www.snlp.ro Web analytics

Clarificari privind acordarea sporului de confidentialitate tuturor ofiterilor si agentilor

Privind acordarea sporului de confidentialitate celor a caror situatie s-a modificat dupa 1 ianuarie 2010, in continuare incercam urgentarea publicarii OMJ nr 3039/C/2010 in Monitorul Oficial.

Sa speram ca se reuseste acest lucru in cursul acestei saptamani pentru a evita dificultatile in aplicare dupa 1 ian 2011. Asa cu am aratat si in informari anterioare, birourile de resurse umane din unitati ar trebui sa aiba pregatite documentele pentru emiterea deciziilor imediat dupa publicarea ordinului.

Acest lucru trebuie sa fie verificat de lideri prin dialog cu directorii si sefii de resurse umane.

In plus fata de aceasta recomandare, am luat act si redirectionez tuturor liderilor initiativa unei grupe sindicale care a identificat impreuna cu directorul unitatii o justificare a acordarii sporului de 10% pentru acces la documente clasificate secret de serviciu tuturor ofiterilor si agentilor in cazul in care acest lucru nu s-a realizat deja.

Este vorba despre manualele de proceduri pentru incidente trimise in unitati ulterior publicarii OMJ nr 2748/C/2010 (mai jos) ale carui anexe sunt clasificate conform art 3 alin (2) dinordinul mentionat.

In adresa de inaintare a manualelor este impusa aducerea la cunostinta tuturor agentilor si ofiterilor, masura care nu poate fi pusa in aplicare decat daca toti agentii si ofiterii au acces la acest tip de informatii.

Prin urmare, toti ofiterii si agentii ar fi trebuit sa primeasca aviz anterior prelucrarii materilelor de mai sus si implicit, dupa publicarea OMJ 3039/C/2010, ar trebui sa beneficieze de spor pentru confidentialitate de min 10% .

___________________________

ORDIN   Nr. 2748/C din 22 noiembrie 2010

pentru aprobarea Manualului de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice şi a Manualului pentru gestionarea incidentelor
EMITENT:      MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 813 din  6 decembrie 2010

Luând în considerare necesitatea creşterii gradului de securitate la nivelul întregului sistem penitenciar din România, prin îmbunătăţirea eficienţei operaţiunilor specifice întreprinse în gestionarea incidentelor operaţionale şi critice, precum şi necesitatea dezvoltării unor metode eficiente de soluţionare a acestora şi îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale ale personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
având în vedere art. 29 şi 30 din Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.676/C/2010,
în temeiul art. 13 raportat la art. 6 pct. IV din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Manualul de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice, prevăzut în anexa nr. 1, şi Manualul pentru gestionarea incidentelor, care cuprinde două volume: volumul 1 – Gestionarea incidentelor operaţionale, prevăzut în anexa nr. 2, şi volumul 2 – Gestionarea incidentelor critice, prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 2
Manualul de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice şi Manualul pentru gestionarea incidentelor se revizuiesc anual sau ori de câte ori este necesar.
ART. 3
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
(2) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin şi nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat

Bucureşti, 22 noiembrie 2010.
Nr. 2.748/C.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)