www.snlp.ro Web analytics

BNS: ultima sansa este unificarea miscarii sindicale!

CONSILIUL NAŢIONAL EXTRAORDINAR
AL BLOCULUI NAŢIONAL SINDICAL

6 aprilie 2011, Romaero, Bucuresti

La deschiderea lucrărilor Consiliul Naţional au fost prezenţi în sală 84 delegaţi cu drept de vot, îndeplinindu-se astfel prevederile statutare cu privire la prezenţă.

HOTĂRÂRI
– Extras din procesul verbal –

I. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat componenţa Comisiei de chestori formată din 3 persoane, în următoarea componenţă: Nicolae Drăgan – Filiala BNS Caraş Severin, Mihai Popa – Federaţia Univers, Cristian Iancu – Federaţia de Poştă şi Comunicaţii.

II. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat componenţa Secretariatului format din 3 persoane: Dana Badea, Mirela Helciug şi Valentin Cristescu.

III. Cu unanimitate de voturi au fost adoptate propunerea de Ordine de zi şi Programul desfăşurării lucrărilor prezentate Consiliului Naţional.

IV. Cu unanimitate de voturi a fost adoptată Hotărârea nr.1 privind propunerile de modificare a Legii sindicatelor, Legii patronatelor, Legii conflictelor de muncă şi a Legii negocierilor colective, convenite de sindicate şi patronate.

V. Cu unanimitate de voturi a fost adoptată Hotărârea nr.2 privind notificarea Partidului Popular European asupra politicilor practicate de către Partidului Democrat Liberal din România.

VI. Cu 75 voturi pentru, 8 impotrivă şi o abtinere, a fost adoptată Hotărârea nr.3 cu privire la organizarea unui Consiliu Extraordinar BNS la interval de o lună după Consiliul Ordinar BNS din această primavară, în cadrul căruia va fi reluată şi dezvoltată tema restructurării organizatorice şi funcţionale a confederaţiei.

VII. Cu unanimitate de voturi a fost adoptată Hotărârea nr.4 privind proiectul de consolidare a mişcării sindicale prin iniţierea unui proces de fuziune.

Dumitru Costin
Preşedinte

Hotărârea 1

Consiliul Naţional  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 aprilie 2011 a hotărât cu unanimitate de voturi înregistrarea la Parlamentul României a proiectelor de modificare a Legii sindicatelor, Legii patronatelor, Legii conflictelor de muncă şi a Legii negocierilor colective, în variantele convenite de sindicate şi patronate, neregăsibile în proiectul de lege privind Codul dialogului social impus de Guvern printr-o nouă asumare a răspunderii.

Neabdicând de la regulile tripartitismului, BNS înţelege ca toate propunerile de modificare a legislaţiei muncii – legea sindicatelor, legea patronatelor, legea conflictelor de muncă, legea negocierilor colective -, convenite în cadrul negocierilor cu patronatele şi Guvernul, să se regăsească în forma finală a proiectului de lege privind codul dialogului social înaintat Parlamentului României. Având în vedere că partea guvernamentală nu a respectat rezultatul negocierilor tripartite şi îşi va asuma răspunderea asupra unei forme proprii, unilaterale, BNS va face toate demersurile necesare pentru ca toate propunerile de modificare convenite să constituie obiectul unor iniţiaive legislative distincte, însoţite de note de fundamentare, ce vor fi înaintate Parlamentului României în săptămana 11-15 aprilie 2011.

Hotărârea 2

Consiliul Naţional întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 aprilie 2011 a hotărât cu unanimitate de voturi notificarea Partidului Popular European asupra politicilor practicate de către Partidului Democrat Liberal din România.

BNS va utiliza toate căile de sancţionare a Guvernului, accesibile la nivel european şi internaţional. În calitate de membru al Partidului Popular European, partidul de guvernămant şi-a asumat o serie de principii doctrinare care trebuie să se reflecte în politicile implementate la nivel social şi economic. BNS va solicita o poziţie oficială din partea Partidului Popular European prin notificarea sa asupra discordanţei dintre orientarea politică declarată la nivel european de către Partidul Democrat Liberal din România şi comportamentul propriu-zis în cazul initiaţivelor de modificare a legislaţiei muncii.

Hotărârea 3

Consiliul Naţional  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 aprilie 2011 a hotărât cu 75 voturi pentru, 8 împotrivă şi o abţinere, organizarea unui nou Consiliu Extraordinar în intervalul dintre Consiliul Naţional Ordinar din primăvară şi Congresul Naţional Ordinar din toamnă.

