zile sarbatoare=11 zile nelucratoare. 11ori 24=264 ore nelucratoare;720-264=456 ore.Se stie catimpul lucrat este jumatate din timpul lucrat.Deci 456/3=152 ore lucratoare(304 ore odihna).
  In concluzie, in luna iunie avem 152 ore lucratoare+304 ore odihna +264 ore nelucratoare=720 ore.Orice depasire a celor 152 ore legale de munca reprezinta ore suplimentare.Este de preferat ca nr orelor lucrate peste 152 sa fie cit mai mic sau 0
  Acest calcul aritmetic elementar arata ca daca s-ar lucra norma lunara legala,152, s-ar obtine compensarea tuturor zilelor nelucratoare in luna in curs.Aceasta norma este aceeasi si ptr matinalii de 8 ore.Ei vor acoperi cele 152 ore in 152/8=19 ture de serviciu,pe cind turistii in 152 /12=12 ture +inca o tura de 8 ore
  Ce se poate face ptr acest deziderat?Sa se realizeze o flexibilizare a fortei de munca si totodata un nr suficient de cadre.
  Rugamintea mea este daca va veti sustine doctoratul sa nu ma plagiati ptr ca drepturile de autor imi apartin.
  Multe salutari de la dom’profesor finu’ Alecu

 30. problema este legata de realitate. sunt chestii teoretice care transpuse in practica isi schimba forma. am observat principiile teoretice de calcul care ,cred ca au stat si la baza adresei snlp si al celei de la dea, adrese care au urmat d 407. isi pierd aplicabilitatea daca lucrezi pe pontaj. daca pontajul este rezultatul unei planificari doar de forma, totul se complica! daca stapanesti planificarea, nu vei mai avea suprapuneri (nici nu stiu daca exista) de tsl cu ts cu trs,ele devin distincte si usor de planificat in vederea compensarilor. e de munca acolo unde exista posturi multe, dar poate deveni o joaca , sa le faci din placere. altfel, iese …nashpa!

 31. D-le Stefan im puteti spune si mie daca stiti ca o sa se mai faca penitenciar la sibiu? multumesc anticipat

 32. Mai ca te-as invita la Bucuresti, sa ne lamurim. Ai un anumit stil de scris si cred ca este o problema de compatibilitate. Poate vrei sa transmiti ceva interesant dar este posibil sa imi scape mie, sa nu te pot urmari. Trebuie sa incerci sa- ti dezvolti putin capacitatea de sinteza si va fi bine. Hai sa lucram impreuna la compatibilitatea asta si… cine stie.

 33. Ar fi ideal daca ai incerca sa sintetizezi un pic ce ai scris. Este foarte complicat sa te urmaresc. Prea mult! Inteleg si respect initiativa ta care este rara un sistem, ai starnit si interesul ” juridicului” din ANP, insa nu exista timpul fizic necesar unei analize atente a tot ceea ce ai scris. Anumite aspecte le reiei, este destul de complicat. Mi-ar trebui mult timp si liniste sa inteleg unde bati. Daca ai putea sa sintetizezi esenta intr-o pagina, detaliile le citesc printre randuri. Exemplificarile de pontaje sunt in regula, le putem folosi pe acestea. Incearca sa spui doar putin mai pe scurt si mai concis si promit sa fiu foarte atent. Adresa mea de email o stii.

 34. mai am o dilema, d-le Stefan, as dori sa o transpuneti pe o fila de pontaj si vedeti ce iese! nu e nevoie sa postati comentariul dar va rog sa imi comunicati concluziile! faceti un pontaj de tip ,,comunist,, cu munca si in zilele de sambata, pentru un fpps care lucreaza la 8 ore, pentru luna mai 2012. pontati-l de 1 mai si cele 16 ore suplimentare care i-ar iesi unui turist in aceleasi conditii , sa devina doua zile de sambata lucrate si ftl 176! si sa vedem care varianta, a dea, a snlp sau oricare alta, cu tsl, ts, ori csl si cs este adevarata. daca mai dati csl cu indeplinirea ftl, care au sporuri sau care nu!?aplicati codul muncii, 293, 285, 407! va multumesc!

 35. imi pare rau ca l-am trimis. am adunat in el, aproape toate situatiile pe care oamenii de la tura mi le-au pus mie ca si intrebari. am incercat sa determin pe altii sa vina cu date concrete dar au inteles ca ii ironizez. am discutat la nivel de palmasi, am solicitat pareri mai sus. unii sunt contabili, altii informaticieni, unii chiar nici nu s-au sinchisit sa imi spuna cine si ce sunt, doar ca problema pontarii ii depasesc si….atat. ! a venit 407 si m-a bulversat ca nu am dormit nopti intregi. apoi nu a fost buna, au mai venit 3 adrese. oare de ce mi-a pasat si imi pasa? pentru ca sunt dintre cei care au lucrat in ture iar pt ca si la ora actuala fac pontaje si ma strofoc se datoreaza faptului ca sufletul mi-a ramas acolo, langa pazisti. nu am ironizat proiectul si nici pe initiatori, e ok si e perfectibil! pt asta si pentru lucrurile neintelese am fost sceptic si poate ironic! se putea trimite alaturi de el si o procedura de calcul si pontare. era si mai ok si poate nu mai iesea ce a iesit! numai bine!
  P.S. cati din cei care sunt pe aici comentand,nu sunt si anonimi, d-le Stefan?

 36. Alexandre, am pus o trimitere catre un document pe care l-am primit astazi de la DCEAN ANP. Tocmai spuneam ca analizam si punctele de vedere din teritoriu. Era destul de amplu si am considerat ca de interes. Nu am facut neaparat legatura cu persoana ta reala, dar am crezut ca poate fi util. Am citit reactia ta si am eliminat atat trimiterea cat si reactia.

 37. Stefan,
  iti doresc multa putere de munca ! Cei ca Alecu, care nu vor sti altceva decat sa ironizeze nu sunt de luat in considerare. Astia se zbat in propriul analfabetism juridic si au viziuni inguste.
  Ce ai propus tu are un iz „revolutionar” pe legislatia muncii si imi doresc sa patentezi ideea pe viitor.

 38. Nu la laude ne asteptam dar la niscai concluzii, da. Si in niciun caz nu ma asteptam la feedback predominant negativ. Nu se pot explica toate resorturile in care in 8 ani ajunseram la acest proiect. Alexandru si Alecu s-au straduit sa posteze observatii propuneri si argumente. Unele de bun simt, altele cu multa retorica si ironie. Ca pe site-uri.

  Am raspuns la majoritatea problemelor. Prea multe nu mai am de zis. Am retinut aspectele, procesam, vom vedea la ce nivel se va situa decizia [i]politica[/i]. Se primesc observatii si din unitati, pe cale oficiala. Le studiem si pe acestea.

  Am plecat de la tipul unic de munca „anormala” (munca in plus) si am ajuns la 3 care nu se exclud. Este varianta perfecta pentru salariati. Fiind o simpla decizie ea este perfectibila, fara o procedura prea complicata. Pe problema repausului, la acest moment, ceva mai bun decat am sugerat nu avem, intrucat personal nu vreau sa schimbam programul oamenilor.

 39. Nu la laude ne asteptam dar la niscai concluzii, da. Si in niciun caz nu ma asteptam la feedback predominant negativ. Nu se pot explica toate resorturile in care in 8 ani ajunseram la acest proiect. Alexandru si Alecu s-au straduit sa posteze observatii propuneri si argumente. Unele de bun simt, altele cu multa retorica si ironie. Ca pe site-uri.

  Am raspuns la majoritatea problemelor. Prea multe nu mai am de zis. Am retinut aspectele, procesam, vom vedea la ce nivel se va situa decizia [i]politica[/i]. Se primesc observatii si din unitati, pe cale oficiala. Le studiem si pe acestea.

  Am plecat de la tipul unic de munca „anormala” (munca in plus) si am ajuns la 3 care nu se exclud. Este varianta perfecta pentru salariati. Fiind o simpla decizie ea este perfectibila, fara o procedura prea complicata. Pe problema repausului, la acest moment, ceva mai bun decat am sugerat nu avem in prezent, intrucat personal nu vreau sa schimbam programul oamenilor.

 40. Domnule presedinte,
  Sunt convins ca toti cei care ne scriem opiniile aici suntem constienti de volumul si dificultatea muncii care sta in spatele acestui proiect de decizie(eu sunt constient si imi scot palaria in fata celor care au muncit la el).

  In acelasi timp,refuz sa cred ca l-ati considerat perfect si, postandu-l aici,ati asteptat numai laude.

  Va rugam nu fiti dezamagit, selectati din comentarii ceea ce este demn de bagat in seama, ignorati restul, beti un pahar cu ce va place si dati-i inainte ca e bine asa.
  D.Rotariu

 41. ERATA
  „Filozofia ieftina si viata fara principii imi sint straine”

 42. Stimate d-le Alexandru,
  As vrea sa intru in dialog cu dvs,dar nu inteleg simbolurile.Astept traducerea lor si daca stiu ceva colaboram. Accept punctele dvs de vedere si nu voi intra in polemica cu dvs.Cu stima,finu’ Alecu

 43. Stimate d-le Presedinte,
  Filozofia ieftina si viata fara principii sanatoase mi-e straina.Ghinonul celor multi este ca interesele sint mari si legea e ptr cei mici.Nu inteleg,ce doriti?Poate efortul dvs in aplicarea corecta a legii depaseste inteligenta mea?
  Cu mult respect,un om mdest,finu’Alecu.

 44. Dezamagirea devine uneori un mod de viata 🙂

  Citesc comentariile voastre asa cum citesc si opinii trimise oficial de unitati, pe subiect. Aprofundez, verific, calculez, mai citesc o data legislatia, ma consult, meditez, ma mir, ma mai si deprim cand imi dau seama ca trebuie sa o iau de la capat cu argumente pe care deja le-am spus de 3 ori…

  Ma asteptam sa fie mai mult decat evidenta „revolutia” pe care aceasta decizie o naste in domeniul interpretarii legislatiei muncii, pentru munca in schimburi.

  Am transmis draftul inclusiv unui vechi prieten, dl Ovidiu Jurca fost vicepresedinte BNS, actual oficial OIM pe zona Europa de est, care a acceptat ca „izvoram niscai drept”, intr-un domeniu foarte sensibil si complicat. Am de gand sa dezbat aceasta interpretare pe care vrem sa o sustinem in viitor, si la alte niveluri. In prima faza, intentionez o discutie aplicata cu dl prof Athanasiu, un bun colaborator al BNS si din punctul meu de vedere, cam cel mai bun specialist roman in legislatia muncii.

  Ma asteptam la mult mai mult…

  Si ma minunez
  Si incepe sa-mi pare rau
  Si parca ne cam meritam soarta

 45. Stimati concetateni,
  Linistea care s-a asternut peste acest site arata dezamagire. Trebuie sa fiti optimisti ptr ca din cele prezentate mai sus se desprind urmatoarele:
  1)Munca in ture de 12/24 se face in salturi,cu perioade de repaus mai scurte decit cea la program de 8 ore ,nu respecta repausul saptaminal si sarbatorile legale, se efectueaza ore suplimentare si in consecinta priveaza angajatii
  2)Salarizarea ar trebui sa fie pe masura,cu plata sporurilor care sa mai atenueze aceste privatiuni.
  3)Cei de la ture de 12/24 lucreaza cu ppl-ii.Avind in vedere programul ,indatoririle si riscurile deosebite ,turistii ar trebui sa primeasca 14 zile CO SUPLIMENTAR.
  CINE NE VA AJUTA?DOMNULE PRESEDINTE TEOROC, CE SPUNETI?

