www.snlp.ro Web analytics

Scrisoare de protest adresata ministrului justitiei

Catre,
MINISTRUL JUSTITIEI
Domnul Catalin PREDOIU

Stimate domnule Ministru,

Va supun atentiei urmatoarele aspecte, identificate de organizatia noastra ca prioritati, din multitudinea de probleme cu care se confrunta, in acest moment, sistemul penitenciar romanesc:

1. Ocuparea posturilor vacante

Din 2.500 de posturi vacante, sunt finantate si asteapta sa fie ocupate 1.006 care au fost distribuite, dupa necesar, prin dialog cu directorii de unitati. La discutii au participat si sindicatele. Se intampla in luna februarie 2008.

O.U.G. nr. 4/2008 si-a justificat urgenta prin necesitatea ocuparii numarului mare de posturi vacante dar, dupa publicarea in Monitorul Oficial, s-a apreciat ca ordonanta a devenit un obstacol in ocuparea posturilor deoarece, conform art. 28 al Legii nr. 293/2004 modificata, trebuie urmata o „ordine stricta” a etapelor in cadrul procedurii de concurs, iar acea ordine lasa la final transferurile si sursa externa, aspect apreciat ca neconvenabil. Si astfel a luat nastere ideea de a modifica modificarea. Au fost elaborate o serie de amendamente, in parte discutate cu sindicatele, care nu au avut, insa, acces la forma finala trimisa catre comisia juridica a Senatului Romaniei, in cadrul procesului legislativ de aprobare a O.U.G. nr. 4/2008 prin lege. In paralel, apreciindu-se ca prea lung procesul legislativ, s-a incercat promovarea rapida si in secret a unei noi ordonante de urgenta care elimia piedica „ordinii stricte”, dar si miscarea sindicala din sistemul penitenciar.

Cu ajutorul dumneavoastra, ordonanta secreta a fost retrasa de pe masa Guvernului si s-a semnat memorandumul prin care sindicatele acceptau sa nu recurga la actiuni specifice in perioada summit-ului.

Revenind la amendamente, acestea au fost rediscutate cu sindicatele si a fost perfectata o forma finala a acestora, pe care Ministerul Justitiei s-a angajat ca o va depune la Comisia juridica din Senatul Romaniei.

Zadarnic au incercat sindicatele sa obtina un exemplar al acestora. Domnul Secretar de stat Gh. Mocuta a fost categoric: „nu se poate, deoarece, dupa inregistrarea la Senat, devine un document al Senatului si nu avem niciun drept sa va oferim copii ale acestuia”(!?). Nu am reusit sa obtinem nici macar o ciorna sau o forma nesemnata. Ulterior am aflat si de ce.

Amendamentele au fost discutate in Comisia Juridica din Senat dar s-a implinit termenul de adoptare tacita si ordonanta a iesit din Senat asa cum a intrat. Insa, pe site-ul Senatului am avut posibilitatea de a vedea raportul comisiei care include amendamentele propuse de Ministerul Justitiei. Si… surpriza! Daca majoritatea punctelor erau conforme cu cele stabilite la masa de dialog social, la art. 28 modificarea propusa de minister nu a avut nici o legatura cu ceea ce s-a convenit cu sindicatele. Sintagma „ordine stricta” a disparut pur si simplu.

Totusi, la masa de negociere sindicatele au acceptat eliminarea sintagmei numai cu conditia reformularii articolului astfel:

Alineatele (1), (2), (4), (5) si (7) ale articolului 28 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Functiile de executie vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin:
a) avansarea prin concurs a ofiterilor in functii de executie;
b) avansarea prin concurs a agentilor in functii de executie de agent;
c) schimbarea ofiterilor si agentilor definitivi din functiile detinute, in cadrul aceleiasi unitati, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (4);
d) mutarea ofiterilor si agentilor definitivi din sistemul administratiei penitenciare, la cerere sau in interesul serviciului, in aceeasi ori in alta functie publica, cu acelasi coeficient de ierarhizare sau inferior, in unitati ale sistemului administratiei penitenciare;
e) repartizarea absolventilor institutiilor de formare a personalului pentru sistemul administratiei penitenciare, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la examenul de absolvire;
f) trecerea agentilor in corpul ofiterilor, prin concurs;