Noul concept de organizare şi funcţionare a BNS, prezentat în plenul Consiliului Extraordinar din 6 aprilie 2011 ca platformă virtuală a BNS, impune o serie de evaluări interne ale organizaţiilor membre BNS pentru ca fiecare dintre ele să-şi identifice posibilităţile de integrare în acest model. În cadrul Consiliului Extraordinar va fi reluată şi dezvoltată tema restructurării organizatorice şi funcţionale a confederaţiei în baza rezultatelor acestor evaluari pentru ca platforma online să fie la dispoziţia membrilor BNS începând cu luna noiembrie 2011.

Hotărârea 4

Consiliul Naţional  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 aprilie 2011 a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Hotărâre privind consolidarea mişcării sindicale prin iniţierea unui proces de fuziune.

Având în vedere:

 • Numărul relativ constant al salariaţilor din România ultimilor 10 ani
 • Restructurarea întreprinderilor mari şi a sectorului public, în primul rând prin reducerea continuă a numărului de salariaţi
 • Accesul foarte anevoios în IMM în procesul de sindicalizare
 • Flexibilizarea excesivă a relaţiilor de muncă

Luând în calcul:

 • Campania de subminare a miscării sindicale de către puterea politică prin reducerea prerogativelor organizaţiilor sindicale, cumpărarea sau discreditarea liderilor sindicali
 • Susţinerea tacită a acestui proces de majoritatea organizaţiilor patronale
 • Practicile multor angajatori de dezorganizare a sindicatelor prin ameninţări şi persecuţia liderilor, susţinute de puterea politică

În condiţiile în care:

 • Numărul membrilor de sindicat nu a crescut
 • Între confederaţii/federaţii/sindicate se dau adevărate bătălii pentru racolarea federaţiilor/sindicatelor/membrilor de sindicat
 • Mişcarea sindicală a devenit în mare parte o miscare de lideri, accentuându-se sentimentul unei rupturi semnificative între membrii de sindicat şi organizaţiile la care sunt afiliaţi, începând de la sindicatul de bază şi până la nivelul confederaţiei

Constatând că puterea politică tratează sindicatele ca fiind singura opoziţie reală în România la deciziile şi acţiunile sale, opoziţie ce trebuie discreditată şi redusă la tăcere.

Conştienţi fiind că este nevoie de o consolidare a mişcării sindicale în interesul membrilor prin:

 • Strângerea legăturilor între membrii de sindicat şi reprezentanţii desemnaţi în toate structurile de conducere şi reprezentare
 • Responsabilizarea şi profesionalizarea permanentă a liderilor la toate nivelurile
 • Creşterea transparenţei în procesul decizional şi în toate activităţile organizaţiilor
 • Stimularea participării active a membrilor în activitatea sindicală

Blocul Naţional Sindical consideră că un prim pas în consolidarea mişcării sindicale constă în fuziunea confederaţiilor sindicale.

În acest sens Blocul Naţional Sindical îşi exprimă disponibilitatea de a începe un proces de negociere în vederea realizării unei fuziuni cu toate confederaţiile sindicale interesate.

Blocul Naţional Sindical apreciază că o nouă organizaţie trebuie construită pe trei piloni:

 • Interesul membrilor de sindicat să primeze,
 • Oferirea de servicii de calitate membrilor de sindicat,
 • Independenţa faţă de orice forţă politică

Blocul Naţional Sindical invită confederaţiile sindicale să se alăture acestui demers pentru viitorul mişcării sindicale şi promovarea intereselor lucrătorilor

În vederea punerii în aplicare a hotărârii, Consiliul Naţional BNS desemnează o echipă de negociere formată din cinci reprezentanţi:

 • Un membru al Biroului Permanent având rol de coordonator – Ion PISC, Primvicepreşedinte
 • Un reprezentant al organizaţiilor sindicale din sectorul public – Ştefan TEOROC,  Preşedinte Federaţia Publisind
 • Doi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din sectorul economic – Adolf MUREŞAN, Preşedinte Federaţia Univers, Arpad SUBA, Preşedinte Federaţia Metal
 • Un reprezentant al filialelor judeţene – Dan CHELARU, Preşedinte filiala BNS Bucureşti

Mandatul general dat echipei de negociere de Consiliul Naţional va fi completat cu prevederi specifice de către Biroul Executiv.

Echipa de negociere va informa periodic Biroul Executiv şi organizaţiile membre BNS asupra evoluţiei negocierii, deciziile Biroului Executiv urmând a fi puse în aplicare de membrii echipei desemnate de Consiliul Naţional.

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)