 46. Finule conteaza cumva cand iti indeplinesti FTI-ul intr-o luna (in care zi?), daca tot ti-l indeplinesti? e ok daca in cadrul FTI-ului, ai zile de sarbatoare lucrate le compensenzi in urmatoarele 30 zile? daaaa!e ok,legea o spune! si sunt atunci, platite de 2 ori! o data in FTI si o data la compensare! sic! daca FTI-ul il fac in ziua de 27 a lunii, restul zilelor sunt suplimentare!?( de ce nu,suntem speciali si nimic nu prevede contrariul)! le recuperez? daaaa! cu sporuri? daaaaaaaaa! daca in aceste zile suplimentare este cel putin o zi de sarbatoare legala, o compensez? aici e aici ! eu zic ca o vei si compensa, sa fie si ea platita de 2 ori! fara sporuri ,a doua oara! suntem speciali, nu!? si chiar e ok, nu crezi? Si inca ceva: sunt la zi, lucrez pe 1 mai si imi iau compensarea in oricare din zilele lunii,dar am sa o iau in 31 mai! pui pariu ca ies 8 ore suplimentare de recuperat in luna urmatoare? si am luat compensarea! daca iau o recuperare fara sporuri pe 31 mai, atunci iau o compensare in luna urmatoare? daca lucrez si 31 mai, iau si o recuperare cu sporuri si o compensare? eu zic ca toate cazurile sunt adevarate! daca nu crezi,foloseste creionul! dar cum aplicam, ca proiectul asta povesteste nu ,,arateste,, njmic din toate astea?

 47. Finule, Codul muncii nu acopera nici pe departe munca in ture in sistemul penitenciar! atat timp cat programul este atipic si drepturile se acorda atipic, dar acorda=le in toata ,,splendoarea,, lor. reglementezi programul prin acord, reglementezi si drepturi! ai aceiasi cantitate de munca in CM,dar lucrezi diferit fata de ceea ce reglementeaza codul, ofera aceiasi cantitate de drepturi si definestele real prin acord. mai ales ca suntem si ,,speciali,!, si pentru acest motiv cand exista un interes al institutiei ori se aplica codul ori acordul! de asta a si fost acceptat cu …minusurile lui! pentru ca poate jongla cu obligatiile in detrimentul drepturilor! asadar,Domnul Stefan vrea solutii! le are la indemana daca nu se cramponeaza in CM! Le gaseste in 293 ori poate sa mai forteze nota si….cand si cand, anp-ul poate sa mai dea o adresa. cert este ca daca oferi aceleasi drepturi,dar in mod real ,celor de la tura, treaba merge si nimeni nu se supara,oameni sa ai! Fiind ,,speciali,, in munca, sa fim speciali si in drepturi. de ce sa ne pliem in CM unde nu prea ne regasim!? indeplinim sarcinile lui in felul nostru , ,,special,, , papam si drepturi la fel.

 48. Alexandru,
  Ce scrie legea trebuie respectat ! Nu poti lupta ca structura sindicala pentru drepturi si interese care nu sunt prevazute de lege sau care nu s-ar incadra sub aspect legislativ corect. Ca poti lua in considerare si alte drepturi sau interese ale membrilor pentru care se poate lupta, este altceva.
  Din ce am inteles, acest proiect al SNLP chiar este un calup de reglementari care sunt in favoarea intereselor lucratorilor. Ca unii se gasesc sa dea tot felul de interpretari acestei initiative, nu o fac decat sa stopeze un elan propice personalului care-si desfasoara activitatea prin sistemul asta.

 49. ,,a) pentru programul 12/24-12/48: repausul săptămânal se acorda în primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu) din cursul săptămânii respective;

  b) pentru programul 12/24(4 ture)-48: repausul se acorda in primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu), imediat ulterior încheierii celei de a 4-a ture de serviciu din săptămâna respectivă.”

  Aceste formulari(Art.8) sunt gresite.Este ca si cum i-ai spune celui care lucreaza la program de 8 ore ca are repausul saptamanal de Vineri de la ora 15:00 pana Duminica la ora 15:00(sunt 48 de ore,nu?) dupa care poti sa-l planifici in serviciu.

  Trebuie mai intai evidentiat timpul pentru odihna/repaus zilnic, apoi urmeaza cel saptamanal.
  D.Rotariu

 50. Solutie,ori surogate? nu ai oameni nu ai solutii! daca ii recunosti zilele neplanificate in serviciu drept zile de repaus ,,saptamanal,, oricum sunt mai multe decat cele pe care incercati numai sa le numiti a fi ! iar in cazul in care va lucra in aceste zile ,ar avea mai mult de castigat decat in formula existenta,cu un repaus numai numit asa de sanchi! pt ca ,va avea sansa mai mare sa fie chemat la munca in una din zilele in care nu este planificat (si sigur e asa) ,decat intr-o zi stabilita ca repaus saptamanal si aia sa fie imediat ce iese din serviciu! daca sindicatul apara interesele oamenilor, de ce sa nu o faca pentru drepturi care il avantajeaza in mod real, nu ca asa ar scrie legea si trebuie sa se respecte.

 51. ,,Nu putem da nici repaus fragmentat, legea e clara,, Dar ce putem sa ii dam? concediul de odihna i-l dam, atat cat cere, daca nu iese FTI? Concediu de studii,cumva? Invoiri platite ,cumva? mai ramane sa tratezi si cu medicul de familie nr de zile de concediu ca sa iti iasa Fti-ul, ori daca ai programata operatia pe cord deschis, sa te tina in spital doar 2 zile dupa aceasta, ca altfel nu iti iese Fti-ul!care lege domnule Stefan? mi se pare ca mai trebuie umblat pe la acord, e singurul pe unde mai putem face modificari! oare spaniolii si alti europeni cum mama ma-sii lucreaza? si daca nu suntem europeni, sa mergem pe la japonezi si chinezi! se pare ca si pe scara evolutiva sunt mai sus ca noi, daca ne cramponam de anumite lucruri si nu putem nici macar sa copiem! ori,poate ca suntem originali si nu trebuie sa ne stricam stilul. sau poate ca… ,,mirceo, fa-te ca lucrezi,, ,petre roman va iesi premier si va schimba soarta Romanicii! s-a schimbat pe naiba!

 52. se pare ca ne invartim in jurul cozii! nu sunt oameni, ,nu exista repaus nici saptamanal nici cum vrem sa-l numim. exista ore suplimentare. repausul ,,saptamanal,, al turistului este ca si programul sau de lucru, atipic,!exista, dar nu in zile consecutive. numarati-i zilele libere in care nu este planificat in serviciu ( tot a doua din cele de cand iese din tura de noapte)si orele suplimentare care sa devina si ele zile libere in luna in care lucreaza si va avea tot atatea libere cate zile are si cel de la zi ,corespunzatoare repausului saptamanal din luna. pt aceste zile acorzi Cr daca este chemat la serviciu si le platesti sporuri de prezenta. De ce sa ii recunosc un drept fictiv, luindu-i un altul, chiar daca tot il are? are cumva insumandu-le 72 ore ca si cel de la zi (repaus dupa serviciu+repaus saptamanal?). merge si asa matematica? ce faci cu cele 24 ore repaus dupa serviciu? o parte le gasesti in suplimentare, dar el are repausul acordat! e tareeee! pentru ca ii suprapui repausurile nu le aduni!

 53. Stimati concetateni,
  Finu’Alecu,acelasi om de bine ,va adreseaza o intrebare: daca in legea 293 ,lege speciala ,scrie ca orele suplimentare se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile iar in CM,lege generala, scrie ca aceasta compensare se face in 60 de zile,ce lege aplicam?
  Aceleasi urari de bine de la finu’ Alecu si Nasul
  Nu va pierdeti speranta ca revin cu episodul 3 din serialul”Codul muncii ptr fpss”!

 54. Stimati concetateni,
  Finu’ Alecu revine cu episodul 2:
  1)Dupa cum se observa in CM,acesta este f sarac in a reglemnta munca in schimburi,iar art 136 este lacunar.De ce oare?
  2)Avind in vedere art 141 si 142 din CM nu este imperativa acordarea in aceeasi zi a sarbatorii legala,ci in decurs de 30zile .Din economia acestor texte se intelege ca se compenseaza cu timp liber corespunzator munca prestata la sf sarbatori.Din coroborarea art120 si 142 se intelege ca munca prestata lasarbatori este trata ca munca suplimentara.Deci,tot ce este prestat de turisti in afara duratei normale-repausul saptaminal neacordat,munca in zile de sarbatoare necompensat+depasirea duratei de 40ore saptaminale -vor forma orele lunare suplimentare.Ptr ele,turistii vor primi timp liber corespunzator in urmatoarele 60zile + sporuri(cind se vor plati) ca o compensatie ptr privarile respective
  3) Se sanctioneaza contraventional numai nerespectarea prevederilor referitoare la acordarea repausului saptaminal(adica sa fie 2 zile,indiferent cum) si nerespectarea dispozitiilor privin munca suplimentara,de unde se deduce catreaba cu sarbautorile e o bagatela legata de munca suplimentara4)Avind in vedere aceste precizari e bine sa ne linistim ca e cald rau!
  5)Am mai auzit un lucru timp,program hibrid,adica 2 ture de 12 ore +2 ture de 8 ore combinate in acceasi saptamina(8+8+12+12)Ex-luni12 ore de zi,marti 12ore de noapte,miercuri liber si joi si vineri cite 8 ore.Este o mare prostie programul de 8 ore ptr ca:
  a)sint necesare 3 apeluri pe zi,obositoare ptr cadre si ppl
  b) durata serviciului este de 9 ore efectiv
  c) cu ce pleaca gardianul la ora 23 acasa
  d)ii luam din somnul ppl-ului,adica apelul de seara sa fie de la 22-22,30
  Va saluta acelasi finu’Alecu,ingerul vostru pazitor!S-auzim numai de bine !
  Daca doriti revin cu episodul 3,da’ sa mai beau o bere rece!

 55. Stimati concetateni,
  Iata opiniile finului Alecu:
  1)Repausul saptaminal se poate acorda si in 2 zile neconsecutive ptr ca :a)normele din CM art 137 nu sint imperative,ele nu prevad sanctiuni in caz de nerespectare a consecutivitatii acordarii repausului;b)munca in schimburi de 12/24 are regim special;c)munca in ture de 12/24 nu respecta art 113 lit a din CM ,adica repartizarea timpului de munca in cadrul saptaminii nu este uniforma, cu 5 zile de munca urmate de 2 zile repaus;ea este neuniforma,in salturi si are alte reguli
  2)In cadrul aceleeasi saptamini se pot acorda de cele mai multe ori cele 2 zile neconsecutive,restantele contribuind la formarea timpului suplimentar de munca
  La 4 ture de 12/24 sint 2 necazuri: serviciul este mai lung, mai obositor,timpul de recuperare este mai mic si salturile mai mari+cele 2 zile se acorda in saptamini consecutive ceea ce nu inseamna si 2 zile consecutive
  Cine nu ma crede sa-mi raspunda la intrebarea:Ce reprezinta primele 24 ore libere dupa tura de noapte ?Dar urmatoarele 24?Sa nu confundam perioada de repaus dupa 12 ore de munca cu repausul saptaminal(art 115 al2 CM)ESTE O MARE GRESEALA SA SE CONSIDERE REPAUSUL SAPTAMINAL primele48 ore dupa TURA DE NOAPTE.Aceste norme le voi ataca in contencios ca fiind ilegale!
  Munca suplimentara este de 3 feluri:in cadrul saptaminii,ce depaseste 40 ore,in cadrul lunii(nr de ore ce depasesc nr de ore obtinute prin inmultirea nr de zile lucratoare ori 8) si ore suplimentare /an ca perioada de referita(art 114 CM)Ptr noi prezinta interes orele suplimentare /luna si f rar cele /an
  astept intrebari sa trecem mai departe ptr ca cursul este lung.Mai beau o bere sa ma racoresc si revin

 56. Doamne fereste sa vrem raul cuiva dar se pare ca nu reusesc sa transmit esenta orice as face. Cele 48 de ore de odihna oricum le are, nu i le ia nimeni. Cele 48 de repaus nu le primeste daca nu le definim. Daca nu le primeste in alte zile decat regula, nu ia nici spor. Nu putem da nici repaus fragmentat, legea e clara. Nu vrem nici sa traumatizam oamenii schimbandu-le programul. Deci, gasim o solutie sau ce?