Se introduce un nou alineat, iar literele g) si h) ale vechiului al. 1 devin a) si respectiv b) ale noului alineat:

(1.1) in situatia neocuparii posturilor vacante conform alineatului (1), functiile de executie se ocupa prin:
a) transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si Ministerul Justitiei, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 11, pe functii vacante;
b) concurs, din sursa externa.
(2) Functiile de conducere vacante din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia celor prevazute la alin. (5), se ocupa prin:
a) avansarea prin concurs a ofiterilor;
b) schimbarea ofiterilor definitivi care ocupa functii de conducere, in alte functii, in cadrul aceleiasi unitati, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (4);
c) mutarea ofiterilor definitivi din sistemul administratiei penitenciare, care ocupa functii de conducere, cu respectarea prevederilor art. 511;
c1) trecerea agentilor in corpul ofiterilor, prin concurs;

Se introduce un nou alineat, iar literele d) si e) ale vechiului al. 2) devin a) si respectiv, b) ale noului alineat:

(21) in situatia neocuparii posturilor vacante conform alineatului (2), functiile de conducere se ocupa prin:
a) transferul functionarilor publici cu statut special Ministerul Justitiei, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 11;
b) concurs, din sursa externa.
(3) La concursurile de incadrare din sursa externa, prevazute la alin. (11) lit. b) si alin. (21) lit. b), pot participa persoanele care nu au calitatea de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare. La aceste concursuri poate participa si personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare care indeplineste conditiile.
(4) Pot participa la concurs, pentru ocuparea posturilor vacante de conducere, persoanele care au o vechime de cel putin 3 ani in specialitatea postului pentru care candideaza. Pentru posturile de specialitate trebuie indeplinita, cumulativ, si conditia de studii superioare, absolvite in specialitatea postului.
(5) Functiile de director general, director general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, director de directie si director de penitenciar din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin concurs, organizat de o comisie constituita prin ordin al Ministrului Justitiei, care evalueaza activitatea pe baza criteriilor prevazute la art. 512 alin. 2-5.
(6) Numirea in functiile prevazute la alin. (5) se face prin ordin al Ministrului Justitiei.
– Se abroga alin. (7) al art. 28

Varianta a fost acceptata, aparent, de Ministerul Justitiei (la masa se aflau doi secretari de stat), in vederea protejarii sursei interne, deoarece eliminarea oricarei etapizari in cadrul procedurii de concurs creeaza premise pentru ocuparea tuturor posturilor doar prin transfer sau sursa externa.

Odata in plus, sindicatele au fost prea credule. Au semnat ca stau cuminti de summit, au avut incredere, dar o „greseala” tot s-a strecurat.

1.500 de ofiteri superiori din M.Ap.N. asteapta sa fie disponibilizati. Unde vor merge? Multi nu se impaca cu ideea pensionarii. La sediul A.N.P. au fost depuse cereri de transfer de la M.Ap.N. in A.N.P., inca inainte de publicarea O.U.G. nr. 4/2008.

Putem alege sa ne protejam propriul personal, acordandu-i prioritate la accesul pe posturile vacante sau acestea sa se ocupe cu precadere din exterior. Teama noastra e ca cele cateva posturi finantate, din fiecare unitate, pot ajunge sa fie ocupate doar prin transferuri. Si putem anticipa ca ofiterii din M.Ap.N. nu vor urmari posturile de paza de pe perimetrul locurilor de detinere. Nu avem nimic cu colegii din M.Ap.N. si nici nu suferim de xenofobie, dar vrem sa dam o sansa si celor care lucreaza de ani multi in sistem si au aptitudini pentru a ocupa un post mai inalt in ierarhie.

