www.snlp.ro Web analytics

Se declanseaza conflictul de interese ?!?

Catre
Ministrul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Domnul Catalin PREDOIU

Spre stiinta
D-lui comisar sef de penitenciare Bala Ioan – Director General al A.N.P.

Stimate d-le ministru
Stimate d-le director general

In temeiul Legii nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca (cu modificarile ulterioare), art. 14, alin. 1) va sesizam cu privire la existenta premiselor declansarii conflictului de interese la nivelul grupului de unitati ANP.

Conform art. 12 si 13 al actului normativ mentionat, conflictul de interese poate fi declansat in urmatoarele situatii:

„d) unitatea nu işi indeplineşte obligatiile prevazute de lege de a incepe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru şi conditiile de munca

e) in caz de divergenta la negocierea anuala obligatorie privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru şi conditiile de munca.”

Dincolo de limitele stabilite de legislatia aplicabila in domeniul negocierii drepturilor salariale ale personalului din sistemul bugetar, apreciem ca durata si programul de lucru precum si conditiile de munca sunt aspecte a caror negociere anuala este obligatorie.

Din aceste considerente FSAP PUBLISIND si FSANP au cerut modificarea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, iar in cursul negocierilor s-a consemnat solicitarea organizatiilor sindicale motivata de necesitatea imbunatatirii conditiilor de munca, dupa cum urmeaza:

„Angajatorul constituie un fond de minim 15% din bugetul anual pentru imbunatatirea conditiilor de munca.

Fondurile sunt folosite pentru imbunatatirea logisticii, dotarilor şi spatiilor de lucru.”

Propunerea sindicatelor a avut la baza prevederile Legii nr. 293/2004 cu modificarile ulterioare, art. 35, alin. 2) (Administratia Nationala a Penitenciarelor poate incheia anual, in conditiile legii, cu organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici cu statut special sau cu reprezentantii functionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care sa cuprinda numai masuri referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca…) precum si documentele puse la dispozitie de angajator privind necesarul de fonduri si proiectul de buget pentru anul in curs.

Necesitatea imbunatatirii conditiilor de munca in sistemul penitenciar romanesc este o conditie sine qua non pentru realizarea obiectivelor strategice ale administratiei, luand totodata in calcul discrepanta intre obligatiile asumate in urma integrarii europene si nivelul existent al conditiilor de munca din penitenciare, corespunzator anilor ’60.

In cadrul negocierilor angajatorul a respins solicitarea sindicatelor exprimandu-si opinia ca nu isi poate asuma obligatia de constituire ci doar de solicitare a fondurilor.

Se intrunesc astfel conditiile pentru declansarea conflictului de interese pe motivul prevazut de art. 12, lit. e).

Avand in vedere situatia expusa solicitam angajatorului (definit in Acordul colectiv ca MJLC/ANP) solutionarea revendicarii FSAP PUBLISIND si FSANP privind constituirea fondului de 15% din bugetul A.N.P. destinat imbunatatirii conditiilor de munca, raspunsul urmand a fi formulat si inaintat cu respectarea prevederilor Legii nr. 168/1999.

Cu deosebita consideratie

 

Stefan Teoroc,
presedinte PUBLISIND

Sorin Dumitrascu,
presedinte FSANP

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)