 57. Nu ma supar domn Stefan, numai ca nu prea imi iese stamba la cot! si al naibii, nu sunt numai eu de parerea asta,vis-a-vis de repausul ala saptamanal!vad ca suntnu numai aici pareri identice cu ale mele ,dar si in randul turistilor, a celor de la salarizare si conducerea pazista! cum Doamne sa ii suprapui repausul dupa serviciu cu cel saptamanal! ce ar spune cei de la zi daca li s-ar restrange repausul, macar acela de vineri, sa se introduca o obligativitate de munca de vineri ora 19 pana sambata la ora 07 si pe urma sa ii spui omului ca de la ora 07,00 se afla in repaus saptamanal? ce daca face ore suplimentare prin asta, o sa le recupereze, dar asta e prevederea! esti ,,special,, , baga! de ce incercati sa introduceti un drept deja contestat pana si de micutii lideri din unitati?

 58. Nu observatia era problema ci mesajul turmentat. Observatia era corecta, am modificat. Nu asta era esenta, intrebasem in ce zile vezi repausul saptamanal.

 59. Domnule Presedinte,
  Iar cenzurati! Nu mi-ati publicat comenatariul in care,nu stiu din ce motiv,poate cu naveta de bere bauta,spuneti ca de vineri pina luni sint 48 ore.La rindu-mi v-am cintatrefrenul”Asa beu oamenii buni , de vineri pina luni,adica 72 ore.

 60. Ce as vrea din tot sufletul sa intelegi Alecule este cadrul legal. Pana nu de mult se aplica rigid statutul special si nu s-a platit niciodata vreo zi de sarbatoare sau repaus din 2004 incoace. Statutul genera posibilitatea interpretarii „daca nu este munca in plus, nu discutam, tura-i tura nu-i tocmeala”.

  Preluarea in decizie a unor paragrafe din cod si din legea-cadru privind salarizarea este cheia deciziei si respectiv a tipurilor distincte de munca respectiv drepturi.

  Intr-un raspuns mai vechi de la MMFPS, fostul domn secretar de stat Mocanu spunea ca tine (daca e munca in plus are drepturi, daca nu – nu). Bun, de acord, sa presupunem ca am munca in plus si a prins si 29 iunie, ce drepturi ii dau. Primeaza vreunul in fata celuilalt cum spunea Alexandru sau cum isi amintea din OMJ 399 care vorbea de sporul cel mai mare (fara nicio legatura cu situatia de fata)? Este prevazuta undeva in cod posibilitatea de a nu acorda repaus sau de a nu plati un spor pentru ca il platesti pe celalalt? Daca da, dezbatem.

  Este oare corect ca 2 salariati sa aiba un parcurs lunar identic dpdv al nr-lui de ore prestate, dar unul din el sa prinda si sarbatoare, iar la final cel cu sarbatoare sa fie prejudiciat in fata celui care a lucrat doar in zile lucratoare??

  Caci exact asta se intampla pe algortim DEA: ai lucrat 12 ore de sarbatoare, stai 12 acasa fara bani dar nu-ti reduc norma. Prin urmare, nu ti-o mai realizezi, pentru ca… ai stat acasa 12 ore! Ce zici coane, nu i se-ndreapta musteata lui Caragiale acolo pe unde-o fi? 😆

 61. Asta de unde zici ca e? 🙂

  ART. 18
  (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, [b]fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual[/b] este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.

 62. Stimate d-le Presedinte,
  Este laudabila initiativa dvs de a crea un „cod al muncii ptr lucratorul din sistemul ANP”! Ce este „codul”(nu pestele care se impute de la cap)?O „culegere” de norme juridice,este raspunsul.Dar o decizie are „greutatea unei legi?Eu vad ca ati strins in manunchi ceva norme juridice din L293,din Codul muncii ,din D307 si ce iesi!
  Dom Presedinte imi puserati o intrebare grea: ce e ala „schimb normal de lucru”?
  Aia cu 180 ore suplimentare pe an e desueta rau!Pai daca sint 180 ore suplimentare inseamna ca nu sint compensate si trebuie platite!Basca, mai trebuie si acordul salariatului!
  Aia cu 360 de ore pe an suplimentare e si mai tare.Ar veni 30 ore suplimentare/luna necompensate si care trebuie platite.Pai,numai Kunta Kinte poate lucra asa!Dom Presedinte,hai sa le scoatem din decizia asta,sau cum s-o chema,ca nu mai apuc nici 40 ani de viata,daramite 60!
  Va saluta sclavul finu’Alecu.

 63. Spiritul noii decizii ar fi recunoasterea a 3 tipuri distincte de munca care genereaza 3 tipuri diferite de drepturi care nu se exclud reciproc. Poate este mult sa interpretam asa, dar interpretarile de pana acum nu au generat decat confuzie. Se pare ca este singura solutie.

  Pentru munca suplimentara legea zice timp liber in 60 de zile. Daca nu se compenseaza, atunci sporul este de min 75%.

  Pentru munca in sarbatoare sau 29 iunie, legea zice timp liber in 30 de zile, apoi ai dreptul la un spor de 100%.

  Conu Alecu zice ca ai dreptul la timp liber pentru 29 iunie doar daca ai si munca suplimentara. Poate ne lamureste Conu si in cat timp acord liberul, in 30 sau in 60 zile si ce spor as da daca nu compensez cu timp…

  Munca suplimentara rezulta prin diferenta intre norma si fond (fond in care nu las absente si compensari). Munca de sarbatoare este evident ce inseamna.

  Tipuri diferite de munca – tipuri diferite de compensare – acordare suprapusa / aceasta urmareste proiectul.

 64. Domnule Super(X)mann,
  Nu sint de acord cu conu dr Teoroc, daca nu aveti ore suplimentare din luna mai.Poate ca va da dinsul o „recompensata”.Sinteti multumit?

 65. Datorita faptului ca cei de la cabinetul medical,au avut doi lucratori pusi la dispozitie,timp de doi ani,iar in tot acest timp nu s-a luat nici o masura,s-au acumulat peste 2000 de ore suplimentare.
  Precizez faptul ca atit administratia galateana cit si sindicatul au facut numeroase demersuri catre conducera anp-ului,dar toate au ramas nerezolvate.
  Atit timp cit nu exista plata ore suplimentare,ma tem ca situatia este fara iesire si pe zi ce trece se complica lucrurile .Dam in judecata,sa zicem ca avem dreptate,procesul are caracter de durata si tot asa.
  Cei de la ANP, trebuie sa gaseasca o solutie,ptr. ca pe zi ce trece situatia se acutizeaza la medical.
  Mai adaug si faptul ca o parte din lucratorii de la compartimentul amintit,cit de curind vor pleca catre alte zari.

 66. Da, nu doar ca ai sanse ci in mod sigur vei lua o zi libera.
  Intrebarea ta ar fi trebuit sa fie mai complexa.
  Nu te intereseaza ce se intampla daca lucrezi pe 29 si depasesti si norma lunii?

 67. Domnilor care se pare ca (va) pricepeti,as vrea sa va adresez o intrebare,la care va rog sa dati un raspuns scurt -afirmativ sau negativ- fara sa ma „plimbati'” prin ftl/fta/fti etc…..
  Daca lucrez 12 ore in data de 29.06 2012, iar la sfarsitul lunii iunie totalizez un nr. de 152 ore lucrate ,am sanse sa primesc o „compensata” ???
  Va multumesc !

 68. Mie-mi spune, conu dr, este o gaselnita a smecherasilor de la M Muncii in noua legislatie salariala. Subiectul este amplu, dar la stilul lui Alexandru, cred ca ma voi multumi sa-i admir rationamentele fara sa replic, pentru ca se cam supara. 🙂

 69. Nu „par”… sint la curent cu legislatia muncii.Cine doreste poate veni la cursurile mele.As fi doctor ..ptr unii.Nu-mi spune nimic expresia enuntata,dvs?

 70. NEPLANIFICARE= TURA LIBERA! ,,ITI PROGRAMEZI O NEPLANIFICARE IN ZIUA DE..! DIN CE AR REALIZA EL SUPLIMENTAR ,PESTE FTL! SAU FTI, CA NU SUNT TOTUNA, CATEODATA! OAMENII CARE NU AU VAZUT PONTAJE, PLANIFICARI , NEPLANIFICARI,CARE NU SI-AU LUAT REPAUSUL SAPTAMANAL TRASAT DE ALTII IN REPAUSUL SAU DUPA SERVICIU, CEI CARE NU LUCREAZA IN ZILE DE SARBATOARE SI NU ISI VAD COMPENSATELE SUPRAPUSE CU SUPLIMENTARELE ,SAU CARE ,CHIAR NU AU VAZUT UN PENITENCIAR, SA STEA PUTIN DEOPARTE ! PAREREA MEA!

 71. AI PERFECTA DREPTATE COANE! SI FINE! TE SALUT CU STIMA SI RESPECT ! IMI PLACE DE STILUL TAU SI REGRET CA EU MA INERVEZ SI MA EXPRIM MAI GREOI. ESTI TARE COANE, PACAT CA SUNT PUTINI CA TINE PRIN SISTEM!

 72. nu stiu de unde ati scos astfel de rationament! inseamna ca ala de iese luni dimineta la ora 7,00 intra direct in ,,week-end,, -ul lui dat de decizie!?unde mai e liberul dat de codul muncii dupa iesirea din tura? Domn Stefan, ai lucrat vreodata la tura sa vezi cum ti se pare repausul asta fata de repausul zilierului S-D cu vreo 16 ore liber dupa serviciu in ziua de vineri? ce Dumnezeu, consultati oamenii de la tura, sefii lor care fac pontaje, nu juristi care habar nu au decat litera legii si te intreaba daca se lucreaza totusi si in ture? Am spus, legea e buna, dar aveti niste ,,ursi ,,pe acolo care habar nu au ce e ala un serviciu de noapte, pt ca ei la ora aia hiberneaza. si cine a spus ca nu isi fac orele de lucru ale FTL si FTI-ului? Sunteti in eroare totala. insa cred ca nu vb cu domn Stefan, odata ce imi spuneti Alexandra! si modul de gandire difera! daca imi strofoc neuronii aici pt 2 fronturi degeaba o mai fac! ne intelegem ca turcii! Va trimisesem ceva pe e-mail, credeam ca ati stat un pic plecat pe cele aratate acolo. numai, ma retrag, voi vb cu directorul si am sa trimit la ANP punctul de vedere! chestia cu repausul saptamanal, din punctul meu de vedere e o mare …..spuneti-i dv-stra cum, sa nu mai pareti jignit! o seara placuta!

 73. Ce de variabile. Interesant! Dar tot pe langa ne invartim.

  Ia de auzi Alexandre cum suna ce ai zis: „acordarea neplanificarii” (!?). Ca sa vezi ce noutati aduce practica asta ciudata de sistem. Derogand pozitiv (pot zice asa Alecule?) de la un program de 12/24-12/48, apar surogate de 12/24-12/60, 72, etc, planificarea urmarind limitarea nr-lui de ore suplimentare.