Organizatia noastra a ales sa acorde prioritate propriului personal si atasam varianta de amendamente propusa de S.N.L.P. si inaintata la Camera Deputatilor, inclusiv prin intermediul Federatiei Sindicatelor din Administratia Publica PUBLISIND si Blocul National Sindical.

Daca, din luna martie 2008, in conformitate cu forma in vigoare a art. 28 din O.U.G. nr. 4/2008, s-ar fi initiat procedura de concurs, cu toata „ordinea stricta”, pana astazi concursurile ar fi fost, poate, aproape finalizate.

Raspunsul pe care il primim cu consecventa de la A.N.P. cand intrebam ce se intampla este: „materialele s-au trimis la Ministerul Justitiei, dar nu s-a primit aprobare pentru inceperea procedurii”.

Dar daca procedura de ocupare a posturilor vacante nu a inceput inca, cum se realizeaza, totusi, mutarea unor salariati dintr-o unitate in alta sau cum se schimba dintr-o functie in alta in cadrul aceleiasi unitati, pe posturi vacante? Este evident ca sistemul trebuie sa functioneze in continuare. Nu poate fi blocat. Nici concursuri nu avem dar nici oameni pe anumite posturi. Si atunci A.N.P. este obligat sa incalce legea si sa treaca la ocuparea posturilor vacante prin mutari si schimbari, anticipand declansarea procedurii. Situatia acestor miscari poate fi solicitata A.N.P. O pot face si sindicatele dar nu vor primi nici un raspuns, iar acest aspect este in stransa legatura cu punctul 2 din prezenta scrisoare.

In incheierea punctului 1, mai precizez ca la masa dialogului pe tema amendamentelor, sindicatele au intrebat de ce pe statutul personalului din A.N.P. a fost grefata o noua categorie de functionari publici cu statut special din Ministerul Justitiei? D-na Secretar de stat Kibedi ne-a explicat ca, in lipsa unui statut distinct, nu exista posibilitatea de a fi salarizati corespunzator decat in acest mod, ca sunt doar 15 persoane „pe la informatica” (in realitate – aproape 100) si ca ar fi de preferat sa acceptam, deoarece nu sunt afectate fondurile A.N.P. Astfel, prin amendamentele propuse de M.J., noua categorie nu va avea niciuna dintre obligatiile chinuitoare ale functionarilor publici cu statut special din sisteml penitenciar (uz de arma, portul unui echipament specific de proasta calitate, contact direct cu detinuti, riscuri deosebite), in schimb vor beneficia de aceleasi drepturi.

Nu doar atat, dar, in timp ce in A.N.P. posturile vacante nu dau semne ca se cer ocupate, in M.J. se organizeaza concursuri in baza Legii nr. 293/2004 modificata prin O.U.G. nr. 4/2008 luandu-se ca referinta doar o parte a art. 28, si anume ultima etapa care blocheaza accesul functionarilor publici cu statut special din penitenciare pe aceste posturi!

Conform cu ceea ce inseamna negociere si dialog, sindicatele nu s-au opus vehement la acest transplant de drepturi, dar li s-a promis un art. 28 intr-o forma convenita. Conventia nu a fost respectata, dialogul social a fost bine simulat, iar ministerul si-a atins ambele scopuri: sintagma a fost eliminata, iar problema salarizarii functionarilor din minister – solutionata. Asta nu elimina, insa, nici macar problema detasarii si delegarii unui numar mare de salariati din A.N.P. la M.J., pe ale caror posturi nu se pot face angajari si ale caror atributii sunt preluate de cei ramasi.

2. Secretizare absoluta. Reorganizare sau reeditare?

In noiembrie 2007 a fost emis O.M.J. nr. 2906/23.11.2007 prin care se aproba noua structura organizatorica a A.N.P. si a intrat in vigoare noul stat de organizare. Cand se aproba un nou stat exista doua posibilitati: fie se pastreaza aceeasi structura si se fac doar schimbari de denumiri (cum ar fi din supraveghetor in agent) si aceea se numeste rescriere sau reeditare a statului de functii, fie se fac si modificari in structura (eliminare-adaugare posturi), iar aceasta se numeste reorganizare. Se pretinde ca nu este vorba despre reorganizare dar ceea ce a urmat a reprezentat exact definitia reorganizarii: anumite posturi au fost eliminate, altele au fost adaugate avand loc schimbari importante in organigrama. Deoarece si la acel moment A.N.P. insista sa pretinda ca nu e vorba de reorganizare, am solicitat un exemplar din ordinul care a stat la baza actiunii.

