www.snlp.ro Web analytics

Atributiuni Lider grupa sindicala – Filiala “Fosti Salariati De Penitenciare”

LIDER GRUPA SINDICALA
Filiala “Fosti Salariati De Penitenciare”

ATRIBUTIUNI PROVIZORII
(Pana la adoptarea modificarilor ROF-ului SNLP)

 1. Se preocupa de cresterea numerica a grupei sindicale prin inscrierea fostilor salariati de penitenciare cu sau fara pensie. Pune la dispozitie celor interesati adeziuni pentru inscriere in sindicat ca membri.
 2. Intocmeste registru (opis) de evidenta a membrilor de sindicat inscrisi si tine evidenta la zi cu toate modificarile (inscrieri, retrageri, etc.). Registrul va fi numerotat si stampilat de catre filiala cu ocazia adunarii generale a grupei.
 3. Intocmeste dispozitiile de incasare a cotizatiei si borderoul (tabelul) nominal cu membrii de sindicat care au achitat cotizatia. In borderou, se vor trece numele, prenumele, CNP-ul si semnatura fiecarui membru de sindicat.
 4. Incaseaza cotizatia de 30 (treizeci lei) pe an de la membrii de sindicat pana la 31 01. a fiecarui an si o depune cu ordin de plata sau alt document bancar la orice unitate bancara a B.R.D. in contul nr. RO75BRDE450SV54112924500, deschis pe numele S.N.L.P. – Filiala Fosti Salariati de Penitenciare, la Sucursala B.R.D. – S.M.C.C. Bucuresti, cu mentiunea cotizatie pe anul _______, pentru un numar de_________ membri de sindicat.
 5. Expediaza prin posta, la adresa S.N.L.P.-“Filiala Fosti salariati de Penitenciare”, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector nr. 2, Bucuresti, cu mentiunea, pe plic, pentru Presedintele SNLP Stefan Teoroc, borderoul (tabelul) nominal cu membrii de sindicat care au achitat cotizatia, insotit de documentul bancar de depunere a cotizatiei la banca, in contul filialei sindicale din S.N.L.P., precum si alte documente de natura a avea influenta asupra incasarilor grupei si ale filialei.
 6. Cardul SNLP:
  1. Distribuie cardurile S.N.L.P., membrilor de sindicat, pe care la primeste de la S.N.L.P.- Filiala Fostilor salariati de Penitenciare, pe baza de semnatura, numai membrilor care au achitat cotizatia. O copie xerox a tabelului nominal de distributie a cardurilor se trimite la filiala la Bucuresti. Numarul cardurilor S.N.L.P. va fi egal cu numarul membrilor de sindicat care au achitat cotizatia si a fost transmis la filiala.
  2. Cardul va fi personalizat de catre liderul grupei, prin scrierea numelui si prenumelui, in banda destinata special pe acesta, a CNP-ului, a denumirii Filialei, precum si a judetului.
  3. Cardul se retrage de la membru de sindicat, odata cu pierderea calitatii de membru si se distruge pe baza de process verbal, care va fi arhivat la grupa.
 7. Tine legatura in mod permanent cu conducerea filialei, comunicand problemele care apar in legatura cu membrii de sindicat din grupa, in vederea rezolvari in mod favorabil, operativ si in conformitate cu prevederile legale si statutare.

Costica Gavrila – Presedinte Filiala SNLP Fosti Salariati

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)