  Practic este o modificare a algoritmului serviciu-odihna astfel incat salariatul este planificat mai mult in odihna decat era prevazut in programul stabilit de angajator pentru el.

  Apoi, finule, daca intram in dezbateri legate de durata normala sau program atipic, avem de baut o naveta de bere pana maine. Iti dau un pont, pari la curent cu legislatia: ai auzit de expresia „schimbul normal de lucru”?

 74. Ok, lasand totul la o parte ! Cred ca toata lumea este de acord ca, asa cum spune Codul Muncii (art.112 – pentru angajatii cu norma intreaga) si Acordul nostru colectiv, orice fpss trebuie sa realizeze pe saptamana un numar de 40 ore, ceea ce conduce la acel Ftl (ex:160.ore=20 zile, 168.ore=21 zile, etc.).
  Pentru a fi platit integral trebuie realizata norma intreaga de timp de lucru stabilit de codul muncii.
  In aceste conditii, credeti ca o sa „inghita” curtea de conturi ca unii angajati sa nu-si realizeze numarul de ore lucratoare ale lunii, indiferent de scuzele noastre gen: ca a lucrat in sarbatoare legala, ca nu a beneficiat de 2 zile consecutive libere, etc ? sau poate vom reusi sa micsoram norma de lucru !

 75. cand ii vei acorda o neplanificare in serviciu miercuri. ziua de luni este liber dupa serviciu, si tine pana luni noaptea, ora 0,00! pe urma incepe una din zilele lui de neplanificare in serviciu(marti) care daca le numeri sunt aproximativ egale cu nr de S si D din luna, daca nr de ore lucrate in luna tinde catre FTL, iar nr de ore suplimentare sunt cat mai putine. daca ii dai din acestea inca o neplanificare in ziua de miercuri ,poti sa ii definesti un repaus consecutiv de 2 zile,punct! dar asta tine de poveste, e in functie de planificare si de nr de ore peste FTL, sau FTI ,cand ii acorzi si alte drepturi calculate pe planificare (co,cs, inv.platite) si nu dupa cum le cere omul, si iar punct!

 76. stimati concetateni,
  Nu este important ptr „turisti daca se acorda sau nu 2 zile consecutive repaus saptaminal!Pierdem timpul!Repet ptr d-l Alex:orele suplimentare de la sf Lunii(nu cea de pe cer) provin din neacordarea in totalitate a repausului saptaminal,din necompensarea in cadrul aceleeasi luni a timpului lucrat la Sf sarbatori cu timp liber si din efectuarea a mai mult de 40 ore saptaminal si bineinteles timpul liber,de odihna este mai scurt decit cel legal.
  Stimati concetateni,
  Avem alte prioritati:
  1)Care este ptr ‘turisti” durata zilnica legala? Va spune finu’-12 orePoate fi fortat finu’sa lucreze 12,5 sau 13?Nu! Daca se introduce acest principiu ce va face angajatorul?(Oricum se regaseste in CM)
  2)Recunoasterea expresa a repausului saptaminal ca fiind S si D poate fi benefica pe viitor.Faptul ca nu se poate acorda acest repaus ptr „turisti’ ,iar reprezinta un lucru bun
  3)Prestarea serviciului in repausul saptaminal ,in zilele Sfinte,efectuarea de ore suplimentare de catre”turisti inseamna implicit un program mai dur si implicit o salarizare diferita de cea a „matinalilor”.Ramine de lege”lata „aceasta,adica acordarea de sporuri
  4 Daca consideram primele 48 ore libere din saptamina ca fiind repaus sapt. inseaman ca sint la dispozitia angajatorului si dupa cele 12 ore de munca ma mai poate tine la serviciu inca48,adica 60ore contiunuu.E bine?Pai nevasta-mea fuge cu mine si cu altul!
  Va saluta finu’Alecu si sa nu faceti ca el!

 77. nu va este drag finul, de ce nu ii cititi cu atentie randurile? e mai pitoresc ca mine, dar tindem catre aceiasi directie! finule, daca mai esti si din sistem esti tare! putini oameni ca matale!

 78. Alecu,
  Sunt de parere ca improvizezi prea mult dar ma rog, mergem pe linia ta din spirit de colegialitate.

  Sa presupunem ca luni dimineata Popescu iese din tura de noapte, luni si marti are 48 h liber, intra miercuri dimineata pe zi, iese miercuri seara, reintra joi seara dupa care iese vineri dimineata. De vineri dimineata are 48 de ore liber pana duminica dimineata.

  Cand are repaus in acceptiunea ta si cum formulezi exceptia de la regula din CM?

 79. aveti impresia ca cei la ture lucreaza cu saptamana? cu ziua, cu ora cu luna? e mai complexa treaba daca incercam sa stabilim ceva in functie de Codul muncii unde exceptia este tratata distinct. ce spune codul muncii despre alte programe de lucru? cand le stabilesti intern ,atunci esti nevoit sa le stabilesti si drepturile pe aceleasi criterii. drepturile sunt aceleasi , dar daca muncesti diferit, le primesti diferit. numai sa fie in aceiasi cantitate. simpla logica. pe urma va intrebam de alte acordare de drepturi: de ce nu poti sa ii dai celui de la tura un numar de zile de CO CAT SOLICITA ,si ii faci calcule pe FTI? Omul isi va lua si acest drept in integralitate dar nu cum si-ar dori el de fiecare data. si noi ii stabilim un repaus saptamanal si nici macar nu stim daca este sau nu repaus? daca avem atat de multe exceptii rezultate din aplicarea in prectica, de ce va cramponati de consecutivitate. cum se numesc acele zile de neplanificare in serviciu echivalente cu numarul de S sau D din luna, cand acesta se apropie cu munca de FTL? E ASA GREU SA VEDEM CA NU SE POATE APLICA PREVEDERI DE DREPTURI UNDE APLICI PREVEDERI DE OBLIGATII DIFERITE (PROGRAME DE MUNCA DIFERITE), ASA CUM SPUNE CODUL MUNCII?

 80. perfect. daca avem exceptie de la S si D avem exceptie si de la modul de acordare. nu facem regula ca sunt primele 48 dintr-o serie de 12 cu 24 de dragul de a stabili un repaus. am spus ca orele suplimentare facute de plutoane provin din timpul liber, din orele peste FTL,care este acelasi ca si la zi. Dv-stra ati spus ca orele suplimentare ale celor de la zi sunt facute in afara orelor de program ori S sau D. Deci, din timpul liber.Si atunci si a celor de la ture sunt la fel, din repausul lor saptamanal care nu este acordat(chiar daca noi il stabilim ipotetic prin decizie),dar in fapt nici nu stim daca asa este sau nu si din timpul lor liber. nu vb de program ca fac 12 ore si noi 8 ore. Pentru ca nu mi-ati spus cum se face ca cei de la zi, fara repausul saptamanal nu realizeaza ore suplimentare iar cei de la ture, cu repausul asa spus acordat, fac un duium de ore? am impresia ca undeva se tine cu ursul! e logica matematica si noi facem analiza de limba romana.

 81. Stimate d-le Presedinte,
  Din interpretarea logica rezulta 2 consecinte:
  1)La munca ‘in salturi” ,cum este cea la turele12/24,e normal sa am repausul saptaminal „in salturi”(ptr ca nu-mi permite programul inconstant sa procedez altfel).La fizica avem deplasare rectilinie uniforma cu viteza constanta sau deplasare rectilinie neuniforma.Daca lunile anului au durata variabila,alternanta, de 28,29,30,31 zile -saptaminile au un nr fix de zile,adica nr constant
  2)Mai bine accept REPAUSUL saptaminal cu 2 zile neconsecutive si saptamina de 7 zile,decit REPAUSUL saptaminal format din 2 zile consecutive cu durata saptaminii de 8 zile.Asta-i logica si normalitate?Pai stricam orinduiala mayasilor si se rasucesc in mormint..
  Va saluta la sfirsitul saptaminii de 7 zile,finu’Alecu si Nasul.S-auzim numai de bine si sa trecem la treaba ca mai avem de facut ordine!

 82. Stimati concetateni,
  Faptul ca ptr ‘turisti”repausul saptaminal se acorda in 2 zile neconsecutive reprezinta un fapt logic,rezultat din interpretarea legii si din posibilitatile reale.Intr-adevar,acest repaus se acorda in 2 parti in aceeasi saptamina,(in saptamina in care se poate acorda),iar atunci cind nu se poate acorda , el contribuie la formarea ‘”orelor suplimentare” alaturi de situatia cind nu se pot compensa orele prestate la sarbatori sau in sapatamina in care se depasesc 40ore. In realitate se lucreaza 12,5 ore pe zi si se ponteaza 12 ore ziua si 13 noaptea sau invers.Repet,programul in ture de 12/24 este special,de aceea se acorda si suplimentul „12B”.Ati vazut supliment”8B”?De asemenea neacordarea consecutiva a celor 2 zile se repaus saptaminal nu atrage sanctiuni de niciun fel.Citind cu mare atentie CM,veti constata ca el se refera la programul „normal” de 8 ore si nu eticheteaza in niciun fel pe cel de 12ore.O fi anormal? Sau unde se termina „normalul?De ce calculam durata lunara legala de munca(eu nu am „memoria” simbolurilor, Fti sau Ftl,nu stiu ce inseanmna,scuze) ca fiind nr de zile lucratoare ori 8 si nu nr de zile lucratoare ori 12?
  Va saluta din „normal”(inca) finu’Alecu si Nasul.Vom reveni ,nu plecati la gratar!

 83. Avem exceptie de la regula sambata/duminica, dar nu si de la „consecutive”. Am mai discutat asta. Nu putem merge pe ideea ca, daca ceva este atipic, putem iesi si din regula si din norma, fara sa mai conteze textul de lege.

  Chiar daca am face cum spui tu, ce obtinem? Cand acorzi cele 2 zile discontinuu? In plus fata de programul de acum, legate de odihna deja prevazuta? Sau a doua zi de odihna dupa tura de noapte vrei sa o socotesti ca repaus saptamanal partea I si apoi dupa urmatoarea tura de noapte, a 2a zi de odihna e repaus saptamanal partea II? (cu mentiunea ca se cam termina saptamana)

 84. Stimati concetateni,
  Ptr a putea discuta legea trebuie sa cadem de acord asupra unor concepte.Finu’
  Alecu facu o interpretare a legislatiei muncii(logica,gramaticala,per a contrario..etc) si ajunsa la urmatoarea concluzie:Intre munca prestata de „matinali”(cei de la 8 ore) si turisti sint mari deosebiri.Una ,f importanta, consta in aceea ca „matinalii” presteaza in mod consecutiv,cu constanta ,cu regularitate.”Turistii muncesc in mod neconsecutiv, „in salturi”.”Turistul azi lucreaza ziua, miine noaptea si poimiine e liber.Avind in vedere aceasta imensa deosebire si repausul saptaminal este diferut.La”matinal”,repausul saptaminal este format din 2 zile consecutive iar la „turist”-din 2 zile neconsecutive.
  Literatura de specialitate arata ca programul in ture de 12/24 este o exceptie de la regula de 8 ore si-l incadreaza ca fiind un program „special”.De aici decurg consecinte,printre care si repausul saptaminal care excepteaza de la regula.
  Daca dvs,cei oropsiti, nu doriti, nu se poate face program cu 3-4 ture de 12/24 numai de amorul acordarii repausului cu 2 zile consecutive,deoarece nu s-a inventat saptamina cu 8 zile.Nu degeaba cifra 7 are „farmecul” ei!
  Incrincenarea cu care se doreste repausul cu 2 zile consecutive are efecte negative(pe care le voi publica mai tirziu) si care dealtfel nu se poate face,fiind o utopie.
  Identificarea repausului saptaminal ca fiind in primele 48 ore consecutive din saptamina ,reprezinta o restringere a drepturilor conferite de lege deoarece CM prevede ca dupa 12 ore lucrate ai obligatoriu 24 ore de odihna, asa cum „matinalul” are 16 ore odihna dupa 8ore lucrate.La „matinal ” cele 48 ore de repaus saptaminal intervin pe linga cele 16 de odihna,ceva ce totalizeaza 64 ore liber si nu 48!
  Tineti mintele vorbele lu’ finu’Alecu,care va saluta din rasarit de soare! To be continuated.