Va putem pune la dispozitie corespondenta purtata pe acest subiect cu A.N.P., iar raspunsul se poate sintetiza prin: „este un document clasificat secret de serviciu, iar sindicatele nu au acces nici la elaborarea unui act normativ care va fi secretizat (n.a. pana la aprobare, niciun document nu este secret), nici la studierea acestuia ulterior”(!!!) Ce se intampla cu dreptul la informare al organizatiilor sindicale cand toate documentele din A.N.P. au primit un anumit nivel de secretizare? Deci, acces interzis sindicate!

Extras din Legea nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
ART. 5
(1) Angajatorii au obligatia sa informeze si sa consulte reprezentantii angajatilor, potrivit legislatiei in vigoare, cu privire la:
c) deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii, in relatiile contractuale sau in raporturile de munca, inclusiv cele vizate de legislatia romana privind procedurile specifice de informare si consultare in cazul concedierilor colective si al protectiei drepturilor angajatilor, in cazul transferului intreprinderii.
ART. 7
(2) Angajatorul nu este obligat sa comunice informatii sau sa intreprinda consultari, daca acestea sunt de natura sa dauneze grav functionarii intreprinderii sau sa-i prejudicieze interesele. Decizia de a nu comunica aceste informatii sau de a nu intreprinde consultari trebuie motivata fata de reprezentantii angajatilor.

In cursul unei audiente la domnul Secretar de Stat Mocuta, am intrebat daca actiunea desfasurata poate fi numita reorganizare. A confirmat. Am intrebat daca cei care solicita pensionarea conform legii, cu ocazia reorganizarii, vor avea acest drept. A confirmat. Am solicitat apoi un raspuns scris al Ministerului Justitiei avand in vedere respingerea cererilor de pensionare de catre A.N.P., iar ministerul a trimis spre solutionare spre A.N.P. Cazul s-a inchis.

La A.N.P. totul e secret, iar M.J. ne trimite la A.N.P.

Am ales sa ne adresam dumneavoastra, in speranta ca veti reusi o clarificare a situatiei.

Numarul de salariati care solicita pensionarea nu este mare, dar indiferent de numar, apreciem ca dupa 20 de ani de munca intr-un astfel de sector de activitate un salariat trebuie sa aiba dreptul la pensie daca intruneste criteriile.

A.N.P. poate realiza o estimare a numarului de salariati care solicita pensionarea si, avand in vedere ca acest numar in mod sigur nu va sugera o vulnerabilizare a sistemului prin pierderea unei parti mari din salariati, va solicitam sa dispuneti solutionarea acestei probleme in conformitate cu legislatia in vigoare. Cel putin in cazul salariatilor ale caror posturi au fost rescrise prin stergere este obligatoriu sa se permita pensionarea.

In finalul acestui punct voi oferi un ultim exemplu despre cum este perceputa ideea de transparenta la nivelul A.N.P. La data de 23 ianuarie 2008 S.N.L.P. solicita directorului general, in temeiul art.31 din Legea 54/2003 un exemplar din procesul-verbal al Consiliului de conducere al A.N.P., la care a participat si presedintele S.N.L.P. si la care se discutasera salariile de merit pentru functiile de conducere, aferente anului 2008.

L54/2003, art. 31, al (3): „Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale, in termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei”

Raspunsul A.N.P. a sosit dupa mai mult de doua luni si cuprindea o definitie originala a termenului de proces-verbal. Am intrebat ce reprezinta adresa si de ce nu mi se pune la dispozitie documentul si mi s-a raspuns ca se lucreaza inca la procesul-verbal (!). Poate ar trebui mentionat ca in sedinta respectiva, s-a produs cel putin o incalcare flagranta a legislatiei cand, cu toate obervatiile sindicatelor, s-a decis totusi acordarea salariului de merit unui director care fusese sanctionat in anul anterior.

