www.snlp.ro Web analytics

1000 de posturi in plus. Argumentele!

1000 seachange hswriAvem aproape 3000 de posturi vacante si ne mai trebuie inca 1000. Sa ne amintim de ce. In realitate necesarul este de peste 5000 de posturi prevazute suplimentar, pentru a respecta standardele de personal. Aparent, cand ai 3000 de posturi neincadrate esti tentat sa spui ca nu-ti mai trebuie si altele asemenea. Este insa suficient sa ne reamintim de motivele care au impins SNLP si apoi ANP spre solutia standardizarii.

Numeroase unitati au schemele de personal foarte mici si posturile din operativ ocupate in procent de peste 95%. Cu ceva sansa, mai sunt doar cateva posturi pentru repartitiile din scolile proprii si apoi schema este full. Dar standardele indica o schema de personal aproape dubla fata de cea existenta. La acest moment unitatile respective nu pot fi ajutate cu oameni intrucat nu mai au posturi disponibile. Reusesc sa supravietuiasca prin munca suplimentara, riscuri asumate in exces si utilizarea detinutilor la paza perimetrelor. 

Cele aproape 3000 de posturi vacante nu sunt din operativ si nici nu pot fi eliminate ori transformate intrucat sunt posturi de specialitate necesare pentru functionarea unitatilor. De aceea este nevoie de suplimentarea cu cel putin 1000 de functii (predominant operativ) in prima faza. Numai in acest mod vom putea face o ajustare cat de cat eficienta a statelor de functii ale unitatilor (reorganizare/reeditare de state). In acest sens, avand girul premierului Romaniei, vom inainta rapid spre realizarea acestui obiectiv. Mai jos, cu mici ajustari, punem la dispozitie un material deja transmis de ANP catre MJ, care contine argumente ce vor fi preluate si in memorandumul catre guvern:

Modificarea propusa

 

Propunem modificarea lit. B), punctul I al Anexei nr 3 din HG nr 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările și modificările ulterioare, astfel:

 

HG nr 652/2009

Anexa 3

I. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat – Numărul maxim de posturi

 

”B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate – 16.041

 

Argumente ANP

 

În cadrul dezbaterilor dintre Ministerul Justitiei, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și reprezentanții organizațiilor sindicale, privind problematica cu care se confruntă sistemul administrației penitenciare s-a stabilit efectuarea demersurilor pentru suplimentarea numărului de posturi prevăzute cu 1000, față de 15041 câte sunt prevăzute în prezent.

 

În perioada 2015-2016, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, grupul de lucru constituit pentru redimensionarea statelor de organizare și a structurilor organizatorice  a parcurs mai multe etape în vederea standardizării numărului de posturi prevăzute pe domenii de activitate la nivelul unităților subordonate. 

 

Primul rezultat l-a constituit fundamentarea unor standarde de personal care, în raport de activitățile specifice pe domenii de activitate și reglementările legale să stabilească indicatorii relevanți de activitate, în baza cărora să fie dimensionată, din punct de vedere al numărului de posturilor prevăzute, fiecare structură de specialitate. Standardele de personal pe domenii de activitate și categorii de unități penitenciare au fost aprobate prin Decizia directorului general nr. 348 din 24.02.2016

 

În a doua etapă au fost analizate toate structurile organizatorice și statele de organizare ale unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor. Acest proces de analiză, din punct de vedere al raportării activităților desfășurate la indicatorii din standardele de personal a generat proiecții ale structurii organizatorice și ale statelor de organizare, care în raport de numărul de posturi prevăzute în prezent, respectiv 15041, au condus la un număr total de 20102 posturi, rezultând un necesar suplimentar de 5061 posturi.  

 

În dinamica procesului de redimensionare a structurilor organizatorice și a statelor de organizare pentru unitățile din sistemul penitenciar, nu au fost incluse: Administrația Națională a Penitenciarelor, Subunitatea de Pază și Escortare Deținuți Transferați, Complexul Flamingo Eforie Sud și Centrul de Pregătire Sovata, unități care nu pot face obiectul unui standard, acestea fiind tratate separat, în raport de specificul lor. 