 85. (2) ,, Pentru personalul care își desfășoară activitatea în schimburi, repausul săptămânal se acorda în primul interval de 48 de ore consecutive din săptămână, interval în care salariatul nu este planificat în serviciu,,
  . Ce inseamna aceasta? ca toti vor pleca acasa?sau : ca sa asiguri un interval liber de 48 ore liber trebuie sa ai ziua neplanificata in serviciu( nu ziua cand iese dimineata ci ,cea de a doua zi )+ tura libera prin neplanificare (daca ar exista ore peste Ftl ). pentru ca ziua in care omul mai este 7 sau 8 ore la serviciu si iese dimineata la 7,00 dinctura, este liber dupa serviciu. si in functie de cum poti acorda acea neplanificare, poti stabili un repaus saptamanal. pt fiecare din oameni si nu pt toti odata. deci nu e nevoie nici de consecutivitate, dar nici sa ti omul la munca in disperare. repausul saptamanal este specific individului si nu schimbului din care face parte. acest repaus este comun celor de la ,,zi,, pt ca programul este acelasi pt toti. dar unde oamenii, chiar din acelasi schimb, lucreaza diferit cum sa aiba acelasi repaus saptamanal? cum sa il planifici ca dat si sa scoti ore suplimentare? la zi este planificat, beneficiez de el in mod real, dar orele mele suplimentare apar numai daca stau dupa program. tot din timpul meu liber.chiar am crezut ca o sa ne intelegem in termeni reali, dar….mai bine abandonez. faceti cum credeti de cuvinta si vom aplica ceea ce va veni. oare de ce imi pasa?

 86. deja am observat ca plecati in argumentarile dumneavoastra de la programul de 8 ore/zi. eu zic ca este eronat. codul muncii stipuleaza ca acolo unde se stabileste un alt program de lucru, toate drepturile si obligatiile se stabilesc in conformitate cu acesta, pliindu-se pe aceste caracteristici. singura parte comuna rezulta din nivelul acestor obligatii si drepturi,care nu difera. sunt obligat sa aplic acelasi timp lunar de munca, am aceleasi zile de concediu,etc. de ce atunci cand omul iti cere 10 zile de concediu, tu ii spui ca nu se pot acorda decat 8, sau 12, sau ..ma rog cate or fi, numai 10 zile nu, ca altfel sare din FTI? Chiar si cele cate 10 zile de invoire platita, sau 5, dupa caz, nu poti sa i le dai in integralitatea lor, la un moment dat! totusi exista si aceasta posibilitate ,dar acordandu-i drepturile exact dupa cerinte, nu trebuie sa mai ai schimburi cu oameni pe posturi ci fiecare om care beneficiaza de aceste drepturi, la prezentarea la serviciu va fi planificat la un alt schimb. si va iesi alta zapaceala. trebuie sa devii si ,,controlor de trafic,, nu numai pontator.

 87. pt # 49
  turistul nu are cum sa inceapa cu 48 liber, in cel mai rau caz incepe cu 7 sau 8 ore inca in lucru, alea din dimineata repausului saptamanal din art 8,! daca se strofoaca un pic , s-ar putea sa prinda seria aia dupa care se poate aplica art 8 alin. 4, literele a si b!

 88. programul este zilnic sau saptamanal, in principiu pentru ,,zilieri,,. . Vi se pare ca depaseste careva 40-48 ore intr-o saptamana? acolo unde se stabileste ALTFEL DE PROGRAM, se va avea in vedere sa nu munceasca mai mult de 40-48 ore. pentru ture poti sa faci o estimare corecta a programului de lucru la fiecare 10 zile ale lunii. este pe acelasi raport de munca (matematic) de 1/3 cu norma sa de lucru , o(1) serie de 24 ore/3 zile, fapt ce conduce la o planificare cat mai exacta. Dar dumneavostra sa imi spuneti daca ceea ce ati scris in fosta adresa a SNLP mai este valabil: daca un lucrator indeplineste FTL ,nu are ore suplimentare dar a lucrat Craciunul 12 ore, mai ia un TLS ,fara sporuri in luna urmatoare? daca da, atunci faceti demersuri sa angajam oameni, nu mai facem ore suplimentare si toti isi vor lua Tsl muncit! orele suplimentare, turistul le face din timpul sau liber cum si eu de la zi le fac la fel: dupa program, in sambete sau duminici.! judec problema de jos in sus, nu de la drepturi spre obligatii. iti indeplinesti sarcinile iti vei lua drepturile, dar mi se pare ca multi nu inteleg cum vin acestea. si faptul ca si ANP-ul imi trimite o adresa cu un pontaj cu 12 12 12 ore aleatoriu fara sa conceapa macar ideea ca nu lucreaza in doua zile 24 ore ci in 3 zile, imi creeaza ideea ca genitorii nu au vazut niciodata cum arata un serviciu in ture. teoria e moartea practicii cand nu iti dai seama unde trebuie aplicata.

 89. complicam lucrurile definind repausul de la bun inceput pt ture si aici e marea greseala. ce inseamna planificarea? stiu initial cum va lucra schimbul dar nu si omul. are ore suplimentare schimbul peste FTL? si da si nu! de aici lucrez cu planificare fiecarui om. pot lasa ca siguranta un nr de ore din acestea pt cazuri neprevazute( conc. med. invoiri platite). neprevazutul se poate taxa. cum? nu ii ies unui om orele de munca ,nu e o nenorocire, va primi banii pt nr de ore lucrate. esential ca acestea sa fie accidente si nu regula. medicul nu ii da 5 zile de CM si lui ii trebuie doar 7 sa se incadreze in FTL. Si nu se imbolnavesc toti odata si nu ne mor sau insoara neamuri in acelasi timp. cazuri fortuite! revenind la Csl,Csr…. nedefinind repausul saptamanal ca impus pt toti oamenii uni schimb inca de la bun inceput cf art 8, dar acordandu-l in limita posibilitatilor, dispare Csr. ,orele devenind ore suplimentare. nu ma mai incurc cu termenul asta. Omul din speta face Craciunul la serviciu si scoate 12 ore suplimentare. de unde? 12 ore suplimentare ca a lucrat in plus , le va lua cu sporuri in luna urmatoare. ce se intampla cu CSL? pai ,daca un alt turist din schimb nu face ore suplimentare dar a ,,facut,, Craciunul la munca isi va lua un TSL in luna urmatoare, atunci de ce sa consider ca primul ,care a lucrat si mai mult cu 12 ore si in zi de Craciun, sa isi ia numai recuperarea cu sopruri? stau casa 12 ore mai putin ca tine in luna lucrata, imi iau si un TSL in luna urmatoare, atunci si cel cu 12 ore suplimentare isi va lua si el un TSL ,pe langa recuperare. Daca orele suplimentare nu le fac sambata, duminica, in repausul sau saptamanal definit, de ce ar fi tocmai facute in ziua de Craciun?

 90. Alexandru, de ce te deranjeaza prevederile legale? Programul de munca este zilnic sau saptamanal. Nu lunar. Din pacate, munca in schimburi nu ar releva mai nimic zilnic, iar saptamanal s-ar putea uneori sa avem surprize ca nu se realizeaza norma (saptamani in care `turistul` cum ii spui tu incepe cu 48 ore de repaus)

  La adm-tiv daca sta 2 ore intr-o zi, peste programul lui normal de 8 ore, stim ca in ziua aceea a facut 2 ore in plus. Daca lucreaza 4 ore intr- sambata stim ca acelea sunt si in plus si in repaus.

  La ture suntem obligati sa asteptam sfarsitul lunii ca sa constatam ce? Ca are `un pachet`de ore un plus peste norma. Dar o parte din acestea sunt facute in zile de sarbatoare sau de repaus (daca acesta este stabilit). Situatia se complica, de aceea pontajul trebuie facut in mod inteligent. Daca un [i]turist[/i] lucreaza [b]tura lui normala de 12 ore[/b] (aceasta este o sintagma de discutat) intr-o zi de repaus (DACA-L DEFINIM!!!) care este si Craciun, cum poti calcula drepturile? Stiu sigur ca a lucrat in repaus si de Craciun si asta inseamna Csl si Crs cu timp corespunzator fiecarui tip de munca. Dra stiu daca are si munca suplimenntara??? NU! Astept sfarsitul lunii sa vad ce constat.

  Deci sa presupunem ca turistul din speta de mai sus aduna si 12 ore in plus. Ar avea de compensat 12 Cs, 12 Csl si 12 Crs. Ce crezi? Care este in plus aici si de ce?

 91. Sa nu imi raspundeti cumva ca orele suplimentare rezulta din faptul ca ,,turistul,, lucreaza 12ore/ zi si apare cate o diferenta de 4 ore! defalcand prezenta sa la munca ,veti observa ca la 3 zile lucrate complet 12-4-8 sau 12-5-7 are acelasi numar de ore ca si zilierul in acelasi interval de timp ,in speta 24 ore/ 3 zile. Lipsa repausului sau saptamanal,datorat lipsei de personal sau a neplanificarilor eronate in serviciu determina o periodicitate a celor 3 zile de munca (12-4-8) neintrerupte la fiecare 40-48 ore lucrate si conduce la efectuarea orelor suplimentare. iar daca omul are nevoie sa fie neplanificat in serviciu (poate doreste 2 ture libere) care este problema ca nu apar zile consecutive de repaus pe un anumit interval de timp lucrat? cat imi da dreptul Codul muncii sa pot sa il tin la munca, in cadru legal si fara sa depaseasca timpul lunar de munca? si sa fie si multumit ca nu are sentimentul ca altii domnesc in programul lor lunar si el este zi si noapte pe metereze? Se poate intampla ca un schimb sa lucreze 14 ture, 168 ore si FTL sa fie de 168. unde este repausul sau saptamanal? numarati zilele de neplanificare si aveti raspunsul. nu sunt consecutive, dar nici nu munceste mai mult decat cel de la zi, zilele acestea sunt echivalente ca numar, cu sambetele si duminicile din luna. Dar ce va compensa el din ce a lucrat in zilele care nu se lucreaza, in luna viitoare? pt ca e ceva in plus fata de cei de la zi! cu ce va ajuta definirea din capul locului a repausului saptamanal?

 92. in legatura cu constatarea orelor suplimentare, este normal atunci, daca ele nu se fac in repausul saptamanal, pt ture, sa constati ca ele au fost facute in zilele de sarbatoare lucrate si sa spui ca atunci TS se suprapune cu Tsl-ul?