OMJ 399/C/2007, „art. 4 – Pentru a putea primi salariu de merit personalul prevazut la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fi fost evaluat cu calificativul de cel putin „foarte bun”;
b) sa nu fi fost sanctionat disciplinar;
c) sa obtina rezultate deosebite in activitatea desfasurata.”

La sedintele in care s-a decis cuantumul primelor de 1 decembrie, al premiului anual sau acordarea sporului de 50%, sindicatele nu au mai avut acces, iar in cursul unei audiente in care l-am intrebat de ce a decis sa nu invite sindicatele, directorul general si-a cerut scuze ca a procedat asa, dar a considerat ca nu este obligatoriu (!).

3 Aplicarea neunitara a legislatiei salariale

I. In sistemul administratiei penitenciare, aplicarea neunitara a unor prevederi din legislatia salariala a devenit o problema care va duce in scurt timp la noi actiuni in instanta promovate de sindicate. Dintre prevederile care se interpreteaza diferit, de la o unitate la alta, amintesc:

 • calculul orelor suplimentare (implicit pontarea incorecta, cu limitari impuse, neconforma cu timpul real de munca) si limitarea platii acestora pentru 30% din functiile de executie – functiile de conducere fiind excluse de la acest drept;
 • acordarea recuperarilor fara plata sporurilor aferente timpului lucrat suplimentar;
 • plata diferita a unor sporuri (5% pentru misiuni de paza, escortare si supraveghere, 100% pentru lucru in zile de sambata, duminica si sarbatori legale, 25% pentru studii), sau unor norme de hrana (12B);
 • decontarea cheltuielilor de transport;
 • calculul drepturilor castigate de sindicate in instantele de judecata (spor TBC, prima vacanta);

S.N.L.P. a intocmit o situatie la nivelul celor 37 de unitati in care are membri, privitor la modul diferit in care anumite prevederi sunt respectate/aplicate in unitati, situatie care poate fi pusa la dispozitia M.J.

PROPUNERI:

 • elaborarea unor Norme metodologice clare si explicite pentru fiecare drept salarial (modificarea OMJ 399/C/2007, corelata si cu modificarile la OG 64/2006 aflate in stadiu de proiect);
 • modificarea programului de salarizare prin includerea unor date care sa elimine necesitatea intocmirii anexelor la pontaj de catre seful de compartiment al locului de munca; propunem ca seful direct sa intocmeasca doar pontajul de prezenta, iar restul drepturilor salariale sa fie calculate automat in functie de locul de munca; in caz contrar, ar fi necesara o instruire atenta a personalului care realizeaza pontaje si anexe cu posibilitatea permanenta de a exista greseli sau inadvertente cauzate de lipsa de pregatire si specialitatea diferita a pontatorilor;
 • clarificarea modului de pontare care trebuie sa reflecte timpul real de munca si nu un timp maxim (de 12 ore/tura, de exemplu, in timp ce, in mod real, personalul care lucreaza in ture depaseste deseori 14 ore pe tura de noapte); in acest sens consideram ca sunt necesare modalitati/documente/dispozitive care sa ateste ora intrarii si a iesirii din unitate care sa poata fi corelate la nevoie cu pontajul intocmit, pentru evitarea oricaror nemultumiri cauzate de eventuale erori umane;
 • clarificarea interpretarii prevederilor Legii bugetului privind limitarea platii orelor suplimentare la 30% din functiile de executie; legea impune aceasta restrictie pentru functionari publici, fara referire la alte categorii (functionari publici cu statut special) si nu specifica alte limitari care sa vizeze functiile de conducere; conform principiului ce nu este interzis in mod expres de lege, este permisiv si tinand cont de prevederile OG 64/2006 si OMJ 399/C/2007 apreciem ca nu este interzisa plata orelor suplimentare pentru functiile de conducere; daca totusi punctul de vedere al M.J./A.N.P. este diferit, atunci cum se va solutiona situatia sefilor de tura care, prin natura atributiilor depasesc orele care corespund programului normal de lucru?
 • instruiri periodice ale contabililor si discutarea unor cazuri concrete cu detalierea procedurilor aplicate de fiecare pentru eliminarea diferentelor de interpretare a unor prevederi.