 

Analizând raportul dintre numărul de posturi rezultat și numărul de posturi prevăzut în prezent, apreciem că este necesară adoptarea unei strategii, pe termen lung, pentru suplimentarea numărului de posturi prevăzute sistemului administrației penitenciare. Este evident că o suplimentare într-o singură tranșă nu ar fi eficientă, dar într-un termen de aproximativ 7 ani, se pot face aceste suplimentari, treptat. 

 

Un aspect care trebuie menționat este acela că suplimentarea numărului de posturi prevăzute nu generează imediat impact financiar, având in vedere că doar după prevederea acestora în statul de organizare și ulterior la încadrarea acestora se va evalua impactul financiar generat. Practic suplimentarea numărului de posturi prevăzute doar creează posibilitatea încadrării unui număr de posturi, în timp ce încadrarea efectivă a acestora se va face strict în raport de bugetul repartizat. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și implicațiile pe care le generează în strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar românesc, pe termen mediu și lung  a fost elaborat și aprobat un plan de măsuri privind eșalonarea solicitărilor de suplimentare a posturilor prevăzute Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate. Astfel, în acest plan de măsuri, pentru anul 2016 și 2017 Administrația Națională a Penitenciarelor și-a propus elaborarea fundamentării și efectuarea demersurilor necesare către Ministerul Justiției pentru suplimentarea posturilor prevăzute pentru sistemul administrației penitenciare cu un număr de 500 posturi, respectiv 760 posturi, în total pentru cei doi ani 1260 posturi.

 

Suplimentar trebuie avut în vedere:

 

1)    Memorandumul cu tema ”Aprobarea calendarului de măsuri necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție și a sistemului de probațiune”, elaborat în temeiul Memorandumului aprobat de Guvern la data de 19 ianuarie 2016, cu numărul de înregistrare 20/7329/SSC/26.04.2016 din care rezultă un necesar suplimentar de posturi pentru sistemul administrației penitenciare conform memorandumului mai sus menționat, respectiv cu un număr de 205 posturi. Cele 205 posturi sunt prevăzute pentru anul 2016, 2017 și 2018, posturi necesare pentru asigurarea cu personal a noilor spații de deținere date în folosință sau care urmează a fi date în folosință.

 

2) De asemenea prin Decizia Curții Constituționale nr. 55 din 2014 instanța de contencios constituțional a declarat neconstituțională, in integrum, Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, neconstituționalitate care, pe cale de consecință, vizează şi Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013. Aceasta şi-a încetat efectele juridice în condiţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie.

 

Implementarea OUG nr. 77/2013 a generat diminuarea numărului total de posturi prevăzute pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, conform H.G. nr 574 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, rezultând astfel o diminuare de posturi prevăzute de 507 posturi.

 

Astfel, în prezent, numărul de posturi prevăzut pentru Administrația Națională a Penitenciarelor nu are o fundamentare legală corectă, fiind necesară revenirea la situația anterioară aplicării dispozițiilor OUG nr. 77/2013.

 

În consecință, pentru remedierea aspectelor generate de implementarea dispozițiilor OUG nr. 77/2013, demersul principal care se impune este cel de corectare a cifrelor prin modificarea art. 12 din H.G. nr. 1849/2004 și restabilirea numărului maxim de posturi raportat la situația anterioară, respectiv 15 548 de posturi prevăzute pentru Administrația Națională a Penitenciarelor.

 

Mai este necesar să precizăm că deși la momentul actual încă există posturi vacante la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, acestea nu pot face obiectul ocupării imediate având în vedere că aceste posturi sunt în special din domenii care presupun un anumit grad de specializare (medical, reintegrare socială, etc) sau funcții de conducere. Suplimentarea posturilor vacante ar determina într-o primă fază echilibrarea statelor de organizare, precum și distribuirea acestora către unitățile cu deficit pronunțat de posturi, fapt care ar permite și anumite mișcări de personal în interiorul sistemului penitenciar.

 

error

Ți-a plăcut acest articol? Ajută-ne cu un Like :)