www.snlp.ro Web analytics

Evaluari pe ultima sută. Neconstitutionalitate

Încă puțin și urmează a fi publicată decizia Curtii Constituționale a Romaniei adoptată in data de 8 Martie 2018, prin care o alta trimitere din statutul nostru special către o norma cu forța juridica inferioară (ordin de ministru) este găsită ca fiind neconstituțională, după ce am trecut printr-o situație identica in ceea ce privește cercetarea disciplinara.

Citind motivarea expusă pe scurt in comunicatul CCR deducem lejer ca poziția CCR pe aceasta linie este bine setată și a produs efecte și asupra altor statute speciale, fiind doar o chestiune de oportunitate escaladarea unor procese, pana la depunerea unor astfel de excepții privind neconstituționalitatea unor norme de trimitere  din statut către ordine de ministru. Evident ca este justificata panica cu privire la iminenta unei astfel de decizii privind concursurile.

Precizam totuși ca pana la acest moment avem un simplu comunicat care încă nu produce efecte. Urmează redactarea deciziei și publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Din acel moment avem la dispoziție 45 de zile pentru a pune statutul in acord cu decizia. Ceea ce suntem conștienți ca este utopic pe mandatul lui Tudorel Toader.

Din momentul publicării deciziei, evaluările din sistemul nostru sunt in aer, la fel cum ar fi și concursurile dacă trimiterea respectiva din statut ar fi găsită și ea ca fiind neconstituțională. Chestiune de timp. Prin urmare, cine vrea sa scape de a face sau a primi o evaluare neconvenabila, poate tergiversa semnarea pana la publicarea deciziei. Evident ca este o gluma. Problema trebuie văzută invers – întârzierea semnării evaluărilor pe normele încă in vigoare poate genera blocaje pe linie, cauzate de absenta calificativelor care nu pot fi acordate din lipsa metodologiei.

Comunicat CCR

08.03.2018
În ziua de 8 martie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.23 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.264 din 10 aprilie 2014, având următorul conținut: „Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile art.23 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt neconstituționale.

În motivarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a constatat că dispoziţiile art.23 din Legea nr.293/2004, prin trimiterea la acte administrative cu forţă juridică inferioară legii, care să reglementeze, în absenţa unor norme cu forţa juridică a legii organice, evaluarea activităţii profesionale a funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, încalcă prevederile cuprinse în art.73 alin.(3) lit.j) din Constituţie.

De asemenea, prevederile art.23 din Legea nr.293/2004 contravin și art.1 alin. (4) din Constituţie, referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei competenţe ce aparţine în exclusivitate legiuitorului către un membru al Guvernului), precum şi art.1 alin.(5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea legii.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Dolj – Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

4 COMMENTS

    • inca la mj / a fost in comisia de dialog social saptamana aceasta insa nu s-a tras linie complet

  1. In aceleași condiții am lucrat și noi,și inca lucram .. pentru noi nu se invoca măsuri compensatorii???

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)