II. O alta problema este secretizarea salariilor a caror confidentialitate, conform legislatiei muncii, nu poate fi opozabila sindicatelor.

II. O alta problema este secretizarea salariilor a caror confidentialitate, conform legislatiei muncii, nu poate fi opozabila sindicatelor.

Art. 158 din Codul Muncii

Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.

La acelasi punct, ne exprimam parerea ca metodologia stabilita in prezent pentru inmanarea fluturasilor este greoaie si creeaza disfunctionalitati. In prezent, pentru distribuire se impune introducerea in plic sigilat (aspect care presupune si costuri suplimentare).

PROPUNERE:

Anularea sau modificarea actului administrativ prin care se stabileste metodologia de mai sus, si emiterea/includerea unei prevederi care sa permita mandatarilor (pot fi imputerniciti sefii de compartiment) sa ridice/distribuie fluturasii de salarii;

III. Privitor la legislatie, va sesizam urmatoarele aspecte:

 • necesitatea initierii urgente a unui proiect de modificare a O.M.J. 399/C/2007 (implicit anularea/modificarea Deciziei directorului general nr. 307/2007) privind modul de calcul al orelor suplimentare in vederea compensarii; neglijarea fractiunilor de zile la calculul orelor suplimentare care se platesc este o prevedere ilegala care se abate grav de la prevederile legislatiei muncii (pct. 11.5 din OMJ 399/C/2007); conform ordinului mentionat, pentru un salariat din sectorul operativ se pot neglija si 70 de ore anual, fara niciun temei legal;
 • obligatia administratiei de a pune in aplicare de urgenta, dispozitiile art.43, al. 3, lit b) din Legea nr. 293/2004 modificata:

„….Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.” pentru care apreciem ca nu mai este necesara o metodologie distincta;

Organizatia noastra poate argumenta suplimentar oricare dintre aspectele susmentionate punand la dispozitia A.N.P./M.J. si alte detalii din domeniul aplicarii legislatiei salariale in sistemul penitenciar.

4. Tergiversarea tuturor proiectelor de acte normative cu influenta financiara

Proiectul de modificare a O.G. 64/2006 privind salarizarea, se afla la minister de peste doua luni si de doar o saptamana a fost trimis sindicatelor pentru o consultare finala. Modificarea acestui act normativ conditioneaza semnarea Contractului colectiv de munca pentru personalul contractual din sistemul A.N.P. Cu cat mai tarziu se va aproba aceasta modificare, cu atat mai tarziu se va modifica si O.M.J. 399/C/2007 deoarece trebuie corelat cu ordonanta, iar ordinul mentionat trebuie modificat esential asa cum am aratat la punctul anterior. Fiecare luna care trece aduce noi prejudicii personalului.

(4) Formarea profesionala a functionarului public cu statut special se realizeaza in conditiile prevazute de lege, activitate ce va fi coordonata de Comisia constituita la nivelul fiecarei unitati, potrivit unui regulament ce se va aproba prin decizia directorului general al A.N.P.

(5) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicat si angajator.

(6) Dobandirea unei specialitati si/sau largirea domeniului de competenta a personalului de specialitate se fac potrivit legislatiei in vigoare.

(7) Activitatea de pregatire profesionala cuprinde si domeniul relatiilor de munca, management, dreptul la asociere si libertatile sindicale si patronale.

(8) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali.

(9) Formarea profesionala a tuturor categoriilor de salariati va fi organizata si suportata pe cheltuiala angajatorului (unitatii), in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie.

Art. 39 – (1) Perfectionarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;

b) formarea deprinderilor si abilitatilor practice necesare unui angajat din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;

d) reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice;

e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;

f) prevenirea riscului somajului;

g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.

