www.snlp.ro Web analytics

Desi ANP ne ignora, oferim consultanta gratis, dar tot degeaba

lacatusNu stim de ce ANP a ales sa bulverseze total calculele salariale pe ianuarie cu doar cateva zile inainte de data salariului. Aparenta consultare despre care am vorbit in articolul anterior, a indus in unitatile subordonate, un mod de calcul eronat, avand in vedere soparlele livrate in text, mai mult sau mai putin voit. Se stie ca atunci cand ANP trimite o amarata de adresa in unitati in care sugereaza ca interpretarea ANP este una, atunci toti se reped sa faca ce face ANP. Mai ales cand e vorba de dat mai putini bani la oameni.

Chiar daca nu ne-a bagat nimeni in seama, desi de multe ori ANP ar fi fost salvat de la faze penibile doar manifestand putina transparenta ca sa nu zic interes pentru parerea salariatilor reprezentati de sindicate, am preluat si problema asta mai ales dupa ce am avut certitudinea ca soparlele si-au atins tinta si au virusat tot. Astfel incat am decis ca este cazul sa trecem la treaba si sa corectam.

Prin urmare am luat legatura cu autorul adresei si ne-am asigurat ca interpretam legislatia corect si complet. Prin adresa transmisa se induce ideea ca majorarile de 50% si de 75% se calculeaza la salariul din 31.12.2009 fara a se calcula (mai precis a se aduna) si majorarile de 25% si de 10% stabilite prin Legea 293/2015 pentru medical/reintegrare, respectiv pentru ceilalti salariati din sistem. Am discutat pe indelete cu specialistul ANP care sustine interpretarea cu probleme si am avut initial sentimentul ca am reusit sa fim intelesi, insa spre finalul zilei am realizat ca ANP nu vrea sa revina asupra adresei astfel incat salariile din 10 februarie vor fi afectate de interpretarea abuziva.

Urmare adresei ANP, unitatile s-au pus pe redactat raspunsuri si opinii care de care mai alambicate. Unul dintre aceste raspunsuri ne-a ingrozit si ne-am dat seama ca problema este grava; are 4 pagini si am pierdut firul de mai multe ori pana am ajuns la final, fara sa reusim sa avem o concluzie clara. Incercam sa sintetizam la maxim materia si sa oferim specialistilor din sistem un fir logic. Asa cum am demonstrat in timp, afirmatiile noastre stau in picioare desi la prima vedere ANP respinge energic orice spunem noi. Inculdem mai jos o argumentatie logica a opiniei noastre care indica, pe scurt ca majorarile de 50% si 75% reprezinta drepturi salariale incluse in salariul brut, respectiv elemente ale sistemului de salarizare si prin urmare se majoreaza cu 25% si 10% conform Legii nr. 293/2015 indiferent de baza de calcul stabilita de lege.

 

Cadrul legal

 

Legea nr 284/2010

Art 9

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi în bani şi în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Art. 12

Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

 

OUG 83/2014 (salarizare 2015) modificata prin OUG 35/2015 si prin Legea nr 293/2015

Art 1, 

(55) Începând cu data de 1 decembrie 2015, prin excepţie de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

(56) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public sanitar şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, se majorează potrivit alin. (55) în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(58) Beneficiază de prevederile alin. (55) şi (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum şi din cabinetele medicale organizate la nivelul unităţilor penitenciare, inclusiv personalul de specialitate din sistemul administraţiei penitenciare care defineşte, coordonează, implementează şi desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei educative, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate.

Art 1^1

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut (…) se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunară brută/salariul lunar brut/indemnizaţia brută de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu acelaşi procent de 10%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţi

(3) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) personalul prevăzut la art. 1 alin. (55)-(510), alin. (12) şi (13), la art. 2 alin. (61) şi (62), precum şi personalul prevăzut la art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

 

OUG 57/2015 

Art 8 

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 1, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducătorii acestora, se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 15 din secţiunea a 2-a a cap. II din anexa nr. VII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(4) Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin. (3) o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, majorată cu 10%.

(5) Prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (…) se aplică în mod corespunzător şi în anul 2016.

 

OUG 103/2013

Art. 13

(4) Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin. (3) o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzute de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1), pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% din baza de calcul prevăzută la alin. (4)

 

Rationament

 

Am subliniat cu o linie in textele citate mai sus, prevederile-cheie care trebuie coroborate pentru o interpretare corecta. Avem pe de-o parte planul bazei de calcul pentru majorarile de 50% si 75% si avem planul drepturilor salariale care au fost majorate incepand cu 01.12.2015. Pe scurt, baza de calcul pentru majorarea de 50% este salariul din 2009+10% iar baza de calcul pentru 75% este salariul din 2009.

