www.snlp.ro Web analytics

Drept la replica. ANP transmite precizari postului Realitatea TV

Având în vedere informațiile prezentate în emisiunea Realitatea românească, difuzată în data de 11 iunie 2016, începând cu ora 21.00, de postul Realitatea TV, Administrația Națională a Penitenciarelor solicită publicarea acestui drept la replică și precizează:

Deținuți cu boli grave în penitenciare

Dispunerea executării unei pedepse în penitenciare, inclusiv pentru persoanele care suferă de boli grave, este atributul exclusiv al organelor judiciare, iar administraţia locului de deținere nu are competența legală de a revoca sau întrerupe executarea pedepselor/ a măsurilor educative privative de libertate.

Întreruperea executării acestor măsuri, din motive medicale, se poate face la cererea persoanei în cauză, personal sau prin reprezentant, iar organele competente se pronunță, în acest sens, printr-o hotărâre. Precizăm că deţinuţii cu tulburări psihice grave decompensate, de natură a pune în pericol siguranţa proprie sau a altor deţinuţi, sunt internaţi în secţiile de profil din unităţile spitaliceşti, inclusiv cele din sistemul penitenciar, pentru tratament medical şi asistenţă psihosocială specifice.

Mascaţi în sala de operaţie

Din informațiile deținute de instituția noastră, vă comunicăm că nu s-au înregistrat cazuri în care personalul însărcinat cu paza și supravegherea unui deținut spitalizat să fi exercitat atribuțiile în incinta blocului operator.

Pe durata unor intervenții medicale, agentul planificat execută serviciul de supraveghere din afara sălii în care se realizează intervenția, prin geamul transparent al uşii. După încheierea intervenţiei chirurgicale, agentul execută serviciul în cadrul salonului post-operator, purtând echipament steril de protecţie asigurat de personalul medical al spitalului.

Deținuți recidivişti cazați alături de cei aflați la prima condamnare

Potrivit normelor legale în vigoare, persoanele condamnate execută pedepsele privative de libertate conform unuia dintre cele 4 regimuri de executare (maximă siguranță, închis, semideschis, deschis), bazate pe sistemul progresiv, deținuții putând trece dintr-un regim în altul.

La stabilirea regimului de executare se au în vedere: durata pedepsei, gradul de risc, antecedentele penale, vârsta, starea de sănătate, conduita, nevoile identificate ale persoanei condamnate, abilitățile, disponibilitatea de a presta muncă și de a participa la activități de reinserție socială. Astfel, cazarea persoanelor custodiate se face în funcție de regimul de executare, ținându-se cont de criteriile enumerate anterior, de vârstă și sex, precum şi de alte cerinţe legale, de ordine interioară sau de siguranţă. Totodată, administrația locului de deținere ia măsuri suplimentare în cazul deţinuţilor vulnerabili sau care reprezintă risc pentru siguranţa locului de deţinere sau al altor persoane custodiate.

Angajații din penitenciare sunt testați psihologic?

Anual, dar și ori de câte ori este necesar, personalul din sistemul penitenciar este evaluat, din punct de vedere psihologic, de către psihologii de personal, iar în cadrul examenului de medicina muncii, de prestatori externi.

Deținuți bătuți cu lanţurile/deținuți agresați de mascați

Referitor la cele două cazuri descrise în emisiunea Realitatea românească, legat de presupuse agresiuni exercitate asupra a doi deținuți, de personalul locurilor de deținere, prin aplicarea de lovituri cu lanţuri, respectiv acte de agresiune exercitate de ,,mascați’’, precizăm că nu au fost înregistrate astfel de cazuri în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor. Instituția noastră îndrumă persoanele care au cunoştinţă de posibile abuzuri ale personalului asupra deținuților să depună o sesizare, în acest sens, la Administrația Națională a Penitenciarelor sau o plângere penală la organele competente, pentru cercetarea acestor situaţii.

Medici subordonaţi ANP

Asistenţa medicală în sistemul penitenciar este acordată de medici, posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, avizat anual, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare.

În activitatea sa, personalul serviciilor medicale din penitenciare coroborează prevederile ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii cu legislaţia execuţional- penală, existând, încă din anul 2006, un ordin comun al Ministrului Justiţiei şi Ministrului Sănătăţii privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Deținut care avea de executat mai puțin de 2 ani de zile, analizat după 2 luni în comisia de liberare condiționată, deși reclama o urgență medicală

Liberarea condiționată este o clemență prevăzută de lege, nu este un drept, iar instanțele de judecată sunt cele care pot acorda acest beneficiu, la propunerea comisiei de liberare condiționată din penitenciar. Motivele medicale pot fi invocate pentru întreruperea executării pedepsei, însă doar organele judiciare sunt competente să se pronunțe în aceste situații.

Cazul deținutului de la Penitenciarul Poarta Albă, Suditu Teodor Gabriel

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că deținutul nu a fost ținut în picioare, spațiul în cauză fiind prevăzut cu locuri speciale ce permiteau așezarea până la finalizarea procedurilor de liberare. Așteptarea prelungită a fost motivată de faptul că instanța competentă urma să pună la dispoziție administrației penitenciarului actele necesare liberării. Pe parcursul acelei zile, deținutul nu a semnalat probleme grave de sănătate, solicitând prezența la cabinetul medical pe fondul emoțiilor cauzate de momentul punerii în libertate, ocazie cu care i s-a acordat asistența medicală necesară.

Plasele din sârmă instalate la Penitenciarul Aiud

Mijloacele de siguranță instalate permit pătrunderea luminii naturale și o ventilație corespunzătoare. Acestea contribuie, pe de o parte, la reducerea considerabilă a numărului telefoanelor mobile din penitenciare, prin limitarea posibilităților transmiterii acestor obiecte interzise între deținuți, dar ajută și la menținerea unei stări de igienă colectivă corespunzătoare, împiedicând ca deținuții să arunce resturi alimentare pe fereastră, deși există posibilitatea colectării normale a acestor reziduuri.

Aceste sesizări au fost verificate atât de specialiști ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, cât și de reprezentanți ai Avocatului Poporului, Corpului de control al Ministrului Justiției și judecători de supraveghere a privării de libertate.

Detinut aflat în custodia Penitenciarului Giurgiu decedat

Conform procedurilor legale în vigoare, în toate cazurile de deces în penitenciare, administrația locului de deținere sesizează parchetul competent din raza teritorială în care se află penitenciarul, iar ancheta demarată în acest sens excede sfera de competență a instituției noastre.

Un deținut trebuia să beneficieze de permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 5 zile, dar ANP nu a aprobat recompensa

Persoana la care s-a făcut referire în emisiunea difuzată a beneficiat de 10 recompense dintre care 5 cu permisiunea ieșirii din penitenciar cu durata între 1-5 zile, ultima recompensă fiind pusă în aplicare în luna aprilie 2016.

Abuzuri a doi angajați de la Penitenciarul Poarta Albă

La nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, nu au fost depuse sesizări cu privire la angajații la care se face referire în emisiune. Persoanele custodiate au posibilitatea de a depune reclamații, personal sau prin reprezentant, atât administrației locului de deținere, judecătorului de supraveghere, cât și organelor judiciare în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile sau au fost supuși unor abuzuri din partea personalului sau a altor deținuți.

http://www.realitatea.net/administratia-penitenciarelor-anual-personalul-din-penitenciare-este-testat-psihologic_1947604.html

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)