Art. 40 – Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator si de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;

b) adaptarea profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

c) stagii de pregatire si specializare in tara si strainatate;

d) familiarizarea debutantilor cu problemele profesionale ale functiei pe care a fost numit;

e) formare individualizata;

f) alte forme de pregatire (activitati metodice, simpozioane, seminarii, conferinte, cursuri universitare si postuniversitare, dobandirea de atestate sau specializari, etc.) convenite intre angajator si salariat.

Art. 41 – (1) Angajatorul are obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti functionarii publici cu statut special.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata in conditiile alin. (1), se suporta de catre angajator.

Art. 42 – (1) Planurile de formare profesionala elaborate anual de catre angajator precum si de organizatiile profesionale corespunzatoare, cu avizul organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord colectiv de munca, vor fi aduse la cunostinta functionarilor publici cu statut special.

(2) Planul de formare profesionala va fi elaborat astfel incat prin diversele forme de pregatire sa poata trece fiecare functionar public cu statut special, de minim doua ori, in primii 5 ani de activitate si, periodic, potrivit specificului functiei, pentru ceilalti functionari publici cu statut special.

(3) Programarea individuala se face de catre angajator cu consultarea functionarului public cu statut special in cauza, la propunerea sefului direct si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord colectiv de munca, al carui membru este functionarul public cu statut special.

(4) Participarea la cursuri de formare profesionala, cu scoaterea din productie, la cererea functionarului public cu statut special, poate fi inclusa in planul de formare profesionala numai cu aprobarea angajatorului si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord colectiv de munca.

Art. 43 – (1) Functionarii publici cu statut special nou angajati in unitate, la solicitarea sefului direct si cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord, vor fi sprijiniti in ceea ce priveste adaptarea profesionala.

(2) Beneficiaza de adaptare profesionala toti functionarii publici cu statut special aflati la prima angajare, functionarii publici cu statut special care au lucrat intr-o unitate cu specific diferit sau au ocupat anterior o alta functie, precum si functionarii publici cu statut special care s-au reangajat in unitate.

(3) Adaptarea profesionala se organizeaza de catre angajator.

Art. 44 – (1) Formarea profesionala la nivelul angajatorului se face prin intermediul unor formatori.

(2) Formatorii sunt desemnati de angajator dintre functionarii publici cu statut special calificati cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care se realizeaza formarea profesionala sau de furnizorii de servicii de formare profesionala.

(3) Exercitarea activitatii de formare profesionala se include in programul normal de lucru al formatorului.

Art. 45 – (1) Cunoasterea cel putin a unei limbi de circulatie internationala si dobandirea cunostintelor de operare pe calculator – nivel mediu trebuie sa reprezinte o prioritate a perfectionarii profesionale a functionarului public cu statut special angajat in sistemul ANP.

(2) Functionarul public cu statut special angajat in sistemul penitenciar poate studia limbile straine si operarea pe calculator in cadrul pregatirii de specialitate organizate de unitati precum si prin pregatire autoplanificata.

Art. 46 – Reprezentantii organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord participa in calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certifica pregatirea si perfectionarea profesionala si manageriala.

CAPITOLUL 6
Alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale

Art. 47 – (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare, care lucreaza nemijlocit in unitatile sistemului penitenciar in calitate de functionari publici cu statut special, au dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale.

(2) Numarul de zile la care au dreptul membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare anual se cumuleaza.

(3) Diferenta rezultata dintre numarul de zile prevazute si numarul de zile utilizate pentru activitati sindicale, se cumuleaza si se reporteaza.

Art. 48 – (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare nu le pot inceta sau nu li se pot modifica raporturile de serviciu (prin schimbare din functie, mutare, transfer, detasare, delegare) pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.

(2) Nu le pot inceta sau nu li se pot modifica raporturile de serviciu atat reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatului, cat si membrilor organizatiilor sindicale, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.