 93. totul pleaca de la planificare si pontare. cand planifici un schimb, nu planifici scchimbul in sine ci oamenii din schim. nu pot sa definesc un repaus saptamanal ,acelasi, pt toti acesti oameni. fiecare si-l va lua in functie de nr de ore realizate peste FTL,care vor fi planificate a fi date prin neplanificare in serviciu in cadrul timpului lunar de lucru. asadar, nu toti vor beneficia de repaus in acelasi timp. pontajul trebuie sa arate realitatea pe zile si ore, nu arunci de-a valma 12,12,12,12, zi,noapte,zi noapte. il defalci pe zile exact cum lucreaza omul. eu ,poate sunt acid, dar observ o inchircire in propriile dumneavoastra idei si ale legilor, care ar trebui sa nu fie citite adlitteram ci armonizate cu realitatea. ce am spus rau ca atat timp cat faci ore suplimentare si definesti din capul locului repausul saptamanal pentru ture ca si luat, inca de la inceputul lunii programat prin decizie, nu este ceva corect. de ce nu incercati sa vedeti obiectiv ceea ce va spun si vedeti numai acidul? puneti mana pe creion si combateti-ma cu argumente nu tot cu aciditate si atat. cum vine faptul ca avem legi si mi le puneti sub nas si de 5 ani va zbateti sa definiti un repaus saptamana, atat timp cat se lucreaza sub resuse umane, faci ore suplimentare dar repausul e deja luat?

 94. Domnule Presedinte,
  Stiti bine ca am un respect deosebit ptr dvs,aveti cu totul un alt „stil’ comparativ cu concurenta.Cred ca ati gresit. Eu va prezint logica mea,iar dvs nu aveti decit sa hotariti.Voi incerca sa explic tuturor lucrurile corecte si nu voi accepta punctele de vedere care se abat de la lege sau care manipuleaza.

 95. NU STABILITI REPAUSUL SAPTAMANAL DECAT PRIN PLANIFICAREA FIECARUI OM! NICI MACAR PENTRU TOTI OAMENII UNUI SCHIMB,ODATA! SI MAI ALES LA INCEPUTUL LUNII! PLANIFICAREA,ACORDAREA TURELOR LIBERE(NEPLANIFICAREA IN SERVICIU) A FIECARUI OM IN PARTE, FACE CA ACESTA SA BENEFICIEZE DE REPAUS ,2 ZILE CONSECUTIV DUPA 40 -48 ORE SI ATUNCI VA ,,ARMONIZATI,, INTRU TOTUL CU LEGISLATIA!

 96. COMPLETARE
  repausul saptamanal se da dupa 40-48 de ore de munca. daca pt fiecare lucrator la schimb ii acorzi o neplanificare in serviciu de 12 ore *din ce ar face el suplimentar in luna respectiva) + ziua neplanificata in serviciu ( faceti asta pe un pontaj, dar nu cu 12zi, 12 noapte ci 12 z/, 5n,7n/40 liber ca asa iese si nu 48), o sa rasara si repusul saptamanal(impropriu spus saptamanal,ci dupa 40 ore munca). DAR, NE TREBUIE OAMENI! Si ,repausul asta nu va fi odata pentru toti, pt ca nu lucreaza toti la fel

 97. 12,47: te contrazic, turele nu fac ore suplimentare in repaus, de unde ai scos asta. Incerc sa sustin un anumit ritm al discutiei pe o linie drepta insa daca iti placem sa o luam imprastiat, nu vom reusi sa facem nimic.

  Uite, raspunde-mi la o intrebare: ai auzit sau ai citit undeva de program [b]lunar[/b] de munca? Este oare corect sa constatam munca suplimentara [b]lunar[/b]?

  Si inca o rugaminte: te rog sa renunti la convingerea ca identifici probleme cu care ma incui, subliniindu-le cu „se aude…” sau alte retorisme. Te rog mult. Incerc sa am toata rabdarea din lume desi vad ca nu avansam ci doar trebuie sa explic.

 98. Uneori am senzatia ca ma straduiesc degeaba…
  Pai eu dau argumente pe lege si program si tu-mi zici de corn in perna. E cu sau fara lapte?
  Hai frate sa gasim solutii nu sa ne lamentam ca nu avem drepturi si ca solutiile gasite de altii sunt proaste!
  (reactia de mai sus e la comentariul tau de la 12,37)

  Am o propunere si aceasta are legatura cu tehnica de elaborare: hai sa focusam pe texte si sa incercam sa le imbunatatim. Sunt bune toate observatiile, insa cele care au doar incarcatura de lehamite nu stiu cui folosesc.

 99. Repausul saptamanal exista! personal nu exista! cum sa definesti un repaus saptamanal cand oamenii fac ore suplimentare? cei de la 8/zi cand fac ore suplimentare, domnule Stefan? de regula sambata ori duminica! in repaus saptamanal? desigur! ce dei la tura cand fac? in repausul saptamanal ,altul decat sambata si duminica. undeva este regula, aici este exceptia! nu poti defini repausul saptamanal asa cum se intampla in proiect daca:
  – faci ore suplimentare!
  – incerci sa il definesti pentru toti oamenii care formeaza un schimb ci pentru fiecare in parte in functie de cum il planifici. doar nu ai sa trimiti un schimb intreg in repaus saptamanal asa cum rupe administrativul ,vinerea poarta!
  -Asa cum este definit repausul saptamanal in proiect, numarati voi nr de ore facute pt un schimb, spuneti ca primele 48 ore este repausul, dar cand inchideti luna constatati ca a facut ore suplimentare. cand Doamne iarta-ma le-a facut daca el a avut repausul in primele 48 din saptamana? Se aude domnule Stefan?

 100. Faptul ca iti pica tura intr-o zi de sarbatoare, iti faci norma de lucru ,iti ei banii pe aceasta zi ,inclusiv sporurile si poate iti mai ramane de compensat ceva din ea printr-un Tsl ,e una si alta e cand il chemi pe om de acasa, in asa numitul repaus saptamanal care numai repaus nu este si realizeaza si sporuri suplimentare, timp care este de facto inclus in Ts dar il numim numai noi stim cum…., parca Trs !.bai fratilor, asa se armonizeaza o legislatie, facand-o de neinteles? sa muncesti pe un pontaj cu 60-70 de oameni sa iti fiarba neuronii in cap? nu te supara ,nea Stefane, dar e si mai si decat originala 407! sa se bucure omul cand vede ca are si repaus, si sarbatori legale si timp liber la dispozitie, si de cititul presei la bancuta, dar de fapt…sa nu fie ..aproape nimic! cum arata repausul saptamanal cand programul de tura este 12/ 24 5-7/48, dar 24 de ore din cele 48 se intind de fapt pe doua zile( prima de la 07,00 dim ,cand deja are lucrate 7 0re din zi, pana a doua zi la 07,00). Ce repaus este ala cand deja vi cu ochii injectati de supraveghere si bagi cornul in perna si mai dormi inca pe atatea. Nu seamana cu al nostru de la zi: sambata plina, duminica plina, si 1/2 din vinerea dinaintea lui, nu? 😥 :zzz 😮 😳

 101. [b]Pentru Anonim[/b]: de ani de zile ma gandesc cum sa putem regla treaba asta cu repausul. Avem in sistem un program majoritar al turelor de 12/24-12/48 si totul pleaca de aici. Daca vroiam sa reglam repausul inainte de a face programul, era mai simplu. Insa, daca oamenii s-au obisnuit de ani de zile in acest ritm este greu acum sa-i ametim. Prin urmare trebuie sa plecam invers. Daca toti acceptam o data pentru totdeauna ca nu putem inventa in afara Codului muncii atunci avem macar stabilit punctul de pornire.
  ______________________

  [b]Avem urmatorul cadru (Codul muncii):[/b]

  ART. 115
  (1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.
  [b] (2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.[/b]

  ART. 135
  (1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
  [b] (2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.[/b]

  ART. 137
  (1) Repausul săptămânal se acordă în [b]două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica[/b].
  (2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, [b]repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern[/b].
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.
  __________________

  Plecand de la art 115, daca incercam sa reglam repaus saptamanal in programul mentionat, ajungem la concluzia ca cele 2 zile dupa tura de noapte nu pot fi repaus saptamanal pentru ca primele 12 sunt „altfel de repaus”, insa art 135 include prevederi specifice pentru munca in schimburi aratand ca intervalul de repaus dupa schimb nu poate fi mai mic de 8 ore, fara a intra in alte precizari.

  Luand in considerare si practica din alte sectoare, atata cata exista, inclusiv angajatori privati au stabilit repaus saptamanal in acest fel, intrucat alta varianta nu exista, respectiv in cele 2 zile de odihna dupa tura de noapte, o data pe saptamana.

  Ce este foarte importanta, e ca stabilind repausul altfel decat regula generezi dreptul la spor. Iei repaus dar iei si spor (atunci cand se va da)! Greseala in sistem a fost ca s-a mizat pe faptul ca lucrand pur si simplu sambata si duminica pentru ca „asa iti vine randul” cineva va obtine acest spor care insa, nu se da pentru ca ai lucrat in repaus ci pentru ca ai repaus in alte zile decat regula.

 102. Finule, si ultima postare s-a incadrat la categoria celor pentru care ai primit avertismentul. Sunt sigur ca nu-ti pare rau dupa ea. Posteaza cum postai candva si revenim in afaceri 🙂 Daca arunci doar rachete si texte pe fond de rafuiala si imbufnare, acele postari nu folosesc nimanui ci racesc atmosfera. Stii bine la ce se ajunsese. Focuseaza pe subiect si fa-ti observatiile. Poate fi mai uitl.

 103. Art 137 din codul muncii este un exemplu de cum sa discutam discutii si cum sa facem filozofia dreptului,este o reminiscenta comunista in gandirea celor care au conceput aceasta lege,cam asa vad eu lucrurile,dar iarasi eu sunt un cadru medical cu pregatire medie caruia nu i-a placut nici dreptul nici contabilitatea?!Dar conform vorbei romanesti „de ce tie frica nu scapi” la mine este de ce nu-ti place nu scapi?!

 104. Am citit foarte atent pentru ca fac pontaje la compartimentul in care lucrez si am personal care lucreaza 7 ore (medicii ),8 ore si schimburi de 12/24 cu 12/48 si constat ca nu am cum sa acord Csl si Csr decat daca acestea sunt incluse in Cs (adica mai mici sau egale cu Cs),practic atunci cand fac pontajul.In privinta compensarii/remunerarii orelor din sarbatori/week end eu vorbeam la timpul viitor situatia se va rezolva in mod real DOAR atunci cand cei cu putere de decizie vor renunta la filozofii si vor plati aceste ore asa cum se platesc in alte sectoare ,sanatate de exemplu ?!

 105. Vreau sa vad repaus saptamanal pentru programul de 12/24 – 12/48.
  Articolul 8 alin. 4-a nu cred ca este corect. Cele 48 de ore dupa tura de noapte nu pot fi repaus saptamanal.
  Sper sa nu se reduca programul de munca

 106. Domnule Presedinte,
  Mi-ati „ciuruit” si ultima postare?Asa ..ca un fel de ‘ultimul cartus”.Pai, scriati de un avertisment,un fel de uz de arma cu somatie,dar vad ca facurati uz de arma fara somatie!Succes!

 107. punct de vedere de la juristul care a participat la videoconferinta? mai bine merg pe mana ta, abdic de la tot ce am invatat, ba il rog si pe baselu sa imi jure ca luna e de 152! hai sa fim seriosi! citat: ,,mai are cineva vreo nelamurire?,, a fost prim interpelare dupa ce au vb toti pri videoconferinta si el atunci a deschis prima data gura cu asta! brrrrrrrrrrrrrrr! si inca ceva: daca o sa mutam candva capitala la iasi sau chisinau, multi de pe acolo( bucale) vor muri de foame daca e sa ma iau dupa nivelul……. sssst alexandre, gata, ciocu mic! persoanele de fata se exclud, pe buneeee!