 

Avand indicata baza de calcul, se stabileste cuantumul majorarilor pentru misiuni speciale (50%) si respectiv pentru munca in repaus si sarbatori (75%). Apoi toate elementele sistemului de salarizare, respectiv ale salariului brut se majoreaza cu 10% sau cu 25% in functie de categoria de salariati. Aceasta din urma majorare se aplica fara nicio exceptie tuturor elementelor sistemului de salarizare (sporuri, indemnizatii etc) care fac parte din salariul brut.

 

Majorarile de 50% si de 75% sunt elemente ale sistemului de salarizare si fac parte din salariul brut. Ele au fost denumite majorari intr-un context legislativ dar si socio-economic anormal evitandu-se definirea ca sporuri asa cum a fost stabilita initial incadrarea lor in legislatia anterioara anului 2010. Simpla definire a acestora ca „majorari” nu le scoate din sfera drepturilor salariale care compun salariul brut.

 

Nicio prevedere din legislatia invocata mai sus nu poate fundamenta opinia ca majorarile de 50% si 75% sunt incompatibile cu majorarile de 25% si 10%. Singura incompatibilitate este prevazuta in OUG 83/2014 modificata prin Legea 293/2015, la art 1^1 al (3) si urmareste sa nu suprapuna intre ele majorarile din sanatate (25%), educatie (15%) si din restul sistemului public (10%).

 

Prin urmare, chiar daca baza de calcul este plasata in 2009 si este ajustata sau nu cu vreun procent si chiar daca aceste drepturi se denumesc majorari, cuantumurile rezultate din aplicarea procentelor de 50% si 75% la bazele de calcul legale trebuie sa fie majorate impreuna cu toate celelalte elemente ale sistemului de salarizare, fara niciun dubiu, din punctul nostru de vedere.

La final, marturisim ca speta, pe langa reactie ne indeamna si la meditatie. De ce oare ne-om trage noi singuri la gioale unii altora, chiar nu intelegem. Pare sa fie o meteahna de sistem. Cand ceva merge bine, facem tot posibilul sa virusam lucrul ala bun, iar daca unora dintre noi le merge mai bine decat altora, noi nu ne straduim sa facem intr-un fel si sa ne mearga bine la toti, ci ne straduim sa-i aducem pe toti la un nivel la fel de prost. Ar fi bine sa intelegeti cu totii faptul ca adresa transmisa de ANP in teritoriu a creat deja premisele unei scaderi de 10% a majorarilor de 50% si 75% inclusiv pentru cele aferente lunii decembrie 2015. In cursul zilei de astazi am facut tot posibilul sa preintampinam o noua criza, discutand inclusiv cu directorul general ANP, insa nu avem certitudinea ca am reusit. Prin urmare alegem sa transparentizam situatia transformand-o intr-o prioritate pentru SNLP in perioada imediat urmatoare.

 

17 COMMENTS

 1. Pana acum trebuia sa ne organizam in tacere si boicotat bilantul ,acolo trebuia sa mergem peste ei,toti erau de fata si sa ne raspunda la intrebari ,nu plecam de acolo pana nu-si dadeau demisia cu totii asa trebuie procedat cu aceste animale ca oameni nu pot sa le spun.

 2. La bilantul unitatilor regionale reprezentantii ANP au transmis ca anul acesta este anul personalului…si noi prosti chiar am crezut…acum se mai ciupe cate ceva din salariu,cum ar fi neluarea in calculul majorarilor salariale a 50% si 75%,plus la chirii,Multumim pt grija ANP..ha.ha..ha.. 😆

 3. Demisia este solutia,a urmatorilor: Petrovici,Gabriel Ilie,Bejan Catalin,Halchin si cred ca si demisia d-nei ministru Pruna care nu mai are mult de stat ar fi acte de onoare a unor oameni care au gresit grav sistemului,gen salarii gresite,echipament prost si scump,carti si castig 30 de zile pt vip-uri detinuti,interventii la concursuri pt anumiti candidati,interventii pt detinutii vip,tratament preferential,jigniri la adresa personalului pe care ar trebui sa-l coordoneze,sentintele CEDO ale detinutilor impotriva statului roman,discreditarea personalului de catre d-na ministru cu intentia ascunsa de a aduce magistrati-prieteni,neacordarea la timp a drepturilor personalului etc,pt aceste abateri grave cei de mai sus trebuie sa raspunda intr-o tara normala,iar Romania vrea sa devina…asa ca aveti grija d-nelor si d-lor. 😳 😳

 4. Poate nu e prea tarziu sa militam pentru un salariu in care sa nu se mai regaseasca sporuri de praf si unde hertziene, studii superioare si alte gaselnite. si nici chiar salariu de functie, de grad, de solda sectoriala si alte giumbuslucuri. sa stiu de un salariu brut si de unul net. sa stiu ca in luna in care sunt in concediu voi avea acelasi salariu ca in luna in care muncesc. sa fie un salariu decent pe masura si pt munca care se depune intr-un penitenciar!
  nu pun in farfurie grade si merite militare. dar m-ar motiva un salariu onest, binemeritat si echilibrat cu tipul de munca depus! atat!

