www.snlp.ro Web analytics

Posturile – pericol de inghet in plina caniculă!

Se pare că lucrurile negative au o anumită ciclicitate în a se produce. Nu au trecut nici 5 ani de când am recuperat cumva din tăierile bugetare ale Guvernului Boc si, iată-ne la ușă cu spectrul unor noi restricții bugetare. Le putem afla din ultimul proiect iesit la lumina in pachetul cu rectificari negative, impozitare progresiva pensii etc. Guvernul României pregăteste astfel un set de măsuri fiscale menite să peticească găurile bugetului național. Masurile legislative preconizate sunt deja puse în transparență decizională pe site-ul MFP, ele vizand, în principal, în zona instituțiilor publice, reducerea cheltuielilor salariale prin restricționarea încadrării posturilor vacante și reducerea funcțiilor de conducere.

Art VIII. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare și subordonare.

Chiar dacă, momentan, restrictia nu ne impactează foarte tare la acest moment ținând cont de faptul ca noi avem mai intai de rezolvat legislativ câteva aspecte legate de organizarea concursurilor în sistemul penitenciar, trebuie să avem în vedere că vacantarea funcțiilor este un proces continuu și pe fondul lipsei de personal cu care ne confruntăm, problema încadrării posturilor se acutizează cu efectele pe care le cunoaștem deja. Însă, proiectul normativ prevede și câteva excepții:

(2) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ordonatorii de credite pot aproba ocuparea prin concurs sau examen de posturi vacante conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) și (3) se pot ocupa prin concurs sau examen posturile vacante sau temporar vacante pentru următoarele categorii de personal:
a) personal didactic de predare din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat;
b) personal medico-sanitar;
c) încadrarea promoţiilor 2019 de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special;
d) încadrarea promoţiei 2019 a Institutului Național al Magistraturii;
e) personalul din cadrul instituțiilor publice reorganizate sau restructurate prin acte normative de cu rang de lege aprobate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

La fel ca în ultima perioadă (a se vedea OUG 114/2018), MFP aruncă excepțiile de mai sus în zona bugetului aprobat instituțiilor în cauză care ar trebui să fie îndestulător și acoperitor până la 31.12.2019 pentru a putea demara procesul de ocupare al posturilor vacante. Nu în ultimul rând, pachetul normativ pus în transparență vizează și funcțiile de conducere care ar trebui, în toate instituțiile publice, regândite.

Parșivește (prevederile alin. (1) – (3)  se aplică în mod corespunzător tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare, subordonare și de categoria de personal prevăzută în structura organizatorică/statul de funcții) sunt introduse câteva modificări cu trimitere la alte acte normative în vigoare și care să conducă la stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice:

(1) Numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi a funcţiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform statelor de organizare aprobate, în condiţiile legii, este de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate.
(2) Pentru determinarea numărului total al funcţiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12% prevăzută la alin. (1), se procedează după cum urmează:
a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeşte la întreg;
b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeşte la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracţiunea este mai mare de 0,50.
(3) Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe:
a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;
c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;
d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

Guvernul prevede și termene in care instituțiile publice trebuie sa isi adapteze schema de personal la cerințele de mai sus, astfel:

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, instituţiile şi autorităţile publice au obligația să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcţionale, în conformitate cu prevederile art. 391 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel cum a fost completat prin prezenta ordonanță.

Există insa anumite posibilități de manevră și stă în pixul ordonatorului nostru principal (MJ), să le folosească în beneficiul instituțiilor subordonate. Stim ca la acest moment atat MAI cat si MJ au initiat deja propuneri de modificare la proiectul publicat, prin introducerea unor exceptii de la blocarea posturilor, pentru personalul din MAI si ANP.

Autor – AkirRo

8 COMMENTS

    • Nimic nou / am așteptat si noi sa vedem exact detaliile / informam in scurt timp / nu ne place sa aruncam supozitii

  1. Asteptam răspunsuri despre OUG la rectificarea din 12 08 2019 . Va rugam frumos . Multumim

  2. Aceasta situație poate afecta concursurile in derulare ( și suspendate ) ?

      • Va salut! Sunt un proaspat pensionar din data de 26.06 si nici pana acum nu am primit banii pentru concediul neefectuat. De fapt suntem trei colegi. Ne-au venit si deciziile iar cei de la penitenciar ne tot amana de pe o saptamana pe alta. Ce ne sfatuiti, cum sa procedam? Cand au avut de oprit diferenta de la norma de hrana au facut-o imediat, cand au de dat „afara ploua”! Cui sa ne mai adresam?!

    • Eu înțeleg că nu:”(2) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.”

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)