 108. si cu ce ma afecteaza ca imi da banii cf legii pt ca nu am compensat sau pt ca imi da compensarea si sunt platit pt ziua respectiva,fiind adaugata in FTA? aici nu intelegeti si vreti sa aratati ca nu se vrea compensarea dubla, dar de fapt ea exista! in natura sau chiar in bani + natura. e grea matematica si viziunea pentru ca incercam sa definim notiuni deja explicit definite, incercam sa punem motzului la caciula motz. Dati deoparte prin
  – planificare riguroasa posibilitatea efectuarii orelor suplimentare
  -acordarea tuturor recuperarilor pentru orele suplimentare efectuate de om cu sporurile aferente,
  – si aduceti omul la FTL stabilit,
  ……si veti vedea ce va mai ramane de compensat daca omul a lucrat si in zilele de sarbatoare legala.
  daca faceti asa, sunteti in acord cu toata legislatia.
  Cineva spunea candva ca mai sunt putine unitati care se confrunta cu lipsa de personal. vad ca acum, a ajuns la alta concluzie, datorata realitatilor din sistem. si altuia ii sunt necesare mai mult de 10 zile de aprofundare. La ce? la nimic, pt ca ce scrie prin proiect scrie in toate scrierile vremii.

 109. Pai daca-mi dau cuvantul si tot nu ma crezi, ca ti-a soptit tie [i]magazineru[/i] cum se face… Nu-ti mai zic, sa-ti zica ala!

 110. Stefane, daca baselu stia ca ,,militienii,, care au aruncat caschetele in modrogan erau de la ANP, scapau politistii de beleaua care s-a abatut asupra lor, si eram de mult un vis inlocuit cu paza contractuala.. asa ca, toata armata aia a lui de consilieri cu lazaroiu, mai nou, in frunte, nu au fost in stare sa il consilieze cum sa o stapaneasca pe undrea si altele si sa vina el acum sa imi jure ca luna asta sunt 152 fond de timp lunar? ma faci ssa rad! dar nu mai rad in cazul in care nu imi argumentezi daca sunt sau nu platite zilele de sarbatoare legala prevazute de CM! CE SPUI?

 111. Alexandru:
  cum ziceam:
  mai intai am dat citat din lege, apoi am argumentat, apoi mi-am dat cuvantul
  n-a mers
  cere pdv de la juridic, il vi primi exact cum ti-am zis
  sunt curios: va merge?

  daca te suna acu baselu si-ti jura e bine?
  🙂

  ___________
  si ce spui? ca statele nu se mai fac in creion? vrei sa-ti trimit unul pe mail sa te ia ameteala, primit recent?

 112. Asclepios:
  Inca ceva ce e bine de retinut. Nu veti observa in cod posibilitatea compensarii muncii in repaus cu timp liber ci doar plata de spor in cazul acordarii in afara regulii.

  Insa L 283/2011 zice:

  ART. 7
  (1) În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de [b]repaus săptămânal[/b], de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, [b]se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.[/b]
  ______________________

  Se baga de-a valma toate la compensarea exclusiv cu timp, dar se uita ca pentru repaus codul nu precizeaza termenul de compensare (pentru ca nu exista aceasta compensare). Este doar un exemplu despre ce am vrut sa spun ca totul pare simplu la prima vedere dar necesita aprofundare atenta inainte de a ne lansa in afirmatii

 113. nu te cred ,nea Stefane! Statele de plata in sistem, spre stiinta dumneavoastra nu se mai fac in creion de vreo cativa ani buni,sa poti trece orele dupa ureche sau cum isi da unul sau altul cu parerea. de asta v-am sugerat sa vb cu unul de la salarizare sa va dumireasca daca el poate sa bage luna asta in baza de calcul , 152 ore/luna iunie si nu 160. gogomanie si nu gogoman, nea stefane! pt ca altfel am impresia ca te identifici cu acordul si chiar cu decizia. si zau, tin minte ca nu matale ai redactat-o, dupa spuse.! lasa/ma cu DCEAN ,e simplu, un lucrator de la salarizare si lamureste totul. si poti sa il mai intrebi si de declaratia 112 care se face la nivel national si nu de sistem. iar eu nu ma strofoc ci chiar imi pare rau ,dar si ma amuz de ceea ce constat. faceti mari confuzii si de aici apar incurcaturile. cu scuzele de rigoare ,daca ajuta cumva. si fara nicio ironie.

 114. Repausul este de regula S,D, ok. Pentru asta, trebuie ca tura sa aiba planificat acest repaus, nu doar ca citesc eu regula din cod. Nu poti spune pur si simplu „lucrez 12/24-12/48 si daca imi pica serviciul pe sambata am spor”. Ar fi frumos sa fie asa simplu dar s-au pierdut inclusiv procese pe aceasta interpretare. Repausul trebuie stabilit si incercata acordarea. Daca nu se reuseste, trebuie incadrata situatia pe cod.

  Si inca ceva, sporul nu se da pentru ca lucrezi in ziua de repaus. Ia uite ce scrie codul:

  ART. 137
  (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.
  (2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
  (3)[b] În situaţia prevăzută la alin. (2) salariaţii vor beneficia de un spor [/b]la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.
  (4) În situaţii de excepţie[b] zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat[/b], după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
  (5) Salariaţii al căror repaus săptămânal s[b]e acordă în condiţiile alin. (4) au dreptul la dublul compensaţiilor[/b] cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).
  _______________________

  Unde vezi tu posibilitatea [b]neacordarii[/b] repausului??
  Asta este o greseala clasica: muncim sambata luam spor / nu-i asa, din pacate!

  Cititi atent si proiectul si prevederile din legislatie. Multe ne par simple pentru ca ne-am format o parere proprie si tot ce pare contrar trebuie combatut.

 115. Asclepios, n-ai citit atent

  Art. 2
  (1) Munca suplimentară efectuată de către personalul din sistemul administrației penitenciare, munca prestată în zilele de repaus săptămânal, precum și munca prestată în zile de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, reprezintă situații care generează modalități diferite de compensare, natura drepturilor pentru f[b]iecare dintre aceste tipuri de compensare fiind distinct reglementată de legislatia aplicabilă[/b].
  (2) [b]Evidența tipurilor de muncă enumerate în alin. (1) se va realiza distinct în pontaj,[/b] în vederea stabilirii [b]modalităților de compensare, care nu se exclud reciproc în cazurile în care se constată existența simultană[/b] a condițiilor specifice fiecărui tip de muncă.
  _____________
  Pentru fiecare tip de munca exista un tip de compensare. Ele se suprapun, nu se exclud, Cum fac sa le evidentiez si sa le acord, daca nu le definesc?

 116. Am avut cazuri cand am discutat cu lucratori pe economic care aveau niste idei f fixe despre banul public, si am luat-o in ordine: mai intai argument legal/n-a mers; apoi am insistat si am exemplificat/n-a mers, mi-am dat cuvantul/n-a mers, am propus sa faca adrese la ANP/pe ici-colo a mers dar culmea, au venit adresele si n-au fost de acord cu ele 🙂 🙂

 117. Cred sincer ca 10 zile este insuficient pentru consultare.Deasemenea cred ca se bate apa in piua cu aceste Csl si Csr,celor care lucreaza in ture li se poate acorda doar Cs pentru Ts restul este filozofie despre pontaje,daca Csl si Csr sunt mai mici sau egale cu Ts atunci se includ in Cs,ceea ce depaseste Ts este doar un fel de discuta discutii.Rezolvarea adevarata a acestor probleme se va putea face doar atunci cand cei cu putere de decizie nu vor mai face filozofia definirii repausului saptamanal si vor accepta ceva elementar „repausul saptamanal este sambata si dumineca de la ora 0 sambata pana la ora 24 dumineca iar toti cei care lucreaza in locuri care necesita continuitate (in foc continuu) vor fi platiti cu un spor de 100% pentru orele efectuate in aceste zile si in zilele in care legal nu se lucreaza (cele 11 zile /an+29 iunie) chiar daca nu depasesc Ftl „.In situatia exemplificata cand orele acestea, numite cum vreti voi, se vor plati si compensari cu timp liber se vor da doar pentru Ts (orele care depasesc Ftl) atunci va fi simplu si usor de inteles pentru toata lumea de la contabili,la pontatori si agentul Paun care lucreaza pe schimburi si este frustrat pentru ca se simte furat si inselat cand vede ca el ia 150 lei spor de noapte+ 60 lei norma 12B in plus fata de cel care este acasa langa nevasta si copii in toate noptile,in toate week-endurile si toate sarbatorile ?!

 118. Te strofoci imediat daca te ating dar ma faci apoi gogoman cu cea mai mare lejeritate… 🙂

 119. Daca, pana primesti o interpretare scris oficial de la DCEAN ANP in acest sens (daca o cereti) imi dau cuvantul de onoare ca 29 scade fondul, ma crezi? 🙂

 120. imi pare rau ca va contrazic. zilele de sarbatori legale prevazute in CM nu sunt zile platite ele fiind scoase din regimul lunar de lucru. ziua de 29 iunie este stabilita prin negociere,ca zi de sarbatoare legala PLATITA, deoarece, cum spuneam mai sus si rog sa va interesati la finantistii nostrii, nu poate diminua fondul de timp lunar al lunii iunie 2012 stabilit prin CM la 160 la 152, , pt ca nu se pot intocmi state de plata cu 152 ore cand e vb de . contributii datorate de angajati statului. Asadar ,pot negocia si 10 zile de sarbatoare prin acorduri, dar acestea nu au regimul celor prevazute de CM ( scrie cumva in CM ca aceste zile libere nationale ca sunt platite?). Ziua de 29 se numeste ca este platita, tocmai pt acest fapt, nu sunt la munca dar sunt platit, vin 152 ore si sunt platit 160, pt ca statul sa imi ia cota parte a sa din munca mea, in deplina concordanta cu tot muritorul de muncitor.( pe ore munca ,tarif orar, tot ce vreti dv-stra) si nu va mai simtiti atat de jignit ca nu numai dumneavoastra ati luptat pt acord si chiar nu am facut referiri directe in ceea ce priveste o anumita persoana precum faceti dv-stra.

 121. Iar jignesti si iar te vei supara daca esti jignit(a). Ce-nseamna sistemul asta… Toti suntem detinatorii adevarului absolut dar asta este unic.

  Cum traduci?:

  SECŢIUNEA a 3-a
  Sărbătorile legale
  ART. 139
  (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
  (…)
  ART. 143
  Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili [b]şi alte[/b] zile libere.

 122. mai zic una si iau o pauza! ziua de 29 iunie nu poate fi ca celelalte sarbatori legale, nu imi va diminua fondul de timp lunar la 152 pt sistem fata de 160 cat este prevazut. asta pt ca la intocmirea statelor de plata, mai ales pt salariatii civili, contributiile se platesc pt 160 ore in iunie 2012 . zilele de sarbatoare legala din codul muncii NU SUNT zile de sarbatoare platita, ele sunt scoase din fondul de timp al lunii, asadar ,la intocmirea pontajului, FTL este de 160 ore ,si plec cu FTI de la 152,prin adaugarea zilei de 29 la FTA. Deci, alta gogomanie in acord si in decizie(art 6 alin 2).

 123. fac o pauza ,nea Stefane! si mai multe! consultari ,10 zile? daca se aplica retroactiv, e ok, isi vor lua oamenii liber la sulivara! dar sa dea Domnul sa fie retro, ca ne scoatem noi pana aplica astia si legea salarizarii!