Art. 49 – (1) Pe perioada in care persoana aleasa in organul de conducere al organizatiei sindicale este salarizata de organizatia sindicala, raportul de serviciu se suspenda, cu pastrarea postului avut anterior.

(2) Perioada suspendarii in conditiile alin.1 constituie vechime in munca si in specialitate.

(3) Functionarul public cu statut special prevazut la alin. 1 se incadreaza in conditii de munca in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(4) Pe perioada suspendarii in conditiile alin. 1 functionarul public cu statut special beneficiaza de toate drepturile ce decurg din legislatia specifica acestuia, cu exceptia salarizarii, care se suporta de organizatiile sindicale semnatare.

Art. 50 – In cazul in care activitatea profesionala a functionarului public cu statut special, care detine o functie de conducere in cadrul unei organizatii sindicale, face obiectul controlului individual, atat din cadrul unitatii, cat si de la esaloanele superioare, organizatiile sindicale semnatare din care face parte functionarul public cu statut special respectiv vor fi instiintate, in scris, in termen de 24 de ore de la declansarea controlului.

Art. 51 – Angajatorul nu poate verifica activitatea sindicala si nici actele care decurg din aceasta activitate.

Art. 52 – In cazul in care functionarul public cu statut special care detine o functie de conducere in cadrul unei organizatii sindicale este sanctionat direct, organizatiile sindicale semnatare din care face parte functionarul public cu statut special respectiv vor fi instiintate, in scris, in termen de 24 de ore de la sanctionare.

Art. 53 – La acordarea recompenselor, primelor, salariilor de merit si sporurilor in cursul anului, este interzisa orice forma de discriminare pe criteriul apartenentei sindicale.

Art. 54 – (1) Membrii de sindicat pot organiza intalniri la nivelul organizatiilor sindicale in cursul programului de lucru dar si in afara lui. Durata cumulata a intalnirilor organizate in timpul de lucru nu poate fi mai mare de 5 ore lunar.

(2) Solicitarea organizatiei sindicale referitoare la organizarea de intalniri in timpul de lucru se inainteaza in scris la conducerea unitatii cu cel putin 2 zile inainte.

Art. 55 – In conformitate cu prevederile legii sindicatelor, reprezentantii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare vor participa la sedintele Consiliilor de Conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate.

Art. 56 – Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare au acces cu prioritate la conducatorul unitatii, pentru rezolvarea problemelor privind activitatea sindicala.

CAPITOLUL 7
Dispozitii Finale

Art. 57 – Unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare desfasurarii activitatii subsecvente pregatirii, negocierii si aplicarii Acordului Colectiv.

Art. 58 – (1) – Angajatorul comunica la cererea organizatiilor sindicale reprezentative, pentru documentare si analize statistice, date cu privire la salarizarea functionarilor publici cu statut special, executia bugetara la anumite perioade, recompensele acordate, sanctiunile disciplinare aplicate, promovarile in functie, obiectivele institutiei, deciziile si dispozitiile angajatorului, ordinele M.J. situatia proceselor avand ca obiect raporturile dintre institutie si functionarii publici, in masura in care nu constituie informatii clasificate sau de interes personal potrivit legii.

(2) La solicitarea scrisa a organizatiilor sindicale reprezentative, angajatorul si unitatile subordonate comunica acestora situatii privind salariile de merit si primele.

Art. 59 – Partile semnatare promoveaza un climat normal de serviciu, respectand prevederile legii si ale prezentului acord.

Art. 60 – Functionarul public cu statut special cu functii de conducere sau de coordonare are obligatia de a respecta personalitatea si demnitatea functionarilor publici subordonati, in cadrul relatiilor de munca si conexe cu munca, respect datorat prin reciprocitate si din partea functionarilor publici fata de sefii lor ierarhici.

Art. 61 – (1) Interpretarea clauzelor prezentului acord se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauzele se interpreteaza potrivit dreptului comun.

(2) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul acord atrage raspunderea partilor semnatare, in conditiile legii.

(3) Dispozitiile prezentului acord se aplica de la data semnarii acestuia.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)