 5. d-na Petrovici va sfatuiesc sa va dati demisia si luati-l si pe dnii Gabriel ilie si Bejan Catalin cu dvs,pt ca pana la urma o sa dati socoteala pt toate .(dlui Ilie G sa-i dea Dumnezeu sanatate,ca oricum nu stie prostimea ca a afcaut accident,au alt satut cei din ANP nu apar la evenimente cand fac accidente,au alta lege decat 293/2004,sistem de rahat condus de acelasi tip de oameni,dar cred ca pana la urma se va schimba mentalitatea celor care-i inlocuiesc pe cei de acum,sper sa nu fie dl Halchin,ca domnia sa este o cauza pierduta,adica tot cu jocuri din acestea ar veni si dansul,nu ar fi diferente intre cei de acum si dansul,luati aminte dna Pruna,ca va este folositor) Tineti cu oamenii din sistem dna ministru ca asa este legea firii,nu suparati SNLP,ca ei chiar pot face multe. 😳

 6. dle presedinre se mentine la salariul din februarie[aferent lunii ianuarie] cresterea de 10 procente

 7. Despre legea salarizarii ceva noutati ???Sau e ca la reclama DORMITI LINISTIT, F.N.I. LUCREAZA PENTRU VOI …

 8. Observ un minus 1 la comentariul lui Ștefan. Săracă Petrovici, ceva mai bun nu ai de făcut decât sa dai minusuri la palmele bine meritate ce ți le iei peste bot ? Sa fim seriosi, un prost e prost si atât. Ii poți baga cu toptanul in cap lucruri care-l poate ajuta sa scape de prostie insa nu trebuie sa suportam la nesfârșit dementa asta. Ce poate fi in creierul acestei Petrovicieroare ? Cât sa mai suportam ingustimea acestei parvenite ?

 9. posibil sa aiba si niscai tarate unii din ei dar faptul ca baza de calcul e 2009 nu o stabileste ANP ci legea / nu asta e problema / nu ne deranjeaza cu nimic / e cea dinainte de diminuari (Boc) si majorari (Ponta) / ideea e ca trebuie acordata majorarea generala de 10% pentru toate drepturile inclusiv pentru acestea

 10. Pai noi in ce an suntem in 2009 sau in 2016 pai cum sa ma plateasca la salariul din 2009 pai astia din anp au creer in cap s-au au tarate .Eu nu mai pot suporta prostia asta din acest sistem cretin.

 11. oameni buni fara miscari radicale,nu se poate!!! degeaba negociem,ne dau pe o parte si ne iau pe zece! singura modalitate? cum ar fi sa nu mai facem NIMIC? adica ne prezentam la program dar nu miscam un deget,nu instante,nu puncte de lucru nu vizite,NIMIC! atunci nu ar mai avea aere!!!

 12. Sa nu-mi spuneti ca este deja celebra dna Petrovici care a gresit flagrant calculul salariilor a 12000 de oameni si a fost recompensata pt lucrari de exceptie cu 50%,sper sa citeasca si corpul de controcontrol si d-na PRUNA,ca tot ii mai trebuie motive sa schimbe oameni din ANP,pe dna Petrovici nu o schimbati,asa va atrageti simpatia a 12000 de oameni cu exceptia dlui Bejan,oricum nu va intereseaza simpatia sau antipatia domniei sale.

 13. M-am enervat citind adresa ANP si am uitat sa va multumesc pentru interpretare și implicare. Sper sa va ia punctul de vedere în calcul, și astfel, sa-și scoată ochelarii de cal de pe rât.

 14. Specialiștii DEA din ANP, trebuie sa-și justifice activitatea, sa se facă vizibili și scot asemenea adrese doar sa-și arate istețimea. Se încearcă în acest fel plasarea ,,pisicii moarte ,, în ograda celor din teritoriu, care trebuie sa empatizeze forțat ,, inteligenta,, de la centru.

 15. Pana la urma, in sistemul asta, cine dusmanul cui este? Pana la urma, cat mai induram? Pana la urma, suntem prostii lor?

Comments are closed.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)