 124. Ia si tu o pauza, bea o cafea, mai lasa putin proiectul. Va fi trimis in unitati azi cu termen de consultare 10 zile. 🙂

 125. Nu ati mai rezolvat nimic cu INTRAROM-ul? Atat timp cat nu avem un sistem de pontare unitar, decizia va fi un fiasco. nu se face treaba copiind texte din legi,coduri si alte decizii pt a scoate o decizie in care sa nu spui altceva decat spun sursele. problema este uniformizarea ideilor, a practicilor chiar daca pt asta trebuie sa te uiti si prin alte gradini, nu neaparat in a noastra. va spuneam de moduri de pontare ale CFR-ului, mai este armata….. de ce sa ne caznim sa facem fundamentari kilometrice cand se poate veni cu practica in brate? tinem o armata de juristi care dintr-un articol de lege imi fac apolghia marelui zid chinezesc. credeti ca pontatorii or fi mari leaureati ale unor nobe(i)le premii vizand arta interpretativa a notelor de fundamentare pt decizii care nu sunt altceva decat colectii de articole ,,de la lume adunate si inapoi la lume date?,,

 126. Codul muncii este astfel ,,incropit,, sa acopere munca normala, cea de 8 ore/zi. Repausul este la fel, de 2 zile consecutive de regula….! Pentru cei care lucreaza in alt regim, exista repausul saptamanal, dar cum pt aceasta categorie se stabileste altfel programul de lucru se poate stabili si repausul saptamanal. asadar, notiunea de ,,consecutiv,, este pretabila pt programul de 8 ore/zi. cand se prevede altfel de program se poate exlude notiunea de ,,2 zile consecutiv,, . Daca veti incropi un pontaj pt un schimb, 12/24-12/48 , cu desfasurarea de tipul 12-5-7- sau 12-4-8- veti observa ca numarul zilelor in care nu este planificat fpss corespunde de cele mai multe ori cu nr zilelor de sambata si duminica din luna. diferentele ,pot fi explicate prin efectuarea orelor suplimentare. daca ati fi dat importanta acelui exemplu de pontare dat de mine acum ceva timp, ati fi avut ocazia sa vedeti cum se determina zilele lucrate suplimentar si chiar baza acordariii nivelului de spor la baza salariala pt ore care pot fi platite ca suplimentare sau a celor in zile de sarbatoare compensabile ori platibile si sa nu ma mai intrebati de articolul din CM care iti da sau nu drepturi.

 127. Pentru cel de la 8 ore ,care lucreaza si de Craciun, si zi de sambata, si 14 ore ,ori cat il va tine seful prin decizie i se va acorda dreptul cel mai mare: RECUPERARE cu plata sporurilor aferente. pentru ca in codul muncii primeaza dreptul angajatului fata de angajator in remunerarea muncii. Celor de la tura, este evident ca tocmai neintelegerea planificarii si implicit pontarii duce la aberatii. Daca s-ar avea in vedere ca dreptul de munca al ,,turistului,, este acelasi cu al ,,zilierului,, si nu am mai vedea acel ,,timp liber dupa serviciu,, al sau ca este ,,discretionar,, am intelege ca nu zilele de dupa efectuarea orelor de program sunt repaus saptamanal, ca lucraza din timpul sau liber pt ca asa ii vine tura si face ore suplimentare pt care unii au incercat sa i le dea in COMPENSARE pt TSL samd..!
  Si am sa ma repet: numai dupa ce un ,,turist,, isi va lua drepturile integrale vis-a-vis de orele suplimentare efectuate ,putem vorbi de COMPENSARI. Pentru ca la tura nimic nu te indreptateste sa consideri ca acele ore suplimentare au fost facute de 1MAI, Rusalii, ziua AMERICII ori alte zile. Asa cum spuneati si dumneavoastra in adresa aia : un lucrator care lucreaza intr-o luna fara a efectua ore suplimentare si a lucrat intr-o zi de sarbatoare legala, beneficiaza de o COMPENSARE egala cu nr de ore efectuat,, Este singura afirmatie ADEVARATA din toata adresa aia..Daca nr de ore se adauga la FTA, poate COMPENSA si in luna efectuarii! Si intrebare: Care drept i-l dati conf Codului muncii, care este prevederea ? Iar ca acel lucrator de la 8 ore vine si munceste peste FTL sau FTi-ul sau.,deci va RECUPERA.

 128. Doar nu crezi ca nu stiu asta? 🙂
  Cu repausul este mult mai complexa problema.
  Da-mi voie sa lucrez pe fundamentare / este departe de a se fi terminat totul / si o vom pune si pe aceea la dispozitie.

  Repausul trebuie mai intai DEFINIT in sistem. Apoi vorbim de drepturi. Daca nu este definit, totul este in aer. De asemenea, nu vrem sa tulburam programul celor obisnuit de ani de zile cu un anumit tip de planificare. Si nici nu vrem sa batem pasul pe loc. Citeste atent al3lea art de la repaus. Este din C Muncii.

 129. art 8 alin a ! atentie! nu pot fi cele 48 de ore asimilate repausului saptamanal ( 2 zile consecutiv)deoarece primele 24 de ore din ziua in care fpss iese din serviciu dimineata ,sunt LIBER DUPA SERVICIU, asa cum avem si noi cei de la 8 ore LIBER DUPA SERVICIU ,intre orele 15,30-07,30! idem alin b. Dar asta este alta poveste!

 130. D-le Stefan
  Daca ati fi citit cu atentie ce am scris nu mai aveati acelasi ton in comentariile dumneavoastra. Nu am infierat cu nimic sindicatele, sunt de partea ,,turistilor,, daca nu ati sesizat asta ,iar la ora actuala noi acordam distinct COMPENSARILE TSL de RECUPERARILE TS, si oamenii sunt multumiti ca li se recunoaste munca. Pt ca avem o conducere care nu calca in balarii (am vazut videoconferinta si chiar…nu mai vb de ea), a fost posibila aplicarea a tot ceea ce este adevarat si drept din toate adresele trimise de ANP si sindicate. Imi pare rau ca ati citit articolul lui Alexandru cel acid cu sindicatele, sarind peste randuri. Nu am sa fac un remember din postarile mele acide ca sa va dati seama ca sunt ,,turist,, pana la moarte chiar daca lucrez la ,,zi,,! O zi veritabila si s…uperba!

 131. Alexandru, inca ceva: ezitarile de pana acum nu ni se datoreaza. Ca am incercat inca de acum 5 ani sa negociem in Acordul colectiv acest tip de compensare, ne stau martore procesele-verbale de sedinta. Ca nu s-a acceptat pe atunci pentru ca se invoca statutul special, iarasi avem dovezi asa cum avem si procese pe rol pentru motivele astea (din 2008, declinat de la CAB http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwNDIxNzgx).

  Dificultatile de aplicare a D 407 asa cum este ea acum vin din opozitia finantistilor care au impus noi interpretari , interpretari care nu prea au legatura cu decizia initiala. Incercand sa deblocam am fost nevoiti sa acceptam o acordare complicata si sa ne gandim cum o putem face aplicabila dar este foarte dificil.

  A fost poate nevoie sa ardem aceasta etapa pentru a evolua. NU sindicatele emit decizii, daca nu stiai, sindicatele solicita, negociaza, argumenteaza, incearca. M-as bucura sa participi la o astfel de sedinta. Viteji sunt garla in sistem. Uite, daca vrei sa avem un dialog civilizat, spune-mi cum vezi tu aceasta decizie indiferent daca la nivel de principii sau formule, ma pot adapta.

 132. Alexandru, incearca sa-i explici unui coleg de-a tau din operativ ca este acelasi lucru sa lucrezi 8 ore in plus in zile lucratoare cu 8 ore in plus de Craciun.

  Multumim pentru aprecieri, stim ca te deranjeaza demersurile noastre pentru ca te ocupi de calcule si-ti dau batai de cap, insa daca nu reusim sa vedem limpede o data pentru totdeauna care sunt principiile si cum trebuie aplicata legea, nu vom reusi sa iesim din blocaj.

  In loc sa ne faci in toate felurile puteai sa pui pur si simplu o intrebare sau sa faci o afirmatie, dar consistenta comentariului tau pare sa te incadreze si pe tine la iluminati. Avand in vedere tonul postarii, nu ma voi obosi sa combat, nici macar sa aprofundez opinia.

  Pentru Gigi: Putem sa ne gandim la riscul de supracompensare, sigur, asta am si facut. Fundamentarea deciziei, daca se va accepta aceasta forma, va fi insa ampla si va explica si in legatura cu cadrul legal care a evoluat ulterior L 284/2010 care permite aplicarea integrala a prevederilor Codului muncii in sistemul penitenciar.

  Daca esti de parere ca si inainte de 284, Codul muncii putea fi aplicat integral in sistem, citeste prevderile statutului care „reglementeaza” munca suplimentara, repausul si zilele libere, ca sarbatorile au fost pierdute pe drum 🙂

  Tocmai modificarea cadrului legal permite o noua viziune. Te intreb ceva: ce prevedere din Codul muncii crezi ca duce la interdictia acordarii drepturilor pentru tipuri diferite de munca, atunci cand acestea se suprapun. Sau, cu alte cuvinte, daca un lucrator din adm-tiv lucreaza intr-o sambata de Craciun, care drept i-l dai: pentru munca suplimentara, pentru sarbatoare sau pentru repaus? Cine stabileste asta si cum motivezi neacordarea celorlalte?

 133. Stimati domni,
  Deja ati reusit sa puneti pe foc un sistem intreg si nu ma refer aici numai la dumneavoastra, reprezentantii nostrii sindicali.
  Ceea ce nu vreti sa intelegeti si ati facut ca toate acestea sa se intample , sunt urmatoarele:
  -fondul de timp lunar este acelasi pentru orice forma de prestatie a muncii intr-o luna;
  – ce se lucreaza peste acest timp (DIN TIMPUL LIBER AL PRESTATORULUI) este munca suplimentara si se RECUPEREAZA integral in luna urmatoare ori se planifica in asa fel incat sa nu se efectueze ore suplimentare;
  -COMPENSAREA zilelor lucrate in zile de sarbatoare trebuie sa aiba loc in cadrul timpului de lucru legal al lunii (al Ftl) si nu sa interfereze cu timpul suplimentar, asa cum ati gandit-o pana acum. Se recupereaza timpul suplimentar ori se planifica activitatea pana se elimina orele suplimentare si din momentul in care lucratorul de la tura ARE DE PRESTAT FTL , acordarea tuturor drepturilor stabilite, inclusiv COMPENSAREA ,se va face din FTL.
  Si ati ajuns si la vorba mea de mult spusa precum ca sporurile se platesc numai pe timpul suplimentar efectuat si nu pe TSL, ca TS-ul se recunoaste si se RECUPEREAZA integral si nu are nicio legatura cu valoarea TSL nici pentru plata sporurilor ,nici pentru ,,pachet,, nici… (mai tineti minte d-le Teoroc asta?).
  Dar deja nu ma mai mira nimic vis-a-vis de capetele luminate ,vazand ultima adresa ANP de saptamana trecuta.
  Si va mai reamintesc ca in Codul muncii TSL este dublu remunerat, in prima faza cand este efectuat si intr-o alta faza cand se plateste cu un SPOR de pana la 100% la salariul de baza ,cand nu este COMPENSAT. Ori bani si timp liber, ori bani, de doua ori!(dubla compensare cumva ?).
  Si inca ceva ! iar sunt balarii in noua decizie 407! si nimic nou,dupa cum se vede!

 134. acest proiect presupune supracompensare, adica si timp liber si bani, ceea ce contravine codului muncii, art. 141 si 142 din Legea nr.53/2003.

 135. Absolut / dar proiectul nou include atat de multe prevederi care necesita vointa de aprobare incat nu am vrut sa livram inca un motiv suplimentar de blocaj / din cauza acestor alarme, decizia 304 nu a putut fi emisa vreun an. Raman inca multe tinte pe care le urmarim, insa, intr-un sistem in care gradul mic de ocupare al unui stat care incepe sa-si piarda din relevanta avand in vedere evolutia lucrurilor din sistem, poate fi de natura a ne oferi surprize foarte neplacute in scurt timp.

 136. La art. 4 pct.4 nu se poate renunta la exercitiile de alarmare?Stim ca este o discutie veche, dar aceste alarme de exercitiu ar trebui pontate.

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)