www.snlp.ro Web analytics

Informare comisie bipartita – lege cadru privind salarizarea unitara

In baza adresei atasate, miercuri 2 decembrie, incepand cu ora 11, a avut loc la sediul Blocului National Sindical o sedinta a liderilor federatiilor bugetare afiliate la BNS, sub coordonarea presedintelui confederatiei – Dumitru Costin.

In cadrul sedintei s-a stabilit prin vot desemnarea reprezentantului BNS in Comisia bipartita care se constituie in conformitate cu prevederile Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice:

  • Mihaela Neacsu – vicepresedinte FSAP PUBLISIND si SNLP

LEGE – CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 (extras)
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 9 noiembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 42

(1) În vederea aplicării prevederilor art. 41, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează o comisie bipartită, denumită în continuare Comisia. Comisia va fi formată din specialişti ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi câte un reprezentant desemnat de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. Atribuţiile Comisiei vor fi aprobate până la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita asistenţă tehnică, în măsura în care consideră necesar.

(2) Componenţa nominală a Comisiei şi atribuţiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaţionale şi a gradelor, grila unică, dispoziţiile revizuite pentru sporuri şi alte stimulente financiare, cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a salariilor, precum şi orice alte aspecte conexe.

(4) Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011.

 

Citeste Adresa pt BNS comisie lege unica salarizare

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)