www.snlp.ro Web analytics

Adresa Director General – sporuri in concediu

Stimate domnule director general,

Desi SNLP a initiat anterior demersuri privind corectitudinea platii indemnizatiei de concediu pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare, ANP a ales sa raspunda printr-o adresa prin care motiveaza neplata acestui drept pe criteriul acordarii unui drept distinct, respectiv concediul suplimentar.

Reiteram demersul si va solicitam sa reanalizati temeiul in baza caruia se calculeaza indemnizatia de concediu, luand in considerare atat prevederile legislatiei si practica la nivelul ordonatorului principal de credite Ministerul Justitiei, cat si considerente ale jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, respectiv includerea sporurilor pentru conditii de munca .

Demersul SNLP este sustinut de urmatoarele:

1. Legea 53/2003 republicata (codul muncii), art. 150 alin (1) prevede ca „Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.” si alin (2) – „ Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.”;

2. Legea nr. 293/2004 republicata dispune la art. 89: „dispozitiile prezentei legi se completeaza dupa caz, cu prevederile cuprinse in legislatia muncii”, cu precizarea ca normele proprii nu detaliaza.

3. Raspunsul ordonatorului principal de credite Ministerul Justitiei la solicitarea SNLP privind compunerea indemnizatiei de concediu, care se acorda functionarilor publici cu statut special din MJ, carora li se aplica Legea nr. 293/2004 republicata, in care MJ indica in mod clar faptul ca acest drept include si sporurile pentru conditii de munca;

4. Ordinul MApN nr M123/23.12.2015: Art. 4 (1) prevede ca “Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual, concediu de odihnă suplimentar, se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.

5. In coroborare cu prevederile Ordinului MApN nr M123/23.12.2015, Legea nr. 293/2004 republicata statueaza dreptul prin art. 87: “Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

6. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice art. 7 alin m) prevede: “venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare și, după caz, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, majorările, adaosurile, primele și premiile, precum și alte drepturi în bani și/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.”

7. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in special cauza C-155/10, Williams si altii/British Airways plc, prin care a pronuntat o hotarare privind interpretarea Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European, respectiv articolul 7 – “Concediul anual (1) Statele membre iau masurile necesare pentru ca orice lucrator sa beneficieze de un concediu anual platit de cel putin patru saptamani in conformitate cu conditiile de obtinere si de acordare a concediilor prevazute de legislatiile si practicile nationale” – Curtea de Justitie a Uniunii Europene a admis astfel, ca: „pe durata „concediului anual” in sensul acestei directive, remuneratia trebuie mentinuta si ca, altfel spus, lucratorul trebuie sa primeasca remuneratia obisnuita pentru aceasta perioada de repaus.” – extras 

8. Asocierea articolului 7 al Legii nr. 153/2017 cu detaliile inaintate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-155/10 in sensul ca, la stabilirea drepturilor pe perioada concediului de odihna se iau in considerare toate elementele constitutive remuneratiei globale: …are dreptul nu numai la mentinerea salariului de baza, ci si, pe de o parte, la toate elementele legate in mod intrinsec de executarea sarcinilor care ii revin potrivit contractului sau de munca si care sunt compensate printr-o suma de bani ce intra in calculul remuneratiei sale globale si, pe de alta parte, la toate elementele aferente statutului personal si profesional…” – extras.

In sprijinul demersului SNLP, atasam raspunsul MJ.

Dacă ți-a plăcut articolul, ajută-ne să-l distribuim sau apreciază-ne un Like 🙂

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)